Flow, pressure and level measurement | Thiết bị đo lưu lượng, áp suất và mức

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 -  sales@greentechvn.com

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Đo mức, áp suất và lưu lượng

mỗi trang
FS-150, FS-380P series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-150, FS-380P series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-150, FS-380P series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-4, FS-6 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-4, FS-6 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

 FS-4, FS-6 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-930 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-930 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-930 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-927 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-927 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-927 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-926E series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-926E series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-926E series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-480 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-480 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

FS-480 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
FS-380 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

FS-380 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

 FS-380 series | Piston flow switch | Công tắc lưu lượng | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1150 serie | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1150 serie | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1150 serie | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-950M series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-950M series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

 ELS-950M series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100TFE series| Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100TFE series| Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100TFE series| Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100HT series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100HT series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100HT series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100FLG series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100FLG series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100FLG series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-1100 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-1100 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-1100 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
ELS-950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

ELS-950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

ELS-950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
TH-800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

TH-800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

TH-800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
LS-700F series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

LS-700F series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

LS-700F series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
LS-750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

LS-750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

LS-750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
switch | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

switch | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

switch | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
LS-38760 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

LS-38760 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

LS-38760 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
S7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

S7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

S7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam NEW

7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam

.
LS-7 serie | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại NEW

LS-7 serie | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại

LS-7 serie | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại

.
LS-52100 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam NEW

LS-52100 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

 LS-52100 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

.
LS-2050 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam NEW

LS-2050 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

 LS-2050 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

.
LS-7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

LS-7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

LS-7 series | Broken finger float level switch | Công tắc mức phao ngón tay | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam

.
LS-1900TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-1900TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-1900TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt nam
.
LS-74780 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-74780 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-74780 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi
.
LS-1900 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1900 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1900 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi
.
LS-1800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1800 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi
.
LS-1950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1950 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-159000 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-159000 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-159000 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-1755 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-1755 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-1755 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-77700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-77700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại V

LS-77700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-1750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1750 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-1700TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-1700TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại

LS-1700TFE series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-1700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Vi

LS-1700 series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
LS-3 Series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt

LS-3 Series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt

LS-3 Series | Magnetic float level switch | Công tắc mức phao từ tính | Đại lý Gems Sensor tại Việt Nam
.
EK | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

EK | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

EK | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam
.
MAN-90, P | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

MAN-90, P | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

MAN-90, P | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam
.
EL series | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

EL series | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

EL series | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam
.
MAN-63 | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

MAN-63 | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

MAN-63 | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam
.
P42 | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

P42 | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

P42 | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam
.
MPP | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

MPP | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

MPP | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam
.
HA Series | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

HA Series | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

HA Series | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam
.
DAN-HH | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

DAN-HH | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

DAN-HH | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam
.
PFS | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

PFS | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

PFS | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam
.
TFP-17 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP-17 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP-17 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam
.
Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam
.
TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam
.
TFP Standard | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP Standard | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP Standard | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam
.
TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam
.
TFP-47 | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực ph

TFP-47 | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực ph

TFP-47 | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm | Negele Viet Nam
.
TFP Thermowells | Stainless steel temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực

TFP Thermowells | Stainless steel temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực

TFP Thermowells | Stainless steel temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm | Negele Viet Nam
.
TFP | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm

TFP | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm

TFP | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm | Negele Viet Nam
.
FTS | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

FTS | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

FTS | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam
.
FWS-141 | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

FWS-141 | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

FWS-141 | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam
.
HM | Turbine flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng tuabin | Negele Viet Nam

HM | Turbine flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng tuabin | Negele Viet Nam

HM | Turbine flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng tuabin | Negele Viet Nam
.
FMI | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

FMI | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

FMI | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam
.
FMQ | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

FMQ | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

FMQ | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam
.
NSS-157 | Potentiometer level switch | Công tắc mức chiết áp | Negele Viet Nam

NSS-157 | Potentiometer level switch | Công tắc mức chiết áp | Negele Viet Nam

NSS-157 | Potentiometer level switch | Công tắc mức chiết áp | Negele Viet Nam
.
NVS Multilevel | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

NVS Multilevel | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

NVS Multilevel | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam
.
NVS series | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

NVS series | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

NVS series | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam
.
NCS Pharma series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Na

NCS Pharma series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Na

NCS Pharma series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam
.
NCS-M | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS-M | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS-M | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam
.
NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam
.
NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam
.
D3 | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

D3 | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

D3 | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam
.
DAN-TS | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

DAN-TS | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam

DAN-TS | Hydrostatic level sensor | Cảm biến mức thủy tĩnh | Negele Viet Nam
.

Top

   (0)