Hàng mới về

mỗi trang
MCGB -03-12-20 | Mindman | Xi lanh khí nén MCGB -03-12-20 | Mindman Việt Nam Call

MCGB -03-12-20 | Mindman | Xi lanh khí nén MCGB -03-12-20 | Mindman Việt Nam

MCGB -03-12-20 | Mindman | Xi lanh khí nén MCGB -03-12-20 | Mindman Việt Nam

.
MCHB-16 | Mindman | Xi lanh khí nén MCHB-16 | Mindman Việt Nam Call

MCHB-16 | Mindman | Xi lanh khí nén MCHB-16 | Mindman Việt Nam

MCHB-16 | Mindman | Xi lanh khí nén MCHB-16 | Mindman Việt Nam

.
UM2 | Unid | Van truyền động điện UM2 | Unid Việt Nam Call

UM2 | Unid | Van truyền động điện UM2 | Unid Việt Nam

UM2 | Unid | Van truyền động điện UM2 | Unid Việt Nam

.
7V110 - J06 | Airtac | Van Điện Từ 7V110 - J06 | Airtac Việt Nam Call

7V110 - J06 | Airtac | Van Điện Từ 7V110 - J06 | Airtac Việt Nam

7V110 - J06 | Airtac | Van Điện Từ 7V110 - J06 | Airtac Việt Nam

.
HD67056-B2-20 | ADFWEB | BỘ CHUYỂN ĐỔI HD67056-B2-20 | ADFWEB VIỆT NAM Call

HD67056-B2-20 | ADFWEB | BỘ CHUYỂN ĐỔI HD67056-B2-20 | ADFWEB VIỆT NAM

HD67056-B2-20 | ADFWEB | BỘ CHUYỂN ĐỔI HD67056-B2-20 | ADFWEB VIỆT NAM

.
EH711 | HAGER | CÔNG TẮC THỜI GIAN EH711 | HAGER VIỆT NAM Call

EH711 | HAGER | CÔNG TẮC THỜI GIAN EH711 | HAGER VIỆT NAM

EH711 | HAGER | CÔNG TẮC THỜI GIAN EH711 | HAGER VIỆT NAM

.
XSAV11373 | SCHNEIDER | CẢM BIẾN TIỆM CẬN XSAV11373 | SCHNEIDER VIỆT NAM Call

XSAV11373 | SCHNEIDER | CẢM BIẾN TIỆM CẬN XSAV11373 | SCHNEIDER VIỆT NAM

XSAV11373 | SCHNEIDER | CẢM BIẾN TIỆM CẬN XSAV11373 | SCHNEIDER VIỆT NAM

.
PFG-05 | CAM LOGIC | CẢM BIẾN BÁO MỨC XOAY PFG-05 | CAM LOGIC VIỆT NAM Call

PFG-05 | CAM LOGIC | CẢM BIẾN BÁO MỨC XOAY PFG-05 | CAM LOGIC VIỆT NAM

PFG-05 | CAM LOGIC | CẢM BIẾN BÁO MỨC XOAY PFG-05 | CAM LOGIC VIỆT NAM

.
LP006 3-LED | C.BIZ | ĐÈN ĐỘI ĐẦU LP006 3-LED | C.BIZ VIỆT NAM Call

LP006 3-LED | C.BIZ | ĐÈN ĐỘI ĐẦU LP006 3-LED | C.BIZ VIỆT NAM

LP006 3-LED | C.BIZ | ĐÈN ĐỘI ĐẦU LP006 3-LED | C.BIZ VIỆT NAM

.
VX235DZ1B | SMC | VAN ĐIỆN TỪ VX235DZ1B | SMC VIỆT NAM Call

VX235DZ1B | SMC | VAN ĐIỆN TỪ VX235DZ1B | SMC VIỆT NAM

VX235DZ1B | SMC | VAN ĐIỆN TỪ VX235DZ1B | SMC VIỆT NAM

.
MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR | CÔNG TẮC ÁP SUẤT MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR VIỆT NAM Call

MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR | CÔNG TẮC ÁP SUẤT MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR VIỆT NAM

MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR | CÔNG TẮC ÁP SUẤT MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR VIỆT NAM

.
DNCB80-70-PPV-A | FESTO | XY LANH KHÍ NÉN DNCB80-70-PPV-A | FESTO VIỆT NAM Call

DNCB80-70-PPV-A | FESTO | XY LANH KHÍ NÉN DNCB80-70-PPV-A | FESTO VIỆT NAM

DNCB80-70-PPV-A | FESTO | XY LANH KHÍ NÉN DNCB80-70-PPV-A | FESTO VIỆT NAM

.
BFC3000 | AIRTAC | BỘ LỌC KHÍ NÉN 6111 | AIRTAC VIỆT NAM Call

BFC3000 | AIRTAC | BỘ LỌC KHÍ NÉN 6111 | AIRTAC VIỆT NAM

BFC3000 | AIRTAC | BỘ LỌC KHÍ NÉN 6111 | AIRTAC VIỆT NAM

.
6111 | Samson | Bộ chuyển đổi điện-khí 61110 | Samson VIỆT NAM Call

6111 | Samson | Bộ chuyển đổi điện-khí 61110 | Samson VIỆT NAM

6111 | Samson | Bộ chuyển đổi điện-khí 61110 | Samson VIỆT NAM

.
PT100 | VietNam | Đầu dò nhiệt độ PT100 | PT100 VIỆT NAM Call

PT100 | VietNam | Đầu dò nhiệt độ PT100 | PT100 VIỆT NAM

PT100 | VietNam | Đầu dò nhiệt độ PT100 | PT100 VIỆT NAM

.
AD15-304 | TAIHUE | Van Điện Từ Khí Nén AD15-304 | TAIHUE VIỆT NAM Call

AD15-304 | TAIHUE | Van Điện Từ Khí Nén AD15-304 | TAIHUE VIỆT NAM

AD15-304 | TAIHUE | Van Điện Từ Khí Nén AD15-304 | TAIHUE VIỆT NAM

.
HY-L707D | Hanyoung | Công tắc hành trình HY-L707D | Hanyoung Việt Nam Call

HY-L707D | Hanyoung | Công tắc hành trình HY-L707D | Hanyoung Việt Nam

HY-L707D | Hanyoung | Công tắc hành trình HY-L707D | Hanyoung Việt Nam

.
UW 20 | UNID | Van Điện Từ UW 20 | Unid Viêt Nam Call

UW 20 | UNID | Van Điện Từ UW 20 | Unid Viêt Nam

UW 20 | UNID | Van Điện Từ UW 20 | Unid Viêt Nam

.
UL 429 | UNID | COIL UL 429 | Unid Việt Nam Call

UL 429 | UNID | COIL UL 429 | Unid Việt Nam

UL 429 | UNID | COIL UL 429 | Unid Việt Nam

.
MS-P21PBE | Shihlin | Hộp khởi động từ MS-P21PBE | Shihlin Việt Nam Call

MS-P21PBE | Shihlin | Hộp khởi động từ MS-P21PBE | Shihlin Việt Nam

MS-P21PBE | Shihlin | Hộp khởi động từ MS-P21PBE | Shihlin Việt Nam

.
M2Q150 | China | Motor bàn đạp máy may M2Q150 | Motor bàn đạp máy may Việt Nam Call

M2Q150 | China | Motor bàn đạp máy may M2Q150 | Motor bàn đạp máy may Việt Nam

M2Q150 | China | Motor bàn đạp máy may M2Q150 | Motor bàn đạp máy may Việt Nam

.
DH48S-S | Omron | Rờ le thời gian DH48S-S | Omron Việt Nam Call

DH48S-S | Omron | Rờ le thời gian DH48S-S | Omron Việt Nam

DH48S-S | Omron | Rờ le thời gian DH48S-S | Omron Việt Nam

.
JB-SD-AC220V | Parker | Cảm biến báo mức | Parker Việt Nam Call

JB-SD-AC220V | Parker | Cảm biến báo mức | Parker Việt Nam

JB-SD-AC220V | Parker | Cảm biến báo mức | Parker Việt Nam

.
A4S | Senring | Vành trượt điện A4S | Senring Viêt Nam Call

A4S | Senring | Vành trượt điện A4S | Senring Viêt Nam

A4S | Senring | Vành trượt điện A4S | Senring Viêt Nam

.
A2S | Senring | Vành trượt điện A2S | Senring Viêt Nam Call

A2S | Senring | Vành trượt điện A2S | Senring Viêt Nam

A2S | Senring | Vành trượt điện A2S | Senring Viêt Nam

.
CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam Call

CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam

CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam

.
R2E190-AO26-37NS | EBMPapst R2E190-AO26-37NS | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-37NS | EBMPapst Vietnam Call

R2E190-AO26-37NS | EBMPapst R2E190-AO26-37NS | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-37NS | EBMPapst Vietnam

R2E190-AO26-37NS | EBMPapst R2E190-AO26-37NS | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-37NS | EBMPapst Vietnam

.
R4E355-AK05-06 | EBMPapst R4E355-AK05-06 | Quạt tản nhiệt R4E355-AK05-06 | EBMPapst Vietnam Call

R4E355-AK05-06 | EBMPapst R4E355-AK05-06 | Quạt tản nhiệt R4E355-AK05-06 | EBMPapst Vietnam

R4E355-AK05-06 | EBMPapst R4E355-AK05-06 | Quạt tản nhiệt R4E355-AK05-06 | EBMPapst Vietnam

.
R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam Call

R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam

R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam

.
A20300-AP02-02 | EBMPapst A20300-AP02-02 | Quạt tản nhiệt A20300-AP02-02 | EBMPapst Vietnam Call

A20300-AP02-02 | EBMPapst A20300-AP02-02 | Quạt tản nhiệt A20300-AP02-02 | EBMPapst Vietnam

A20300-AP02-02 | EBMPapst A20300-AP02-02 | Quạt tản nhiệt A20300-AP02-02 | EBMPapst Vietnam

.
8414N | EBMPapst 8414N | Quạt tản nhiệt 8414N | EBMPapst Vietnam Call

8414N | EBMPapst 8414N | Quạt tản nhiệt 8414N | EBMPapst Vietnam

8414N | EBMPapst 8414N | Quạt tản nhiệt 8414N | EBMPapst Vietnam

.
5912-8214JN | EBMPapst 5912-8214JN | Quạt tản nhiệt 5912-8214JN | EBMPapst Vietnam Call

5912-8214JN | EBMPapst 5912-8214JN | Quạt tản nhiệt 5912-8214JN | EBMPapst Vietnam

5912-8214JN | EBMPapst 5912-8214JN | Quạt tản nhiệt 5912-8214JN | EBMPapst Vietnam

.
G2E140-IP-14 | EBMPapst G2E140-IP-14 | Quạt tản nhiệt G2E140-IP-14 | EBMPapst Vietnam Call

G2E140-IP-14 | EBMPapst G2E140-IP-14 | Quạt tản nhiệt G2E140-IP-14 | EBMPapst Vietnam

G2E140-IP-14 | EBMPapst G2E140-IP-14 | Quạt tản nhiệt G2E140-IP-14 | EBMPapst Vietnam

.
D4E225-CC01-02 | EBMPapst D4E225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4E225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam Call

D4E225-CC01-02 | EBMPapst D4E225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4E225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

D4E225-CC01-02 | EBMPapst D4E225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4E225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

.
D4D225-CC01-02 | EBMPapst D4D225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4D225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam Call

D4D225-CC01-02 | EBMPapst D4D225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4D225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

D4D225-CC01-02 | EBMPapst D4D225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4D225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

.
A2E170-AF23-01 | A2E250-AE65-01 | R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam Call

A2E170-AF23-01 | A2E250-AE65-01 | R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam

A2E170-AF23-01 | A2E250-AE65-01 | R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - nhan@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - sales@greentechvn.com

Sales Support - sales@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sale HCM-01 - thuy@greentechvn.com

Sale HCM-01 - thuy@greentechvn.com - Ms. Thủy: 079 6640303

Sale HCM-02 - phu@greentechvn.com

Sale HCM-02 - phu@greentechvn.com - Mr. Phú: 0903 077 267

Sale HCM-03 - hanh@greentechvn.com

Sale HCM-03 - hanh@greentechvn.com - Ms. Hạnh: 0905405433

Sales Chi nhánh Quảng Nam - han@greentechvn.com -

Sales Chi nhánh Quảng Nam - han@greentechvn.com - - Mr. Hân: 0912 635 379

Chi nhánh Hà Nội - thai@greentechvn.com

Chi nhánh Hà Nội - thai@greentechvn.com - Mr. Thái: 0987040968

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 89
 • Hôm nay 8,798
 • Hôm qua 11,157
 • Trong tuần 19,955
 • Trong tháng 354,612
 • Tổng cộng 10,264,095

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)