Gems Sensor & Controls

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 -  sales@greentechvn.com

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thảo: 0335853071- sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thảo: 0335853071- sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Gems Sensor & Controls

mỗi trang
FS-150, FS-380P series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-150, FS-380P series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-150, FS-380P series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-4, FS-6 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-4, FS-6 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

 FS-4, FS-6 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-930 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-930 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-930 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-927 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-927 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-927 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-926E series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-926E series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-926E series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-480 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-480 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-480 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-380 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-380 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

 FS-380 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1150 serie | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1150 serie | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1150 serie | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-950M series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-950M series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

 ELS-950M series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100TFE series| Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100TFE series| Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100TFE series| Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100HT series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100HT series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100HT series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100FLG series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100FLG series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100FLG series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
TH-800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

TH-800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

TH-800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
LS-700F series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

LS-700F series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

LS-700F series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
LS-750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

LS-750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

LS-750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
switch | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

switch | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

switch | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
LS-38760 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

LS-38760 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

LS-38760 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
S7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

S7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

S7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
LS-7 serie | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại NEW

LS-7 serie | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại

LS-7 serie | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại

.
LS-52100 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam NEW

LS-52100 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

 LS-52100 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

.
LS-2050 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam NEW

LS-2050 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

 LS-2050 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

.
LS-7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

LS-7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

LS-7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

.
LS-1900TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-1900TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-1900TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam
.
LS-74780 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-74780 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-74780 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi
.
LS-1900 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1900 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1900 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi
.
LS-1800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi
.
LS-1950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-159000 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-159000 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-159000 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-1755 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-1755 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-1755 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-77700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-77700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-77700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-1750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-1700TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-1700TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-1700TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-1700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-3 Series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt

LS-3 Series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt

LS-3 Series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
Công tắc dòng chảy Gems FS-380 | Piston flow switch FS-380 | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

Công tắc dòng chảy Gems FS-380 | Piston flow switch FS-380 | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

Công tắc dòng chảy Gems FS-380 | Piston flow switch FS-380 | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.

Top

   (0)