Force measurement | Thiết bị đo lực | Đo lực và đo độ rung

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Đo lực và đo độ rung

mỗi trang
PSTR | Pavone Sistemi PSTR | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

PSTR | Pavone Sistemi PSTR | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

PSTR | Pavone Sistemi PSTR | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
TRZ | Pavone Sistemi TRZ | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

TRZ | Pavone Sistemi TRZ | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

TRZ | Pavone Sistemi TRZ | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
TRP | Pavone Sistemi TRP | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

TRP | Pavone Sistemi TRP | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

TRP | Pavone Sistemi TRP | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
60050 | Pavone Sistemi 60050 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

60050 | Pavone Sistemi 60050 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

60050 | Pavone Sistemi 60050 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
60001 | Pavone Sistemi 60001 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

60001 | Pavone Sistemi 60001 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

60001 | Pavone Sistemi 60001 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
GD-4 | Pavone Sistemi GD-4 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

GD-4 | Pavone Sistemi GD-4 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

GD-4 | Pavone Sistemi GD-4 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
740 | Pavone Sistemi 740 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

740 | Pavone Sistemi 740 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

740 | Pavone Sistemi 740 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
2000 | Pavone Sistemi 2000 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

2000 | Pavone Sistemi 2000 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

2000 | Pavone Sistemi 2000 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
1000 | Pavone Sistemi 1000 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

1000 | Pavone Sistemi 1000 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

1000 | Pavone Sistemi 1000 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
CMH | Pavone Sistemi CMH | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

CMH | Pavone Sistemi CMH | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

CMH | Pavone Sistemi CMH | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
CC3 | Pavone Sistemi CC3 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

CC3 | Pavone Sistemi CC3 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

CC3 | Pavone Sistemi CC3 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
220 | Pavone Sistemi 220 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

220 | Pavone Sistemi 220 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam

220 | Pavone Sistemi 220 | Cảm biến lực nén | Compression load cell | Pavone Sistemi Vietnam
.
450DR-2144-9100 | electronic vibration | Công tắc rung điện tử | Metrix Việt Nam

450DR-2144-9100 | electronic vibration | Công tắc rung điện tử | Metrix Việt Nam

450DR-2144-9100 | electronic vibration | Công tắc rung điện tử | Metrix Việt Nam
.
VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam

VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam

VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam
.
VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam

VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam

VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam
.
ST5491E | Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E

ST5491E | Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E

ST5491E | Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E
.
HI 803/813 | Máy đo độ rung cầm tay HI 803/813 | Portable vibration shakers HI 803/813

HI 803/813 | Máy đo độ rung cầm tay HI 803/813 | Portable vibration shakers HI 803/813

HI 803/813 | Máy đo độ rung cầm tay HI 803/813 | Portable vibration shakers HI 803/813
.
Futek LCF300 | Cảm biến lực căng Futek LCF300 | Tension/compression load cell LCF300 | Futek Vietnam

Futek LCF300 | Cảm biến lực căng Futek LCF300 | Tension/compression load cell LCF300 | Futek Vietnam

Futek LCF300 | Cảm biến lực căng Futek LCF300 | Tension/compression load cell LCF300 | Futek Vietnam
.
Metrix ST5484E-121-032-00 | Cảm biến vận tốc ST5484E-121-032-00 | ST5484E Velocity Transmitter |

Metrix ST5484E-121-032-00 | Cảm biến vận tốc ST5484E-121-032-00 | ST5484E Velocity Transmitter |

Metrix ST5484E-121-032-00 | Cảm biến vận tốc ST5484E-121-032-00 | ST5484E Velocity Transmitter |
.
Baltech HI-1670 | Máy sấy bạc đạn cảm ứng từ HI-1670 | Bearing induction heater Baltech HI-1670

Baltech HI-1670 | Máy sấy bạc đạn cảm ứng từ HI-1670 | Bearing induction heater Baltech HI-1670

Baltech HI-1670 | Máy sấy bạc đạn cảm ứng từ HI-1670 | Bearing induction heater Baltech HI-1670
.
Metrix MX2034 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix MX2034 | Proximity vibration transmitter MX2034

Metrix MX2034 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix MX2034 | Proximity vibration transmitter MX2034

Metrix MX2034 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix MX2034 | Proximity vibration transmitter MX2034
.
Metrix TXR 5521 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix TXR 5521 | Proximity vibration transmitter TXR 5521

Metrix TXR 5521 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix TXR 5521 | Proximity vibration transmitter TXR 5521

Metrix TXR 5521 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix TXR 5521 | Proximity vibration transmitter TXR 5521
.
Metrix SA6200 API-670 | Cảm biến gia tốc SA6200 API-670 | Accelerometer Metrix SA6200UW

Metrix SA6200 API-670 | Cảm biến gia tốc SA6200 API-670 | Accelerometer Metrix SA6200UW

Metrix SA6200 API-670 | Cảm biến gia tốc SA6200 API-670 | Accelerometer Metrix SA6200UW
.
Metrix SA6200UW | Cảm biến gia tốc rung Metrix SA6200UW | Vibrating accelerometer Metrix SA6200UW

Metrix SA6200UW | Cảm biến gia tốc rung Metrix SA6200UW | Vibrating accelerometer Metrix SA6200UW

Metrix SA6200UW | Cảm biến gia tốc rung Metrix SA6200UW | Vibrating accelerometer Metrix SA6200UW
.
Metrix SA6250 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6250 | Ceramic accelerometer Metrix SA6250

Metrix SA6250 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6250 | Ceramic accelerometer Metrix SA6250

Metrix SA6250 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6250 | Ceramic accelerometer Metrix SA6250
.
Metrix SA6210 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6210 | Ceramic accelerometer Metrix SA6210

Metrix SA6210 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6210 | Ceramic accelerometer Metrix SA6210

Metrix SA6210 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6210 | Ceramic accelerometer Metrix SA6210
.
Metrix 5485C | Cảm biến chấn động Metrix 5485C | Low-frequency seismic sensor Metrix 5485C

Metrix 5485C | Cảm biến chấn động Metrix 5485C | Low-frequency seismic sensor Metrix 5485C

Metrix 5485C | Cảm biến chấn động Metrix 5485C | Low-frequency seismic sensor Metrix 5485C
.
Metrix SV6300 | Cảm biến chấn động Metrix SV6300 | Low-frequency seismic sensor Metrix SA6350

Metrix SV6300 | Cảm biến chấn động Metrix SV6300 | Low-frequency seismic sensor Metrix SA6350

Metrix SV6300 | Cảm biến chấn động Metrix SV6300 | Low-frequency seismic sensor Metrix SA6350
.
Metrix SA6350 | Gia tốc kế điện cảm Metrix SA6350 | Piezoelectric accelerometer Metrix SA6350

Metrix SA6350 | Gia tốc kế điện cảm Metrix SA6350 | Piezoelectric accelerometer Metrix SA6350

Metrix SA6350 | Gia tốc kế điện cảm Metrix SA6350 | Piezoelectric accelerometer Metrix SA6350
.
Metrix ST5484E | Cảm biến độ rung Metrix ST5484E | Compact vibration sensor Metrix ST5484E

Metrix ST5484E | Cảm biến độ rung Metrix ST5484E | Compact vibration sensor Metrix ST5484E

Metrix ST5484E | Cảm biến độ rung Metrix ST5484E | Compact vibration sensor Metrix ST5484E
.
Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E

Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E

Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E
.
Metrix ST6900 | Cảm biến độ rung Metrix ST6900 | Compact vibration sensor Metrix ST6900

Metrix ST6900 | Cảm biến độ rung Metrix ST6900 | Compact vibration sensor Metrix ST6900

Metrix ST6900 | Cảm biến độ rung Metrix ST6900 | Compact vibration sensor Metrix ST6900
.
Metrix IT6810 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6810 | Shock sensor Metrix IT6810

Metrix IT6810 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6810 | Shock sensor Metrix IT6810

Metrix IT6810 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6810 | Shock sensor Metrix IT6810
.
Metrix IT6811 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6811 | Shock sensor Metrix IT6811

Metrix IT6811 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6811 | Shock sensor Metrix IT6811

Metrix IT6811 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6811 | Shock sensor Metrix IT6811
.
Metrix IT6812 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6812 | Shock sensor Metrix IT6812

Metrix IT6812 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6812 | Shock sensor Metrix IT6812

Metrix IT6812 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6812 | Shock sensor Metrix IT6812
.
Metrix 162VTS | Cảm biến rung Metrix 162VTS | Loop-powered vibration transmitter Metrix 162VTS

Metrix 162VTS | Cảm biến rung Metrix 162VTS | Loop-powered vibration transmitter Metrix 162VTS

Metrix 162VTS | Cảm biến rung Metrix 162VTS | Loop-powered vibration transmitter Metrix 162VTS
.
Metrix 5544 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5544 | Speed sensor signal conditioner 5544

Metrix 5544 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5544 | Speed sensor signal conditioner 5544

Metrix 5544 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5544 | Speed sensor signal conditioner 5544
.
Metrix 5534 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5534 | Speed sensor signal conditioner 5534

Metrix 5534 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5534 | Speed sensor signal conditioner 5534

Metrix 5534 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5534 | Speed sensor signal conditioner 5534
.
Metrix 440 | Công tắc rung điện tử Metrix 440 | Electronic vibration switch Metrix 440

Metrix 440 | Công tắc rung điện tử Metrix 440 | Electronic vibration switch Metrix 440

Metrix 440 | Công tắc rung điện tử Metrix 440 | Electronic vibration switch Metrix 440
.
Metrix 450 | Công tắc rung điện tử Metrix 450 | Electronic vibration switch Metrix 450

Metrix 450 | Công tắc rung điện tử Metrix 450 | Electronic vibration switch Metrix 450

Metrix 450 | Công tắc rung điện tử Metrix 450 | Electronic vibration switch Metrix 450
.
Metrix SW6000 | Công tắc rung điện tử Metrix SW6000 | Electronic vibration switch Metrix SW6000

Metrix SW6000 | Công tắc rung điện tử Metrix SW6000 | Electronic vibration switch Metrix SW6000

Metrix SW6000 | Công tắc rung điện tử Metrix SW6000 | Electronic vibration switch Metrix SW6000
.
Metrix 5477B | Công tắc rung điện tử Metrix 5477B | Electronic vibration switch Metrix 5477B

Metrix 5477B | Công tắc rung điện tử Metrix 5477B | Electronic vibration switch Metrix 5477B

Metrix 5477B | Công tắc rung điện tử Metrix 5477B | Electronic vibration switch Metrix 5477B
.
Metrix PRO6000 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO6000 | Electronic vibration switch Metrix PRO6000

Metrix PRO6000 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO6000 | Electronic vibration switch Metrix PRO6000

Metrix PRO6000 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO6000 | Electronic vibration switch Metrix PRO6000
.
Metrix PRO450 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO450 | Electronic vibration switch Metrix PRO450

Metrix PRO450 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO450 | Electronic vibration switch Metrix PRO450

Metrix PRO450 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO450 | Electronic vibration switch Metrix PRO450
.
Metrix PRO440 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO440 | Electronic vibration switch Metrix PRO440

Metrix PRO440 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO440 | Electronic vibration switch Metrix PRO440

Metrix PRO440 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO440 | Electronic vibration switch Metrix PRO440
.
Metrix Mechan | Công tắc rung chống cháy nổ Metrix 5550 | Mechanical vibration switch 5550

Metrix Mechan | Công tắc rung chống cháy nổ Metrix 5550 | Mechanical vibration switch 5550

Metrix Mechan | Công tắc rung chống cháy nổ Metrix 5550 | Mechanical vibration switch 5550
.
Metrix SM6100 | Cảm biến rung chống cháy nổ Metrix SM6100 | Explosion-proof vibration monitor SM6100

Metrix SM6100 | Cảm biến rung chống cháy nổ Metrix SM6100 | Explosion-proof vibration monitor SM6100

Metrix SM6100 | Cảm biến rung chống cháy nổ Metrix SM6100 | Explosion-proof vibration monitor SM6100
.
Metrix VM2800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM2800 | Portable vibration meter VM2800 | Metrix

Metrix VM2800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM2800 | Portable vibration meter VM2800 | Metrix

Metrix VM2800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM2800 | Portable vibration meter VM2800 | Metrix
.
Metrix VM3800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM3800 | Portable vibration meter VM3800 | Metrix

Metrix VM3800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM3800 | Portable vibration meter VM3800 | Metrix

Metrix VM3800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM3800 | Portable vibration meter VM3800 | Metrix
.

Top

   (0)