Waycon | Waycon Việt Nam | cảm biến Waycon | Encoder Waycon

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Waycon

mỗi trang
Waycon SX300-10-H15/63-F1 | Cảm biến vị trí tuyến tính Waycon SX300-10-H15/63-F1 NEW

Waycon SX300-10-H15/63-F1 | Cảm biến vị trí tuyến tính Waycon SX300-10-H15/63-F1

Waycon SX300-10-H15/63-F1 | Cảm biến vị trí tuyến tính Waycon SX300-10-H15/63-F1

.
WP | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

WP | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

WP | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam
.
Encoder Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam
.
Encoder PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam
.
EtherCAT | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

EtherCAT | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

EtherCAT | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam
.
Encoder Absoluto CANopen | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Absoluto CANopen | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Absoluto CANopen | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam
.
Encoder Absoluto SSI | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Absoluto SSI | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Absoluto SSI | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam
.
B58 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B58 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B58 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam
.
B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam
.
B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam
.
A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam
.
A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam
.
MXS2 | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

MXS2 | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

MXS2 | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam
.
MXW, MXI | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

MXW, MXI | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

MXW, MXI | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam
.
MXAZ | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

MXAZ | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

MXAZ | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam
.
LLD-150 | Laser distance sensor | Cảm biến khoảng cách laser | WayCon Việt Nam

LLD-150 | Laser distance sensor | Cảm biến khoảng cách laser | WayCon Việt Nam

LLD-150 | Laser distance sensor | Cảm biến khoảng cách laser | WayCon Việt Nam
.
LZW2-IP | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LZW2-IP | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LZW2-IP | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LSW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LSW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LSW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LMS18 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LMS18 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LMS18 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LZW2 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LZW2 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LZW2 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LRW2, LRW3 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LRW2, LRW3 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LRW2, LRW3 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LMI12-SE, LMI12-SL | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LMI12-SE, LMI12-SL | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LMI12-SE, LMI12-SL | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LZW1 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LZW1 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LZW1 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LRW1 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LRW1 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LRW1 | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
50 - 1 000 mm, max. ±0.05 % | LZW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việ

50 - 1 000 mm, max. ±0.05 % | LZW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việ

50 - 1 000 mm, max. ±0.05 % | LZW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
50 - 750 mm, max. ±0.05 % | LZW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt

50 - 750 mm, max. ±0.05 % | LZW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt

50 - 750 mm, max. ±0.05 % | LZW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LRW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LRW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam

LRW | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
0.5 - 200 mm | LAM | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

0.5 - 200 mm | LAM | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

0.5 - 200 mm | LAM | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LAH-G1 | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LAH-G1 | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LAH-G1 | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LAR | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LAR | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LAR | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LAS series | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LAS series | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LAS series | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LVISM | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LVISM | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LVISM | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LVPH | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LVPH | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LVPH | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
LVIG | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LVIG | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam

LVIG | Linear displacement sensor | Cảm biến dịch chuyển tuyến tính | WayCon Việt Nam
.
HX series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

HX series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

HX series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam
.
FX | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

FX | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

FX | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam
.
LX series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

LX series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

LX series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam
.
SX300 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Namc

SX300 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Namc

SX300 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam
.
SX135 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

SX135 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

SX135 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam
.
SX120 | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

SX120 | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

SX120 | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam
.
SX80 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

SX80 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

SX80 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam
.
SX50 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

SX50 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

SX50 series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam
.
MH120 | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

MH120 | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam

MH120 | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | WayCon Việt Nam
.

Top

   (0)