Elgo Vietnam | Danh sách thiết bị Elgo Vietnam | Elgo Price List | Cung cấp thiêt bị Elgo tại Việt N

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Elgo

mỗi trang
Elgo LMIX22-000-0.50-0010-01-D3 | Cảm biến thước từ Elgo LMIX22-000-0.50-0010-01-D3 | Linear Sensor

Elgo LMIX22-000-0.50-0010-01-D3 | Cảm biến thước từ Elgo LMIX22-000-0.50-0010-01-D3 | Linear Sensor

Elgo LMIX22-000-0.50-0010-01-D3 | Cảm biến thước từ Elgo LMIX22-000-0.50-0010-01-D3 | Linear Sensor
.
LMIX2-047-03.0-1-01 | magnetic scale read head | đầu đọc thang đo từ tính | Elgo Vietnam

LMIX2-047-03.0-1-01 | magnetic scale read head | đầu đọc thang đo từ tính | Elgo Vietnam

LMIX2-047-03.0-1-01 | magnetic scale read head | đầu đọc thang đo từ tính | Elgo Vietnam
.
EMSC Series | Elgo EMSC Series | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

EMSC Series | Elgo EMSC Series | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

EMSC Series | Elgo EMSC Series | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
DMIX3 | Elgo DMIX3 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

DMIX3 | Elgo DMIX3 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

DMIX3 | Elgo DMIX3 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
DMIX1 | Elgo DMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

DMIX1 | Elgo DMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

DMIX1 | Elgo DMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
LMIX2 | Elgo LMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

LMIX2 | Elgo LMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

LMIX2 | Elgo LMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
LMIX1 | Elgo LMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

LMIX1 | Elgo LMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

LMIX1 | Elgo LMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
FLW | Elgo FLW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

FLW | Elgo FLW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

FLW | Elgo FLW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
FOW | Elgo FOW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

FOW | Elgo FOW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

FOW | Elgo FOW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
KMIX2 | Elgo KMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

KMIX2 | Elgo KMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

KMIX2 | Elgo KMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
GMIX1A | Elgo GMIX1A | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

GMIX1A | Elgo GMIX1A | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

GMIX1A | Elgo GMIX1A | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
PMIX2 | Elgo PMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

PMIX2 | Elgo PMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

PMIX2 | Elgo PMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
PMIX1 | Elgo PMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

PMIX1 | Elgo PMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

PMIX1 | Elgo PMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
PMIX | Elgo PMIX | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

PMIX | Elgo PMIX | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

PMIX | Elgo PMIX | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
LMIX22 | Elgo LMIX22 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

LMIX22 | Elgo LMIX22 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

LMIX22 | Elgo LMIX22 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
GSI4 | Elgo GSI4 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

GSI4 | Elgo GSI4 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

GSI4 | Elgo GSI4 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
GSI2 | Elgo GSI2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

GSI2 | Elgo GSI2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

GSI2 | Elgo GSI2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.
BMAX | Elgo BMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

BMAX | Elgo BMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

BMAX | Elgo BMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam
.
IMAX | Elgo IMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

IMAX | Elgo IMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

IMAX | Elgo IMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam
.
FMAX | Elgo FMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

FMAX | Elgo FMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

FMAX | Elgo FMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam
.
EMAL | Elgo EMAL | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

EMAL | Elgo EMAL | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

EMAL | Elgo EMAL | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam
.
EMAX | Elgo EMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

EMAX | Elgo EMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

EMAX | Elgo EMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam
.
NMAX | Elgo NMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

NMAX | Elgo NMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

NMAX | Elgo NMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam
.
GSA2 | Elgo GSA2 | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

GSA2 | Elgo GSA2 | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

GSA2 | Elgo GSA2 | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam
.
EMAX-HI | Elgo EMAX-HI | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

EMAX-HI | Elgo EMAX-HI | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

EMAX-HI | Elgo EMAX-HI | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam
.
EMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-1-00 | Elgo Electronic Vietnam

EMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-1-00 | Elgo Electronic Vietnam

EMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-1-00 | Elgo Electronic Vietnam
.
EMIX2-000-08.0-2-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-2-00 | Elgo Electronic Vietnam

EMIX2-000-08.0-2-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-2-00 | Elgo Electronic Vietnam

EMIX2-000-08.0-2-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-2-00 | Elgo Electronic Vietnam
.
LMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam
.
LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam
.
LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam
.
LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam
.
LIMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LIMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LIMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam
.
LIMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMIX | Elgo Electronic Vietnam

LIMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMIX | Elgo Electronic Vietnam

LIMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMIX | Elgo Electronic Vietnam
.
LMIX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX1 | Elgo Electronic Vietnam

LMIX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX1 | Elgo Electronic Vietnam

LMIX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX1 | Elgo Electronic Vietnam
.
LMIX22 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX22| Elgo Electronic Vietnam

LMIX22 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX22| Elgo Electronic Vietnam

LMIX22 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX22| Elgo Electronic Vietnam
.
MIRE | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MIRE | Elgo Electronic Vietnam

MIRE | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MIRE | Elgo Electronic Vietnam

MIRE | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MIRE | Elgo Electronic Vietnam
.
MTM-I | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MTM-I | Elgo Electronic Vietnam

MTM-I | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MTM-I | Elgo Electronic Vietnam

MTM-I | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MTM-I | Elgo Electronic Vietnam
.
PMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ PMIX | Elgo Electronic Vietnam

PMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ PMIX | Elgo Electronic Vietnam

PMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ PMIX | Elgo Electronic Vietnam
.
RMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX1 | Elgo Electronic Vietnam

RMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX1 | Elgo Electronic Vietnam

RMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX1 | Elgo Electronic Vietnam
.
RMIX2 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX2 | Elgo Electronic Vietnam

RMIX2 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX2 | Elgo Electronic Vietnam

RMIX2 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ RMIX2 | Elgo Electronic Vietnam
.
SMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ | Elgo Electronic Vietnam

SMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ | Elgo Electronic Vietnam

SMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ | Elgo Electronic Vietnam
.
LIMAX34 | Elgo | LIMAX34 SAFE | LIMAX44 SAFE | Hôp đấu nối an toàn | Elgo Electronic Vietnam

LIMAX34 | Elgo | LIMAX34 SAFE | LIMAX44 SAFE | Hôp đấu nối an toàn | Elgo Electronic Vietnam

LIMAX34 | Elgo | LIMAX34 SAFE | LIMAX44 SAFE | Hôp đấu nối an toàn | Elgo Electronic Vietnam
.
LIMAX33 CP | Elgo | Shaft Information and Safety System | Elgo Electronic Vietnam

LIMAX33 CP | Elgo | Shaft Information and Safety System | Elgo Electronic Vietnam

LIMAX33 CP | Elgo | Shaft Information and Safety System | Elgo Electronic Vietnam
.
Rotary Encoder Type 15.22 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.22 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.22 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam
.
Rotary Encoder Type 15.32 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.32 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.32 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam
.
Rotary Encoder Type 15.37 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.37 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.37 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam
.
Rotary Encoder Type 15.42 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.42 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.42 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam
.
Rotary Encoder Type 15.62 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.62 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam

Rotary Encoder Type 15.62 | Bộ mã hóa vòng quay | Elgo Electronic Vietnam
.
EMSC1 | EMSC3 | Elgo Electronik | Bộ mã hóa tuyến tính | Magnetic linear measuring system

EMSC1 | EMSC3 | Elgo Electronik | Bộ mã hóa tuyến tính | Magnetic linear measuring system

EMSC1 | EMSC3 | Elgo Electronik | Bộ mã hóa tuyến tính | Magnetic linear measuring system
.
EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hoá vị trí EMIX23 | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hoá vị trí EMIX23 | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hoá vị trí EMIX23 | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam
.

Top

   (0)