Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20220226

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Tổng hợp thiết bị được cung cấp bởi GREENTECH | Greentech Vietnam | 20220226_1

NSCE - SA- COVER ASS LCA - 9.2.22      
STT Chức năng Model SL Hãng
1 CYLINDER CDA2WB80-75Z-A93L 2 SMC
2 SPEED CONTROLLER AS1201F-M5-04-J 50 SMC
3 SPEED CONTROLLER AS4201F-04-10-J 10 SMC
4 CYLINDER CDM2WB20-50Z-A93L 3 SMC
5 SPEED CONTROLLER AS2201F-01-06S-J 10 SMC
6 CYLINDER MGPM12-10Z-A93L 3 SMC
7 CYLINDER CDM2WF20-50Z-A93L 1 SMC
8 JOINT JA20-8-125 1 SMC
9 CYLINDER CY3R15-200-A93L 1 SMC
10 CYLINDER MHZL2-16D-M9BVL 1 SMC
11 CYLINDER MXS8-40B-A93L 1 SMC
12 FITTING KQ2L06-01A 45 SMC
13 FILTER REGULATOR AW20-02BE-B 10 SMC
14 MANIFOLD BASE SS5Y3-20-2 3 SMC
15 MANIFOLD BASE SS5Y3-20-4 6 SMC
16 SOLENOID VALVE SY3120-5LOZE-C4 24 SMC
17 SOLENOID VALVE SY3120-5LOZE-C6 6 SMC
18 SILENCER AN10-01 20 SMC
19 CONNECTOR SY100-30-4A-15 32 SMC
20 HAND VALVE VHK3-06F-06F 9 SMC
21 FITTING KQ2H06-01A 8 SMC
22 FITTING KQ2L10-04AS 2 SMC
23 FITTING KQ2H10-04AS 2 SMC
24 SOLENOID VALVE SY9120-5LOZE-C10 2 SMC
25 Air Filter + Regulator + Lubricator AC40-06-B 1 SMC
26 FITTING KSL-10-03S 2 SMC
27 SILENCER AN40-04 1 SMC
         
NSCE- SA-CORE LCA - HT      
STT Chức năng Model SL Hãng
1 AIR CHUCK MHF2-8D2-M9BM 1 SMC
2 CYLINDER CDJ2WF16-30Z-A93M-B 3 SMC
3 SPEED CONTROLLER AS1201F-M5-04-J 40 SMC
4 AIR CHUCK MHF2-8D1-M9BM 2 SMC
5 CYLINDER CDUJB12-10DM-M9BMS 1 SMC
6 SPEED CONTROLLER AS1301F-M5-04-J 6 SMC
7 CYLINDER CDJ2B16-30Z-A93L-B 1 SMC
8 CYLINDER CDJ2B16-45Z-A93L-B 1 SMC
9 FITTING M-3ALU-4 2 SMC
10 FITTING M-5ALHU-4 2 SMC
11 CYLINDER CXSM10-30-Z73 2 SMC
12 CYLINDER CXSM15-80-Z73L 4 SMC
13 AIR CYLINDER MGPM12-20-M9BM 1 SMC
14 ROTARY CYLINDER MSQB10R-M9BM 1 SMC
15 FILTER REGULATOR AW20-01BG-A 2 SMC
16 MANIFOLD SS5Y3-20-11 2 SMC
17 SOLENOID VALVE SY3220-5LOZE-C4 2 SMC
18 SOLENOID VALVE SY3120-5LOZE-C4 19 SMC
19 CONNECTOR CABLE SY100-30-4A-20 22 SMC
20 BLANKING PLATE SY3000-26-9A 1 SMC
         
NSCE_MAGNETIZING LCA 05 - AP      
STT Chức năng Model SL Hãng
1 AIR SLIDE TABLE MXW20-150B-M9BWL 1 SMC
2 AIR CHUCK MHZL2-10D-M9BWL 2 SMC
3 SPEED CONTROLLER AS1201F-M5-04A 6 SMC
4 SPEED CONTROLLER AJ2201F-01-06SA 4 SMC
5 CYLINDER CXSM15-50-Z73L 1 SMC
6 SPEED CONTROLLER AS1201F-M5-04-J 4 SMC
7 CYLINDER CXSM20-30-Z73L 1 SMC
8 SOLENOID VALVE SY3120-5LOZE-C6 3 SMC
9 MANIFOLD BASE SS5Y3-20-3 1 SMC
10 CONNECTOR SY100-30-4A-15 3 SMC
         
TM6101̀50 (linh kiện)      
STT Chức năng Model SL Hãng
1   M-3ALU-4 4 SMC
2 CYLINDER MXS16-30AS-A93L 1 SMC
3 SPEED CONTROLER AS1201F-M5-04-J 4 SMC
4   LEFS25H-400-S3AN1 1 SMC
         
PALETTIZER A06 (1SET)24-2      
STT Chức năng Model SL Hãng
1 CYLINDER CDQSD16-35DCM-A93L 2 SMC
2 SPEED CONTROLLER AS1201F-M5-04-J 8 SMC
3 CYLINDER CDQ2A20-25DMZ-A93L 2 SMC
4 CYLINDER CY3R20-300-A93L 1 SMC
5 SPEED CONTROLLER AS2201F-01-06S-J 12 SMC
6 AIR CYLINDER MGPM20-20Z-A93L 2 SMC
7 AIR CYLINDER MGPM20-50Z-A93L 2 SMC
8 AIR CYLINDER MGPM20-40Z-A93L 1 SMC
9 ELECTRIC ACTUATOR LEFS16B-100B-R5AN3D 1 SMC
10 FITTING KQ2L10-01A 3 SMC
11 MANIFOLD SS5Y3-20-10 1 SMC
12 SOLENOID VALVE SY3120-5LOZE-C4 3 SMC
13 SOLENOID VALVE SY3120-5LOZE-C6 1 SMC
14 SOLENOID VALVE SY3220-5LOZE-C4 1 SMC
15 SOLENOID VALVE SY3220-5LOZE-C6 5 SMC
16 CONNECTOR CABLE SY100-30-4A-15 16 SMC
17 MUFFLER AN10-01 2 SMC
18 FITTING KQ2U04-00A 8 SMC
19 FITTING KQ2U06-00A 10 SMC
20 FILTER REGULATOR AW20-01BG-B 1 SMC
21 SMC/HAND-VALVE VHK3-10F-10F 1 SMC
         
PALETTIZER A05 (1SET)24-2      
STT Chức năng Model SL Hãng
1 CYLINDER CDQSD16-35DCM-A93L 2 SMC
2 SPEED CONTROLLER AS1201F-M5-04-J 8 SMC
3 CYLINDER CDQ2A20-25DMZ-A93L 2 SMC
4 CYLINDER CY3R20-300-A93L 1 SMC
5 SPEED CONTROLLER AS2201F-01-06S-J 12 SMC
6 AIR CYLINDER MGPM20-20Z-A93L 2 SMC
7 AIR CYLINDER MGPM20-50Z-A93L 2 SMC
8 AIR CYLINDER MGPM20-40Z-A93L 1 SMC
9 ELECTRIC ACTUATOR LEFS16B-100B-R5AN3D 1 SMC
10 FITTING KQ2L10-01A 3 SMC
11 MANIFOLD SS5Y3-20-10 1 SMC
12 SOLENOID VALVE SY3120-5LOZE-C4 3 SMC
13 SOLENOID VALVE SY3120-5LOZE-C6 1 SMC
14 SOLENOID VALVE SY3220-5LOZE-C4 1 SMC
15 SOLENOID VALVE SY3220-5LOZE-C6 5 SMC
16 CONNECTOR CABLE SY100-30-4A-15 16 SMC
17 MUFFLER AN10-01 2 SMC
18 FITTING KQ2U04-00A 8 SMC
19 FITTING KQ2U06-00A 10 SMC
20 FILTER REGULATOR AW20-01BG-B 1 SMC
21 SMC/HAND-VALVE VHK3-10F-10F 1 SMC
         
MISUMI CUM149   24-2      
STT Chức năng Model SL Hãng
1   M-3ALU-4 16 SMC
2   LEFS16RB-50-S3AN1 2 SMC
3   SY5220-5LZE-01 4 SMC
4   SY100-30-4A-20 4 SMC
         
MISUMI FF LINE 24-2      
STT Chức năng Model SL Hãng
1 CYLINDER RSDQB12-10D-A93VL 35 SMC
2 VACCUM GENERATOR ZK2A12K5AL-06 18 SMC
3 VACCUM EJECTOR ZU07L 6 SMC
4 CYLINDER MXQ6-10CS-M9BL 4 SMC
5 AIR FILTER SFD100-C04B 2 SMC
6 ELECTRIC ACTUATOR LEFSH16A-250-S3AN1 1 SMC
7 CYLINDER CXSJM10-75-M9BL 5 SMC
8 SENSOR D-M9BVL 4 SMC
9 SPEED CONTROLLER AS1201F-M5-04-J 130 SMC
10 SENSOR M9BL 2 SMC
11 SPEED CONTROLLER AS1002F-04A 6 SMC
12 FITTING KQ2U04-00A 50 SMC
13 FITTING M-3ALU-4 4 SMC
14 FITTING M-5ALU-4 2 SMC
15 CYLINDER CDQ2A12-25DMZ-A93L 1 SMC
16 ELECTRIC ACTUATOR LEFS16A-50B-S3AN1 1 SMC
17 FITTING M3-ALU4 1 SMC
18 CYLINDER MXQ6-30CSAT-X11-M9BL 1 SMC
19 SPEED CONTROLLER AS1301F-M3-04-J 6 SMC
20 CYLINDER MXS6L-50A-A93L 1 SMC
21 CYLINDER MHZ2-10D-M9BL 1 SMC
22 JOINT JA30-10-125 2 SMC
23 SPEED CONTROLLER AS2201F-01-04S-J 12 SMC
24 CYLINDER RZQF32-25-15-M9BL 2 SMC
25 FITTING KQ2L10-03AS 31 SMC
26 FITTING KQ2U08-03A 29 SMC
27 FITTING KQ2T10-00A 29 SMC
28 REGULATOR AW20-01BG-A 1 SMC
29 FINGER VALVE VHK3-06F-06F 1 SMC
30 FITTING KQ2L06-01AS 4 SMC
31 SILENCER AN10-01 14 SMC
32 SPLENNOID VALVE SS5Y3-20-05 2 SMC
33 SPLENNOID VALVE SY100-30-4A-20 10 SMC
34 SPLENNOID VALVE SY3120-5LOZE-C4 25 SMC
35 FITTING KQ2U06-00A 51 SMC
36 CYLINDER RSDQB12-10D-M9BVLS 5 SMC
37 SPEED CONTROLLER AS1201F-M3-04-J 18 SMC
38 CYLINDER CDUJB10-10D-M9BLS 1 SMC
39 FITTING KQ2L10-02AS 1 SMC
40 CYLINDER CDM2F20-250Z-A93L 1 SMC
41 FLOATING JOINT JA20-8-125 1 SMC
42 FITTING KQ2S06-M5A 1 SMC
43 AIR CYLINDER MGPM16-50Z-A93L 1 SMC
44 SHOCK ABSORBER RJ0806H 2 SMC
45 VACUUM EJECTOR ZK2A15K5BL-06-B 3 SMC
46 AIR CYLINDER MXS8-50-A93L 1 SMC
47 SPEED CONTROLLER AS1201F-M5-04A 16 SMC
48 CYLINDER CDUK6-15D-A93L 8 SMC
49 CYLINDER CDQSD16-35DCM-A93L 10 SMC
50 CYLINDER CDQ2A20-25DMZ-A93L 10 SMC
51 CYLINDER CY3R20-300-A93L 5 SMC
52 SPEED CONTROLLER AS2201F-01-06S-J 60 SMC
53 AIR CYLINDER MGPM20-20Z-A93L 10 SMC
54 AIR CYLINDER MGPM20-50Z-A93L 10 SMC
55 AIR CYLINDER MGPM20-40Z-A93L 5 SMC
56 ELECTRIC ACTUATOR LEFS16B-100B-R5AN3D 5 SMC
57 FITTING KQ2L10-01A 15 SMC
58 MANIFOLD SS5Y3-20-10 5 SMC
59 SOLENOID VALVE SY3120-5LOZE-C6 5 SMC
60 SOLENOID VALVE SY3220-5LOZE-C4 5 SMC
61 SOLENOID VALVE SY3220-5LOZE-C6 25 SMC
62 CONNECTOR CABLE SY100-30-4A-15 80 SMC
63 FILTER REGULATOR AW20-01BG-B 5 SMC
64 SMC/HAND-VALVE VHK3-10F-10F 5 SMC
65 AIR CHUCK MHZL2-10D-M9BVL 2 SMC
66 AIR CHUCK MHZ2-10D-M9BZ 2 SMC
67 FITTING KQ2H06-M5A 2 SMC
68 CYLINDER CDJ2B16-30Z-A93L-B 4 SMC
69 CYLINDER CDJ2B16-75Z-A93L-B 4 SMC

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 1 đánh giá)

Bình luận

Tin tức liên quan

Top

   (0)