Cable, connector, enclosure

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Cáp, kết nối, tủ điện

mỗi trang
Moflon GT1235-S06 | Cảm biến vành trượt xoay Moflon GT1235-S06 | Slipring Moflon GT1235-S06 | Moflon vietnam NEW

Moflon GT1235-S06 | Cảm biến vành trượt xoay Moflon GT1235-S06 | Slipring Moflon GT1235-S06 | Moflon vietnam

Moflon GT1235-S06 | Cảm biến vành trượt xoay Moflon GT1235-S06 | Slipring Moflon GT1235-S06 | Moflon vietnam

.
Baumer OG 73 S SN 1024 | Sew Baumer OG 73 S SN 1024 | Encoder Baumer OG 73 S SN 1024 NEW

Baumer OG 73 S SN 1024 | Sew Baumer OG 73 S SN 1024 | Encoder Baumer OG 73 S SN 1024

Baumer OG 73 S SN 1024 | Sew Baumer OG 73 S SN 1024 | Encoder Baumer OG 73 S SN 1024

.
MK14A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam NEW

MK14A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam

MK14A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam

.
MK13A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam NEW

MK13A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam

MK13A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam

.
MK12A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam NEW

MK12A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam

MK12A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam 

.
MK11A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam NEW

MK11A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam

MK11A series | Vacuum rotary joint | Khớp quay chân không | Moflon Việt Nam 

.
MC857 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam NEW

MC857 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

MC857 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

.
MC573 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam NEW

MC573 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

MC573 series  | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

.
MC400 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam NEW

MC400 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

MC400 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

.
MC330 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam NEW

MC330 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

MC330 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

.
MC260 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam NEW

MC260 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

MC260 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

.
MC190 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam NEW

MC190 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

MC190 series | Capsule slip ring | Vòng trượt viên nang | Moflon Việt Nam

.
MT3099 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

MT3099 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

MT3099 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
MT2586 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

MT2586 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

MT2586 series  | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
MT2069 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

MT2069 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

MT2069 series  | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
MT1256 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

MT1256 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

 MT1256 series  | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
MT1233 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

MT1233 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

MT1233 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
GT100185 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT100185 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GT100185 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
GT90185 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT90185 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GT90185 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
GT80158 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT80158 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

 GT80158 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam 

.
GT70158 series | | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT70158 series | | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GT70158 series |  | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam 

.
GT60130 series | | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT60130 series | | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

 GT60130 series | | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam 

.
GT50130 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT50130 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GT50130 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam 

.
GT50119 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT50119 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GT50119 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam 

.
GT38109F series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT38109F series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GT38109F series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam 

.
GT38109 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT38109 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GT38109 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
GT3099 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT3099 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GT3099 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
GT2586F series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT2586F series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GT2586F series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
GT50119F series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT50119F series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GT50119F series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
GT1256F series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GT1256F series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GT1256F series  | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

.
GHS2586 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GHS2586 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GHS2586 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam 

.
GHS2586 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam NEW

GHS2586 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam

GHS2586 series | Electric slip ring | Vòng trượt điện | Moflon Việt Nam 

.
3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam

3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam

3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam
.
3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam

3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam

3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam
.
SNFO01 | Slipring | Senring | Vành trượt cáp quang | Fiber optic slip ring | Senring Vietnam

SNFO01 | Slipring | Senring | Vành trượt cáp quang | Fiber optic slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
H43010 | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

H43010 | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A3S | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A3S | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A2S| Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A2S| Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A1M2| Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A1M2| Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A1M | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A1M | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A1230 | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A1230 | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A1030 | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A1030 | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A8H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A8H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A6H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A6H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A6H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A6H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A4H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A4H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A3H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A3H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A2H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A2H | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A1H150PS | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A1H150PS | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A1H65PS | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A1H65PS | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A1H25PS | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A1H25PS | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
A1H35S | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

A1H35S | Slipring | Senring | Vành trượt điện động lực | Mercury slip ring | Senring Vietnam

Anti-interference, low cost Contact resistance is less than the 1mΩ No maintenance, better reliability than traditional slip ring Suitable for signal and power transmitting of any rotating devices
.
SHD-8 | SHD12 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

SHD-8 | SHD12 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

Senring's F028 and F038series Dustproof&waterproof Slip Rings, IP68,can work underwater 300M, mainly applied to ships and oil wells F075 series, mainly applied production equipments such as beer machine,liquid filling machine
.
F075 | F086 | F120 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

F075 | F086 | F120 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

Senring's F028 and F038series Dustproof&waterproof Slip Rings, IP68,can work underwater 300M, mainly applied to ships and oil wells F075 series, mainly applied production equipments such as beer machine,liquid filling machine
.
F075 | F086 | F120 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

F075 | F086 | F120 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

Senring's F028 and F038series Dustproof&waterproof Slip Rings, IP68,can work underwater 300M, mainly applied to ships and oil wells F075 series, mainly applied production equipments such as beer machine,liquid filling machine
.
F028 | F038 | F056 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

F028 | F038 | F056 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

Senring's F028 and F038series Dustproof&waterproof Slip Rings, IP68,can work underwater 300M, mainly applied to ships and oil wells F075 series, mainly applied production equipments such as beer machine,liquid filling machine
.
F075 | F086 | F120 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

F075 | F086 | F120 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

Senring's F028 and F038series Dustproof&waterproof Slip Rings, IP68,can work underwater 300M, mainly applied to ships and oil wells F075 series, mainly applied production equipments such as beer machine,liquid filling machine
.
F028 | F038 | F056 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

F028 | F038 | F056 | Vành trượt chống nước chống bụi | F series Dustproog&waterproof Slip Rings | Se

Senring's F028 and F038series Dustproof&waterproof Slip Rings, IP68,can work underwater 300M, mainly applied to ships and oil wells F075 series, mainly applied production equipments such as beer machine,liquid filling machine
.
SNHF018 | Slipring | Vành trượt truyền tín hiệu tần số cao | High frequency rotary | Senring Vietnam

SNHF018 | Slipring | Vành trượt truyền tín hiệu tần số cao | High frequency rotary | Senring Vietnam

Senring's high speed slip rings,Connections are made through color coded solder terminals located on both the slip ring rotor and stator. Permanently lubricated bearing eliminate the need for routine cleaning and maintenance. The high speed electrical slip ring's weight and compact design of these slip ring assemblies make them ideal for use in applications where space is limited.
.
SNHF01 | Slipring | Vành trượt truyền tín hiệu tần số cao | High frequency rotary | Senring Vietnam

SNHF01 | Slipring | Vành trượt truyền tín hiệu tần số cao | High frequency rotary | Senring Vietnam

Senring's high speed slip rings,Connections are made through color coded solder terminals located on both the slip ring rotor and stator. Permanently lubricated bearing eliminate the need for routine cleaning and maintenance. The high speed electrical slip ring's weight and compact design of these slip ring assemblies make them ideal for use in applications where space is limited.
.
SNHF01 | Slipring | Vành trượt truyền tín hiệu tần số cao | High frequency rotary | Senring Vietnam

SNHF01 | Slipring | Vành trượt truyền tín hiệu tần số cao | High frequency rotary | Senring Vietnam

Senring's high speed slip rings,Connections are made through color coded solder terminals located on both the slip ring rotor and stator. Permanently lubricated bearing eliminate the need for routine cleaning and maintenance. The high speed electrical slip ring's weight and compact design of these slip ring assemblies make them ideal for use in applications where space is limited.
.
SNHF01 | Slipring | Vành trượt truyền tín hiệu tần số cao | High frequency rotary | Senring Vietnam

SNHF01 | Slipring | Vành trượt truyền tín hiệu tần số cao | High frequency rotary | Senring Vietnam

Senring's high speed slip rings,Connections are made through color coded solder terminals located on both the slip ring rotor and stator. Permanently lubricated bearing eliminate the need for routine cleaning and maintenance. The high speed electrical slip ring's weight and compact design of these slip ring assemblies make them ideal for use in applications where space is limited.
.
SNG012-12 | Slipring | Vành trượt tốc độ cao | High speed slip ring | Senring Vietnam

SNG012-12 | Slipring | Vành trượt tốc độ cao | High speed slip ring | Senring Vietnam

Senring's high speed slip rings,Connections are made through color coded solder terminals located on both the slip ring rotor and stator. Permanently lubricated bearing eliminate the need for routine cleaning and maintenance. The high speed electrical slip ring's weight and compact design of these slip ring assemblies make them ideal for use in applications where space is limited.
.
HTM034-0210-06S-250 | Slipring nhiệt độ cao | High Temperature Slip Ring | Senring Vietnam

HTM034-0210-06S-250 | Slipring nhiệt độ cao | High Temperature Slip Ring | Senring Vietnam

Through hole slip ring (through bore slip ring) is specially designed through bore for hydraulic or pneumatic rotating shaft installation Advanced multi-points contact ensures reliable operation with low friction Through hole size is optional from 5mm to 300mm
.
HTH3099-0230-02S-250 | Slipring nhiệt độ cao | High Temperature Slip Ring | Senring Vietnam

HTH3099-0230-02S-250 | Slipring nhiệt độ cao | High Temperature Slip Ring | Senring Vietnam

Through hole slip ring (through bore slip ring) is specially designed through bore for hydraulic or pneumatic rotating shaft installation Advanced multi-points contact ensures reliable operation with low friction Through hole size is optional from 5mm to 300mm
.
SNH015A | SNH020A | Senring | Vành trượt điện điều khiển | Capsule slip ring | Senring Vietnam

SNH015A | SNH020A | Senring | Vành trượt điện điều khiển | Capsule slip ring | Senring Vietnam

Through hole slip ring (through bore slip ring) is specially designed through bore for hydraulic or pneumatic rotating shaft installation Advanced multi-points contact ensures reliable operation with low friction Through hole size is optional from 5mm to 300mm
.
SNH005 | SNH012A | Senring | Vành trượt điện điều khiển | Capsule slip ring | Senring Vietnam

SNH005 | SNH012A | Senring | Vành trượt điện điều khiển | Capsule slip ring | Senring Vietnam

Through hole slip ring (through bore slip ring) is specially designed through bore for hydraulic or pneumatic rotating shaft installation Advanced multi-points contact ensures reliable operation with low friction Through hole size is optional from 5mm to 300mm
.
SNH250 | SNH300 | Senring | Vành trượt điện điều khiển | Capsule slip ring | Senring Vietnam

SNH250 | SNH300 | Senring | Vành trượt điện điều khiển | Capsule slip ring | Senring Vietnam

Through hole slip ring (through bore slip ring) is specially designed through bore for hydraulic or pneumatic rotating shaft installation Advanced multi-points contact ensures reliable operation with low friction Through hole size is optional from 5mm to 300mm
.

Top

   (0)