BOSCH

mỗi trang
GBH 4-32 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 4-32 DFR

GBH 4-32 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 4-32 DFR

GBH 4-32 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 4-32 DFR

9,362,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-28 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DRE

GBH 2-28 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DRE

GBH 2-28 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DRE

6,008,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-28 DFV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DFV

GBH 2-28 DFV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DFV

GBH 2-28 DFV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DFV

4,745,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-28 DV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DV

GBH 2-28 DV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DV

GBH 2-28 DV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DV

4,562,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-26 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DRE

3,748,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-26 DE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DE

GBH 2-26 DE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DE

GBH 2-26 DE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DE

3,679,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-26 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 REE

GBH 2-26 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 REE

GBH 2-26 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 REE

3,660,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-26 E | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 E

GBH 2-26 E | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 E

GBH 2-26 E | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 E

3,398,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-24 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DFR New

GBH 2-24 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DFR

GBH 2-24 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DFR

3,571,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-24 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 RE New

GBH 2-24 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 RE

GBH 2-24 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 RE

3,125,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE (Kèm phụ kiện) New

GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE (Kèm phụ kiện)

GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE (Kèm phụ kiện)

3,380,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE, New

GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE,

GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE,

3,238,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-20 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-20 DRE, (Kèm phụ kiện) New

GBH 2-20 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-20 DRE, (Kèm phụ kiện)

GBH 2-20 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-20 DRE, (Kèm phụ kiện)

2,913,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W New

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W

2,786,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W New

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W

2,786,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 550W New

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 550W

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 550W

2,178,000 đ
MUA NGAY
GSB 20-2 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 20-2 RE, Công suất 800W New

GSB 20-2 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 20-2 RE, Công suất 800W

GSB 20-2 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 20-2 RE, Công suất 800W

2,742,000 đ
MUA NGAY
SB 16 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 16 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện) New

SB 16 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 16 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

SB 16 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 16 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

1,667,000 đ
MUA NGAY
GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện) New

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

1,667,000 đ
MUA NGAY
GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện) New

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

1,704,000 đ
MUA NGAY
GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít) New

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít)

1,351,000 đ
MUA NGAY
GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (hộp giấy) New

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (hộp giấy)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (hộp giấy)

1,351,000 đ
MUA NGAY
GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 122 món phụ kiện XL) New

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 122 món phụ kiện XL)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 122 món phụ kiện XL)

1,733,000 đ
MUA NGAY
GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 80 món phụ kiện ngành điện) New

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 80 món phụ kiện ngành điện)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 80 món phụ kiện ngành điện)

1,882,000 đ
MUA NGAY
GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 19 món phụ kiện)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 19 món phụ kiện)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 19 món phụ kiện)

1,040,000 đ
MUA NGAY
GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom)

1,040,000 đ
MUA NGAY
GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550

864,000 đ
MUA NGAY
GBM 32-4 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 32-4

GBM 32-4 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 32-4

GBM 32-4 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 32-4

16,593,000 đ
MUA NGAY
GBM 13 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 13 RE

GBM 13 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 13 RE

GBM 13 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 13 RE

1,364,000 đ
MUA NGAY
GBM 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 10 RE

GBM 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 10 RE

GBM 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 10 RE

1,680,000 đ
MUA NGAY
GBM 350 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 350

GBM 350 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 350

GBM 350 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 350

780,000 đ
MUA NGAY
GBM 6 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 6 RE

GBM 6 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 6 RE

GBM 6 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 6 RE

1,032,000 đ
MUA NGAY
GBM 320 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 320

GBM 320 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 320

GBM 320 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 320

648,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 118
  • Hôm nay 1,925
  • Hôm qua 16,946
  • Trong tuần 100,783
  • Trong tháng 234,715
  • Tổng cộng 18,250,384

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)