Hàng mới về

mỗi trang
TH-P12-E Shihlin | TH-P12-E Shihlin | Role TH-P12-E Shihlin Shihlin viet nam Call

TH-P12-E Shihlin | TH-P12-E Shihlin | Role TH-P12-E Shihlin Shihlin viet nam

TH-P12-E Shihlin | TH-P12-E Shihlin | Role TH-P12-E Shihlin Shihlin viet nam

.
BE96 BEW | BEW BE96 | Đồng đo ampe BE96 BE96 BE96 BEW viet nam Call

BE96 BEW | BEW BE96 | Đồng đo ampe BE96 BE96 BE96 BEW viet nam

BE96 BEW | BEW BE96 | Đồng đo ampe BE96 BE96 BE96 BEW viet nam

.
LRS-100-24 | Meanwell LRS-100-24 | Bộ nguồn 3 pha LRS-100-24 LRS-100-24 | LRS-100-24 Meanwell Call

LRS-100-24 | Meanwell LRS-100-24 | Bộ nguồn 3 pha LRS-100-24 LRS-100-24 | LRS-100-24 Meanwell

LRS-100-24 | Meanwell LRS-100-24 | Bộ nguồn 3 pha LRS-100-24 LRS-100-24 | LRS-100-24 Meanwell

.
F00303M00 | FIUSI | Bơm FIUSI | Piusi Viscomat 90 Oil | Piusil Viet nam Call

F00303M00 | FIUSI | Bơm FIUSI | Piusi Viscomat 90 Oil | Piusil Viet nam

F00303M00 | FIUSI | Bơm FIUSI | Piusi Viscomat 90 Oil | Piusil Viet nam

.
AZ415-02/02ZPK-M2 | Schmersal | Công tắc an toàn | AZ415-02/02ZPK-M20 | Schmersal Viet Call

AZ415-02/02ZPK-M2 | Schmersal | Công tắc an toàn | AZ415-02/02ZPK-M20 | Schmersal Viet

AZ415-02/02ZPK-M2 | Schmersal | Công tắc an toàn | AZ415-02/02ZPK-M20 | Schmersal Viet nam

.
DUNGS-FRS 503 | Dungs | Van điều áp gas đầu đốt | Dungs Vietnam Call

DUNGS-FRS 503 | Dungs | Van điều áp gas đầu đốt | Dungs Vietnam

DUNGS-FRS 503 | Dungs | Van điều áp gas đầu đốt | Dungs Vietnam

.
 NACA2-10 | Nanutec | Van điện từ NACA2-10 | Nanutec Viêt Nam Call

NACA2-10 | Nanutec | Van điện từ NACA2-10 | Nanutec Viêt Nam

NACA2-10 | Nanutec | Van điện từ NACA2-10 | Nanutec Viêt Nam

.
CN4610A1 | Honeywell | Van điện từ CN4610A1 | Honeywell Viêt Nam Call

CN4610A1 | Honeywell | Van điện từ CN4610A1 | Honeywell Viêt Nam

CN4610A1 | Honeywell | Van điện từ CN4610A1 | Honeywell Viêt Nam

.
Cảm biến quang Fotek | CDR-30X | Fotek Việt Nam Call

Cảm biến quang Fotek | CDR-30X | Fotek Việt Nam

Cảm biến quang Fotek | CDR-30X | Fotek Việt Nam

.
MAFR400-100| Mindman | MAFR400-100 | bộ lọc có điều áp MAFR400-100 | Mindman Vietnam Call

MAFR400-100| Mindman | MAFR400-100 | bộ lọc có điều áp MAFR400-100 | Mindman Vietnam

MAFR400-100| Mindman | MAFR400-100 | bộ lọc có điều áp MAFR400-100 | Mindman Vietnam

.
JM07 | Airtac | Van công tắc hành trình khí nén JM07 | Airtac Việt Nam Call

JM07 | Airtac | Van công tắc hành trình khí nén JM07 | Airtac Việt Nam

JM07 | Airtac | Van công tắc hành trình khí nén JM07 | Airtac Việt Nam

.
AZM 200CC-T-1P2PW | Schmersal | Công tắc an toàn AZM 200CC-T-1P2PW | Safety Switch | Schmersal Viet Call

AZM 200CC-T-1P2PW | Schmersal | Công tắc an toàn AZM 200CC-T-1P2PW | Safety Switch | Schmersal Viet

AZM 200CC-T-1P2PW | Schmersal | Công tắc an toàn AZM 200CC-T-1P2PW | Safety Switch | Schmersal Viet Nam

.
W2E143-AB09-01 | Quạt tản nhiệt W2E143-AB09-01 | EBMPapst Việt Nam Call

W2E143-AB09-01 | Quạt tản nhiệt W2E143-AB09-01 | EBMPapst Việt Nam

W2E143-AB09-01 | Quạt tản nhiệt W2E143-AB09-01 | EBMPapst Việt Nam

.
W2E143AB0901 | Quạt tản nhiệt W2E143AB0901 | EBMPapst Việt Nam Call

W2E143AB0901 | Quạt tản nhiệt W2E143AB0901 | EBMPapst Việt Nam

W2E143AB0901 | Quạt tản nhiệt W2E143AB0901 | EBMPapst Việt Nam

.
P005 | Eyc-tech | Công tắc áp suất chân không | P005 Vacuum/ pressure switch Call

P005 | Eyc-tech | Công tắc áp suất chân không | P005 Vacuum/ pressure switch

P005 | Eyc-tech | Công tắc áp suất chân không | P005 Vacuum/ pressure switch

.
4484FG | EBMPaspt 4484FG | Quạt tản nhiệt 4484FG | Fan 4484FG | EBMPapst Vietnam Call

4484FG | EBMPaspt 4484FG | Quạt tản nhiệt 4484FG | Fan 4484FG | EBMPapst Vietnam

4484FG | EBMPaspt 4484FG | Quạt tản nhiệt 4484FG | Fan 4484FG | EBMPapst Vietnam

.
4314 | EBMPapst 4314 | Quạt EBMPapst 4314 | Quạt tản nhiệt 4314 EBMPapst | EBMPaspt Vietnam Call

4314 | EBMPapst 4314 | Quạt EBMPapst 4314 | Quạt tản nhiệt 4314 EBMPapst | EBMPaspt Vietnam

4314 | EBMPapst 4314 | Quạt EBMPapst 4314 | Quạt tản nhiệt 4314 EBMPapst | EBMPaspt Vietnam

.
3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam Call

3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam

3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam

.
3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam Call

3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam

3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam

.
170M1419 | Bussmann | Fuse 170M1419 | Cầu chì Bussmann 170M1419 | Bussmann Vietnam Call

170M1419 | Bussmann | Fuse 170M1419 | Cầu chì Bussmann 170M1419 | Bussmann Vietnam

170M1419 | Bussmann | Fuse 170M1419 | Cầu chì Bussmann 170M1419 | Bussmann Vietnam

.
E3F-DS30C4 | Omron E3F-DS30C4 | Cảm biến quang Omron E3F-DS30C4 | Omron Việt Nam Call

E3F-DS30C4 | Omron E3F-DS30C4 | Cảm biến quang Omron E3F-DS30C4 | Omron Việt Nam

E3F-DS30C4 | Omron E3F-DS30C4 | Cảm biến quang Omron E3F-DS30C4 | Omron Việt Nam

.
Elcis I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

Elcis I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

Elcis I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
HD67390-U-D1 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam Call

HD67390-U-D1 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

HD67390-U-D1 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

.
 HD67290 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam Call

HD67290 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

HD67290 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

.
HD67001 | HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam Call

HD67001 | HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

HD67001 | HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

.
HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam Call

HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

.
FR 993-D1 | FR 993D1 | FR993-D1 | FR993D1 | Pizzato | Công tắc an toàn Pizzato | Pizzato Vietnam Call

FR 993-D1 | FR 993D1 | FR993-D1 | FR993D1 | Pizzato | Công tắc an toàn Pizzato | Pizzato Vietnam

FR 993-D1 | FR 993D1 | FR993-D1 | FR993D1 | Pizzato | Công tắc an toàn Pizzato | Pizzato Vietnam

.
FD1878 | FD 1878 | Pizzato FD1878 | Pizzato FD 1878 | Công tắc giật dây | Pull rope Switch | Pizzato Call

FD1878 | FD 1878 | Pizzato FD1878 | Pizzato FD 1878 | Công tắc giật dây | Pull rope Switch | Pizzato

FD1878 | FD 1878 | Pizzato FD1878 | Pizzato FD 1878 | Công tắc giật dây | Pull rope Switch | Pizzato

.
Công tắc áp suất chân không QPM11 | QPM11-NO | QPM11-NC Call

Công tắc áp suất chân không QPM11 | QPM11-NO | QPM11-NC

Công tắc áp suất chân không QPM11 | QPM11-NO | QPM11-NC

.
SKKT 106/16E | SKKT 106-16E | SKKT 106 16E | SKKT106 16E | Semikron | Bộ chỉnh lưu | Semikrion Call

SKKT 106/16E | SKKT 106-16E | SKKT 106 16E | SKKT106 16E | Semikron | Bộ chỉnh lưu | Semikrion

SKKT 106/16E | SKKT 106-16E | SKKT 106 16E | SKKT106 16E | Semikron | Bộ chỉnh lưu | Semikrion

.
 Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22L | Fotek Việt Nam Call

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22L | Fotek Việt Nam

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22L | Fotek Việt Nam

.
 Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22V | Fotek Việt Nam Call

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22V | Fotek Việt Nam

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22V | Fotek Việt Nam

.
 Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22R | Fotek Việt Nam Call

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22R | Fotek Việt Nam

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22R | Fotek Việt Nam

.
 Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22 | Fotek Việt Nam Call

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22 | Fotek Việt Nam

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22 | Fotek Việt Nam

.
NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam Call

NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam

NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324 - sale02@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 85
 • Hôm nay 2,277
 • Hôm qua 14,270
 • Trong tuần 44,647
 • Trong tháng 70,531
 • Tổng cộng 15,408,122

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)