Flow, pressure and level measurement | Thiết bị đo lưu lượng, áp suất và mức

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Đo mức, áp suất và lưu lượng

mỗi trang
Trafag 8842 71P521041958 | Cảm biến áp suất Trafag 8842 71P521041958 | Pressure Transmitter NEW

Trafag 8842 71P521041958 | Cảm biến áp suất Trafag 8842 71P521041958 | Pressure Transmitter

Trafag 8842 71P521041958 | Cảm biến áp suất Trafag 8842 71P521041958 | Pressure Transmitter 

.
Công tắc dòng chảy dạng lá VH 780 | Sika VH 780| Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam NEW

Công tắc dòng chảy dạng lá VH 780 | Sika VH 780| Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam

Công tắc dòng chảy dạng lá VH 780 | Sika VH 780| Liquid flow switch / insertion | Sika Vietnam

.
Turck MS24-112-R // 518003 | Rơ le kỹ thuật số Turck MS24-112-R // 518003 | Speed Relay Turck MS24-112-R // 518003 NEW

Turck MS24-112-R // 518003 | Rơ le kỹ thuật số Turck MS24-112-R // 518003 | Speed Relay Turck MS24-112-R // 518003

Turck MS24-112-R // 518003 | Rơ le kỹ thuật số Turck MS24-112-R // 518003 | Speed Relay Turck MS24-112-R // 518003

.
Puls SLA8.100 | Bộ nguồn Puls SLA8.100 | Power Supply Puls SLA8.100 NEW

Puls SLA8.100 | Bộ nguồn Puls SLA8.100 | Power Supply Puls SLA8.100

Puls SLA8.100 | Bộ nguồn Puls SLA8.100 | Power Supply Puls SLA8.100

.
GEMS 1200HGG3002A3UA | Cảm biến áp suất GEMS 1200HGG3002A3UA | Pressure Sensor Gems Việt Nam NEW

GEMS 1200HGG3002A3UA | Cảm biến áp suất GEMS 1200HGG3002A3UA | Pressure Sensor Gems Việt Nam

GEMS 1200HGG3002A3UA | Cảm biến áp suất GEMS 1200HGG3002A3UA | Pressure Sensor Gems Việt Nam

.
Trafag Transmitter 8287.78.2517 | Cảm biến Trafag Transmitter 8287.78.2517 NEW

Trafag Transmitter 8287.78.2517 | Cảm biến Trafag Transmitter 8287.78.2517

Trafag Transmitter 8287.78.2517 | Cảm biến Trafag Transmitter 8287.78.2517

.
GEM Sensor 143580 ELS-1100 | Cảm biến báo mức GEM Sensor 143580 ELS-1100 | Level Sensor NEW

GEM Sensor 143580 ELS-1100 | Cảm biến báo mức GEM Sensor 143580 ELS-1100 | Level Sensor

GEM Sensor 143580 ELS-1100 | Cảm biến báo mức GEM Sensor 143580 ELS-1100 | Level Sensor

.
GEMS 1200HGG3002A3UA | Cảm biến lưu lượng GEMS 1200HGG3002A3UA | Flowmeter GEMS 1200HGG3002A3UA NEW

GEMS 1200HGG3002A3UA | Cảm biến lưu lượng GEMS 1200HGG3002A3UA | Flowmeter GEMS 1200HGG3002A3UA

GEMS 1200HGG3002A3UA | Cảm biến lưu lượng GEMS 1200HGG3002A3UA | Flowmeter GEMS 1200HGG3002A3UA

.
TMP 602 | Dial pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất quay số | Trafag Việt Nam

TMP 602 | Dial pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất quay số | Trafag Việt Nam

TMP 602 | Dial pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất quay số | Trafag Việt Nam

.
TMP 603 | Dial pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất quay số | Trafag Việt Nam

TMP 603 | Dial pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất quay số | Trafag Việt Nam

TMP 603 | Dial pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất quay số | Trafag Việt Nam

.
TMP 604 | Dial pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất quay số | Trafag Việt Nam

TMP 604 | Dial pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất quay số | Trafag Việt Nam

TMP 604 | Dial pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất quay số | Trafag Việt Nam 

.
TMP 801 | Test gauge | Máy đo kiểm tra | Trafag Việt Nam

TMP 801 | Test gauge | Máy đo kiểm tra | Trafag Việt Nam

TMP 801 | Test gauge | Máy đo kiểm tra | Trafag Việt Nam

.
EXNA 8852/8853 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXNA 8852/8853 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXNA 8852/8853 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
NAP 8842/8843 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NAP 8842/8843 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NAP 8842/8843 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
H 8212/8213 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

H 8212/8213 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

H 8212/8213 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
EXNAL 8859 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXNAL 8859 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXNAL 8859 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
EXNAL 8858 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXNAL 8858 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXNAL 8858 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
EXNA 8854 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXNA 8854 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXNA 8854 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
DPS 8381 | Thin-film pressure switch | Công tắc áp suất màng mỏng | Trafag Việt Nam

DPS 8381 | Thin-film pressure switch | Công tắc áp suất màng mỏng | Trafag Việt Nam

 DPS 8381 | Thin-film pressure switch | Công tắc áp suất màng mỏng | Trafag Việt Nam 

.
DPC 8380 | Thin-film pressure switch | Công tắc áp suất màng mỏng | Trafag Việt Nam

DPC 8380 | Thin-film pressure switch | Công tắc áp suất màng mỏng | Trafag Việt Nam

DPC 8380 | Thin-film pressure switch | Công tắc áp suất màng mỏng | Trafag Việt Nam 

.
CMP 8271 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

CMP 8271 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

CMP 8271 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
ESH 8845 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ESH 8845 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ESH 8845 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam 

.
NAL 8838 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NAL 8838 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NAL 8838 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
ECR 8478 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECR 8478 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECR 8478 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
ECTN 8477 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECTN 8477 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECTN 8477 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
ECT 8473 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECT 8473 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECT 8473 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
ECT 8472 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECT 8472 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECT 8472 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
ECL 8439 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECL 8439 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECL 8439 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
ECL 8438 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECL 8438 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

ECL 8438 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
EXL 8432 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXL 8432 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXL 8432 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
EPN-S 8320 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EPN-S 8320 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EPN-S 8320 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
EPN/EPNCR 8298 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EPN/EPNCR 8298 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EPN/EPNCR 8298 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
EPR 8293 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EPR 8293 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

 EPR 8293 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
EXNT 8292 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXNT 8292 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EXNT 8292 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
EPN 8288 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EPN 8288 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EPN 8288 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
EPI 8287 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EPI 8287 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EPI 8287 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
EPR 8283 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EPR 8283 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

EPR 8283 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
CMP 8270 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

CMP 8270 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

CMP 8270 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
NPN 8264 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NPN 8264 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NPN 8264 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
NAR 8258 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NAR 8258 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

 NAR 8258 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

.
NSL 8257 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NSL 8257 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NSL 8257 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam 

.
NAE 8256 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NAE 8256 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NAE 8256 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam 

.
NAH 8254 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NAH 8254 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NAH 8254 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam 

.
NAH 8253 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NAH 8253 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

NAH 8253 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam 

.
FPT 8235 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

FPT 8235 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

FPT 8235 | Relative pressure transmitter | Máy phát áp suất tương đối | Trafag Việt Nam 

.
ND 8204 | Differential pressure transmitter | Máy phát áp suất chênh lệch | Trafag Việt Nam

ND 8204 | Differential pressure transmitter | Máy phát áp suất chênh lệch | Trafag Việt Nam

ND 8204 | Differential pressure transmitter | Máy phát áp suất chênh lệch | Trafag Việt Nam 

.
N 8202 | Relative pressure sensor | Cảm biến áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

N 8202 | Relative pressure sensor | Cảm biến áp suất tương đối | Trafag Việt Nam

N 8202 | Relative pressure sensor | Cảm biến áp suất tương đối | Trafag Việt Nam 

.
NAT 8252 | Electronic pressure switch | Công tắc áp suất điện tử | Trafag Việt Nam

NAT 8252 | Electronic pressure switch | Công tắc áp suất điện tử | Trafag Việt Nam

NAT 8252 | Electronic pressure switch | Công tắc áp suất điện tử | Trafag Việt Nam 

.
FS-150, FS-380P series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-150, FS-380P series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-150, FS-380P series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-4, FS-6 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-4, FS-6 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

 FS-4, FS-6 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-930 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-930 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-930 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-927 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-927 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-927 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-926E series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-926E series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-926E series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-480 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-480 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-480 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-380 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-380 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

 FS-380 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1150 serie | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1150 serie | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1150 serie | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-950M series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-950M series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

 ELS-950M series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100TFE series| Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100TFE series| Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100TFE series| Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100HT series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100HT series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100HT series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100FLG series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100FLG series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100FLG series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
TH-800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

TH-800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

TH-800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
LS-700F series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

LS-700F series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

LS-700F series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
LS-750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

LS-750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

LS-750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
switch | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

switch | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

switch | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
LS-38760 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

LS-38760 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

LS-38760 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
S7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

S7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

S7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.

Top

   (0)