Turck

mỗi trang
LED machine vision lights | Turck | Đèn led ánh sáng | Turck Vietnam Call

LED machine vision lights | Turck | Đèn led ánh sáng | Turck Vietnam

LED machine vision lights | Turck | Đèn led ánh sáng | Turck Vietnam

.
Image processing system PPROCTL series | Turck | Hệ thống xử lý hình ảnh PPROCTL | Turck Vietnam Call

Image processing system PPROCTL series | Turck | Hệ thống xử lý hình ảnh PPROCTL | Turck Vietnam

Image processing system PPROCTL series | Turck | Hệ thống xử lý hình ảnh PPROCTL | Turck Vietnam

.
Data connector | Turck | Dây kết nối dữ liệu | Turck Vietnam Call

Data connector | Turck | Dây kết nối dữ liệu | Turck Vietnam

Data connector | Turck | Dây kết nối dữ liệu | Turck Vietnam

.
Inductive coupler NIC series | Turck | Bộ coupler cảm ứng NIC series | Turck Vietnam Call

Inductive coupler NIC series | Turck | Bộ coupler cảm ứng NIC series | Turck Vietnam

Inductive coupler NIC series | Turck | Bộ coupler cảm ứng NIC series | Turck Vietnam

.
Data electrical cable | Turck | Dây cáp kết nối dữ liệu | Turck Vietnam Call

Data electrical cable | Turck | Dây cáp kết nối dữ liệu | Turck Vietnam

Data electrical cable | Turck | Dây cáp kết nối dữ liệu | Turck Vietnam

.
Field-attachable connector | Turck | Đầu kết nối | Turck Vietnam Call

Field-attachable connector | Turck | Đầu kết nối | Turck Vietnam

Field-attachable connector | Turck | Đầu kết nối | Turck Vietnam

.
Passive distributor | Turck | Phân phối tự động | Turck Vietnam Call

Passive distributor | Turck | Phân phối tự động | Turck Vietnam

Passive distributor | Turck | Phân phối tự động | Turck Vietnam

.
Fieldbus electrical cable assembly | Turck | Cáp điện Fieldbus | Turck Vietnam Call

Fieldbus electrical cable assembly | Turck | Cáp điện Fieldbus | Turck Vietnam

Fieldbus electrical cable assembly | Turck | Cáp điện Fieldbus | Turck Vietnam

.
Capacitive proximity sensor BC series | Turck | Cảm biến điện dung BC series | Turck Vietnam Call

Capacitive proximity sensor BC series | Turck | Cảm biến điện dung BC series | Turck Vietnam

Capacitive proximity sensor BC series | Turck | Cảm biến điện dung BC series | Turck Vietnam

.
Incremental rotary encoder Ri360P-QR20 | Turck | Bộ mã hoá quay răng Ri360PQR20 | Turck Vietnam Call

Incremental rotary encoder Ri360P-QR20 | Turck | Bộ mã hoá quay răng Ri360PQR20 | Turck Vietnam

Incremental rotary encoder Ri360P-QR20 | Turck | Bộ mã hoá quay răng Ri360PQR20 | Turck Vietnam

.
Diffuse reflective ultrasonic sensor | Turck | Cảm biến siêu âm khuếch tán | Turck Vietnam Call

Diffuse reflective ultrasonic sensor | Turck | Cảm biến siêu âm khuếch tán | Turck Vietnam

Diffuse reflective ultrasonic sensor | Turck | Cảm biến siêu âm khuếch tán | Turck Vietnam

.
Incremental rotary encoder Ri360P-QR24 | Turck | Bộ mã hoá tăng dần Ri360P-QR24 | Turck Vietnam Call

Incremental rotary encoder Ri360P-QR24 | Turck | Bộ mã hoá tăng dần Ri360P-QR24 | Turck Vietnam

Incremental rotary encoder Ri360P-QR24 | Turck | Bộ mã hoá tăng dần Ri360P-QR24 | Turck Vietnam

.
1-axis inclinometer B1N, B2N series | Turck | Máy đo độ nghiêng 1 trục B1N, B2N | Turck Vietnam Call

1-axis inclinometer B1N, B2N series | Turck | Máy đo độ nghiêng 1 trục B1N, B2N | Turck Vietnam

1-axis inclinometer B1N, B2N series | Turck | Máy đo độ nghiêng 1 trục B1N, B2N | Turck Vietnam

.
RFID antenna array BL ident® series | Turck | Mảng anten RFID BL ident® series | Turck Vietnam Call

RFID antenna array BL ident® series | Turck | Mảng anten RFID BL ident® series | Turck Vietnam

RFID antenna array BL ident® series | Turck | Mảng anten RFID BL ident® series | Turck Vietnam

.
Touch switch | Turck | Công tắc cảm ứng | Turck Vietnam Call

Touch switch | Turck | Công tắc cảm ứng | Turck Vietnam

Touch switch | Turck | Công tắc cảm ứng | Turck Vietnam

.
Pick-to-light order-picking system | Turck | Hệ thống chọn đơn hàng bằng ánh sáng | Turck Vietnam Call

Pick-to-light order-picking system | Turck | Hệ thống chọn đơn hàng bằng ánh sáng | Turck Vietnam

Pick-to-light order-picking system | Turck | Hệ thống chọn đơn hàng bằng ánh sáng | Turck Vietnam

.
Safety light curtain | Turck | Rèm đèn an toàn | Turck Vietnam Call

Safety light curtain | Turck | Rèm đèn an toàn | Turck Vietnam

Safety light curtain | Turck | Rèm đèn an toàn | Turck Vietnam

.
DIN rail power supply IM82-24 series | Turck |Bộ nguồn DIN IM82-24 | Turck Vietnam Call

DIN rail power supply IM82-24 series | Turck |Bộ nguồn DIN IM82-24 | Turck Vietnam

DIN rail power supply IM82-24 series | Turck |Bộ nguồn DIN IM82-24 | Turck Vietnam

.
AC/DC power supply PSU67 series | Turck |Bộ nguồn PSU67 | Turck Vietnam Call

AC/DC power supply PSU67 series | Turck |Bộ nguồn PSU67 | Turck Vietnam

AC/DC power supply PSU67 series | Turck |Bộ nguồn PSU67 | Turck Vietnam

.
Compact vision sensor iVu series | Turck | Cảm biến hình ảnh iVu series | Turck Vietnam Call

Compact vision sensor iVu series | Turck | Cảm biến hình ảnh iVu series | Turck Vietnam

Compact vision sensor iVu series | Turck | Cảm biến hình ảnh iVu series | Turck Vietnam

.
Condition monitoring module IM(X)12 | Turck | Mô đun giám sát tình trạng IM(X)12 | Turck Vietnam Call

Condition monitoring module IM(X)12 | Turck | Mô đun giám sát tình trạng IM(X)12 | Turck Vietnam

Condition monitoring module IM(X)12 | Turck | Mô đun giám sát tình trạng IM(X)12 | Turck Vietnam

.
Analog I/O system | Turck | Hệ thống xuất nhập Analog | Turck Vietnam Call

Analog I/O system | Turck | Hệ thống xuất nhập Analog | Turck Vietnam

Analog I/O system | Turck | Hệ thống xuất nhập Analog | Turck Vietnam

.
Digital I/O module | Turck | mô đun xuất nhập kỹ thuật số | Turck Vietnam Call

Digital I/O module | Turck | mô đun xuất nhập kỹ thuật số | Turck Vietnam

Digital I/O module | Turck | mô đun xuất nhập kỹ thuật số | Turck Vietnam

.
Industrial gateway TCG20 | Turck | Cổng giao tiếp công nghiệp TCG20 | Turck Vietnam Call

Industrial gateway TCG20 | Turck | Cổng giao tiếp công nghiệp TCG20 | Turck Vietnam

Industrial gateway TCG20 | Turck | Cổng giao tiếp công nghiệp TCG20 | Turck Vietnam

.
HMI with touch screen TX700 | Turck | Màn hình cảm ứng HMI TX700 | Turck Vietnam Call

HMI with touch screen TX700 | Turck | Màn hình cảm ứng HMI TX700 | Turck Vietnam

HMI with touch screen TX700 | Turck | Màn hình cảm ứng HMI TX700 | Turck Vietnam

.
Communication gateway BL20, BL67 series | Turck | Cổng giao tiếp BL20, BL67 series | Turck Vietnam Call

Communication gateway BL20, BL67 series | Turck | Cổng giao tiếp BL20, BL67 series | Turck Vietnam

Communication gateway BL20, BL67 series | Turck | Cổng giao tiếp BL20, BL67 series | Turck Vietnam

.
Safety disconnect switch TBSB | Turck | Công tắc ngắt kết nối an toàn TBSB | Turck Vietnam Call

Safety disconnect switch TBSB | Turck | Công tắc ngắt kết nối an toàn TBSB | Turck Vietnam

Safety disconnect switch TBSB | Turck | Công tắc ngắt kết nối an toàn TBSB | Turck Vietnam

.
IP20 electrical safety barrier IMXK | Turck | Bộ cách điện IP20 IMXK | Turck Vietnam Call

IP20 electrical safety barrier IMXK | Turck | Bộ cách điện IP20 IMXK | Turck Vietnam

IP20 electrical safety barrier IMXK | Turck | Bộ cách điện IP20 IMXK | Turck Vietnam

.
IO-Link RFID reader TBIL | Turck | IO-Link RFID reader TBIL | Turck Vietnam Call

IO-Link RFID reader TBIL | Turck | IO-Link RFID reader TBIL | Turck Vietnam

IO-Link RFID reader TBIL | Turck | IO-Link RFID reader TBIL | Turck Vietnam

.
Ethernet RFID reader-writer Q300 | Turck | Thiết bị đọc viết qua Ethernet Q300 | Turck Vietnam Call

Ethernet RFID reader-writer Q300 | Turck | Thiết bị đọc viết qua Ethernet Q300 | Turck Vietnam

Ethernet RFID reader-writer Q300 | Turck | Thiết bị đọc viết qua Ethernet Q300 | Turck Vietnam

.
Hand RFID reader-writer PD20 | Turck | Tay cầm RFID đọc viết PD20 | Turck Vietnam Call

Hand RFID reader-writer PD20 | Turck | Tay cầm RFID đọc viết PD20 | Turck Vietnam

Hand RFID reader-writer PD20 | Turck | Tay cầm RFID đọc viết PD20 | Turck Vietnam

.
FMCW radar motion sensor QT120 | Turck | Cảm biến chuyển động radar FMCW QT120 | Turck Vietnam Call

FMCW radar motion sensor QT120 | Turck | Cảm biến chuyển động radar FMCW QT120 | Turck Vietnam

FMCW radar motion sensor QT120 | Turck | Cảm biến chuyển động radar FMCW QT120 | Turck Vietnam

.
FMCW radar motion sensor QT50 | Turck | Cảm biến chuyển động radar FMCW QT50 | Turck Vietnam Call

FMCW radar motion sensor QT50 | Turck | Cảm biến chuyển động radar FMCW QT50 | Turck Vietnam

FMCW radar motion sensor QT50 | Turck | Cảm biến chuyển động radar FMCW QT50 | Turck Vietnam

.
Cảm biến dòng chảy FS+ | Turck | Calorimetric flow sensor FS+ | Turck Vietnam Call

Cảm biến dòng chảy FS+ | Turck | Calorimetric flow sensor FS+ | Turck Vietnam

Cảm biến dòng chảy FS+ | Turck | Calorimetric flow sensor FS+ | Turck Vietnam

.
Cảm biến áp suất PS+ | Turck | Pressure sensor PS+ | Turck Vietnam Call

Cảm biến áp suất PS+ | Turck | Pressure sensor PS+ | Turck Vietnam

Cảm biến áp suất PS+ | Turck | Pressure sensor PS+ | Turck Vietnam

.
Cảm biến siêu âm RU50 Eco | Turck | Ultrasonic sensor RU50 Eco | Turck Vietnam Call

Cảm biến siêu âm RU50 Eco | Turck | Ultrasonic sensor RU50 Eco | Turck Vietnam

Cảm biến siêu âm RU50 Eco | Turck | Ultrasonic sensor RU50 Eco | Turck VietnamU50 Eco | Turck Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 108
 • Hôm nay 94
 • Hôm qua 12,527
 • Trong tuần 12,621
 • Trong tháng 308,427
 • Tổng cộng 19,246,788

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)