Optris Vietnam | Thiết bị đo nhiệt độ Optris | Optris Thermometer | Camera nhiệt Optris

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Optris

mỗi trang
Optris OPTCTLC02 | Cảm biến nhiệt độ Optris OPTCTLC02 | Temperature Sensor Optris OPTCTLC02

Optris OPTCTLC02 | Cảm biến nhiệt độ Optris OPTCTLC02 | Temperature Sensor Optris OPTCTLC02

Optris OPTCTLC02 | Cảm biến nhiệt độ Optris OPTCTLC02 | Temperature Sensor Optris OPTCTLC02

.
CTLT22CB3 | Optris | CTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại CTLT22CB3 | Temperature Sensor | Optris Vietnam

CTLT22CB3 | Optris | CTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại CTLT22CB3 | Temperature Sensor | Optris Vietnam

CTLT22CB3 | Optris | CTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại CTLT22CB3 | Temperature Sensor | Optris Vietnam
.
D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam
.
D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam
.
OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam

OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam

OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam
.
OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam

OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam

OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam
.
LS LT | Optris LS LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris LS LT | Optris Vietnam

LS LT | Optris LS LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris LS LT | Optris Vietnam

LS LT | Optris LS LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris LS LT | Optris Vietnam
.
Optris Optris CT 3M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT 3M| Optris Vietnam

Optris Optris CT 3M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT 3M| Optris Vietnam

Optris Optris CT 3M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT 3M| Optris Vietnam
.
Optris CT G5 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT G5| Optris Vietnam

Optris CT G5 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT G5| Optris Vietnam

Optris CT G5 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT G5| Optris Vietnam
.
Optris CT P7 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT P7| Optris Vietnam

Optris CT P7 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT P7| Optris Vietnam

Optris CT P7 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT P7| Optris Vietnam
.
Optris CTvideo 2M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại OptrisCTvideo 2M| Optris Vietnam

Optris CTvideo 2M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại OptrisCTvideo 2M| Optris Vietnam

Optris CTvideo 2M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại OptrisCTvideo 2M| Optris Vietnam
.
Optris CTvideo 1M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại OptrisCTvideo 1M| Optris Vietnam

Optris CTvideo 1M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại OptrisCTvideo 1M| Optris Vietnam

Optris CTvideo 1M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại OptrisCTvideo 1M| Optris Vietnam
.
Optris CSlaser LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser LT| Optris Vietnam

Optris CSlaser LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser LT| Optris Vietnam

Optris CSlaser LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser LT| Optris Vietnam
.
Optris CSlaser hs LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser hs| Optris Vietnam

Optris CSlaser hs LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser hs| Optris Vietnam

Optris CSlaser hs LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser hs| Optris Vietnam
.
Optris CSlaser 2M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser 2M| Optris Vietnam

Optris CSlaser 2M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser 2M| Optris Vietnam

Optris CSlaser 2M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser 2M| Optris Vietnam
.
Optris CSvideo 2M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSvideo 2M| Optris Vietnam

Optris CSvideo 2M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSvideo 2M| Optris Vietnam

Optris CSvideo 2M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSvideo 2M| Optris Vietnam
.
Optris CSlaser G5H | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser G5HF| Optris Vietnam

Optris CSlaser G5H | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser G5HF| Optris Vietnam

Optris CSlaser G5H | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CSlaser G5HF| Optris Vietnam
.
Optris CTlaser LTF | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser LTF | Optris Vietnam

Optris CTlaser LTF | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser LTF | Optris Vietnam

Optris CTlaser LTF | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser LTF | Optris Vietnam
.
Optris CTlaser LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser LT | Optris Vietnam

Optris CTlaser LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser LT | Optris Vietnam

Optris CTlaser LT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser LT | Optris Vietnam
.
Optris CTlaser 05M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser 05M | Optris Vietnam

Optris CTlaser 05M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser 05M | Optris Vietnam

Optris CTlaser 05M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser 05M | Optris Vietnam
.
Optris CTlaser 1M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser 2M | Optris Vietnam

Optris CTlaser 1M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser 2M | Optris Vietnam

Optris CTlaser 1M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser 2M | Optris Vietnam
.
Optris CT XL 3M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT XL 3M | Optris Vietnam

Optris CT XL 3M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT XL 3M | Optris Vietnam

Optris CT XL 3M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT XL 3M | Optris Vietnam
.
Optris CT XL 3M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT XL 3M | Optris Vietnam

Optris CT XL 3M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT XL 3M | Optris Vietnam

Optris CT XL 3M | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT XL 3M | Optris Vietnam
.
Optris CTlaser MT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser MT | Optris Vietnam

Optris CTlaser MT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser MT | Optris Vietnam

Optris CTlaser MT | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser MT | Optris Vietnam
.
Optris CTlaser F2 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser F2 | Optris Vietnam

Optris CTlaser F2 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser F2 | Optris Vietnam

Optris CTlaser F2 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser F2 | Optris Vietnam
.
Optris CTlaser F6 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser F6 | Optris Vietnam

Optris CTlaser F6 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser F6 | Optris Vietnam

Optris CTlaser F6 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser F6 | Optris Vietnam
.
Optris CTlaser G5 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser G5 | Optris Vietnam

Optris CTlaser G5 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser G5 | Optris Vietnam

Optris CTlaser G5 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser G5 | Optris Vietnam
.
Optris CTlaser P7 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser P7 | Optris Vietnam

Optris CTlaser P7 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser P7 | Optris Vietnam

Optris CTlaser P7 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CTlaser P7 | Optris Vietnam
.
Optris CTratio 1M | Digital pyrometer | Hỏa kế CTratio 1M | Optris Vietnam

Optris CTratio 1M | Digital pyrometer | Hỏa kế CTratio 1M | Optris Vietnam

Optris CTratio 1M | Digital pyrometer | Hỏa kế CTratio 1M | Optris Vietnam
.
Optris PI 1M | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI 1M | Optris Vietnam

Optris PI 1M | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI 1M | Optris Vietnam

Optris PI 1M | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI 1M | Optris Vietnam
.
Optris PI 640 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI 640 | Optris Vietnam

Optris PI 640 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI 640 | Optris Vietnam

Optris PI 640 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI 640 | Optris Vietnam
.
Optris PI160 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI160 | Optris Vietnam

Optris PI160 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI160 | Optris Vietnam

Optris PI160 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI160 | Optris Vietnam
.
Optris PI200 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI200 | Optris Vietnam

Optris PI200 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI200 | Optris Vietnam

Optris PI200 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI200 | Optris Vietnam
.
Optris PI450 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI450 | Optris Vietnam

Optris PI450 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI450 | Optris Vietnam

Optris PI450 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI450 | Optris Vietnam
.
Optris PI400 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI400 | Optris Vietnam

Optris PI400 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI400 | Optris Vietnam

Optris PI400 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI400 | Optris Vietnam
.
Optris ® PI LightWeight | Thermal imaging camera | Máy tính camera ảnh nhiệt Optris | Optris Vietnam

Optris ® PI LightWeight | Thermal imaging camera | Máy tính camera ảnh nhiệt Optris | Optris Vietnam

Optris ® PI LightWeight | Thermal imaging camera | Máy tính camera ảnh nhiệt Optris | Optris Vietnam
.
Optris ® PI NetBox | Thermal imaging camera | Máy tính camera ảnh nhiệt Optris | Optris Vietnam

Optris ® PI NetBox | Thermal imaging camera | Máy tính camera ảnh nhiệt Optris | Optris Vietnam

Optris ® PI NetBox | Thermal imaging camera | Máy tính camera ảnh nhiệt Optris | Optris Vietnam
.
Optris PI 450 G7 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI 450 G7 | Optris Vietnam

Optris PI 450 G7 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI 450 G7 | Optris Vietnam

Optris PI 450 G7 | Thermal imaging camera | Camera ảnh nhiệt Optris PI 450 G7 | Optris Vietnam
.
Optris LS LT | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay LS LT | Optris Vietnam

Optris LS LT | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay LS LT | Optris Vietnam

Optris LS LT | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay LS LT | Optris Vietnam
.
Optris P20 LT | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 LT | Optris Vietnam

Optris P20 LT | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 LT | Optris Vietnam

Optris P20 LT | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 LT | Optris Vietnam
.
Optris P20 1M/2M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 1M/2M | Optris Vietnam

Optris P20 1M/2M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 1M/2M | Optris Vietnam

Optris P20 1M/2M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 1M/2M | Optris Vietnam
.
Optris P20 05M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 05M | Optris Vietnam

Optris P20 05M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 05M | Optris Vietnam

Optris P20 05M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 05M | Optris Vietnam
.
Optris MS LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MS LT | Optris Vietnam

Optris MS LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MS LT | Optris Vietnam

Optris MS LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MS LT | Optris Vietnam
.
Optris MSplus LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSplus LT | Optris Vietnam

Optris MSplus LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSplus LT | Optris Vietnam

Optris MSplus LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSplus LT | Optris Vietnam
.
Optris MSpro LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSpro LT | Optris Vietnam

Optris MSpro LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSpro LT | Optris Vietnam

Optris MSpro LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSpro LT | Optris Vietnam
.
Optris TM | Temperature control unit | Bộ điều khiển nhiệt độ Optris TM | Optris Vietnam

Optris TM | Temperature control unit | Bộ điều khiển nhiệt độ Optris TM | Optris Vietnam

Optris TM | Temperature control unit | Bộ điều khiển nhiệt độ Optris TM | Optris Vietnam
.
Optris BR 400 |Pyrometer black body calibration source 5 - 400 °C | Hỏa kế BR400 | Optris Vietnam

Optris BR 400 |Pyrometer black body calibration source 5 - 400 °C | Hỏa kế BR400 | Optris Vietnam

Optris BR 400 |Pyrometer black body calibration source 5 - 400 °C | Hỏa kế BR400 | Optris Vietnam
.

Top

   (0)