Quạt & Thiết bị tản nhiệt

mỗi trang
W1G250-BB21-01 Ebmpapst | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam Call

W1G250-BB21-01 Ebmpapst | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam

W1G250-BB21-01 Ebmpapst | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam

.
LZ30-4, Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam Call

LZ30-4, Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

.
4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam Call

4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

.
EB40202S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40202S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40202S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40201S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE50100S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE50100S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE50100S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB45101S2-C99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB45101S2-C99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB45101S2-C99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE80252S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE80252S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE80252S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE45101S1-999| Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE45101S1-999| Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE45101S1-999| Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB60251S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB60251S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB60251S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE80251S1-G99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE80251S1-G99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE80251S1-G99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB50101S2-999  | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB50101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB50101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE50101S1-999  | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE50101S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE50101S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB45101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB45101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB45101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB40101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40101S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE92251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE92251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE92251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE92251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE92251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE92251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE80251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE80251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE80251S3-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE40101S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE40101S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE40101S1-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EE80251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EE80251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EE80251S1-A99 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam Call

EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

EB40100S2-999 | Sunon | Quạt tản nhiệt tủ điện | Sunon Vietnam

.
W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam Call

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

.
W2S130-AA03-44 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-44 | EBMPapst vietnam Call

W2S130-AA03-44 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-44 | EBMPapst vietnam

W2S130-AA03-44 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-44 | EBMPapst vietnam

.
RG 160-28/14 NTD | EBMPapst | Quạt ly tâm DC nhỏ gọn RG 160-28/14 NTD | EBMPapst vietnam Call

RG 160-28/14 NTD | EBMPapst | Quạt ly tâm DC nhỏ gọn RG 160-28/14 NTD | EBMPapst vietnam

RG 160-28/14 NTD | EBMPapst | Quạt ly tâm DC nhỏ gọn RG 160-28/14 NTD | EBMPapst vietnam

.
4114N/2XH | EBMPapast  AXIAL FAN, 119MM, 24V, 139.5CFM, 59DBA | EBMPapst vietnam Call

4114N/2XH | EBMPapast AXIAL FAN, 119MM, 24V, 139.5CFM, 59DBA | EBMPapst vietnam

4114N/2XH | EBMPapast AXIAL FAN, 119MM, 24V, 139.5CFM, 59DBA | EBMPapst vietnam

.
8880 N | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | AC Axial compact fan | 8880 N | EBMPapst vietnam Call

8880 N | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | AC Axial compact fan | 8880 N | EBMPapst vietnam

8880 N | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | AC Axial compact fan | 8880 N | EBMPapst vietnam

.
A2179-HBT | Sunon | Quạt tản nhiệt Sunon A2179-HBT | AC; axial; 230VAC; 176x176x89mm | Sunon Vietnam Call

A2179-HBT | Sunon | Quạt tản nhiệt Sunon A2179-HBT | AC; axial; 230VAC; 176x176x89mm | Sunon Vietnam

A2179-HBT | Sunon | Quạt tản nhiệt Sunon A2179-HBT | AC; axial; 230VAC; 176x176x89mm | Sunon Vietnam

.
4840 N | 4850 N | 4850 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam Call

4840 N | 4850 N | 4850 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

4840 N | 4850 N | 4850 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

.
4800 N | 4800 Z | 4806 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam Call

4800 N | 4800 Z | 4806 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

4800 N | 4800 Z | 4806 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

.
4656 TA | 4656 TZ | 4656 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam Call

4656 TA | 4656 TZ | 4656 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

4656 TA | 4656 TZ | 4656 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

.
4650 TZ | 4650 Z | 4656 N | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam Call

4650 TZ | 4650 Z | 4656 N | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

4650 TZ | 4650 Z | 4656 N | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

.
4606 Z | 4650 N | 4650 TA | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam Call

4606 Z | 4650 N | 4650 TA | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

4606 Z | 4650 N | 4650 TA | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

.
4606 N | 4606 TA | 4606 TZ | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam Call

4606 N | 4606 TA | 4606 TZ | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

4606 N | 4606 TA | 4606 TZ | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

.
4600 N | 4600 TZ | 4600 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam Call

4600 N | 4600 TZ | 4600 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

4600 N | 4600 TZ | 4600 Z | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | DC axial compact fan | EBMPapst vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - hanh@greentechvn.com

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm được yêu thích

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 129
  • Hôm nay 730
  • Hôm qua 8,282
  • Trong tuần 26,910
  • Trong tháng 129,738
  • Tổng cộng 3,761,560

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)