Bosch Việt Nam, Dụng cụ cầm tay Bosch, Cảm biến Bosch

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

BOSCH

mỗi trang
GBH 4-32 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 4-32 DFR

GBH 4-32 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 4-32 DFR

GBH 4-32 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 4-32 DFR
9,362,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-28 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DRE

GBH 2-28 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DRE

GBH 2-28 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DRE
6,008,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-28 DFV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DFV

GBH 2-28 DFV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DFV

GBH 2-28 DFV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DFV
4,745,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-28 DV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DV

GBH 2-28 DV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DV

GBH 2-28 DV | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-28 DV
4,562,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-26 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DRE

GBH 2-26 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DRE
3,748,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-26 DE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DE

GBH 2-26 DE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DE

GBH 2-26 DE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 DE
3,679,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-26 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 REE

GBH 2-26 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 REE

GBH 2-26 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 REE
3,660,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-26 E | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 E

GBH 2-26 E | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 E

GBH 2-26 E | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-26 E
3,398,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-24 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DFR

GBH 2-24 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DFR

GBH 2-24 DFR | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DFR
3,571,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-24 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 RE

GBH 2-24 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 RE

GBH 2-24 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 RE
3,125,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE (Kèm phụ kiện)

GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE (Kèm phụ kiện)

GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE (Kèm phụ kiện)
3,380,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE,

GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE,

GBH 2-24 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-24 DRE,
3,238,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-20 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-20 DRE, (Kèm phụ kiện)

GBH 2-20 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-20 DRE, (Kèm phụ kiện)

GBH 2-20 DRE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-20 DRE, (Kèm phụ kiện)
2,913,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W
2,786,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 600W
2,786,000 đ
MUA NGAY
GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 550W

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 550W

GBH 2-18 RE | Bosch | Máy khoan búa kiểu xoay dùng mũi SDS plus Bosch GBH 2-18 RE, 550W
2,178,000 đ
MUA NGAY
GSB 20-2 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 20-2 RE, Công suất 800W

GSB 20-2 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 20-2 RE, Công suất 800W

GSB 20-2 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 20-2 RE, Công suất 800W
2,742,000 đ
MUA NGAY
SB 16 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 16 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

SB 16 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 16 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

SB 16 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 16 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)
1,667,000 đ
MUA NGAY
GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)
1,667,000 đ
MUA NGAY
GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (bộ set có valy 100 món phụ kiện)
1,704,000 đ
MUA NGAY
GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít)
1,351,000 đ
MUA NGAY
GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (hộp giấy)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (hộp giấy)

GSB 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 10 RE (hộp giấy)
1,351,000 đ
MUA NGAY
GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 122 món phụ kiện XL)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 122 món phụ kiện XL)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 122 món phụ kiện XL)
1,733,000 đ
MUA NGAY
GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 80 món phụ kiện ngành điện)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 80 món phụ kiện ngành điện)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 80 món phụ kiện ngành điện)
1,882,000 đ
MUA NGAY
GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 19 món phụ kiện)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 19 món phụ kiện)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set valy 19 món phụ kiện)
1,040,000 đ
MUA NGAY
GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom)

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom)
1,040,000 đ
MUA NGAY
GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550

GSB 550 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GSB 550
864,000 đ
MUA NGAY
GBM 32-4 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 32-4

GBM 32-4 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 32-4

GBM 32-4 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 32-4
16,593,000 đ
MUA NGAY
GBM 13 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 13 RE

GBM 13 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 13 RE

GBM 13 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 13 RE
1,364,000 đ
MUA NGAY
GBM 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 10 RE

GBM 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 10 RE

GBM 10 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 10 RE
1,680,000 đ
MUA NGAY
GBM 350 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 350

GBM 350 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 350

GBM 350 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 350
780,000 đ
MUA NGAY
GBM 6 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 6 RE

GBM 6 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 6 RE

GBM 6 RE | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 6 RE
1,032,000 đ
MUA NGAY
GBM 320 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 320

GBM 320 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 320

GBM 320 | Bosch | Máy khoan cầm tay Bosch GBM 320
648,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)