Quạt & Thiết bị tản nhiệt

mỗi trang
3214 J / 39NU | Quạt hướng trục | DC axial compact fan | EBMPapst Vietnam Call

3214 J / 39NU | Quạt hướng trục | DC axial compact fan | EBMPapst Vietnam

3214 J / 39NU | Quạt hướng trục | DC axial compact fan | EBMPapst Vietnam

.
R3G280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
W1G250-BB21-01 Ebmpapst | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam Call

W1G250-BB21-01 Ebmpapst | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam

W1G250-BB21-01 Ebmpapst | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam

.
LZ30-4, Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam Call

LZ30-4, Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

.
4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam Call

4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

.
EB40202S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40202S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40202S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE50100S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE50100S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE50100S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB45101S2-C99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB45101S2-C99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB45101S2-C99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE80252S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE80252S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE80252S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE45101S1-999| Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE45101S1-999| Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE45101S1-999| Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB60251S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB60251S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB60251S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE80251S1-G99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE80251S1-G99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE80251S1-G99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB50101S2-999  | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB50101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB50101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE50101S1-999  | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE50101S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE50101S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB45101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB45101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB45101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB40101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE92251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE92251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE92251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE92251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE92251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE92251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE80251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE80251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE80251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE40101S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE40101S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE40101S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE80251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE80251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE80251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam Call

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

.
W2S130-AA03-44 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-44 | EBMPapst vietnam Call

W2S130-AA03-44 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-44 | EBMPapst vietnam

W2S130-AA03-44 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-44 | EBMPapst vietnam

.
RG 160-28/14 NTD | EBMPapst | Quạt ly tâm DC nhỏ gọn RG 160-28/14 NTD | EBMPapst vietnam Call

RG 160-28/14 NTD | EBMPapst | Quạt ly tâm DC nhỏ gọn RG 160-28/14 NTD | EBMPapst vietnam

RG 160-28/14 NTD | EBMPapst | Quạt ly tâm DC nhỏ gọn RG 160-28/14 NTD | EBMPapst vietnam

.
4114N/2XH | EBMPapast  AXIAL FAN, 119MM, 24V, 139.5CFM, 59DBA | EBMPapst vietnam Call

4114N/2XH | EBMPapast AXIAL FAN, 119MM, 24V, 139.5CFM, 59DBA | EBMPapst vietnam

4114N/2XH | EBMPapast AXIAL FAN, 119MM, 24V, 139.5CFM, 59DBA | EBMPapst vietnam

.
8880 N | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | AC Axial compact fan | 8880 N | EBMPapst vietnam Call

8880 N | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | AC Axial compact fan | 8880 N | EBMPapst vietnam

8880 N | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | AC Axial compact fan | 8880 N | EBMPapst vietnam

.

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 59
  • Hôm nay 1,091
  • Hôm qua 9,286
  • Trong tuần 1,091
  • Trong tháng 241,099
  • Tổng cộng 5,204,564

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)