EYC-Tech

mỗi trang
P005 | Eyc-tech | Công tắc áp suất chân không | P005 Vacuum/ pressure switch Call

P005 | Eyc-tech | Công tắc áp suất chân không | P005 Vacuum/ pressure switch

P005 | Eyc-tech | Công tắc áp suất chân không | P005 Vacuum/ pressure switch

.
THS304-T381H401-DMM5 | Eyctech | Cảm biến nhiệt ẩm | Transmitter-remote | Eyctech Vietnam Call

THS304-T381H401-DMM5 | Eyctech | Cảm biến nhiệt ẩm | Transmitter-remote | Eyctech Vietnam

THS304-T381H401-DMM5 | Eyctech | Cảm biến nhiệt ẩm | Transmitter-remote | Eyctech Vietnam

.
THS304-T381H001-DMM5 | Eyctech | Cảm biến nhiệt ẩm | Transmitter-remote | Eyctech Vietnam Call

THS304-T381H001-DMM5 | Eyctech | Cảm biến nhiệt ẩm | Transmitter-remote | Eyctech Vietnam

THS304-T381H001-DMM5 | Eyctech | Cảm biến nhiệt ẩm | Transmitter-remote | Eyctech Vietnam

.
THS304-T381H001-DMM5 | Eyctech | Cảm biến nhiệt ẩm | Transmitter-remote | Eyctech Vietnam Call

THS304-T381H001-DMM5 | Eyctech | Cảm biến nhiệt ẩm | Transmitter-remote | Eyctech Vietnam

THS304-T381H001-DMM5 | Eyctech | Cảm biến nhiệt ẩm | Transmitter-remote | Eyctech Vietnam

.
DPM02-DB | Eyctech | Bộ hiển thị thông số | Multi Function Display | DPM02-DB | Eyctech Vietnam Call

DPM02-DB | Eyctech | Bộ hiển thị thông số | Multi Function Display | DPM02-DB | Eyctech Vietnam

DPM02-DB | Eyctech | Bộ hiển thị thông số | Multi Function Display | DPM02-DB | Eyctech Vietnam

.
PMD33-401-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam Call

PMD33-401-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam

PMD33-401-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam

.
PMD33-401-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam Call

PMD33-401-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam

PMD33-401-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam

.
PMD33-401-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam Call

PMD33-401-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam

PMD33-401-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam

.
PMD33-201-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam Call

PMD33-201-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam

PMD33-201-N | Bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất khí | Eyc-Tech Vietnam

.
THS302T401H001-XNP | Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm | Eyc-Tech Vietnam Call

THS302T401H001-XNP | Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm | Eyc-Tech Vietnam

THS302T401H001-XNP | Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm | Eyc-Tech Vietnam

.
THS302T401H001-XNP | Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm | Eyc-Tech Vietnam Call

THS302T401H001-XNP | Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm | Eyc-Tech Vietnam

THS302T401H001-XNP | Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm | Eyc-Tech Vietnam

.
P004(604).921 | Eyc-tech | Công tắc chênh áp suất khí | Differential pressure Switch 0.2~50mBAR IP54 Call

P004(604).921 | Eyc-tech | Công tắc chênh áp suất khí | Differential pressure Switch 0.2~50mBAR IP54

P004(604).921 | Eyc-tech | Công tắc chênh áp suất khí | Differential pressure Switch 0.2~50mBAR IP54

.
THS14-T11-30-N | Duct Temperature Transmitter | Cảm biến nhiệt độ ống gió | Eyctech Vietnam Call

THS14-T11-30-N | Duct Temperature Transmitter | Cảm biến nhiệt độ ống gió | Eyctech Vietnam

THS14-T11-30-N | Duct Temperature Transmitter | Cảm biến nhiệt độ ống gió | Eyctech Vietnam

.
THS14-T-1-1-30 | Duct Temperature Transmitter | Cảm biến nhiệt độ ống gió | Eyctech Vietnam Call

THS14-T-1-1-30 | Duct Temperature Transmitter | Cảm biến nhiệt độ ống gió | Eyctech Vietnam

THS14-T-1-1-30 | Duct Temperature Transmitter | Cảm biến nhiệt độ ống gió | Eyctech Vietnam

.
THS14-T-1-1-30 | Duct Temperature Transmitter | Cảm biến nhiệt độ ống gió | Eyctech Vietnam Call

THS14-T-1-1-30 | Duct Temperature Transmitter | Cảm biến nhiệt độ ống gió | Eyctech Vietnam

THS14-T-1-1-30 | Duct Temperature Transmitter | Cảm biến nhiệt độ ống gió | Eyctech Vietnam

.
EYC THS88 High Pressure Dew Point Transmitter | Cảm biến điểm sương áp lực cao | Eyc-tech Vietnam Call

EYC THS88 High Pressure Dew Point Transmitter | Cảm biến điểm sương áp lực cao | Eyc-tech Vietnam

EYC THS88 High Pressure Dew Point Transmitter | Cảm biến điểm sương áp lực cao | Eyc-tech Vietnam

.
EYC THS86/87 Industrial mulitfuncation dew point transmitter Call

EYC THS86/87 Industrial mulitfuncation dew point transmitter

EYC THS86/87 Industrial mulitfuncation dew point transmitter

.
 EYC THS80X series Industry degree Temperature & Humidity Transmitter (indoor/duct/remote) Call

EYC THS80X series Industry degree Temperature & Humidity Transmitter (indoor/duct/remote)

EYC THS80X series Industry degree Temperature & Humidity Transmitter (indoor/duct/remote)

.
EYC THS30X Series Multifunction Temperature & Humidity Transmitter (indoor/duct/remote/outdoor) Call

EYC THS30X Series Multifunction Temperature & Humidity Transmitter (indoor/duct/remote/outdoor)

EYC THS30X Series Multifunction Temperature & Humidity Transmitter (indoor/duct/remote/outdoor)

.
THR13 Temperature & Humidity Transmitter for indoor | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm trong nhà | Eyc-tech Call

THR13 Temperature & Humidity Transmitter for indoor | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm trong nhà | Eyc-tech

THR13 Temperature & Humidity Transmitter for indoor | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm trong nhà | Eyc-tech

.
THR03 Indoor Temperature & Humidity Transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm trong nhà | Eyc-Tech Call

THR03 Indoor Temperature & Humidity Transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm trong nhà | Eyc-Tech

THR03 Indoor Temperature & Humidity Transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm trong nhà | Eyc-Tech

.
THS07 Temperature & humidity transmitter for probe type | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Eyc-tech Vietnam Call

THS07 Temperature & humidity transmitter for probe type | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Eyc-tech Vietnam

THS07 Temperature & humidity transmitter for probe type | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Eyc-tech Vietnam

.
EYC THS13/14 Indoor/ Duct Temperature & Humidity Transmitter | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm Call
EYC TP04/TD04 2-wire / Digital Temperature Transmitter | Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ | Eyc-tech Call

EYC TP04/TD04 2-wire / Digital Temperature Transmitter | Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ | Eyc-tech

EYC TP04/TD04 2-wire / Digital Temperature Transmitter | Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ | Eyc-tech

.
EYC TP02 Temperature Transmitter | Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ | Eyc-tech Vietnam Call

EYC TP02 Temperature Transmitter | Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ | Eyc-tech Vietnam

EYC TP02 Temperature Transmitter | Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ | Eyc-tech Vietnam

.
EYC TP01 2-wire RTD Temperature Transmitter for Head-mounting Type | Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ Call

EYC TP01 2-wire RTD Temperature Transmitter for Head-mounting Type | Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ

EYC TP01 2-wire RTD Temperature Transmitter for Head-mounting Type | Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ

.
EYC R/RT/T/TT series RTD/ TC-Screw in type | Cảm biến nhiệt độ RTD | Eyc-tech Vietnam Call

EYC R/RT/T/TT series RTD/ TC-Screw in type | Cảm biến nhiệt độ RTD | Eyc-tech Vietnam

EYC R/RT/T/TT series RTD/ TC-Screw in type | Cảm biến nhiệt độ RTD | Eyc-tech Vietnam

.
EYC R6 RTD- Refrigeration type | Cảm biến nhiệt độ sử dụng trong môi trường đông lạnh | Eyc-tech Call

EYC R6 RTD- Refrigeration type | Cảm biến nhiệt độ sử dụng trong môi trường đông lạnh | Eyc-tech

EYC R6 RTD- Refrigeration type | Cảm biến nhiệt độ sử dụng trong môi trường đông lạnh | Eyc-tech

.
EYC EX series RTC/TC-Explosion proof type | Cảm biến nhiệt độ loại chống cháy nổ | Eyc-tech Vietnam Call

EYC EX series RTC/TC-Explosion proof type | Cảm biến nhiệt độ loại chống cháy nổ | Eyc-tech Vietnam

EYC EX series RTC/TC-Explosion proof type | Cảm biến nhiệt độ loại chống cháy nổ | Eyc-tech Vietnam

.
TP04-S | Cảm biến nhiệt độ RTD | EYC TP04-S RTD Temperature sensor | Eyc-tech Vietnam Call

TP04-S | Cảm biến nhiệt độ RTD | EYC TP04-S RTD Temperature sensor | Eyc-tech Vietnam

TP04-S | Cảm biến nhiệt độ RTD | EYC TP04-S RTD Temperature sensor | Eyc-tech Vietnam

.
TP04-SW | Cảm biến nhiệt độ RTD | EYC TP04-SW RTD Temperature sensor | Eyc-tech Vietnam Call

TP04-SW | Cảm biến nhiệt độ RTD | EYC TP04-SW RTD Temperature sensor | Eyc-tech Vietnam

TP04-SW | Cảm biến nhiệt độ RTD | EYC TP04-SW RTD Temperature sensor | Eyc-tech Vietnam

.
EYC GT series T/C- High temperature type Call

EYC GT series T/C- High temperature type

EYC GT series T/C- High temperature type

.
XST3 TC | EYC XST3 TC- lead cable type Call

XST3 TC | EYC XST3 TC- lead cable type

XST3 TC | EYC XST3 TC- lead cable type

.
XST4 | XST4 TC-Armored socked type Call

XST4 | XST4 TC-Armored socked type

XST4 | XST4 TC-Armored socked type

.
FTS84 | Cảm biến đo lưu lượng gió | FTS84/85 Digital Thermo Air Velocity Transmit | Eyc-tech Vietnam Call

FTS84 | Cảm biến đo lưu lượng gió | FTS84/85 Digital Thermo Air Velocity Transmit | Eyc-tech Vietnam

FTS84 | Cảm biến đo lưu lượng gió | FTS84/85 Digital Thermo Air Velocity Transmit | Eyc-tech Vietnam

.
FTS34 | Cảm biến đo lưu lượng gió | FTS34/35 Air Velocity Transmitter | Eyc-tech Vietnam Call

FTS34 | Cảm biến đo lưu lượng gió | FTS34/35 Air Velocity Transmitter | Eyc-tech Vietnam

FTS34 | Cảm biến đo lưu lượng gió | FTS34/35 Air Velocity Transmitter | Eyc-tech Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 164
  • Hôm nay 1,303
  • Hôm qua 14,920
  • Trong tuần 56,803
  • Trong tháng 352,609
  • Tổng cộng 19,290,970

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)