Elgo

mỗi trang
EMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-1-00 | Elgo Electronic Vietnam Call

EMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-1-00 | Elgo Electronic Vietnam

EMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-1-00 | Elgo Electronic Vietnam

.
EMIX2-000-08.0-2-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-2-00 | Elgo Electronic Vietnam Call

EMIX2-000-08.0-2-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-2-00 | Elgo Electronic Vietnam

EMIX2-000-08.0-2-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-2-00 | Elgo Electronic Vietnam

.
 LMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

.
 LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

.
 LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

.
 LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

.
LIMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam Call

LIMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LIMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

.
LIMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMIX | Elgo Electronic Vietnam Call

LIMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMIX | Elgo Electronic Vietnam

LIMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMIX | Elgo Electronic Vietnam

.
LMIX1  | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX1 | Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX1 | Elgo Electronic Vietnam

LMIX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX1 | Elgo Electronic Vietnam

.
LMIX22 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX22| Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX22 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX22| Elgo Electronic Vietnam

LMIX22 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX22| Elgo Electronic Vietnam

.
MIRE | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MIRE | Elgo Electronic Vietnam Call

MIRE | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MIRE | Elgo Electronic Vietnam

MIRE | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MIRE | Elgo Electronic Vietnam

.
MTM-I | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MTM-I | Elgo Electronic Vietnam Call

MTM-I | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MTM-I | Elgo Electronic Vietnam

MTM-I | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MTM-I | Elgo Electronic Vietnam

.
PMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ PMIX | Elgo Electronic Vietnam Call

PMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ PMIX | Elgo Electronic Vietnam

PMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ PMIX | Elgo Electronic Vietnam

.
RMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX1 | Elgo Electronic Vietnam Call

RMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX1 | Elgo Electronic Vietnam

RMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX1 | Elgo Electronic Vietnam

.
RMIX2 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX2 | Elgo Electronic Vietnam Call

RMIX2 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX2 | Elgo Electronic Vietnam

RMIX2 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX2 | Elgo Electronic Vietnam

.
SMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ | Elgo Electronic Vietnam Call

SMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ | Elgo Electronic Vietnam

SMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ | Elgo Electronic Vietnam

.
LIMAX34 | Elgo | LIMAX34 SAFE | LIMAX44 SAFE | Hôp đấu nối an toàn | Elgo Electronic Vietnam Call

LIMAX34 | Elgo | LIMAX34 SAFE | LIMAX44 SAFE | Hôp đấu nối an toàn | Elgo Electronic Vietnam

LIMAX34 | Elgo | LIMAX34 SAFE | LIMAX44 SAFE | Hôp đấu nối an toàn | Elgo Electronic Vietnam

.
LIMAX33 CP | Elgo | Shaft Information and Safety System | Elgo Electronic Vietnam Call

LIMAX33 CP | Elgo | Shaft Information and Safety System | Elgo Electronic Vietnam

LIMAX33 CP | Elgo | Shaft Information and Safety System | Elgo Electronic Vietnam

.
Rotary Encoder Type 15.22 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam Call

Rotary Encoder Type 15.22 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.22 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

.
Rotary Encoder Type 15.32 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam Call

Rotary Encoder Type 15.32 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.32 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

.
Rotary Encoder Type 15.37 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam Call

Rotary Encoder Type 15.37 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.37 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

.
Rotary Encoder Type 15.42 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam Call

Rotary Encoder Type 15.42 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.42 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

.
Rotary Encoder Type 15.62 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam Call

Rotary Encoder Type 15.62 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.62 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

.
EMSC1 | EMSC3 | Elgo Electronik | Bộ mã hóa tuyến tính | Magnetic linear measuring system Call

EMSC1 | EMSC3 | Elgo Electronik | Bộ mã hóa tuyến tính | Magnetic linear measuring system

EMSC1 | EMSC3 | Elgo Electronik | Bộ mã hóa tuyến tính | Magnetic linear measuring system

.
EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hoá vị trí EMIX23 | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hoá vị trí EMIX23 | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hoá vị trí EMIX23 | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 136
  • Hôm nay 872
  • Hôm qua 13,076
  • Trong tuần 42,604
  • Trong tháng 42,604
  • Tổng cộng 17,694,477

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)