Elcis Vietnam | Encoder Elcis | Bộ mã hoá vòng xoay Elcis | Đại lý Elcis tại Vietnam | Elcis Vietnam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Elcis

mỗi trang
KSDER0 N/P | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

KSDER0 N/P | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

KSDER0 N/P | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam
.
KSDE.8 N/P | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

KSDE.8 N/P | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

KSDE.8 N/P | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam
.
M-.SMM | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SMM | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SMM | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam
.
M-.SEW 10 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SEW 10 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SEW 10 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam
.
M-.SEW 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SEW 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SEW 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam
.
M-.SED 10 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SED 10 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SED 10 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam
.
M-.SED 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SED 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SED 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam
.
M-.SED 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SED 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

M-.SED 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam
.
SEC 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

SEC 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam

SEC 6 | Rexroth | Van điều khiển | control valve | Rexroth ViệtNam
.
Z4WEH 22 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam

Z4WEH 22 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam

Z4WEH 22 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam
.
Z4WEH 16 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam

Z4WEH 16 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam

Z4WEH 16 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam
.
Z4WEH 10 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam

Z4WEH 10 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam

Z4WEH 10 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam
.
Z4WE 6 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam

Z4WE 6 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam

Z4WE 6 | Rexroth | Van điều khiển ống chỉ | Spool control valve | Rexroth ViệtNam
.
SL 6 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

SL 6 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

SL 6 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam
.
SV 10...32 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

SV 10...32 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

SV 10...32 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam
.
SV 6 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

SV 6 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

SV 6 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam
.
Z2S 22 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

Z2S 22 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

Z2S 22 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam
.
Z2S 16 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

Z2S 16 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

Z2S 16 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam
.
Z2S 10 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

Z2S 10 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

Z2S 10 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam
.
Z2S 10 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

Z2S 10 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

Z2S 10 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam
.
Z2S 6 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

Z2S 6 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

Z2S 6 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam
.
M-SR 6...30 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

M-SR 6...30 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

M-SR 6...30 | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam
.
S6…S30 A..-1X/... | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

S6…S30 A..-1X/... | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam

S6…S30 A..-1X/... | Rexroth | Van một chiều | check valve | Rexroth ViệtNam
.
Z1S 10 | Rexroth | Van một chiều | Poppet check valve | Rexroth ViệtNam

Z1S 10 | Rexroth | Van một chiều | Poppet check valve | Rexroth ViệtNam

Z1S 10 | Rexroth | Van một chiều | Poppet check valve | Rexroth ViệtNam
.
Z1S 6 | Rexroth | Van một chiều | Poppet check valve | Rexroth ViệtNam

Z1S 6 | Rexroth | Van một chiều | Poppet check valve | Rexroth ViệtNam

Z1S 6 | Rexroth | Van một chiều | Poppet check valve | Rexroth ViệtNam
.
CST3...Z-3X | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CST3...Z-3X | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CST3...Z-3X | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CG210 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CG210 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CG210 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CG70 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CG70 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CG70 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CGT3...Z-3X | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CGT3...Z-3X | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CGT3...Z-3X | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CD210 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CD210 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CD210 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CD70 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CD70 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CD70 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CDT3...Z-3X | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDT3...Z-3X | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDT3...Z-3X | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CSM1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CSM1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CSM1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CSH3 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CSH3 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CSH3 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CSH1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CSH1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CSH1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CGH3 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CGH3 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CGH3 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CGH1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CGH1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CGH1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CDL2 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDL2 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDL2 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CDM1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDM1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDM1 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CDH3 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDH3 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDH3 | Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CDH2 |Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDH2 |Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDH2 |Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
CDH1|Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDH1|Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam

CDH1|Rexroth | Xi lanh thủy lực | Hydraulic cylinder | Rexroth ViệtNam
.
position | novotechnik | Cảm biến vị trí | position sensor | NOVOViệtNam

position | novotechnik | Cảm biến vị trí | position sensor | NOVOViệtNam

position | novotechnik | Cảm biến vị trí | position sensor | NOVOViệtNam
.
LFP | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

LFP | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

LFP | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
PTX | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

PTX | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

PTX | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
PTN | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

PTN | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

PTN | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
PTP | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

PTP | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

PTP | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
TM1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TM1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TM1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
TLH | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TLH | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TLH | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
LWH | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

LWH | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

LWH | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
LWX series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

LWX series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

LWX series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
LWG | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

LWG | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

LWG | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
TX2 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TX2 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TX2 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
TEX series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TEX series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TEX series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
T/TS series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

T/TS series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

T/TS series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
TE1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TE1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TE1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
F200 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

F200 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

F200 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
FTI | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

FTI | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

FTI | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
LS1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

LS1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

LS1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
TFD-4000 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TFD-4000 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TFD-4000 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
TH1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TH1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TH1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
TP1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TP1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TP1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
TF1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TF1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TF1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam
.
P-2200 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVOViệtNam

P-2200 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVOViệtNam

P-2200 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVOViệtNam
.
RFC-4800 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam

RFC-4800 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam

RFC-4800 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam
.
RFD-4000 | NOVORotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam

RFD-4000 | NOVORotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam

RFD-4000 | NOVORotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam
.

Top

   (0)