Elcis

mỗi trang
7210-250-815-BZ-C-CL-R | Elcis |  Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

7210-250-815-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

7210-250-815-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
64 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay 64 | Encoder | Elcis Vietnam Call

64 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay 64 | Encoder | Elcis Vietnam

64 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay 64 | Encoder | Elcis Vietnam

.
79 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay 79 | Encoder | Elcis Vietnam Call

79 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay 79 | Encoder | Elcis Vietnam

79 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay 79 | Encoder | Elcis Vietnam

.
159 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay 159 | Encoder | Elcis Vietnam Call

159 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay 159 | Encoder | Elcis Vietnam

159 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay 159 | Encoder | Elcis Vietnam

.
E6 | E5 80QJ | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay EF150 | Encoder | Elcis Vietnam Call

E6 | E5 80QJ | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay EF150 | Encoder | Elcis Vietnam

E6 | E5 80QJ | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay EF150 | Encoder | Elcis Vietnam

.
EF150 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay EF150 | Encoder | Elcis Vietnam Call

EF150 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay EF150 | Encoder | Elcis Vietnam

EF150 | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay EF150 | Encoder | Elcis Vietnam

.
M44S | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay M44S | Encoder | Elcis Vietnam Call

M44S | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay M44S | Encoder | Elcis Vietnam

M44S | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay M44S | Encoder | Elcis Vietnam

.
M45NC | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay M45NC | Encoder | Elcis Vietnam Call

M45NC | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay M45NC | Encoder | Elcis Vietnam

M45NC | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay M45NC | Encoder | Elcis Vietnam

.
M338SNC | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay M338SNC | Encoder | Elcis Vietnam Call

M338SNC | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay M338SNC | Encoder | Elcis Vietnam

M338SNC | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay M338SNC | Encoder | Elcis Vietnam

.
M345NC | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

M345NC | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

M345NC | Elcis | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/115-1024-1230-BZ-C-C-R-02 | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/115-1024-1230-BZ-C-C-R-02 | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/115-1024-1230-BZ-C-C-R-02 | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/115-1024-1230-BZ-Z-CW-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/115-1024-1230-BZ-Z-CW-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/115-1024-1230-BZ-Z-CW-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/115-1024-1230-BZ-Z-CW-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/115-1024-1230-BZ-Z-CW-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/115-1024-1230-BZ-Z-CW-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/115-1025-1230-BZ-C-CW-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/115-1025-1230-BZ-C-CW-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/115-1025-1230-BZ-C-CW-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
XYM63-500-1828-B2-B-CM | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

XYM63-500-1828-B2-B-CM | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

XYM63-500-1828-B2-B-CM | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/115-1025-1230-BZ-C-C-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/115-1025-1230-BZ-C-C-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/115-1025-1230-BZ-C-C-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/115-1025-1230-BZ-Z-C-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/115-1025-1230-BZ-Z-C-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/115-1025-1230-BZ-Z-C-R-02| Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
M341S | Elcis M341S | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam Call

M341S | Elcis M341S | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam

M341S | Elcis M341S | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam

.
M344Q | Elcis M344Q | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam Call

M344Q | Elcis M344Q | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam

M344Q | Elcis M344Q | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam

.
M344S | Elcis M344S | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam Call

M344S | Elcis M344S | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam

M344S | Elcis M344S | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam

.
M345NC | Elcis M345NC | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam Call

M345NC | Elcis M345NC | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam

M345NC | Elcis M345NC | Single-turn rotary encoder / absolute / magnetic / non-contact Elcis Vietnam

.
Elcis Vietnam | Absolute rotary encoder Elcis | Bộ mã hoá vòng xoay Elcis | Elcis Vietnam Call

Elcis Vietnam | Absolute rotary encoder Elcis | Bộ mã hoá vòng xoay Elcis | Elcis Vietnam

Elcis Vietnam | Absolute rotary encoder Elcis | Bộ mã hoá vòng xoay Elcis | Elcis Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 205
  • Hôm nay 3,293
  • Hôm qua 10,866
  • Trong tuần 60,007
  • Trong tháng 166,279
  • Tổng cộng 7,653,706

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)