Sola | SolaHD | Bộ nguồn Sola Emerson | SolaHD Emerson

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Sola | SolaHD

mỗi trang
Power transformer | Máy biến áp | SOLA Vietnam

Power transformer | Máy biến áp | SOLA Vietnam

Power transformer | Máy biến áp | SOLA Vietnam
.
Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam

Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam

Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam
.
transformer |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam

transformer |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam

transformer |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam
.
SBE series |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam

SBE series |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam

SBE series |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam
.
Current transformer | Current transformer | Máy biến dòng | SOLA Vietnam

Current transformer | Current transformer | Máy biến dòng | SOLA Vietnam

Current transformer | Current transformer | Máy biến dòng | SOLA Vietnam
.
HSZ series | Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam

HSZ series | Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam

HSZ series | Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam
.
1 - 12 A, 3.3 - 48 V | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

1 - 12 A, 3.3 - 48 V | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

1 - 12 A, 3.3 - 48 V | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam
.
1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam
.
1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam
.
max. 100 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

max. 100 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

max. 100 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam
.
60 - 480 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

60 - 480 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

60 - 480 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam
.
120 - 240 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

120 - 240 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

120 - 240 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam
.
0.6 - 6 A, | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

0.6 - 6 A, | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

0.6 - 6 A, | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam
.
max. 500 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

max. 500 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

max. 500 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam
.
SDU series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

SDU series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

SDU series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam
.
S5K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

S5K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

S5K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam
.
S1K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

S1K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

S1K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam
.
S4K5U-5C series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

S4K5U-5C series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

S4K5U-5C series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam
.
S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam
.
S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam
.
SS series | Type 2 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam

SS series | Type 2 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam

SS series | Type 2 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam
.
SLAC series | Type surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam

SLAC series | Type surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam

SLAC series | Type surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam
.
STV 25K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STV 25K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STV 25K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam
.
STV 100K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STV 100K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STV 100K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam
.
STC-PoE series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STC-PoE series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STC-PoE series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam
.
STC-DRS series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STC-DRS series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STC-DRS series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam
.
STC 642 | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STC 642 | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STC 642 | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam
.
20 - 75 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

20 - 75 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

20 - 75 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam
.
max. 3 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

max. 3 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

max. 3 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam
.
max. 15 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

max. 15 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

max. 15 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam
.
CVS series | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

CVS series | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

CVS series | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam
.

Top

   (0)