Encoder Bei Sensors | Bộ mã hóa vòng xoay Bei Sensors | Đại lý Bei Sensors tại Việt Nam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Bei Sensors

mỗi trang
DHM510-1800-001 | Bei Sensor | Encoder DHM510-1800-001 | Bei Sensor Vietnam

DHM510-1800-001 | Bei Sensor | Encoder DHM510-1800-001 | Bei Sensor Vietnam

DHM510-1800-001 | Bei Sensor | Encoder DHM510-1800-001 | Bei Sensor Vietnam

.
Bei Sensor HT514-1024S024 (GHT5S14//5G59/01/01024//G3R010/0L/**DD**). | Cảm biến vòng quay | Encoder NEW

Bei Sensor HT514-1024S024 (GHT5S14//5G59/01/01024//G3R010/0L/**DD**). | Cảm biến vòng quay | Encoder

Bei Sensor HT514-1024S024 (GHT5S14//5G59/01/01024//G3R010/0L/**DD**). | Cảm biến vòng quay | Encoder 

.
GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001

GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001

GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001
.
GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001

GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001

GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001
.
DHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay DHM510-1800-001 | Encoder DHM510-1800-001

DHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay DHM510-1800-001 | Encoder DHM510-1800-001

DHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay DHM510-1800-001 | Encoder DHM510-1800-001
.
MHM5-DPC1B-1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

MHM5-DPC1B-1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

MHM5-DPC1B-1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor
.
MHM5-DPC1B- 1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

MHM5-DPC1B- 1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

MHM5-DPC1B- 1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor
.
MHM5-DPB1B-1213-C100-0CC | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

MHM5-DPB1B-1213-C100-0CC | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

MHM5-DPB1B-1213-C100-0CC | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor
.
XHS35F-100-R1-SS-1024-ABZC-28V/V-SM18 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

XHS35F-100-R1-SS-1024-ABZC-28V/V-SM18 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

XHS35F-100-R1-SS-1024-ABZC-28V/V-SM18 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor
.
XHS35F-100-R1-SS-10 | Bộ mã hoá vòng xoay XHS35F-100-R1-SS | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

XHS35F-100-R1-SS-10 | Bộ mã hoá vòng xoay XHS35F-100-R1-SS | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

XHS35F-100-R1-SS-10 | Bộ mã hoá vòng xoay XHS35F-100-R1-SS | Incremental rotary encoder | Bei Sensor
.
DH05-14//PG59//0500 | Bộ mã hoá vòng xoay DH05-14//PG59//0 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DH05-14//PG59//0500 | Bộ mã hoá vòng xoay DH05-14//PG59//0 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DH05-14//PG59//0500 | Bộ mã hoá vòng xoay DH05-14//PG59//0 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor
.
DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor
.
DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor
.
DHO5_14//PG59//060 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO5_14//PG59// | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO5_14//PG59//060 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO5_14//PG59// | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO5_14//PG59//060 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO5_14//PG59// | Incremental rotary encoder | Bei Sensor
.
DHO514-6000-003 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-6000-003 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO514-6000-003 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-6000-003 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO514-6000-003 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-6000-003 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor
.
Bei Sensors GEMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GEMX Bei Sensors

Bei Sensors GEMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GEMX Bei Sensors

Bei Sensors GEMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GEMX Bei Sensors
.
Bei Sensors GAMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GAMX Bei Sensors

Bei Sensors GAMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GAMX Bei Sensors

Bei Sensors GAMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GAMX Bei Sensors
.
Bei Sensors CHM5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM5 Bei Sensors

Bei Sensors CHM5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM5 Bei Sensors

Bei Sensors CHM5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM5 Bei Sensors
.
Bei Sensors CHO5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHO5 Bei Sensors

Bei Sensors CHO5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHO5 Bei Sensors

Bei Sensors HS35 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay HS35 Bei SensBei Sensors CHO5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHO5 Bei Sensorsors
.
Bei Sensors HS35 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay HS35 Bei Sensors

Bei Sensors HS35 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay HS35 Bei Sensors

Bei Sensors HS35 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay HS35 Bei Sensors
.
Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors

Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors

Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors
.
Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors

Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors

Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors
.
Bei Sensors CHU9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHU9 Bei Sensors

Bei Sensors CHU9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHU9 Bei Sensors

Bei Sensors CHU9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHU9 Bei Sensors
.
Bei Sensors H38 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H38 Bei Sensors

Bei Sensors H38 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H38 Bei Sensors

Bei Sensors H38 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H38 Bei Sensors
.
Bei Sensors H40 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H40 Bei Sensors

Bei Sensors H40 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H40 Bei Sensors

Bei Sensors H40 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H40 Bei Sensors
.
Bei Sensors CEUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEUX Bei Sensors

Bei Sensors CEUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEUX Bei Sensors

Bei Sensors CEUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEUX Bei Sensors
.
Bei Sensors CAUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAUX Bei Sensors

Bei Sensors CAUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAUX Bei Sensors

Bei Sensors CAUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAUX Bei Sensors
.
Bei Sensors CEMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEMX Bei Sensors

Bei Sensors CEMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEMX Bei Sensors

Bei Sensors CEMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEMX Bei Sensors
.
Bei Sensors CAMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAMX Bei Sensors

Bei Sensors CAMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAMX Bei Sensors

Bei Sensors CAMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAMX Bei Sensors
.
Bei Sensors MHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay MHM5 Bei Sensors

Bei Sensors MHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay MHM5 Bei Sensors

Bei Sensors MHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay MHM5 Bei Sensors
.
Bei Sensors PHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay PHM5 Bei Sensors

Bei Sensors PHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay PHM5 Bei Sensors

Bei Sensors PHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay PHM5 Bei Sensors
.
Bei Sensors PHO5 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHO5 Bei Sensors

Bei Sensors PHO5 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHO5 Bei Sensors

Bei Sensors PHO5 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHO5 Bei Sensors
.
Bei Sensors PHM9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHM9 Bei Sensors

Bei Sensors PHM9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHM9 Bei Sensors

Bei Sensors PHM9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHM9 Bei Sensors
.
Bei Sensors PHU9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHU9 Bei Sensors

Bei Sensors PHU9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHU9 Bei Sensors

Bei Sensors PHU9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHU9 Bei Sensors
.
Bei Sensors PAUX | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PAUX

Bei Sensors PAUX | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PAUX

Bei Sensors PAUX | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PAUX
.
Bei Sensors 9960 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9960 Bei Sensor Vietnam

Bei Sensors 9960 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9960 Bei Sensor Vietnam

Bei Sensors 9960 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9960 Bei Sensor Vietnam
.
Bei Sensors 9360 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9360 Bei Sensor Vietnam

Bei Sensors 9360 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9360 Bei Sensor Vietnam

Bei Sensors 9360 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9360 Bei Sensor Vietnam
.
Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 82 mm, 12 x 13 bit | 8360

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 82 mm, 12 x 13 bit | 8360

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 82 mm, 12 x 13 bit | 8360
.
Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 50 mm, 12 bit | ACW4

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 50 mm, 12 bit | ACW4

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 50 mm, 12 bit | ACW4
.
Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4
.
Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4
.
Precision potentiometer ø 0.875 - 3 in, 320 - 358° | 1200 -1800 series

Precision potentiometer ø 0.875 - 3 in, 320 - 358° | 1200 -1800 series

Precision potentiometer ø 0.875 - 3 in, 320 - 358° | 1200 -1800 series
.
Precision potentiometer ø 0.875 - 3 in, 320 - 358° | 1200 -1800 series

Precision potentiometer ø 0.875 - 3 in, 320 - 358° | 1200 -1800 series

Precision potentiometer ø 0.875 - 3 in, 320 - 358° | 1200 -1800 series
.
Wire wound multiturn precision potentiometer ø 0.875 - 2.0 in | 3200 - 4700 series

Wire wound multiturn precision potentiometer ø 0.875 - 2.0 in | 3200 - 4700 series

Wire wound multiturn precision potentiometer ø 0.875 - 2.0 in | 3200 - 4700 series
.
Conductive plastic precision potentiometer 53 x 25 mm | 9850 - 9860 series

Conductive plastic precision potentiometer 53 x 25 mm | 9850 - 9860 series

Conductive plastic precision potentiometer 53 x 25 mm | 9850 - 9860 series
.
Panel-mount precision potentiometer 18 x 16 x 12 mm, 240 °C | 5320 series | Chiết áp Bei Sensors

Panel-mount precision potentiometer 18 x 16 x 12 mm, 240 °C | 5320 series | Chiết áp Bei Sensors

Panel-mount precision potentiometer 18 x 16 x 12 mm, 240 °C | 5320 series | Chiết áp Bei Sensors
.
Linear position sensor / potentiometer / analog 1.9 - 3.9 in | 6300 series | Cảm biến vị trí

Linear position sensor / potentiometer / analog 1.9 - 3.9 in | 6300 series | Cảm biến vị trí

Linear position sensor / potentiometer / analog 1.9 - 3.9 in | 6300 series | Cảm biến vị trí
.
Linear position sensor / spring-loaded potentiometer / analog 12.7 - 38.1 mm | 9600 series |

Linear position sensor / spring-loaded potentiometer / analog 12.7 - 38.1 mm | 9600 series |

Linear position sensor / spring-loaded potentiometer / analog 12.7 - 38.1 mm | 9600 series |
.
Bei Sensors LT25 | Draw-wire position sensor / Hall effect / digital max. 125 in | Bei Sensors Viet

Bei Sensors LT25 | Draw-wire position sensor / Hall effect / digital max. 125 in | Bei Sensors Viet

Bei Sensors LT25 | Draw-wire position sensor / Hall effect / digital max. 125 in | Bei Sensors Viet
.
Draw-wire position sensor / potentiometer / analog / absolute min. 700 mm, max. 55 000 mm | CD Serie

Draw-wire position sensor / potentiometer / analog / absolute min. 700 mm, max. 55 000 mm | CD Serie

Draw-wire position sensor / potentiometer / analog / absolute min. 700 mm, max. 55 000 mm | CD Series
.
2-axis inclinometer / analog / high-precision acc 0.1° | T-Series

2-axis inclinometer / analog / high-precision acc 0.1° | T-Series

2-axis inclinometer / analog / high-precision acc 0.1° | T-Series
.
OIM interface module / optical 5 - 28 V | Bộ giao tiếp quang Bei Sensor Vietnam

OIM interface module / optical 5 - 28 V | Bộ giao tiếp quang Bei Sensor Vietnam

OIM interface module / optical 5 - 28 V | Bộ giao tiếp quang Bei Sensor Vietnam
.
Intrinsically safe electrical safety barrier 12 - 24 V | Bộ chuyển đổi an toàn Bei Sensor Vietnam

Intrinsically safe electrical safety barrier 12 - 24 V | Bộ chuyển đổi an toàn Bei Sensor Vietnam

Intrinsically safe electrical safety barrier 12 - 24 V | Bộ chuyển đổi an toàn Bei Sensor Vietnam
.
USB interface module 5 V, max. 100 mA | Bộ giao tiếp USB Bei Sensor Việt Nam

USB interface module 5 V, max. 100 mA | Bộ giao tiếp USB Bei Sensor Việt Nam

USB interface module 5 V, max. 100 mA | Bộ giao tiếp USB Bei Sensor Việt Nam
.
Parallel converter / serial 5 - 28 V, 15 bit | Bộ chuyển đổi Bei Sensors Việt Nam

Parallel converter / serial 5 - 28 V, 15 bit | Bộ chuyển đổi Bei Sensors Việt Nam

Parallel converter / serial 5 - 28 V, 15 bit | Bộ chuyển đổi Bei Sensors Việt Nam
.
Transmitter signal converter 5 - 24 V, 15 bit | Bei Sensor Vietnam

Transmitter signal converter 5 - 24 V, 15 bit | Bei Sensor Vietnam

Transmitter signal converter 5 - 24 V, 15 bit | Bei Sensor Vietnam
.
Digital display / 7-digit / 7-segment / for rotary encoders SA100R

Digital display / 7-digit / 7-segment / for rotary encoders SA100R

Digital display / 7-digit / 7-segment / for rotary encoders SA100R
.
Digital display / 7-digit / 7-segment / for linear encoders SA100 | Bei Sensor Vietnam

Digital display / 7-digit / 7-segment / for linear encoders SA100 | Bei Sensor Vietnam

Digital display / 7-digit / 7-segment / for linear encoders SA100 | Bei Sensor Vietnam
.
Wireless interface module 2.4 GHz | SwiftComm | Bộ nhận tín hiệu không dây

Wireless interface module 2.4 GHz | SwiftComm | Bộ nhận tín hiệu không dây

Wireless interface module 2.4 GHz | SwiftComm | Bộ nhận tín hiệu không dây
.

Top

   (0)