Anderson-Negele | Cảm biến Anderson-Negele | Cung cấp thiết bị Anderson-Negele tại Việt Nam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Anderson-Negele

mỗi trang
EK | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

EK | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

EK | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam
.
MAN-90, P | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

MAN-90, P | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

MAN-90, P | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam
.
EL series | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

EL series | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

EL series | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam
.
MAN-63 | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

MAN-63 | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

MAN-63 | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam
.
P42 | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

P42 | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

P42 | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam
.
MPP | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

MPP | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

MPP | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam
.
HA Series | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

HA Series | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

HA Series | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam
.
DAN-HH | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

DAN-HH | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

DAN-HH | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam
.
PFS | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

PFS | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

PFS | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam
.
TFP-17 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP-17 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP-17 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam
.
Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam
.
TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam
.
TFP Standard | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP Standard | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP Standard | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam
.
TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam
.
TFP-47 | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực ph

TFP-47 | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực ph

TFP-47 | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm | Negele Viet Nam
.
TFP Thermowells | Stainless steel temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực

TFP Thermowells | Stainless steel temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực

TFP Thermowells | Stainless steel temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm | Negele Viet Nam
.
TFP | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm

TFP | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm

TFP | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm | Negele Viet Nam
.
FTS | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

FTS | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

FTS | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam
.
FWS-141 | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

FWS-141 | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

FWS-141 | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam
.
HM | Turbine flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng tuabin | Negele Viet Nam

HM | Turbine flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng tuabin | Negele Viet Nam

HM | Turbine flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng tuabin | Negele Viet Nam
.
FMI | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

FMI | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

FMI | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam
.
FMQ | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

FMQ | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

FMQ | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam
.
NSS-157 | Potentiometer level switch | Công tắc mức chiết áp | Negele Viet Nam

NSS-157 | Potentiometer level switch | Công tắc mức chiết áp | Negele Viet Nam

NSS-157 | Potentiometer level switch | Công tắc mức chiết áp | Negele Viet Nam
.
NVS Multilevel | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

NVS Multilevel | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

NVS Multilevel | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam
.
NVS series | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

NVS series | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

NVS series | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam
.
NCS Pharma series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Na

NCS Pharma series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Na

NCS Pharma series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam
.
NCS-M | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS-M | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS-M | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam
.
NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam
.
NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam
.
D3 | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

D3 | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

D3 | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam
.
DAN-TS | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

DAN-TS | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

DAN-TS | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam
.
LA Top mount | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

LA Top mount | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

LA Top mount | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam
.
LD | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

LD | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

LD | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam
.
LAR-361, LAR-761 | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

LAR-361, LAR-761 | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

LAR-361, LAR-761 | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam
.
NSL-M-00 | Potentiometer level sensor | Cảm biến mức chiết áp | Negele Viet Nam

NSL-M-00 | Potentiometer level sensor | Cảm biến mức chiết áp | Negele Viet Nam

NSL-M-00 | Potentiometer level sensor | Cảm biến mức chiết áp | Negele Viet Nam
.
NSL-M-00 | Potentiometer level sensor | Cảm biến mức chiết áp | Negele Viet Nam

NSL-M-00 | Potentiometer level sensor | Cảm biến mức chiết áp | Negele Viet Nam

NSL-M-00 | Potentiometer level sensor | Cảm biến mức chiết áp | Negele Viet Nam
.
NSL-F-02 | Potentiometer level sensor | Cảm biến mức chiết áp | Negele Viet Nam

NSL-F-02 | Potentiometer level sensor | Cảm biến mức chiết áp | Negele Viet Nam

NSL-F-02 | Potentiometer level sensor | Cảm biến mức chiết áp | Negele Viet Nam
.

Top

   (0)