Di-Soric | Di-Soric Vietnam | Cảm biến Di-Soric | Cảm biến quang Di-Soric | Cảm biến ánh sáng Di-Sor

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Di-Soric

mỗi trang
Disoric IRDB6NSOK-IBS | Cảm biến tiệm cận Disoric IRDB6NSOK-IBS Disoric IRDB6NSOK-IBS NEW

Disoric IRDB6NSOK-IBS | Cảm biến tiệm cận Disoric IRDB6NSOK-IBS Disoric IRDB6NSOK-IBS

Disoric IRDB6NSOK-IBS | Cảm biến tiệm cận Disoric IRDB6NSOK-IBS Disoric IRDB6NSOK-IBS

.
Disoric IR 6 NSOK-IBS | Cảm biến tiệm cận Disoric IR 6 NSOK-IBS Disoric IR 6 NSOK-IBS NEW

Disoric IR 6 NSOK-IBS | Cảm biến tiệm cận Disoric IR 6 NSOK-IBS Disoric IR 6 NSOK-IBS

Disoric IR 6 NSOK-IBS | Cảm biến tiệm cận Disoric IR 6 NSOK-IBS Disoric IR 6 NSOK-IBS

.
US 12 M 200 G3-B4| Ultrasonic sensor | cảm biến US 12 M 200 G3-B4| Di-Soric việt nam

US 12 M 200 G3-B4| Ultrasonic sensor | cảm biến US 12 M 200 G3-B4| Di-Soric việt nam

US 12 M 200 G3-B4| Ultrasonic sensor | cảm biến US 12 M 200 G3-B4| Di-Soric việt nam
.
BEK-D70-G2TI-K-BS | Di-Soric BEK-D70-G2TI-K-BS | Đèn BEK-D70-G2TI-K- | Ring light | Di-Soric Vietnam

BEK-D70-G2TI-K-BS | Di-Soric BEK-D70-G2TI-K-BS | Đèn BEK-D70-G2TI-K- | Ring light | Di-Soric Vietnam

BEK-D70-G2TI-K-BS | Di-Soric BEK-D70-G2TI-K-BS | Đèn BEK-D70-G2TI-K- | Ring light | Di-Soric Vietnam
.
BEK-D70-G0TI-K-BS | Di-Soric BEK-D70-G0TI-K-BS | Đèn BEK-D70-G0TI-K- | Ring light | Di-Soric Vietnam

BEK-D70-G0TI-K-BS | Di-Soric BEK-D70-G0TI-K-BS | Đèn BEK-D70-G0TI-K- | Ring light | Di-Soric Vietnam

BEK-D70-G0TI-K-BS | Di-Soric BEK-D70-G0TI-K-BS | Đèn BEK-D70-G0TI-K- | Ring light | Di-Soric Vietnam
.
BEK 1-D120-G5TI-IBS | Di-Soric BEK 1-D120-G5TIBS | Đèn BEK 1-D120-G5 | Ring light | Di-Soric Vietnam

BEK 1-D120-G5TI-IBS | Di-Soric BEK 1-D120-G5TIBS | Đèn BEK 1-D120-G5 | Ring light | Di-Soric Vietnam

BEK 1-D120-G5TI-IBS | Di-Soric BEK 1-D120-G5TIBS | Đèn BEK 1-D120-G5 | Ring light | Di-Soric Vietnam
.
BEK 1-D120-G1TI-IBS | Di-Soric BEK 1-D120-G1TIBS | Đèn BEK 1-D120-G1 | Ring light | Di-Soric Vietnam

BEK 1-D120-G1TI-IBS | Di-Soric BEK 1-D120-G1TIBS | Đèn BEK 1-D120-G1 | Ring light | Di-Soric Vietnam

BEK 1-D120-G1TI-IBS | Di-Soric BEK 1-D120-G1TIBS | Đèn BEK 1-D120-G1 | Ring light | Di-Soric Vietnam
.
BEK 1-D120-G0TI-IBS | Di-Soric BEK 1-D120-G0TIBS | Đèn BEK 1-D120-G0 | Ring light | Di-Soric Vietnam

BEK 1-D120-G0TI-IBS | Di-Soric BEK 1-D120-G0TIBS | Đèn BEK 1-D120-G0 | Ring light | Di-Soric Vietnam

BEK 1-D120-G0TI-IBS | Di-Soric BEK 1-D120-G0TIBS | Đèn BEK 1-D120-G0 | Ring light | Di-Soric Vietnam
.
BE-R70-F5-K-CLR | Di-Soric BE-R70-F5-K-CLR | Đèn BE-R70-F5-K-CLR | Ring light | Di-Soric Vietnam

BE-R70-F5-K-CLR | Di-Soric BE-R70-F5-K-CLR | Đèn BE-R70-F5-K-CLR | Ring light | Di-Soric Vietnam

BE-R70-F5-K-CLR | Di-Soric BE-R70-F5-K-CLR | Đèn BE-R70-F5-K-CLR | Ring light | Di-Soric Vietnam
.
BEK-A300-G0T-K-BS | Di-Soric BEK-A300-G0T-K-BS | Đèn BEK-A300-G0T-KBS | Bar light | Di-Soric Vietnam

BEK-A300-G0T-K-BS | Di-Soric BEK-A300-G0T-K-BS | Đèn BEK-A300-G0T-KBS | Bar light | Di-Soric Vietnam

BEK-A300-G0T-K-BS | Di-Soric BEK-A300-G0T-K-BS | Đèn BEK-A300-G0T-KBS | Bar light | Di-Soric Vietnam
.
BE-A300-F5-K | Di-Soric BE-A300-F5-K | Đèn BE-A300-F5-K | Bar light BE-A300-F5-K | Di-Soric Vietnam

BE-A300-F5-K | Di-Soric BE-A300-F5-K | Đèn BE-A300-F5-K | Bar light BE-A300-F5-K | Di-Soric Vietnam

BE-A300-F5-K | Di-Soric BE-A300-F5-K | Đèn BE-A300-F5-K | Bar light BE-A300-F5-K | Di-Soric Vietnam
.
BE series | Di-Soric BE series | Đèn BE series | Bar light BE series | Di-Soric Vietnam

BE series | Di-Soric BE series | Đèn BE series | Bar light BE series | Di-Soric Vietnam

BE series | Di-Soric BE series | Đèn BE series | Bar light BE series | Di-Soric Vietnam
.
BEK | Di-Soric BEK | Đèn BEK | Bar light BEK | Di-Soric Vietnam

BEK | Di-Soric BEK | Đèn BEK | Bar light BEK | Di-Soric Vietnam

BEK | Di-Soric BEK | Đèn BEK | Bar light BEK | Di-Soric Vietnam
.
SR-M | Di-Soric SR-M | Rơ le SR-M | Safety relay SR-M | Di-Soric Vietnam

SR-M | Di-Soric SR-M | Rơ le SR-M | Safety relay SR-M | Di-Soric Vietnam

SR-M | Di-Soric SR-M | Rơ le SR-M | Safety relay SR-M | Di-Soric Vietnam
.
SR-1 | Di-Soric SR-1 | Rơ le SR-1 | Safety relay SR-1 | Di-Soric Vietnam

SR-1 | Di-Soric SR-1 | Rơ le SR-1 | Safety relay SR-1 | Di-Soric Vietnam

SR-1 | Di-Soric SR-1 | Rơ le SR-1 | Safety relay SR-1 | Di-Soric Vietnam
.
SR-0 | Di-Soric SR-0 | Rơ le SR-0 | Safety relay SR-0 | Di-Soric Vietnam

SR-0 | Di-Soric SR-0 | Rơ le SR-0 | Safety relay SR-0 | Di-Soric Vietnam

SR-0 | Di-Soric SR-0 | Rơ le SR-0 | Safety relay SR-0 | Di-Soric Vietnam
.
RS 40 M 6000 G8L-IBS | Di-Soric RS 40 M 6000 G8L-IBS | Cảm biến | Radar sensor | Di-Soric Vietnam

RS 40 M 6000 G8L-IBS | Di-Soric RS 40 M 6000 G8L-IBS | Cảm biến | Radar sensor | Di-Soric Vietnam

RS 40 M 6000 G8L-IBS | Di-Soric RS 40 M 6000 G8L-IBS | Cảm biến | Radar sensor | Di-Soric Vietnam
.
RS 40 M 6000 G3L-IBS | Di-Soric RS 40M 6000 G3L-IBS | Cảm biến | Radar sensor | Di-Soric Vietnam

RS 40 M 6000 G3L-IBS | Di-Soric RS 40M 6000 G3L-IBS | Cảm biến | Radar sensor | Di-Soric Vietnam

RS 40 M 6000 G3L-IBS | Di-Soric RS 40M 6000 G3L-IBS | Cảm biến | Radar sensor | Di-Soric Vietnam
.
KUSP 50 M 100 PSK-TS | Di-Soric KUSP 50M 100 PSK-TS | Cảm biến | Vibration sensor | Di-Soric Vietnam

KUSP 50 M 100 PSK-TS | Di-Soric KUSP 50M 100 PSK-TS | Cảm biến | Vibration sensor | Di-Soric Vietnam

KUSP 50 M 100 PSK-TS | Di-Soric KUSP 50M 100 PSK-TS | Cảm biến | Vibration sensor | Di-Soric Vietnam
.
KUS 50 M 100 PSK-TSL | Di-Soric KUS 50M 100 PSK-TSL | Cảm biến | Vibration sensor | Di-Soric Vietnam

KUS 50 M 100 PSK-TSL | Di-Soric KUS 50M 100 PSK-TSL | Cảm biến | Vibration sensor | Di-Soric Vietnam

KUS 50 M 100 PSK-TSL | Di-Soric KUS 50M 100 PSK-TSL | Cảm biến | Vibration sensor | Di-Soric Vietnam
.
OBSR 60 M 30 G8-T4 | Di-Soric OBSR 60 M 30 G8-T4 | Cảm biến | Motion sensor | Di-Soric Vietnam

OBSR 60 M 30 G8-T4 | Di-Soric OBSR 60 M 30 G8-T4 | Cảm biến | Motion sensor | Di-Soric Vietnam

OBSR 60 M 30 G8-T4 | Di-Soric OBSR 60 M 30 G8-T4 | Cảm biến | Motion sensor | Di-Soric Vietnam
.
OBS 60 M 30 G3-T3 | Di-Soric OBS 60 M 30 G3-T3 | Cảm biến | Optical motion sensor | Di-Soric Vietnam

OBS 60 M 30 G3-T3 | Di-Soric OBS 60 M 30 G3-T3 | Cảm biến | Optical motion sensor | Di-Soric Vietnam

OBS 60 M 30 G3-T3 | Di-Soric OBS 60 M 30 G3-T3 | Cảm biến | Optical motion sensor | Di-Soric Vietnam
.
KDCT 12 V 04 G3-B4 | Di-Soric KDCT 12 V 04 G3-B4 | Công tắc | Proximity switch | Di-Soric Vietnam

KDCT 12 V 04 G3-B4 | Di-Soric KDCT 12 V 04 G3-B4 | Công tắc | Proximity switch | Di-Soric Vietnam

KDCT 12 V 04 G3-B4 | Di-Soric KDCT 12 V 04 G3-B4 | Công tắc | Proximity switch | Di-Soric Vietnam
.
Inductive proximity switch | Di-Soric Inductive proximity switch | Công tắc | Di-Soric Vietnam

Inductive proximity switch | Di-Soric Inductive proximity switch | Công tắc | Di-Soric Vietnam

Inductive proximity switch | Di-Soric Inductive proximity switch | Công tắc | Di-Soric Vietnam
.
Inductive proximity sensor | Di-Soric Inductive proximity sensor | Cảm biến | Di-Soric Vietnam

Inductive proximity sensor | Di-Soric Inductive proximity sensor | Cảm biến | Di-Soric Vietnam

Inductive proximity sensor | Di-Soric Inductive proximity sensor | Cảm biến | Di-Soric Vietnam
.
ORSD 20 P2K-IBS | Di-Soric ORSD20P2K-IBS | Hàng rào điện tử | Frame light barrier | Di-Soric Vietnam

ORSD 20 P2K-IBS | Di-Soric ORSD20P2K-IBS | Hàng rào điện tử | Frame light barrier | Di-Soric Vietnam

ORSD 20 P2K-IBS | Di-Soric ORSD20P2K-IBS | Hàng rào điện tử | Frame light barrier | Di-Soric Vietnam
.
OGWSD series | Di-Soric OGWSD series | Hàng rào điện tử | Frame light barrier | Di-Soric Vietnam

OGWSD series | Di-Soric OGWSD series | Hàng rào điện tử | Frame light barrier | Di-Soric Vietnam

OGWSD series | Di-Soric OGWSD series | Hàng rào điện tử | Frame light barrier | Di-Soric Vietnam
.
LLGT 081 M 25 IUG8-B8 | Di-Soric LLGT 081 M 25 IUG8-B8 | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam

LLGT 081 M 25 IUG8-B8 | Di-Soric LLGT 081 M 25 IUG8-B8 | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam

LLGT 081 M 25 IUG8-B8 | Di-Soric LLGT 081 M 25 IUG8-B8 | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam
.
Fork light barrier | Di-Soric Fork light barrier | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam

Fork light barrier | Di-Soric Fork light barrier | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam

Fork light barrier | Di-Soric Fork light barrier | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam
.
OLGEP | Di-Soric OLGEP | Hàng rào điện tử | Safety light curtain | Di-Soric Vietnam

OLGEP | Di-Soric OLGEP | Hàng rào điện tử | Safety light curtain | Di-Soric Vietnam

OLGEP | Di-Soric OLGEP | Hàng rào điện tử | Safety light curtain | Di-Soric Vietnam
.
LVX Series | Di-Soric LVX Series | Bộ điều khiển | Light curtain controller | Di-Soric Vietnam

LVX Series | Di-Soric LVX Series | Bộ điều khiển | Light curtain controller | Di-Soric Vietnam

LVX Series | Di-Soric LVX Series | Bộ điều khiển | Light curtain controller | Di-Soric Vietnam
.
LVE-ALX | Di-Soric LVE-ALX | Bộ điều khiển | Light curtain controller | Di-Soric Vietnam

LVE-ALX | Di-Soric LVE-ALX | Bộ điều khiển | Light curtain controller | Di-Soric Vietnam

LVE-ALX | Di-Soric LVE-ALX | Bộ điều khiển | Light curtain controller | Di-Soric Vietnam
.
LVE | Di-Soric LVE | Bộ điều khiển | Light curtain controller | Di-Soric Vietnam

LVE | Di-Soric LVE | Bộ điều khiển | Light curtain controller | Di-Soric Vietnam

LVE | Di-Soric LVE | Bộ điều khiển | Light curtain controller | Di-Soric Vietnam
.
LVB series | Di-Soric LVB series | Mô-đun | Evaluation module | Di-Soric Vietnam

LVB series | Di-Soric LVB series | Mô-đun | Evaluation module | Di-Soric Vietnam

LVB series | Di-Soric LVB series | Mô-đun | Evaluation module | Di-Soric Vietnam
.
Measuring light curtain | Di-Soric Measuring light curtain | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam

Measuring light curtain | Di-Soric Measuring light curtain | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam

Measuring light curtain | Di-Soric Measuring light curtain | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam
.
Safety light curtain | Di-Soric Safety light curtain | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam

Safety light curtain | Di-Soric Safety light curtain | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam

Safety light curtain | Di-Soric Safety light curtain | Hàng rào điện tử | Di-Soric Vietnam
.
FSB 50 M G3-B8 | Di-Soric FSB 50 M G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FSB 50 M G3-B8 | Di-Soric FSB 50 M G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FSB 50 M G3-B8 | Di-Soric FSB 50 M G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam
.
FSB 50 M 60 G3-B8| Di-Soric FSB 50 M 60 G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FSB 50 M 60 G3-B8| Di-Soric FSB 50 M 60 G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FSB 50 M 60 G3-B8| Di-Soric FSB 50 M 60 G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam
.
FS 50 M 60 G3-B8 | Di-Soric FS 50 M 60 G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 50 M 60 G3-B8 | Di-Soric FS 50 M 60 G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 50 M 60 G3-B8 | Di-Soric FS 50 M 60 G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam
.
FS 12-50 M G3-B8 | Di-Soric FS 12-50 M G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 12-50 M G3-B8 | Di-Soric FS 12-50 M G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 12-50 M G3-B8 | Di-Soric FS 12-50 M G3-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam
.
FS 12-100-2 M G8-B8-PB | Di-Soric FS 12-100-2 M G8-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 12-100-2 M G8-B8-PB | Di-Soric FS 12-100-2 M G8-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 12-100-2 M G8-B8-PB | Di-Soric FS 12-100-2 M G8-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam
.
FS 12-100-2 M G8-B8 | Di-Soric FS 12-100-2 M G8-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 12-100-2 M G8-B8 | Di-Soric FS 12-100-2 M G8-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 12-100-2 M G8-B8 | Di-Soric FS 12-100-2 M G8-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam
.
FS 12-100-1 M G8-B8-E | Di-Soric FS 12-100-1 M G8-B8-E | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 12-100-1 M G8-B8-E | Di-Soric FS 12-100-1 M G8-B8-E | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 12-100-1 M G8-B8-E | Di-Soric FS 12-100-1 M G8-B8-E | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam
.
FS 12-100-1 M G8-B8 | Di-Soric FS 12-100-1 M G8-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 12-100-1 M G8-B8 | Di-Soric FS 12-100-1 M G8-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam

FS 12-100-1 M G8-B8 | Di-Soric FS 12-100-1 M G8-B8 | Cảm biến | Optic sensor | Di-Soric Vietnam
.
USGT 6/70 G6-B5 | Di-Soric USGT 6/70 G6-B5 | Cảm biến nhãn dạng siêu âm | Ultrasonic-Label Sensor

USGT 6/70 G6-B5 | Di-Soric USGT 6/70 G6-B5 | Cảm biến nhãn dạng siêu âm | Ultrasonic-Label Sensor

USGT 6/70 G6-B5 Ultrasonic-Label Sensor Graphic display Different teach options Remote teach with key-lock function Two switching outputs independently adjustable Detection of metallised-, transparent- and paper labels Large fork width and fork depth Robust metal casing
.

Top

   (0)