IRDH275BW-435 | Bộ điều khiển IRDH275BW-435 | Insulation monitoring device | Bender Vietnam

(0 đánh giá)

IRDH275BW-435

Bender Viet Nam

IRDH275BW-435 | Bộ điều khiển IRDH275BW-435 | Insulation monitoring device | Bender Vietnam

Dòng biến áp cách ly ES710 được thiết kế chế tạo hoàn toàn phù hợp chuẩn IEC 61558-1 / DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1) và IEC 61558-2-15 / DIN EN 61558-2-15 (VDE 0570-2-15).

Hơn nữa dòng sản phẩm này còn thoả mãn tiêu chuẩn IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) để trở thành biến áp cách ly chuyên dùng trong y tế – hệ thống điện cách ly an toàn. Các cuộn dây được mạ cách điện. Để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng giữa các cuộn dây, một màn chắn đẳng thế được đặt vào giữa hai cuộn dây, để đảm bảo răng, bất kì rò rì điện nào giữa các cuộn đều không thể qua được màn chắn để sang cuộn còn lại
Các góc cố định được cách điện với lõi từ để có thể thoả mãn chuẩn DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710): 2002-11, para. 710.512.1.6.2).

Biến áp có thể được đặt đứng hoặc nằm ngang, đảm bảo cách điện tốt với lớp bọc bên ngoài. Môi trường sử dụng là môi trường khô thoáng. Dòng SK2 thoả mãn hoàn toàn cấp bảo vệ Class II.

Các đặc tính cơ bản:

 • Cảm biến nhiệt lắp sẵn theo chuẩn DIN 44081 (120 °C)
 • Màn chắn giữa các cuộn dây được nối đất riêng bên ngoài
 • Giá đấu nối cách điện
 • IP 00 với biến áp hở
 • IP 23 với hộp che chắn
 • Cấp bảo vệ Class I
 • Cấp bảo vệ Class II (Với phiên bản có hôp che)
 • Cách điện tốt
 • Cấp cách điện : ta40/B
 • Tổng dòng rò <0.5mA
 • Đấu nối, cầu đấu sử dụng vít
 • Độ ồn < 35 dB (A)(không tải và tải thường)
 • VDE ENEC chuẩn cho dòng ES710/3150…ES710/10000
 •  

Ordering information, dimensions, weights

TYPE A B C D E F G CU WEIGHT WEIGHT CORE U/I ART. NO.
ES710/3150 240 mm 230 mm 325 mm 200 mm 200 mm 160 mm 11×28 mm 15 kg 49 kg 180/93 B924211
ES710/4000 280 mm 220 mm 370 mm 240 mm 190 mm 150 mm 11×28 mm 24 kg 59 kg 210/63 B924212
ES710/5000 280 mm 230 mm 370 mm 240 mm 200 mm 160 mm 11×28 mm 25 kg 61 kg 210/73 B924213
ES710/6300 280 mm 245 mm 370 mm 240 mm 215 mm 175 mm 11×28 mm 26 kg 65 kg 210/88 B924214
ES710/8000 280 mm 260 mm 370 mm 240 mm 230 mm 190 mm 11×28 mm 27 kg 74 kg 210/103 B924215
ES710/10000 320 mm 280 mm 420 mm 270 mm 233 mm 193 mm 13×18 mm 39 kg 85 kg 240/83 B924216
ES710/3150K 240 mm 360 mm 200 mm 180 mm 145 mm 11×28 mm 15 kg 49 kg 180/93 B924221
ES710/4000K 280 mm 420 mm 240 mm 150 mm 115 mm 11×28 mm 24 kg 59 kg 210/63 B924222
ES710/5000K 280 mm 420 mm 240 mm 160 mm 125 mm 11×28 mm 25 kg 61 kg 210/73 B924223
ES710/6300K 280 mm 420 mm 240 mm 175 mm 140 mm 11×28 mm 26 kg 65 kg 210/88 B924224
ES710/8000K 280 mm 420 mm 240 mm 190 mm 155 mm 11×28 mm 27 kg 74 kg 210/103 B924225
ES710/10000K 320 mm 480mm 270 mm 233 mm 193 mm 13×18 mm 39 kg 85 kg 240/83 B924226
ES710/3150LG 230 mm 235 mm 320 mm 204 mm 240 mm 9 mm 15 kg 49 kg 180/93 B924231
ES710/4000LG 260 mm 210 mm 365 mm 234 mm 280 mm 9 mm 24 kg 59 kg 210/63 B924232
ES710/5000LG 260 mm 220 mm 365 mm 234 mm 280 mm 9 mm 25 kg 61 kg 210/73 B924233
ES710/6300LG 260 mm 235 mm 365 mm 234 mm 280 mm 9 mm 26 kg 65 kg 210/88 B924234
ES710/8000LG 260 mm 250 mm 365 mm 234 mm 280 mm 9 mm 27 kg 74 kg 210/103 B924235
ES710/10000LG 294mm 240 mm 410 mm 264 mm 320 mm 12 mm 39 kg 85 kg 240/83 B924236
ES710/3150SK2 380 mm 200 mm 450 mm 350 mm 270 mm 150 mm 11 mm 15 kg 69 kg 180/93 B924241
ES710/4000SK2 380 mm 190 mm 500 mm 350 mm 310 mm 150 mm 11 mm 24 kg 75 kg 210/63 B924242
ES710/5000SK2 380 mm 200 mm 500 mm 350 mm 310 mm 160 mm 11 mm 25 kg 77 kg 210/73 B924243
ES710/6300SK2 380 mm 215 mm 500 mm 350 mm 310 mm 175 mm 11 mm 26 kg 86 kg 210/88 B924244
ES710/8000SK2 380 mm 230 mm 500 mm 350 mm 310 mm 190 mm 11 mm 27 kg 90 kg 210/103 B924245
ES710/10000SK2 140 mm 240 mm 560 mm 380 mm 350 mm 200 mm 13 mm 39 kg 105 kg 240/83 B924246
ES710/3150S 280 mm 180 mm 370 mm 240 mm 290 mm 145 mm 11×28 mm 15 kg 49 kg 180/93 B924261
ES710/4000S 280 mm 150 mm 420 mm 240 mm 290 mm 115 mm 11×28 mm 24 kg 59 kg 210/63 B924262
ES710/5000S 280 mm 160 mm 420 mm 240 mm 290 mm 125 mm 11×28 mm 25 kg 61 kg 210/73 B924263
ES710/6300S 280 mm 175 mm 420 mm 240 mm 290 mm 140 mm 11×28 mm 26 kg 65 kg 210/88 B924264
ES710/8000S 280 mm 190 mm 420 mm 240 mm 290 mm 155 mm 11×28 mm 27 kg 74 kg 210/103 B924265
ES710/10000S 320 mm 233 mm 440 mm 270 mm 330 mm 193 mm 13×18 mm 39 kg 85 kg 240/83 B924216
ES710/3150S-GL 280 mm 180 mm 370 mm 240 mm 290 mm 145 mm 11×28 mm 15 kg 49 kg 180/93 B92090001
ES710/4000S-GL 280 mm 150 mm 420 mm 240 mm 290 mm 115 mm 11×28 mm 24 kg 59 kg 210/63 B92090002
ES710/5000S-GL 280 mm 160 mm 420 mm 240 mm 290 mm 125 mm 11×28 mm 25 kg 61 kg 210/73 B92090003
ES710/6300S-GL 280 mm 175 mm 420 mm 240 mm 290 mm 140 mm 11×28 mm 26 kg 65 kg 210/88 B92090004
ES710/8000S-GL 280 mm 190 mm 420 mm 240 mm 290 mm 155 mm 11×28 mm 27 kg 74 kg 210/103 B92090005
ES710/10000-GL 320 mm 233 mm 440 mm 270 mm 330 mm 193 mm 13×18 mm 39 kg 85 kg 240/83 B92090

Ordering information, dimensions, weights

Type A B C D E F G Cu weight Weight Core U/I Art. No.
ES710/3150 240 mm 230 mm 325 mm 200 mm 200 mm 160 mm 11x28 mm 15 kg 49 kg 180/93 B924211
ES710/4000 280 mm 220 mm 370 mm 240 mm 190 mm 150 mm 11x28 mm 24 kg 59 kg 210/63 B924212
ES710/5000 280 mm 230 mm 370 mm 240 mm 200 mm 160 mm 11x28 mm 25 kg 61 kg 210/73 B924213
ES710/6300 280 mm 245 mm 370 mm 240 mm 215 mm 175 mm 11x28 mm 26 kg 65 kg 210/88 B924214
ES710/8000 280 mm 260 mm 370 mm 240 mm 230 mm 190 mm 11x28 mm 27 kg 74 kg 210/103 B924215
ES710/10000 320 mm 280 mm 420 mm 270 mm 233 mm 193 mm 13x18 mm 39 kg 85 kg 240/83 B924216
ES710/3150K 240 mm   360 mm 200 mm 180 mm 145 mm 11x28 mm 15 kg 49 kg 180/93 B924221
ES710/4000K 280 mm   420 mm 240 mm 150 mm 115 mm 11x28 mm 24 kg 59 kg 210/63 B924222
ES710/5000K 280 mm   420 mm 240 mm 160 mm 125 mm 11x28 mm 25 kg 61 kg 210/73 B924223
ES710/6300K 280 mm   420 mm 240 mm 175 mm 140 mm 11x28 mm 26 kg 65 kg 210/88 B924224
ES710/8000K 280 mm   420 mm 240 mm 190 mm 155 mm 11x28 mm 27 kg 74 kg 210/103 B924225
ES710/10000K 320 mm   480mm 270 mm 233 mm 193 mm 13x18 mm 39 kg 85 kg 240/83 B924226
ES710/3150LG 230 mm 235 mm 320 mm 204 mm   240 mm 9 mm 15 kg 49 kg 180/93 B924231
ES710/4000LG 260 mm 210 mm 365 mm 234 mm   280 mm 9 mm 24 kg 59 kg 210/63 B924232
ES710/5000LG 260 mm 220 mm 365 mm 234 mm   280 mm 9 mm 25 kg 61 kg 210/73 B924233
ES710/6300LG 260 mm 235 mm 365 mm 234 mm   280 mm 9 mm 26 kg 65 kg 210/88 B924234
ES710/8000LG 260 mm 250 mm 365 mm 234 mm   280 mm 9 mm 27 kg 74 kg 210/103 B924235
ES710/10000LG 294mm 240 mm 410 mm 264 mm   320 mm 12 mm 39 kg 85 kg 240/83 B924236
ES710/3150SK2 380 mm 200 mm 450 mm 350 mm 270 mm 150 mm 11 mm 15 kg 69 kg 180/93 B924241
ES710/4000SK2 380 mm 190 mm 500 mm 350 mm 310 mm 150 mm 11 mm 24 kg 75 kg 210/63 B924242
ES710/5000SK2 380 mm 200 mm 500 mm 350 mm 310 mm 160 mm 11 mm 25 kg 77 kg 210/73 B924243
ES710/6300SK2 380 mm 215 mm 500 mm 350 mm 310 mm 175 mm 11 mm 26 kg 86 kg 210/88 B924244
ES710/8000SK2 380 mm 230 mm 500 mm 350 mm 310 mm 190 mm 11 mm 27 kg 90 kg 210/103 B924245
ES710/10000SK2 140 mm 240 mm 560 mm 380 mm 350 mm 200 mm 13 mm 39 kg 105 kg 240/83 B924246
ES710/3150S 280 mm 180 mm 370 mm 240 mm 290 mm 145 mm 11x28 mm 15 kg 49 kg 180/93 B924261
ES710/4000S 280 mm 150 mm 420 mm 240 mm 290 mm 115 mm 11x28 mm 24 kg 59 kg 210/63 B924262
ES710/5000S 280 mm 160 mm 420 mm 240 mm 290 mm 125 mm 11x28 mm 25 kg 61 kg 210/73 B924263
ES710/6300S 280 mm 175 mm 420 mm 240 mm 290 mm 140 mm 11x28 mm 26 kg 65 kg 210/88 B924264
ES710/8000S 280 mm 190 mm 420 mm 240 mm 290 mm 155 mm 11x28 mm 27 kg 74 kg 210/103 B924265
ES710/10000S 320 mm 233 mm 440 mm 270 mm 330 mm 193 mm 13x18 mm 39 kg 85 kg 240/83 B924216
ES710/3150S-GL 280 mm 180 mm 370 mm 240 mm 290 mm 145 mm 11x28 mm 15 kg 49 kg 180/93 B92090001
ES710/4000S-GL 280 mm 150 mm 420 mm 240 mm 290 mm 115 mm 11x28 mm 24 kg 59 kg 210/63 B92090002
ES710/5000S-GL 280 mm 160 mm 420 mm 240 mm 290 mm 125 mm 11x28 mm 25 kg 61 kg 210/73 B92090003
ES710/6300S-GL 280 mm 175 mm 420 mm 240 mm 290 mm 140 mm 11x28 mm 26 kg 65 kg 210/88 B92090004
ES710/8000S-GL 280 mm 190 mm 420 mm 240 mm 290 mm 155 mm 11x28 mm 27 kg 74 kg 210/103 B92090005
ES710/10000-GL 320 mm 233 mm 440 mm 270 mm 330 mm 193 mm 13x18 mm 39 kg 85 kg 240/83 B92090006

GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email ] nhan@greentechvn.com | sales@greentechvn.com | ltnhan.gh@gmail.com
Online contact========

Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan 

 ===================

Greentech Trading Service Company Limited

Main Office   ] 33 Street DC5, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam

Branch Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam

Tel & Fax ]  + 84 (0) 28 3816 1314
Website ] 
http://greentechvn.com | http://greentechvn.net

[ Face Page ] https://www.facebook.com/greentechvietnam/

 

-------------------------------

Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement

Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement  | Hydraulics – Pneumatic

Ø Valve - Pipes, tubes and fittings

Ø Building Management System

aØ Smarthome

µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ

 

-------------------------------------------------------------------

Kikusui Vietnam | Wenglor Vietnam | Sprecher Schuh Vietnam | Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam | Pizzato Elettrica Vietnam | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | Nemicon Vietnam | Moog Vietnam | DSTI Vietnam | Boll & Kirch Vietnam | Euchner Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam | SMC Vietnam | Gems Sensor & Control Vietnam | Bacharach Vietnam | Asco Vietnam | Showa Denki Vietnam | Sauter Vietnam Land Ametek Vietnam | Vaisala Vietnam | Optris Vietnam | Tetra-K Electronic Vietnam | Bionics Vietnam | Bionics Instrument Vietnam | Puls Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst Vietnam | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation  Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam | Gessmann Vietnam | Balluff Vietnam | Wohner Vietnam | Wieland Vietnam | Weidmuller Vietnam | Tempatron Vietnam | Telco Sensor Vietnam | TeknoMega Vietnam | Synatel Vietnam | Turck Vietnam | Condor VietNam | SmartScan VietNam | Knick Vietnam | Sera Vietnam | Sera Seybert + Raheir Vietnam | Finder Vietnam | Speck Pumpen Vietnam | Promesstec Vietnam | Infranor Vietnam | Parker SSD Parvex | Pees Component Vietnam | Danfoss VietNam | Ropex Vietnam | Lenord + Bauer Vietnam | Herion Vietnam | Helukabel Vietnam | Burkert Vietnam | Chetronics Vietnam | Megger Vietnam | Systron Donner Vietnam| Waycon Vietnam | Spohn & Burkhardt Vietnam | TRElectronic Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | Electro Sensor Vietnam | TRumeter Vietnam | Atek Vietnam | Magnescale Vietnam | Lenord Bauer Vietnam | IPF Electronic Vietnam | Italsensor Vietnam | Nidec Vietnam | Scancon Vietnam | Celesco Vietnam | Carroll & Meynell Vietnam | 

 

-----------------------------------------------

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 91
 • Hôm nay 12,273
 • Hôm qua 18,552
 • Trong tuần 96,904
 • Trong tháng 238,259
 • Tổng cộng 18,658,889

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)