Hàng mới về

mỗi trang
CBSP-330 | CNTD | Phase Switch On- OFF CBSP-330 | CNTD Việt Nam -13%

CBSP-330 | CNTD | Phase Switch On- OFF CBSP-330 | CNTD Việt Nam

CBSP-330 | CNTD | Phase Switch On- OFF CBSP-330 | CNTD Việt Nam

130,000 đ150,000 đ
MUA NGAY
S8VS-06024 | Omron | Bộ nguồn Omron S8VS series S8VS-06024 | Omron Việt Nam Call

S8VS-06024 | Omron | Bộ nguồn Omron S8VS series S8VS-06024 | Omron Việt Nam

S8VS-06024 | Omron | Bộ nguồn Omron S8VS series S8VS-06024 | Omron Việt Nam

.
RF3D-146/180 K506 DSF-2326 | BMPAPST | Quạt tản nhiệt biến tần RF3D-146/180 K506 DSF-2326 | EBMPAPS Call

RF3D-146/180 K506 DSF-2326 | BMPAPST | Quạt tản nhiệt biến tần RF3D-146/180 K506 DSF-2326 | EBMPAPS

RF3D-146/180 K506 DSF-2326 | BMPAPST | Quạt tản nhiệt biến tần RF3D-146/180 K506 DSF-2326 | EBMPAPST Việt Nam

.
SC200 | HACH | Máy ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN SC200 | HACH VIỆT NAM Call

SC200 | HACH | Máy ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN SC200 | HACH VIỆT NAM

SC200 | HACH | Máy ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN SC200 | HACH VIỆT NAM

.
KV 330 - 1552 | Parker | KV 330 - 1552 | Parker VIỆT NAM Call

KV 330 - 1552 | Parker | KV 330 - 1552 | Parker VIỆT NAM

KV 330 - 1552 | Parker | KV 330 - 1552 | Parker VIỆT NAM

.
KVE11145 | Parker | KVE11145 | Parker VIỆT NAM Call

KVE11145 | Parker | KVE11145 | Parker VIỆT NAM

KVE11145 | Parker | KVE11145 | Parker VIỆT NAM

.
TZ4W-24R | Autonics | Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics | Autonics Việt Nam Call

TZ4W-24R | Autonics | Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics | Autonics Việt Nam

TZ4W-24R | Autonics | Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics | Autonics Việt Nam

.
TZ4M-24R | Autonics | Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics | Autonics Việt Nam Call

TZ4M-24R | Autonics | Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics | Autonics Việt Nam

TZ4M-24R | Autonics | Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics | Autonics Việt Nam

.
DA09S | Siko | Bộ chỉ báo vị trí DA09S | Siko VIỆT NAM Call

DA09S | Siko | Bộ chỉ báo vị trí DA09S | Siko VIỆT NAM

DA09S | Siko | Bộ chỉ báo vị trí DA09S | Siko VIỆT NAM

.
CRS-252A1 | Hanyoung | Công tắc xoay CRS-252A1 | Hanyoung Việt Nam Call

CRS-252A1 | Hanyoung | Công tắc xoay CRS-252A1 | Hanyoung Việt Nam

CRS-252A1 | Hanyoung | Công tắc xoay CRS-252A1 | Hanyoung Việt Nam

.
LLB500 | Futek | Cảm biến tải trọng LLB500 | Futek Việt Nam Call

LLB500 | Futek | Cảm biến tải trọng LLB500 | Futek Việt Nam

LLB500 | Futek | Cảm biến tải trọng LLB500 | Futek Việt Nam

.
AH3-3 | CIKACHI | Rơle thời gian AH3-3 | CIKACHI VIỆT NAM Call

AH3-3 | CIKACHI | Rơle thời gian AH3-3 | CIKACHI VIỆT NAM

AH3-3 | CIKACHI | Rơle thời gian AH3-3 | CIKACHI VIỆT NAM

.
MT - 96 | Foek | Bộ điều khiển nhiệt độ MT 96 | Foek VIỆT NAM Call

MT - 96 | Foek | Bộ điều khiển nhiệt độ MT 96 | Foek VIỆT NAM

MT - 96 | Foek | Bộ điều khiển nhiệt độ MT 96 | Foek VIỆT NAM

.
TC-96-DD | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ TC-96-DD | Fotek Việt Nam Call

TC-96-DD | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ TC-96-DD | Fotek Việt Nam

TC-96-DD | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ TC-96-DD | Fotek Việt Nam

.
E6B2 -CWZ6C | Omron | Cảm biến vòng quay E6B2 -CWZ6C | Omron Việt Nam Call

E6B2 -CWZ6C | Omron | Cảm biến vòng quay E6B2 -CWZ6C | Omron Việt Nam

E6B2 -CWZ6C | Omron | Cảm biến vòng quay E6B2 -CWZ6C | Omron Việt Nam

.
KEW 2200 | Kyoritsu | Ampe kìm KEW 2200| Kyoritsu Việt Nam Call

KEW 2200 | Kyoritsu | Ampe kìm KEW 2200| Kyoritsu Việt Nam

KEW 2200 | Kyoritsu | Ampe kìm KEW 2200| Kyoritsu Việt Nam

.
MCGB -03-12-20 | Mindman | Xi lanh khí nén MCGB -03-12-20 | Mindman Việt Nam Call

MCGB -03-12-20 | Mindman | Xi lanh khí nén MCGB -03-12-20 | Mindman Việt Nam

MCGB -03-12-20 | Mindman | Xi lanh khí nén MCGB -03-12-20 | Mindman Việt Nam

.
MCHB-16 | Mindman | Xi lanh khí nén MCHB-16 | Mindman Việt Nam Call

MCHB-16 | Mindman | Xi lanh khí nén MCHB-16 | Mindman Việt Nam

MCHB-16 | Mindman | Xi lanh khí nén MCHB-16 | Mindman Việt Nam

.
UM2 | Unid | Van truyền động điện UM2 | Unid Việt Nam Call

UM2 | Unid | Van truyền động điện UM2 | Unid Việt Nam

UM2 | Unid | Van truyền động điện UM2 | Unid Việt Nam

.
7V110 - J06 | Airtac | Van Điện Từ 7V110 - J06 | Airtac Việt Nam Call

7V110 - J06 | Airtac | Van Điện Từ 7V110 - J06 | Airtac Việt Nam

7V110 - J06 | Airtac | Van Điện Từ 7V110 - J06 | Airtac Việt Nam

.
HD67056-B2-20 | ADFWEB | BỘ CHUYỂN ĐỔI HD67056-B2-20 | ADFWEB VIỆT NAM Call

HD67056-B2-20 | ADFWEB | BỘ CHUYỂN ĐỔI HD67056-B2-20 | ADFWEB VIỆT NAM

HD67056-B2-20 | ADFWEB | BỘ CHUYỂN ĐỔI HD67056-B2-20 | ADFWEB VIỆT NAM

.
EH711 | HAGER | CÔNG TẮC THỜI GIAN EH711 | HAGER VIỆT NAM Call

EH711 | HAGER | CÔNG TẮC THỜI GIAN EH711 | HAGER VIỆT NAM

EH711 | HAGER | CÔNG TẮC THỜI GIAN EH711 | HAGER VIỆT NAM

.
XSAV11373 | SCHNEIDER | CẢM BIẾN TIỆM CẬN XSAV11373 | SCHNEIDER VIỆT NAM Call

XSAV11373 | SCHNEIDER | CẢM BIẾN TIỆM CẬN XSAV11373 | SCHNEIDER VIỆT NAM

XSAV11373 | SCHNEIDER | CẢM BIẾN TIỆM CẬN XSAV11373 | SCHNEIDER VIỆT NAM

.
PFG-05 | CAM LOGIC | CẢM BIẾN BÁO MỨC XOAY PFG-05 | CAM LOGIC VIỆT NAM Call

PFG-05 | CAM LOGIC | CẢM BIẾN BÁO MỨC XOAY PFG-05 | CAM LOGIC VIỆT NAM

PFG-05 | CAM LOGIC | CẢM BIẾN BÁO MỨC XOAY PFG-05 | CAM LOGIC VIỆT NAM

.
LP006 3-LED | C.BIZ | ĐÈN ĐỘI ĐẦU LP006 3-LED | C.BIZ VIỆT NAM Call

LP006 3-LED | C.BIZ | ĐÈN ĐỘI ĐẦU LP006 3-LED | C.BIZ VIỆT NAM

LP006 3-LED | C.BIZ | ĐÈN ĐỘI ĐẦU LP006 3-LED | C.BIZ VIỆT NAM

.
VX235DZ1B | SMC | VAN ĐIỆN TỪ VX235DZ1B | SMC VIỆT NAM Call

VX235DZ1B | SMC | VAN ĐIỆN TỪ VX235DZ1B | SMC VIỆT NAM

VX235DZ1B | SMC | VAN ĐIỆN TỪ VX235DZ1B | SMC VIỆT NAM

.
MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR | CÔNG TẮC ÁP SUẤT MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR VIỆT NAM Call

MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR | CÔNG TẮC ÁP SUẤT MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR VIỆT NAM

MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR | CÔNG TẮC ÁP SUẤT MDR 11/11 EA 11GA2E | CONDOR VIỆT NAM

.
DNCB80-70-PPV-A | FESTO | XY LANH KHÍ NÉN DNCB80-70-PPV-A | FESTO VIỆT NAM Call

DNCB80-70-PPV-A | FESTO | XY LANH KHÍ NÉN DNCB80-70-PPV-A | FESTO VIỆT NAM

DNCB80-70-PPV-A | FESTO | XY LANH KHÍ NÉN DNCB80-70-PPV-A | FESTO VIỆT NAM

.
BFC3000 | AIRTAC | BỘ LỌC KHÍ NÉN 6111 | AIRTAC VIỆT NAM Call

BFC3000 | AIRTAC | BỘ LỌC KHÍ NÉN 6111 | AIRTAC VIỆT NAM

BFC3000 | AIRTAC | BỘ LỌC KHÍ NÉN 6111 | AIRTAC VIỆT NAM

.
6111 | Samson | Bộ chuyển đổi điện-khí 61110 | Samson VIỆT NAM Call

6111 | Samson | Bộ chuyển đổi điện-khí 61110 | Samson VIỆT NAM

6111 | Samson | Bộ chuyển đổi điện-khí 61110 | Samson VIỆT NAM

.
PT100 | VietNam | Đầu dò nhiệt độ PT100 | PT100 VIỆT NAM Call

PT100 | VietNam | Đầu dò nhiệt độ PT100 | PT100 VIỆT NAM

PT100 | VietNam | Đầu dò nhiệt độ PT100 | PT100 VIỆT NAM

.
AD15-304 | TAIHUE | Van Điện Từ Khí Nén AD15-304 | TAIHUE VIỆT NAM Call

AD15-304 | TAIHUE | Van Điện Từ Khí Nén AD15-304 | TAIHUE VIỆT NAM

AD15-304 | TAIHUE | Van Điện Từ Khí Nén AD15-304 | TAIHUE VIỆT NAM

.
HY-L707D | Hanyoung | Công tắc hành trình HY-L707D | Hanyoung Việt Nam Call

HY-L707D | Hanyoung | Công tắc hành trình HY-L707D | Hanyoung Việt Nam

HY-L707D | Hanyoung | Công tắc hành trình HY-L707D | Hanyoung Việt Nam

.
UW 20 | UNID | Van Điện Từ UW 20 | Unid Viêt Nam Call

UW 20 | UNID | Van Điện Từ UW 20 | Unid Viêt Nam

UW 20 | UNID | Van Điện Từ UW 20 | Unid Viêt Nam

.
UL 429 | UNID | COIL UL 429 | Unid Việt Nam Call

UL 429 | UNID | COIL UL 429 | Unid Việt Nam

UL 429 | UNID | COIL UL 429 | Unid Việt Nam

.
MS-P21PBE | Shihlin | Hộp khởi động từ MS-P21PBE | Shihlin Việt Nam Call

MS-P21PBE | Shihlin | Hộp khởi động từ MS-P21PBE | Shihlin Việt Nam

MS-P21PBE | Shihlin | Hộp khởi động từ MS-P21PBE | Shihlin Việt Nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 150
 • Hôm nay 1,125
 • Hôm qua 14,371
 • Trong tuần 71,811
 • Trong tháng 313,192
 • Tổng cộng 12,931,637

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)