Sika Việt Nam | Sika Vietnam | Cảm biến nhiệt độ Sika | Cảm biến lưu lượng Sika

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Sika

mỗi trang
Công tắc dòng chảy dạng lá VH 780 | Sika VH 780| Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam NEW

Công tắc dòng chảy dạng lá VH 780 | Sika VH 780| Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam

Công tắc dòng chảy dạng lá VH 780 | Sika VH 780| Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam

.
L | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam

L | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam

L | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam
.
P | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam

P | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam

P | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam
.
E2 | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam

E2 | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam

E2 | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam
.
D-Ex | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam

D-Ex | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam

D-Ex | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam
.
E-Ex series | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam

E-Ex series | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam

E-Ex series | sika Digital pressure gauge | Đồng hồ áp suất |Digital pressure gauge | Sika Vietnam
.
P 1400.G | sika Hydraulic screw pump | Bơm thủy lực |Hydraulic screw pump | Sika Vietnam

P 1400.G | sika Hydraulic screw pump | Bơm thủy lực |Hydraulic screw pump | Sika Vietnam

P 1400.G | sika Hydraulic screw pump | Bơm thủy lực |Hydraulic screw pump | Sika Vietnam
.
P 1000.2 | sika Manual calibration pump | Bơm hiệu chuẩn | Manual calibration pump | Sika Vietnam

P 1000.2 | sika Manual calibration pump | Bơm hiệu chuẩn | Manual calibration pump | Sika Vietnam

P 1000.2 | sika Manual calibration pump | Bơm hiệu chuẩn | Manual calibration pump | Sika Vietnam

.
P 60 | sika Manual calibration pump | bơm hiệu chuẩn | Manual calibration pump | Sika Vietnam

P 60 | sika Manual calibration pump | bơm hiệu chuẩn | Manual calibration pump | Sika Vietnam

P 60 | sika Manual calibration pump | bơm hiệu chuẩn | Manual calibration pump | Sika Vietnam
.
P 40.2 | sika Manual calibration pump | bơm hiệu chuẩn | Manual calibration pump | Sika Vietnam

P 40.2 | sika Manual calibration pump | bơm hiệu chuẩn | Manual calibration pump | Sika Vietnam

P 40.2 | sika Manual calibration pump | bơm hiệu chuẩn | Manual calibration pump | Sika Vietnam
.
P 4 | sika Manual calibration pum | bơm hiệu chuẩn thủ công | Manual calibration pump | Sika Vietna

P 4 | sika Manual calibration pum | bơm hiệu chuẩn thủ công | Manual calibration pump | Sika Vietna

P 4 | sika Manual calibration pum | bơm hiệu chuẩn thủ công | Manual calibration pump | Sika Vietnam
.
TP 3M165E.2 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 3M165E.2 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 3M165E.2 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam
.
TP 28 1300 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 28 1300 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 28 1300 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam
.
TP 38 650 E | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 38 650 E | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 38 650 E | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam
.
TP M 225 S | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP M 225 S | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP M 225 S | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam
.
TP M 165 S | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP M 165 S | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP M 165 S | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam
.
TP 18 850 E | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 18 850 E | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 18 850 E | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam
.
TP 18 200E | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 18 200E | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 18 200E | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam
.
TP 17 450 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 17 450 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 17 450 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam
.
TP17 165M | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP17 165M | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP17 165M | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam
.
TP 17 200 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 17 200 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam

TP 17 200 | sika Temperature calibrator | hiệu chuẩn nhiệt | Temperature calibrator | Sika Vietnam
.
110 - 200 mm | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

110 - 200 mm | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

110 - 200 mm | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam
.
277 series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

277 series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

277 series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam
.
278, 378 | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

278, 378 | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

278, 378 | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam
.
thermometer | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

thermometer | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

thermometer | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam
.
BF | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

BF | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

BF | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam
.
BDR | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

BDR | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

BDR | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam
.
110mm B series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

110mm B series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

110mm B series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam
.
150mm B series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

150mm B series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

150mm B series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam
.
B series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

B series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam

B series | sika thermometer | Nhiệt kế | Liquid dilation thermometer | Sika Vietnam
.
Turbotron VE | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

Turbotron VE | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

Turbotron VE | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam
.
VTI 40 | Sika VTI 40 | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

VTI 40 | Sika VTI 40 | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

VTI 40 | Sika VTI 40 | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam
.
VTM 25 | Sika VTM 25 | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

VTM 25 | Sika VTM 25 | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

VTM 25 | Sika VTM 25 | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam
.
VTH 25 | Sika VTH 25 | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

VTH 25 | Sika VTH 25 | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

VTH 25 | Sika VTH 25 | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam
.
VTM 15 MS-31 | Sika VTM 15 MS- | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

VTM 15 MS-31 | Sika VTM 15 MS- | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

VTM 15 MS-31 | Sika VTM 15 MS- | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam
.
VTP | Sika VTP | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

VTP | Sika VTP | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam

VTP | Sika VTP | Cảm biến lưu lượng dạng tuabin | Turbine flow sensor | Sika Vietnam
.
VES | Sika VES | Cảm biến lưu lượng | Electronic flow monitor / for oil / insertion / | Sika Vietnam

VES | Sika VES | Cảm biến lưu lượng | Electronic flow monitor / for oil / insertion / | Sika Vietnam

VES | Sika VES | Cảm biến lưu lượng | Electronic flow monitor / for oil / insertion / | Sika Vietnam
.
VH 780 | Sika VH 780 | Công tắc dòng chảy dạng lá | Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam

VH 780 | Sika VH 780 | Công tắc dòng chảy dạng lá | Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam

VH 780 | Sika VH 780 | Công tắc dòng chảy dạng lá | Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam
.
VH 500 | Sika VH 500 | Công tắc dòng chảy dạng lá | Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam

VH 500 | Sika VH 500 | Công tắc dòng chảy dạng lá | Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam

VH 500 | Sika VH 500 | Công tắc dòng chảy dạng lá | Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam
.
V 1000 | Sika V 1000 | Công tắc dòng chảy dạng Piston | Piston flow switch / for water| Sika Vietnam

V 1000 | Sika V 1000 | Công tắc dòng chảy dạng Piston | Piston flow switch / for water| Sika Vietnam

V 1000 | Sika V 1000 | Công tắc dòng chảy dạng Piston | Piston flow switch / for water| Sika Vietnam
.
VM 100 | Sika VM 100 | Công tắc dòng chảy dạng Piston | Piston flow switch / for water| Sika Vietnam

VM 100 | Sika VM 100 | Công tắc dòng chảy dạng Piston | Piston flow switch / for water| Sika Vietnam

VM 100 | Sika VM 100 | Công tắc dòng chảy dạng Piston | Piston flow switch / for water| Sika Vietnam
.
V 3000 | Sika V 3000 | Công tắc dòng chảy dạng Piston | Piston flow switch / for water| Sika Vietnam

V 3000 | Sika V 3000 | Công tắc dòng chảy dạng Piston | Piston flow switch / for water| Sika Vietnam

V 3000 | Sika V 3000 | Công tắc dòng chảy dạng Piston | Piston flow switch / for water| Sika Vietnam
.
VB 15 | Sika VB 15 | | Bộ giới hạn lưu lượng | Flow regulator-limiter | Sika Vietnam

VB 15 | Sika VB 15 | | Bộ giới hạn lưu lượng | Flow regulator-limiter | Sika Vietnam

VB 15 | Sika VB 15 | | Bộ giới hạn lưu lượng | Flow regulator-limiter | Sika Vietnam
.
VB 20 | Sika VB 20 | Bộ giới hạn lưu lượng | Flow regulator-limiter | Sika Vietnam

VB 20 | Sika VB 20 | Bộ giới hạn lưu lượng | Flow regulator-limiter | Sika Vietnam

VB 20 | Sika VB 20 | Bộ giới hạn lưu lượng | Flow regulator-limiter | Sika Vietnam
.
TU 7052 | Sika TU 7052 | Bộ chia tần số Sika | Frequency divider Sika TU 7052 | Sika Vietnam

TU 7052 | Sika TU 7052 | Bộ chia tần số Sika | Frequency divider Sika TU 7052 | Sika Vietnam

TU 7052 | Sika TU 7052 | Bộ chia tần số Sika | Frequency divider Sika TU 7052 | Sika Vietnam
.
VH6 | Sika VVH6 | Công tắc mức dạng phao | Float level switch / for liquids | Sika Vietnam

VH6 | Sika VVH6 | Công tắc mức dạng phao | Float level switch / for liquids | Sika Vietnam

VH6 | Sika VVH6 | Công tắc mức dạng phao | Float level switch / for liquids | Sika Vietnam
.
VK6 | Sika VK6 | Công tắc mức dạng phao | Float level switch / for liquids | Sika Vietnam

VK6 | Sika VK6 | Công tắc mức dạng phao | Float level switch / for liquids | Sika Vietnam

VK6 | Sika VK6 | Công tắc mức dạng phao | Float level switch / for liquids | Sika Vietnam
.
Sika VHS | Float level switch / for liquids / side-mount VHS | Công tắc báo mức Sika VHS

Sika VHS | Float level switch / for liquids / side-mount VHS | Công tắc báo mức Sika VHS

Sika VHS | Float level switch / for liquids / side-mount VHS | Công tắc báo mức Sika VHS
.
Sika VHS | Float level switch / for liquids / side-mount VHS | Công tắc báo mức Sika VHS

Sika VHS | Float level switch / for liquids / side-mount VHS | Công tắc báo mức Sika VHS

Sika VHS | Float level switch / for liquids / side-mount VHS | Công tắc báo mức Sika VHS
.
Sika VKS | Float level switch / for liquids / side-mount VKS | Công tắc dòng chảy Sika VKS

Sika VKS | Float level switch / for liquids / side-mount VKS | Công tắc dòng chảy Sika VKS

Sika VKS | Float level switch / for liquids / side-mount VKS | Công tắc dòng chảy Sika VKS
.

Top

   (0)