Hàng phổ biến

mỗi trang
475FP1EKLUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUGMTS | Emerson Việt Nam Call

475FP1EKLUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUGMTS | Emerson Việt Nam

475FP1EKLUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUGMTS | Emerson Việt Nam

.
RY17 200 L1 | Hengslter RY17 200 L1 | Relay an toàn | Safety relay Hengslter RY17 200 L1 Call

RY17 200 L1 | Hengslter RY17 200 L1 | Relay an toàn | Safety relay Hengslter RY17 200 L1

RY17 200 L1 | Hengslter RY17 200 L1 | Relay an toàn | Safety relay Hengslter RY17 200 L1

.
HDZ-468-1003 | Hengslter HDZ-468-1003 | Relay an toàn | Safety relay Hengslter HDZ-468-1003 Call

HDZ-468-1003 | Hengslter HDZ-468-1003 | Relay an toàn | Safety relay Hengslter HDZ-468-1003

HDZ-468-1003 | Hengslter HDZ-468-1003 | Relay an toàn | Safety relay Hengslter HDZ-468-1003

.
Futek LCF300 | Cảm biến lực căng Futek LCF300 | Tension/compression load cell LCF300 | Futek Vietnam Call

Futek LCF300 | Cảm biến lực căng Futek LCF300 | Tension/compression load cell LCF300 | Futek Vietnam

Futek LCF300 | Cảm biến lực căng Futek LCF300 | Tension/compression load cell LCF300 | Futek Vietnam

.
Olip Systems VIBRA 3 | Máy phân tích độ rung cầm tay Olip | Vibration analyzer VIBRA 3 | Olip Call

Olip Systems VIBRA 3 | Máy phân tích độ rung cầm tay Olip | Vibration analyzer VIBRA 3 | Olip

Olip Systems VIBRA 3 | Máy phân tích độ rung cầm tay Olip | Vibration analyzer VIBRA 3 | Olip

.
Olip Systems VIBPRO V4 | Máy phân tích độ rung cầm tay Olip | Vibration analyzer VIBPRO V4 | Olip Call

Olip Systems VIBPRO V4 | Máy phân tích độ rung cầm tay Olip | Vibration analyzer VIBPRO V4 | Olip

Olip Systems VIBPRO V4 | Máy phân tích độ rung cầm tay Olip | Vibration analyzer VIBPRO V4 | Olip

.
Olip Systems VIBPRO V2 | Máy phân tích độ rung cấm tay Olip | Vibration analyzer VIBPRO V2 | Olip Call

Olip Systems VIBPRO V2 | Máy phân tích độ rung cấm tay Olip | Vibration analyzer VIBPRO V2 | Olip

Olip Systems VIBPRO V2 | Máy phân tích độ rung cấm tay Olip | Vibration analyzer VIBPRO V2 | Olip

.
Olip Systems PHASOR | Máy phân tích độ rung cấm tay Olip | Vibration analyzer OLIP PHASOR | Olip Call

Olip Systems PHASOR | Máy phân tích độ rung cấm tay Olip | Vibration analyzer OLIP PHASOR | Olip

Olip Systems PHASOR | Máy phân tích độ rung cấm tay Olip | Vibration analyzer OLIP PHASOR | Olip

.
Elcis Vietnam | Absolute rotary encoder Elcis | Bộ mã hoá vòng xoay Elcis | Elcis Vietnam Call

Elcis Vietnam | Absolute rotary encoder Elcis | Bộ mã hoá vòng xoay Elcis | Elcis Vietnam

Elcis Vietnam | Absolute rotary encoder Elcis | Bộ mã hoá vòng xoay Elcis | Elcis Vietnam

.
Hengstler AC36 | Bộ mã hóa vòng xoay Hengstler AC36 | Absolute rotary encoder Hengstler AC36 Call

Hengstler AC36 | Bộ mã hóa vòng xoay Hengstler AC36 | Absolute rotary encoder Hengstler AC36

Hengstler AC36 | Bộ mã hóa vòng xoay Hengstler AC36 | Absolute rotary encoder Hengstler AC36

.
TPM TMAL 20x75S | Cylinder TPM | Xylanh khí nén TPM | Cylinder TMAL | TSC | Greentech Vietnam Call

TPM TMAL 20x75S | Cylinder TPM | Xylanh khí nén TPM | Cylinder TMAL | TSC | Greentech Vietnam

TPM TMAL 20x75S | Cylinder TPM | Xylanh khí nén TPM | Cylinder TMAL | TSC | Greentech Vietnam

.
ME2-6-H-B05C-2-1-K-B68 | Gefran | Cảm biến áp suất ME2-6-H-B05C-2-1-K-B68 | Pressure Transmitter ME1 Call

ME2-6-H-B05C-2-1-K-B68 | Gefran | Cảm biến áp suất ME2-6-H-B05C-2-1-K-B68 | Pressure Transmitter ME1

ME2-6-H-B05C-2-1-K-B68 | Gefran | Cảm biến áp suất ME2-6-H-B05C-2-1-K-B68 | Pressure Transmitter ME1

.
ME1-6-H-B02C-2-3-K-746 | Gefran | Cảm biến áp suất ME1-6-H-B02C-2-3-K-746 | Pressure Transmitter ME1 Call

ME1-6-H-B02C-2-3-K-746 | Gefran | Cảm biến áp suất ME1-6-H-B02C-2-3-K-746 | Pressure Transmitter ME1

ME1-6-H-B02C-2-3-K-746 | Gefran | Cảm biến áp suất ME1-6-H-B02C-2-3-K-746 | Pressure Transmitter ME1

.
Samson 5824-10 | Bộ điều khiển van Samson 5824-10 | Linear valve actuator Samson 5824-10 Call

Samson 5824-10 | Bộ điều khiển van Samson 5824-10 | Linear valve actuator Samson 5824-10

Samson 5824-10 | Bộ điều khiển van Samson 5824-10 | Linear valve actuator Samson 5824-10

.
WO81FN50EV | Đồng hồ chênh áp Manostar WO81FN50EV | Differential pressure gauge WO81FN50EV Call

WO81FN50EV | Đồng hồ chênh áp Manostar WO81FN50EV | Differential pressure gauge WO81FN50EV

"Low Differential Pressure Gages Type : Manostar gage Model : WO81FN50EV ( 0~50KPa) with Pitot tube ( PTK -VT6-110) & Vinyl Tube ( VT6-8)"

.
WO81FN50EV | Đồng hồ chênh áp Manostar WO81FN50EV | Differential pressure gauge WO81FN50EV Call

WO81FN50EV | Đồng hồ chênh áp Manostar WO81FN50EV | Differential pressure gauge WO81FN50EV

"Low Differential Pressure Gages Type : Manostar gage Model : WO81FN50EV ( 0~50KPa) with Pitot tube ( PTK -VT6-110) & Vinyl Tube ( VT6-8)"

.
SMC AW20-N02G-CZ | Bộ lọc SMC AW20-N02G-CZ | Filter regulator, modular AW MASS PRO | SMC Vietnam Call

SMC AW20-N02G-CZ | Bộ lọc SMC AW20-N02G-CZ | Filter regulator, modular AW MASS PRO | SMC Vietnam

SMC AW20-N02G-CZ | Bộ lọc SMC AW20-N02G-CZ | Filter regulator, modular AW MASS PRO | SMC Vietnam

.
Riken Keiki OS-BM2 | Cảm biến Oxygen Riken Keiki OS-BM2 | Oxygen Detector OS-BM2 | Riken Keiki Vietn Call

Riken Keiki OS-BM2 | Cảm biến Oxygen Riken Keiki OS-BM2 | Oxygen Detector OS-BM2 | Riken Keiki Vietn

Riken Keiki OS-BM2 | Cảm biến Oxygen Riken Keiki OS-BM2 | Oxygen Detector OS-BM2 | Riken Keiki Vietn

.
DMT242 A1A1A2J | Vaisala Viet Nam | Cảm biến điểm sương | Dew-Point Sensor Vaisala DMT242 A1A1A2J Call

DMT242 A1A1A2J | Vaisala Viet Nam | Cảm biến điểm sương | Dew-Point Sensor Vaisala DMT242 A1A1A2J

DMT242 A1A1A2J | Vaisala Viet Nam | Cảm biến điểm sương | Dew-Point Sensor Vaisala DMT242 A1A1A2J

.
MBS 3050-3415-1 | Danfoss MBS 3050-3415-1 | Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3050-3415-1 | Pressure Call

MBS 3050-3415-1 | Danfoss MBS 3050-3415-1 | Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3050-3415-1 | Pressure

MBS 3050-3415-1 | Danfoss MBS 3050-3415-1 | Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3050-3415-1 | Pressure

.
475FP1EKLUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUGMTS | Emerson Việt Nam Call

475FP1EKLUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUGMTS | Emerson Việt Nam

475FP1EKLUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUGMTS | Emerson Việt Nam

.
475HP1EKLUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475HP1EKLUGMTS | Emerson Việt Nam Call

475HP1EKLUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475HP1EKLUGMTS | Emerson Việt Nam

475HP1EKLUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475HP1EKLUGMTS | Emerson Việt Nam

.
475HP1ENAUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475HP1ENAUGMTS | Emerson Việt Nam Call

475HP1ENAUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475HP1ENAUGMTS | Emerson Việt Nam

475HP1ENAUGMTS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475HP1ENAUGMTS | Emerson Việt Nam

.
0EW2-04-2MD | Nemicon 0EW2-04-2MD | Encoder Nemicon 0EW2-04-2MD | Bộ mã hóa | Nemicon Vietnam Call

0EW2-04-2MD | Nemicon 0EW2-04-2MD | Encoder Nemicon 0EW2-04-2MD | Bộ mã hóa | Nemicon Vietnam

0EW2-04-2MD | Nemicon 0EW2-04-2MD | Encoder Nemicon 0EW2-04-2MD | Bộ mã hóa | Nemicon Vietnam

.
BollFilter BFD Duplex Type | Bộ lọc kép BollFilter BFD | BOLL & KIRCH Vietnam Call

BollFilter BFD Duplex Type | Bộ lọc kép BollFilter BFD | BOLL & KIRCH Vietnam

BollFilter BFD Duplex Type | Bộ lọc kép BollFilter BFD | BOLL & KIRCH Vietnam

.
AC6098 | Vành trượt Moog AC6098 | AC6098 4 inch through-bore | Moog Vietnam Call

AC6098 | Vành trượt Moog AC6098 | AC6098 4 inch through-bore | Moog Vietnam

AC6098 | Vành trượt Moog AC6098 | AC6098 4 inch through-bore | Moog Vietnam

.
AC6275 | Vành trượt Moog AC6275 | AC6275 2-3/4 inch through-bore | Moog Vietnam Call

AC6275 | Vành trượt Moog AC6275 | AC6275 2-3/4 inch through-bore | Moog Vietnam

AC6275 | Vành trượt Moog AC6275 | AC6275 2-3/4 inch through-bore | Moog Vietnam

.
AC6429 | Vành trượt Moog AC6429 | AC6429 1-3/8 inch through-bore in 60, 72, 84 | Moog Vietnam Call

AC6429 | Vành trượt Moog AC6429 | AC6429 1-3/8 inch through-bore in 60, 72, 84 | Moog Vietnam

AC6429 | Vành trượt Moog AC6429 | AC6429 1-3/8 inch through-bore in 60, 72, 84 | Moog Vietnam

.
AC6428 | Vành trượt Moog AC6428 | AC6428 1-3/8 inch through-bore in 60, 72, 84 | Moog Vietnam Call

AC6428 | Vành trượt Moog AC6428 | AC6428 1-3/8 inch through-bore in 60, 72, 84 | Moog Vietnam

AC6428 | Vành trượt Moog AC6428 | AC6428 1-3/8 inch through-bore in 60, 72, 84 | Moog Vietnam

.
AC6815 | Vành trượt Moog AC6815 | AC6815 1-1/2 inch through-bore 2 A, 3.5 A, 10 A | Moog Vietnam Call

AC6815 | Vành trượt Moog AC6815 | AC6815 1-1/2 inch through-bore 2 A, 3.5 A, 10 A | Moog Vietnam

AC6815 | Vành trượt Moog AC6815 | AC6815 1-1/2 inch through-bore 2 A, 3.5 A, 10 A | Moog Vietnam

.
AC6200 | Vành trượt Moog AC6200 | AC6200 1-1/2 inch through-bore 12, 24, 36 | Moog Vietnam Call

AC6200 | Vành trượt Moog AC6200 | AC6200 1-1/2 inch through-bore 12, 24, 36 | Moog Vietnam

AC6200 | Vành trượt Moog AC6200 | AC6200 1-1/2 inch through-bore 12, 24, 36 | Moog Vietnam

.
AC6349 | Vành trượt Moog AC6349 | AC6349 1 inch through-bore various circuit config | Moog Vietnam Call

AC6349 | Vành trượt Moog AC6349 | AC6349 1 inch through-bore various circuit config | Moog Vietnam

AC6349 | Vành trượt Moog AC6349 | AC6349 1 inch through-bore various circuit config | Moog Vietnam

.
AC6438 | Vành trượt Moog AC6438 |1/2 inch through-bore miniature slip ring | Moog Vietnam Call

AC6438 | Vành trượt Moog AC6438 |1/2 inch through-bore miniature slip ring | Moog Vietnam

AC6438 | Vành trượt Moog AC6438 |1/2 inch through-bore miniature slip ring | Moog Vietnam

.
SRA-73683 | Vành trượt Moog SRA-73683|1/2 inch through-bore miniature slip ring capsule Moog Vietnam Call

SRA-73683 | Vành trượt Moog SRA-73683|1/2 inch through-bore miniature slip ring capsule Moog Vietnam

SRA-73683 | Vành trượt Moog SRA-73683|1/2 inch through-bore miniature slip ring capsule Moog Vietnam

.
Euchner MGB-PN | Khóa chốt an toàn MGB-PN | Bolt lock / for doors / safety MGB-PN | Euchner Call

Euchner MGB-PN | Khóa chốt an toàn MGB-PN | Bolt lock / for doors / safety MGB-PN | Euchner

Euchner MGB-PN | Khóa chốt an toàn MGB-PN | Bolt lock / for doors / safety MGB-PN | Euchner

.
WO81FN50DV | Đồng hồ chênh áp Manostar WO81FN50DV | Differential pressure gauge WO81FN50DV Call

WO81FN50DV | Đồng hồ chênh áp Manostar WO81FN50DV | Differential pressure gauge WO81FN50DV

WO81FN50DV | Đồng hồ chênh áp Manostar WO81FN50DV | Differential pressure gauge WO81FN50DV

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 156
 • Hôm nay 8,931
 • Hôm qua 9,809
 • Trong tuần 8,931
 • Trong tháng 260,556
 • Tổng cộng 6,723,518

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)