Hàng phổ biến

mỗi trang
Bihl + Wiedemann BWU1774 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU1774 | Greentech Vietnam Call

Bihl + Wiedemann BWU1774 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU1774 | Greentech Vietnam

Bihl + Wiedemann BWU1774 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU1774 | Greentech Vietnam

.
Bihl + Wiedemann BWU2545 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU2545 | Greentech Vietnam Call

Bihl + Wiedemann BWU2545 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU2545 | Greentech Vietnam

Bihl + Wiedemann BWU2545 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU2545 | Greentech Vietnam

.
Bihl + Wiedemann BWU1568 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU1568 | Greentech Vietnam Call

Bihl + Wiedemann BWU1568 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU1568 | Greentech Vietnam

Bihl + Wiedemann BWU1568 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU1568 | Greentech Vietnam

.
Bihl + Wiedemann BWU1569 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU1569 | Greentech Vietnam Call

Bihl + Wiedemann BWU1569 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU1569 | Greentech Vietnam

Bihl + Wiedemann BWU1569 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU1569 | Greentech Vietnam

.
Bihl + Wiedemann BW2726 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BW2726 | Greentech Vietnam Call

Bihl + Wiedemann BW2726 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BW2726 | Greentech Vietnam

Bihl + Wiedemann BW2726 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BW2726 | Greentech Vietnam

.
Bihl + Wiedemann BWU2546 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU2546 | Greentech Vietnam Call

Bihl + Wiedemann BWU2546 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU2546 | Greentech Vietnam

Bihl + Wiedemann BWU2546 | Bộ chuyển đổi PROFIBUS AS-i Bihl + Wiedemann BWU2546 | Greentech Vietnam

.
Kihusui PLZ-4WH | Bộ đô phân tích tải Kihusui PLZ-4WH | DC electronic load / multifunction PLZ-4WH Call

Kihusui PLZ-4WH | Bộ đô phân tích tải Kihusui PLZ-4WH | DC electronic load / multifunction PLZ-4WH

Kihusui PLZ-4WH | Bộ đô phân tích tải Kihusui PLZ-4WH | DC electronic load / multifunction PLZ-4WH

.
Van màng GEMU 615 15D17341701TS 1502, Hãng GEMU, Gemu Metal Diaphragm Valve, Gemu vietnam Call

Van màng GEMU 615 15D17341701TS 1502, Hãng GEMU, Gemu Metal Diaphragm Valve, Gemu vietnam

Van màng GEMU 615 15D17341701TS 1502, Hãng GEMU, Gemu Metal Diaphragm Valve, Gemu vietnam

.
Hioki 3554 | Battery Tester Hioki 3554 | Máy kiểm tra Pin Hioki 3554| Hioki Vietnam Call

Hioki 3554 | Battery Tester Hioki 3554 | Máy kiểm tra Pin Hioki 3554| Hioki Vietnam

Hioki 3554 | Battery Tester Hioki 3554 | Máy kiểm tra Pin Hioki 3554| Hioki Vietnam

.
Megger MIT 320 |  Insulation Tester Megger MIT 320 | Máy đo điện trở cách điện Megger MIT 320 Call

Megger MIT 320 | Insulation Tester Megger MIT 320 | Máy đo điện trở cách điện Megger MIT 320

Megger MIT 320 | Insulation Tester Megger MIT 320 | Máy đo điện trở cách điện Megger MIT 320

.
Emerson A9830 | CSI 9830 Machinery Health Imager | Máy phân tích hình ảnh Emerson A9830 Call

Emerson A9830 | CSI 9830 Machinery Health Imager | Máy phân tích hình ảnh Emerson A9830

Emerson A9830 | CSI 9830 Machinery Health Imager | Máy phân tích hình ảnh Emerson A9830

.
Cyclops 390L | Infrared thermometer Cyclops 390L | Súng đo nhiệt độ cầm tay Cyclops 390L | Land Call

Cyclops 390L | Infrared thermometer Cyclops 390L | Súng đo nhiệt độ cầm tay Cyclops 390L | Land

Cyclops 390L | Infrared thermometer Cyclops 390L | Súng đo nhiệt độ cầm tay Cyclops 390L | Land

.
Puls QS20.241 Bộ nguồn | AC/DC power supply QS20.241 | Puls Vietnam | Đại lý nguồn Puls tại Việt Nam Call

Puls QS20.241 Bộ nguồn | AC/DC power supply QS20.241 | Puls Vietnam | Đại lý nguồn Puls tại Việt Nam

Puls QS20.241 Bộ nguồn | AC/DC power supply QS20.241 | Puls Vietnam | Đại lý nguồn Puls tại Việt Nam

.
TLV AF3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV AF3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam Call

TLV AF3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV AF3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam

TLV AF3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV AF3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech Vietnam

.
TLV A3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV A3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech Call

TLV A3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV A3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech

TLV A3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV A3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech Vietnam

.
Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam Call

Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam

Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam

.
Máy đo khoảng cách cầm tay Bosch GLM 30 | Máy đo chiều dài cầm tay Bosch GLM 30 Call

Máy đo khoảng cách cầm tay Bosch GLM 30 | Máy đo chiều dài cầm tay Bosch GLM 30

Máy đo khoảng cách cầm tay Bosch GLM 30 | Máy đo chiều dài cầm tay Bosch GLM 30

.
Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUG MTS | Emerson Việt Nam Call

Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUG MTS | Emerson Việt Nam

Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1EKLUG MTS | Emerson Việt Nam

.
Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | Emerson Việt Nam Call

Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | Emerson Việt Nam

Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | Emerson Việt Nam

.
Bộ giao tiếp chuẩn Hart | 475 Field Communicator | Emerson Việt Nam Call

Bộ giao tiếp chuẩn Hart | 475 Field Communicator | Emerson Việt Nam

Bộ giao tiếp chuẩn Hart | 475 Field Communicator | Emerson Việt Nam

.
Prosoft MV156 PDPMV1 | Programmable logic controller MV156 PDPMV1 | Bộ chuyển đổi Prosoft MV156PDP Call

Prosoft MV156 PDPMV1 | Programmable logic controller MV156 PDPMV1 | Bộ chuyển đổi Prosoft MV156PDP

Prosoft MV156 PDPMV1 | Programmable logic controller MV156 PDPMV1 | Bộ chuyển đổi Prosoft MV156PDP

.
Camera Pelco 13VD3-8 | Đại lý Pelco 13VD3-8 tại Việt Nam | Ống kính rời 13VD3-8 Call

Camera Pelco 13VD3-8 | Đại lý Pelco 13VD3-8 tại Việt Nam | Ống kính rời 13VD3-8

Speed Dome: 540TVL, zoom 23x (3.6mm-82.8mm), 0.12 lux at 1/50 Sec, SN > 50dB, 256 presets, 400°/sec Pan Preset Speed and 200°/sec Tilt Preset Speed, 8 Zones (configurable in size) Can Be Labeled with up to 20 Characters Each or Set to Output Blank Video, Pan Motion Allows 0.1 to 150°/sec Pan Speed, IP66

.
Camera Pelco IWM-GY | Đại lý Pelco IWM-GY tại Việt Nam | Chân đế IWM-GY Call

Camera Pelco IWM-GY | Đại lý Pelco IWM-GY tại Việt Nam | Chân đế IWM-GY

Speed Dome: 540TVL, zoom 23x (3.6mm-82.8mm), 0.12 lux at 1/50 Sec, SN > 50dB, 256 presets, 400°/sec Pan Preset Speed and 200°/sec Tilt Preset Speed, 8 Zones (configurable in size) Can Be Labeled with up to 20 Characters Each or Set to Output Blank Video, Pan Motion Allows 0.1 to 150°/sec Pan Speed, IP66

.
Camera Pelco C20-DN-6X | Đại lý Pelco C20-DN-6X tại Việt Nam Call

Camera Pelco C20-DN-6X | Đại lý Pelco C20-DN-6X tại Việt Nam

Speed Dome: 540TVL, zoom 23x (3.6mm-82.8mm), 0.12 lux at 1/50 Sec, SN > 50dB, 256 presets, 400°/sec Pan Preset Speed and 200°/sec Tilt Preset Speed, 8 Zones (configurable in size) Can Be Labeled with up to 20 Characters Each or Set to Output Blank Video, Pan Motion Allows 0.1 to 150°/sec Pan Speed, IP66

.
Camera Pelco SD423-PG-E1-X | Đại lý Pelco SD423-PG-E1-X tại Việt Nam Call

Camera Pelco SD423-PG-E1-X | Đại lý Pelco SD423-PG-E1-X tại Việt Nam

Speed Dome: 540TVL, zoom 23x (3.6mm-82.8mm), 0.12 lux at 1/50 Sec, SN > 50dB, 256 presets, 400°/sec Pan Preset Speed and 200°/sec Tilt Preset Speed, 8 Zones (configurable in size) Can Be Labeled with up to 20 Characters Each or Set to Output Blank Video, Pan Motion Allows 0.1 to 150°/sec Pan Speed, IP66

.
Prosoft 5102-MCM3-101S | Bộ chuyển đổi Prosoft 5102-MCM3-101S | Prosoft gateway 5102-MCM3-101S Call

Prosoft 5102-MCM3-101S | Bộ chuyển đổi Prosoft 5102-MCM3-101S | Prosoft gateway 5102-MCM3-101S

Prosoft 5102-MCM3-101S | Bộ chuyển đổi Prosoft 5102-MCM3-101S | Prosoft gateway 5102-MCM3-101S

.
Máy đo nồng độ khí HN3 | Senko SP2nd (NH3) | Portable Gas detector  SP2nd (NH3) | Senko Call

Máy đo nồng độ khí HN3 | Senko SP2nd (NH3) | Portable Gas detector SP2nd (NH3) | Senko

Máy đo nồng độ khí HN3 | Senko SP2nd (NH3) | Portable Gas detector SP2nd (NH3) | Senko

.
MCB Hager MU216A | MCB Hager 2P 16A 6kA MU216A | Cầu dao Hager MU216A | Hager Vietnam Call

MCB Hager MU216A | MCB Hager 2P 16A 6kA MU216A | Cầu dao Hager MU216A | Hager Vietnam

MCB Hager MU216A | MCB Hager 2P 16A 6kA MU216A | Cầu dao Hager MU216A | Hager Vietnam

.
MCB Hager MU225A | MCB Hager 2P 25A 6kA MU225A | Cầu dao Hager MU225A | Hager Vietnam Call

MCB Hager MU225A | MCB Hager 2P 25A 6kA MU225A | Cầu dao Hager MU225A | Hager Vietnam

MCB Hager MU225A | MCB Hager 2P 25A 6kA MU225A | Cầu dao Hager MU225A | Hager Vietnam

.
MCB Hager MU320A | MCB Hager 3P 20A 6kA MU320A | Cầu dao Hager MU320A | Hager Vietnam Call

MCB Hager MU320A | MCB Hager 3P 20A 6kA MU320A | Cầu dao Hager MU320A | Hager Vietnam

MCB Hager MU320A | MCB Hager 3P 20A 6kA MU320A | Cầu dao Hager MU320A | Hager Vietnam

.
MCB Hager MU116A | MCB Hager 1P 16A 6kA MU116A | Cầu dao Hager MU116A | Hager Vietnam Call

MCB Hager MU116A | MCB Hager 1P 16A 6kA MU116A | Cầu dao Hager MU116A | Hager Vietnam

MCB Hager MU116A | MCB Hager 1P 16A 6kA MU116A | Cầu dao Hager MU116A | Hager Vietnam

.
MCB Hager MU120A | MCB Hager 1P 20A 6kA MU120A | Cầu dao Hager MU120A | Hager Vietnam Call

MCB Hager MU120A | MCB Hager 1P 20A 6kA MU120A | Cầu dao Hager MU120A | Hager Vietnam

MCB Hager MU120A | MCB Hager 1P 20A 6kA MU120A | Cầu dao Hager MU120A | Hager Vietnam

.
MCCB Hager HDA016Z | MCCB Hager 3P 16A 18kA HDA016Z | Cầu dao Hager HDA016Z | Hager Vietnam Call

MCCB Hager HDA016Z | MCCB Hager 3P 16A 18kA HDA016Z | Cầu dao Hager HDA016Z | Hager Vietnam

MCCB Hager HDA016Z | MCCB Hager 3P 16A 18kA HDA016Z | Cầu dao Hager HDA016Z | Hager Vietnam

.
MCCB Hager HDA020Z | MCCB Hager 3P 20A 18kA HDA020Z | Cầu dao Hager HDA020Z | Hager Vietnam Call

MCCB Hager HDA020Z | MCCB Hager 3P 20A 18kA HDA020Z | Cầu dao Hager HDA020Z | Hager Vietnam

MCCB Hager HDA020Z | MCCB Hager 3P 20A 18kA HDA020Z | Cầu dao Hager HDA020Z | Hager Vietnam

.
MCCB Hager HDA032Z | MCCB Hager 3P 32A 18kA HDA032Z | Cầu dao Hager HDA032Z | Hager Vietnam Call

MCCB Hager HDA032Z | MCCB Hager 3P 32A 18kA HDA032Z | Cầu dao Hager HDA032Z | Hager Vietnam

MCCB Hager HDA032Z | MCCB Hager 3P 32A 18kA HDA032Z | Cầu dao Hager HDA032Z | Hager Vietnam

.
MCCB Hager HDA040Z | MCCB Hager 3P 40A 18kA HDA040Z | Cầu dao Hager HDA040Z | Hager Vietnam Call

MCCB Hager HDA040Z | MCCB Hager 3P 40A 18kA HDA040Z | Cầu dao Hager HDA040Z | Hager Vietnam

MCCB Hager HDA040Z | MCCB Hager 3P 40A 18kA HDA040Z | Cầu dao Hager HDA040Z | Hager Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 150
  • Hôm nay 1,770
  • Hôm qua 7,098
  • Trong tuần 35,061
  • Trong tháng 202,286
  • Tổng cộng 5,768,667

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)