Teledyne Việt Nam | Thiết bị đo lường Teledyne | Cung cấp thiết bị Teledyne tại Việt Nam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Teledyne

mỗi trang
AN300| Nitrogen analyzer | Máy phân tích nitơ| TELEDYNE Vietnam

AN300| Nitrogen analyzer | Máy phân tích nitơ| TELEDYNE Vietnam

AN300| Nitrogen analyzer | Máy phân tích nitơ| TELEDYNE Vietnam
.
LXT-220-N| Nitrate analyzer | Máy phân tích nitrat| TELEDYNE Vietnam

LXT-220-N| Nitrate analyzer | Máy phân tích nitrat| TELEDYNE Vietnam

LXT-220-N| Nitrate analyzer | Máy phân tích nitrat| TELEDYNE Vietnam
.
TCA-220| Water analyzer | Máy phân tích nước| TELEDYNE Vietnam

TCA-220| Water analyzer | Máy phân tích nước| TELEDYNE Vietnam

TCA-220| Water analyzer | Máy phân tích nước| TELEDYNE Vietnam
.
LXT-330 / LXT-380| Conductivity multi-parameter | dẫn điện đa thông số | TELEDYNE Vietnam

LXT-330 / LXT-380| Conductivity multi-parameter | dẫn điện đa thông số | TELEDYNE Vietnam

LXT-330 / LXT-380| Conductivity multi-parameter | dẫn điện đa thông số | TELEDYNE Vietnam
.
8800 Series| Water analyzer | Máy phân tích nước | TELEDYNE Vietnam

8800 Series| Water analyzer | Máy phân tích nước | TELEDYNE Vietnam

8800 Series| Water analyzer | Máy phân tích nước | TELEDYNE Vietnam
.
4080| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4080| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4080| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam
.
4030| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4030| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4030| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam
.
4020| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4020| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4020| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam
.
2120| Argon analyzer | Máy phân tích Argon | TELEDYNE Vietnam

2120| Argon analyzer | Máy phân tích Argon | TELEDYNE Vietnam

2120| Argon analyzer | Máy phân tích Argon | TELEDYNE Vietnam
.
2750| Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

2750| Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

2750| Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam
.
2020| Gas analyzer | Máy phân tích khí | TELEDYNE Vietnam

2020| Gas analyzer | Máy phân tích khí | TELEDYNE Vietnam

2020| Gas analyzer | Máy phân tích khí | TELEDYNE Vietnam
.
1220 / 1223 | Multi-channel gas detection control |Kiểm soát phát hiện khí | TELEDYNE Vietnam

1220 / 1223 | Multi-channel gas detection control |Kiểm soát phát hiện khí | TELEDYNE Vietnam

1220 / 1223 | Multi-channel gas detection control |Kiểm soát phát hiện khí | TELEDYNE Vietnam
.
InstaTrans-XD | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

InstaTrans-XD | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

InstaTrans-XD | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam
.
6000TSL / 6400-TSL | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6000TSL / 6400-TSL | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6000TSL / 6400-TSL | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam
.
7500Z / 7600Z Series | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

7500Z / 7600Z Series | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

7500Z / 7600Z Series | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam
.
7300 Series | Food analyzer | Food analyzer | TELEDYNE Vietnam

7300 Series | Food analyzer | Food analyzer | TELEDYNE Vietnam

7300 Series | Food analyzer | Food analyzer | TELEDYNE Vietnam
.
GFC-7002T / GFC-7002E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

GFC-7002T / GFC-7002E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

GFC-7002T / GFC-7002E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam
.
GFC-7000T / GFC-7000E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

GFC-7000T / GFC-7000E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

GFC-7000T / GFC-7000E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam
.
6650 | Oil analyzer | Máy phân tích dầu | TELEDYNE Vietnam

6650 | Oil analyzer | Máy phân tích dầu | TELEDYNE Vietnam

6650 | Oil analyzer | Máy phân tích dầu | TELEDYNE Vietnam
.
6400T / 6400E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6400T / 6400E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6400T / 6400E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam
.
6200T / 6200E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6200T / 6200E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6200T / 6200E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam
.
6000 Series | Process photometer | Quy trình quang kế | TELEDYNE Vietnam

6000 Series | Process photometer | Quy trình quang kế | TELEDYNE Vietnam

6000 Series | Process photometer | Quy trình quang kế | TELEDYNE Vietnam
.
Max 5 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

Max 5 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

Max 5 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
PEM 9004 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

PEM 9004 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

PEM 9004 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
320 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

320 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

320 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
GB300 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

GB300 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

GB300 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
311PC | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

311PC | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

311PC | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
9060 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

9060 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

9060 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3010PB | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3010PB | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3010PB | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3010MA | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3010MA | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3010MA | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
311 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

311 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

311 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3110 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3110 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3110 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
OT-3/H | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

OT-3/H | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

OT-3/H | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3300T series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3300T series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3300T series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3190 / 3290 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3190 / 3290 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3190 / 3290 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
CENELEC Series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

CENELEC Series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

CENELEC Series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3000ZA2G-XL series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3000ZA2G-XL series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3000ZA2G-XL series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3000TA series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3000TA series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3000TA series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
UltraTrace 3000 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

UltraTrace 3000 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

UltraTrace 3000 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
BDS series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

BDS series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

BDS series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.

Top

   (0)