Hàng phổ biến

mỗi trang
Puls QS20.241 Bộ nguồn | AC/DC power supply QS20.241 | Puls Vietnam | Đại lý nguồn Puls tại Việt Nam Call

Puls QS20.241 Bộ nguồn | AC/DC power supply QS20.241 | Puls Vietnam | Đại lý nguồn Puls tại Việt Nam

Puls QS20.241 Bộ nguồn | AC/DC power supply QS20.241 | Puls Vietnam | Đại lý nguồn Puls tại Việt Nam

.
TLV AF3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV AF3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam Call

TLV AF3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV AF3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam

TLV AF3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV AF3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech Vietnam

.
TLV A3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV A3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech Call

TLV A3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV A3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech

TLV A3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV A3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech Vietnam

.
Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam Call

Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam

Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam

.
Máy đo khoảng cách cầm tay Bosch GLM 30 | Máy đo chiều dài cầm tay Bosch GLM 30 Call

Máy đo khoảng cách cầm tay Bosch GLM 30 | Máy đo chiều dài cầm tay Bosch GLM 30

Máy đo khoảng cách cầm tay Bosch GLM 30 | Máy đo chiều dài cầm tay Bosch GLM 30

.
Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUG MTS | Emerson Việt Nam Call

Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUG MTS | Emerson Việt Nam

Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUG MTS | Emerson Việt Nam

.
Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | Emerson Việt Nam Call

Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | Emerson Việt Nam

Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | Emerson Việt Nam

.
Bộ giao tiếp chuẩn Hart | 475 Field Communicator | Emerson Việt Nam Call

Bộ giao tiếp chuẩn Hart | 475 Field Communicator | Emerson Việt Nam

Bộ giao tiếp chuẩn Hart | 475 Field Communicator | Emerson Việt Nam

.
Prosoft MV156 PDPMV1 | Programmable logic controller MV156 PDPMV1 | Bộ chuyển đổi Prosoft MV156PDP Call

Prosoft MV156 PDPMV1 | Programmable logic controller MV156 PDPMV1 | Bộ chuyển đổi Prosoft MV156PDP

Prosoft MV156 PDPMV1 | Programmable logic controller MV156 PDPMV1 | Bộ chuyển đổi Prosoft MV156PDP

.
Camera Pelco 13VD3-8 | Đại lý Pelco 13VD3-8 tại Việt Nam | Ống kính rời 13VD3-8 Call

Camera Pelco 13VD3-8 | Đại lý Pelco 13VD3-8 tại Việt Nam | Ống kính rời 13VD3-8

Speed Dome: 540TVL, zoom 23x (3.6mm-82.8mm), 0.12 lux at 1/50 Sec, SN > 50dB, 256 presets, 400°/sec Pan Preset Speed and 200°/sec Tilt Preset Speed, 8 Zones (configurable in size) Can Be Labeled with up to 20 Characters Each or Set to Output Blank Video, Pan Motion Allows 0.1 to 150°/sec Pan Speed, IP66

.
Camera Pelco IWM-GY | Đại lý Pelco IWM-GY tại Việt Nam | Chân đế IWM-GY Call

Camera Pelco IWM-GY | Đại lý Pelco IWM-GY tại Việt Nam | Chân đế IWM-GY

Speed Dome: 540TVL, zoom 23x (3.6mm-82.8mm), 0.12 lux at 1/50 Sec, SN > 50dB, 256 presets, 400°/sec Pan Preset Speed and 200°/sec Tilt Preset Speed, 8 Zones (configurable in size) Can Be Labeled with up to 20 Characters Each or Set to Output Blank Video, Pan Motion Allows 0.1 to 150°/sec Pan Speed, IP66

.
Camera Pelco C20-DN-6X | Đại lý Pelco C20-DN-6X tại Việt Nam Call

Camera Pelco C20-DN-6X | Đại lý Pelco C20-DN-6X tại Việt Nam

Speed Dome: 540TVL, zoom 23x (3.6mm-82.8mm), 0.12 lux at 1/50 Sec, SN > 50dB, 256 presets, 400°/sec Pan Preset Speed and 200°/sec Tilt Preset Speed, 8 Zones (configurable in size) Can Be Labeled with up to 20 Characters Each or Set to Output Blank Video, Pan Motion Allows 0.1 to 150°/sec Pan Speed, IP66

.
Camera Pelco SD423-PG-E1-X | Đại lý Pelco SD423-PG-E1-X tại Việt Nam Call

Camera Pelco SD423-PG-E1-X | Đại lý Pelco SD423-PG-E1-X tại Việt Nam

Speed Dome: 540TVL, zoom 23x (3.6mm-82.8mm), 0.12 lux at 1/50 Sec, SN > 50dB, 256 presets, 400°/sec Pan Preset Speed and 200°/sec Tilt Preset Speed, 8 Zones (configurable in size) Can Be Labeled with up to 20 Characters Each or Set to Output Blank Video, Pan Motion Allows 0.1 to 150°/sec Pan Speed, IP66

.
Prosoft 5102-MCM3-101S | Bộ chuyển đổi Prosoft 5102-MCM3-101S | Prosoft gateway 5102-MCM3-101S Call

Prosoft 5102-MCM3-101S | Bộ chuyển đổi Prosoft 5102-MCM3-101S | Prosoft gateway 5102-MCM3-101S

Prosoft 5102-MCM3-101S | Bộ chuyển đổi Prosoft 5102-MCM3-101S | Prosoft gateway 5102-MCM3-101S

.
Máy đo nồng độ khí HN3 | Senko SP2nd (NH3) | Portable Gas detector  SP2nd (NH3) | Senko Call

Máy đo nồng độ khí HN3 | Senko SP2nd (NH3) | Portable Gas detector SP2nd (NH3) | Senko

Máy đo nồng độ khí HN3 | Senko SP2nd (NH3) | Portable Gas detector SP2nd (NH3) | Senko

.
MCB Hager MU216A | MCB Hager 2P 16A 6kA MU216A | Cầu dao Hager MU216A | Hager Vietnam Call

MCB Hager MU216A | MCB Hager 2P 16A 6kA MU216A | Cầu dao Hager MU216A | Hager Vietnam

MCB Hager MU216A | MCB Hager 2P 16A 6kA MU216A | Cầu dao Hager MU216A | Hager Vietnam

.
MCB Hager MU225A | MCB Hager 2P 25A 6kA MU225A | Cầu dao Hager MU225A | Hager Vietnam Call

MCB Hager MU225A | MCB Hager 2P 25A 6kA MU225A | Cầu dao Hager MU225A | Hager Vietnam

MCB Hager MU225A | MCB Hager 2P 25A 6kA MU225A | Cầu dao Hager MU225A | Hager Vietnam

.
MCB Hager MU320A | MCB Hager 3P 20A 6kA MU320A | Cầu dao Hager MU320A | Hager Vietnam Call

MCB Hager MU320A | MCB Hager 3P 20A 6kA MU320A | Cầu dao Hager MU320A | Hager Vietnam

MCB Hager MU320A | MCB Hager 3P 20A 6kA MU320A | Cầu dao Hager MU320A | Hager Vietnam

.
MCB Hager MU116A | MCB Hager 1P 16A 6kA MU116A | Cầu dao Hager MU116A | Hager Vietnam Call

MCB Hager MU116A | MCB Hager 1P 16A 6kA MU116A | Cầu dao Hager MU116A | Hager Vietnam

MCB Hager MU116A | MCB Hager 1P 16A 6kA MU116A | Cầu dao Hager MU116A | Hager Vietnam

.
MCB Hager MU120A | MCB Hager 1P 20A 6kA MU120A | Cầu dao Hager MU120A | Hager Vietnam Call

MCB Hager MU120A | MCB Hager 1P 20A 6kA MU120A | Cầu dao Hager MU120A | Hager Vietnam

MCB Hager MU120A | MCB Hager 1P 20A 6kA MU120A | Cầu dao Hager MU120A | Hager Vietnam

.
MCCB Hager HDA016Z | MCCB Hager 3P 16A 18kA HDA016Z | Cầu dao Hager HDA016Z | Hager Vietnam Call

MCCB Hager HDA016Z | MCCB Hager 3P 16A 18kA HDA016Z | Cầu dao Hager HDA016Z | Hager Vietnam

MCCB Hager HDA016Z | MCCB Hager 3P 16A 18kA HDA016Z | Cầu dao Hager HDA016Z | Hager Vietnam

.
MCCB Hager HDA020Z | MCCB Hager 3P 20A 18kA HDA020Z | Cầu dao Hager HDA020Z | Hager Vietnam Call

MCCB Hager HDA020Z | MCCB Hager 3P 20A 18kA HDA020Z | Cầu dao Hager HDA020Z | Hager Vietnam

MCCB Hager HDA020Z | MCCB Hager 3P 20A 18kA HDA020Z | Cầu dao Hager HDA020Z | Hager Vietnam

.
MCCB Hager HDA032Z | MCCB Hager 3P 32A 18kA HDA032Z | Cầu dao Hager HDA032Z | Hager Vietnam Call

MCCB Hager HDA032Z | MCCB Hager 3P 32A 18kA HDA032Z | Cầu dao Hager HDA032Z | Hager Vietnam

MCCB Hager HDA032Z | MCCB Hager 3P 32A 18kA HDA032Z | Cầu dao Hager HDA032Z | Hager Vietnam

.
MCCB Hager HDA040Z | MCCB Hager 3P 40A 18kA HDA040Z | Cầu dao Hager HDA040Z | Hager Vietnam Call

MCCB Hager HDA040Z | MCCB Hager 3P 40A 18kA HDA040Z | Cầu dao Hager HDA040Z | Hager Vietnam

MCCB Hager HDA040Z | MCCB Hager 3P 40A 18kA HDA040Z | Cầu dao Hager HDA040Z | Hager Vietnam

.
MCCB Hager HHA050Z | MCCB Hager 3P 50A 25kA HHA050Z | Cầu dao Hager HHA050Z | Hager Vietnam Call

MCCB Hager HHA050Z | MCCB Hager 3P 50A 25kA HHA050Z | Cầu dao Hager HHA050Z | Hager Vietnam

MCCB Hager HHA050Z | MCCB Hager 3P 50A 25kA HHA050Z | Cầu dao Hager HHA050Z | Hager Vietnam

.
MCCB Hager HNB250Z | MCCB Hager 3P 250A 40kA HNB250Z | Cầu dao Hager HNB250Z | Hager Vietnam Call

MCCB Hager HNB250Z | MCCB Hager 3P 250A 40kA HNB250Z | Cầu dao Hager HNB250Z | Hager Vietnam

MCCB Hager HNB250Z | MCCB Hager 3P 250A 40kA HNB250Z | Cầu dao Hager HNB250Z | Hager Vietnam

.

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 137
  • Hôm nay 8,128
  • Hôm qua 14,340
  • Trong tuần 60,722
  • Trong tháng 185,739
  • Tổng cộng 4,805,561

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)