Comitronic Vietnam | Comitronic Việt Nam | Nhà phân phối các thiết bị Comitronic tại Việt Nam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Comitronic

mỗi trang
EBMPapst R2D225-AU02-09 | Quạt tản nhiệt EBMPapst R2D225-AU02-09 | Fan

EBMPapst R2D225-AU02-09 | Quạt tản nhiệt EBMPapst R2D225-AU02-09 | Fan

EBMPapst R2D225-AU02-09 | Quạt tản nhiệt EBMPapst R2D225-AU02-09 | Fan | EBMPapst Việt Nam

.
C4SX/24V | Comitronic AWAX 26XXL | Rơ le an toàn C4SX/24V | Safety Relay | Comitronic Vietnam

C4SX/24V | Comitronic AWAX 26XXL | Rơ le an toàn C4SX/24V | Safety Relay | Comitronic Vietnam

C4SX/24V | Comitronic AWAX 26XXL | Rơ le an toàn C4SX/24V | Safety Relay | Comitronic Vietnam

.
AWAX 26XXL| Comitronic AWAX 26XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX 26XXL| Comitronic AWAX 26XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX 26XXL| Comitronic AWAX 26XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

.
SL50.5 | Comitronic SL50.5 | Đèn hiệu | Signaling indicator light | Comitronic Vietnam

SL50.5 | Comitronic SL50.5 | Đèn hiệu | Signaling indicator light | Comitronic Vietnam

SL50.5 | Comitronic SL50.5 | Đèn hiệu | Signaling indicator light | Comitronic Vietnam
.
CC80 | Comitronic CC80 | Đèn hiệu | Push-button switch | Comitronic Vietnam

CC80 | Comitronic CC80 | Đèn hiệu | Push-button switch | Comitronic Vietnam

CC80 | Comitronic CC80 | Đèn hiệu | Push-button switch | Comitronic Vietnam
.
Gallia T | Comitronic Gallia T | Đèn hiệu | Steady beacon | Comitronic Vietnam

Gallia T | Comitronic Gallia T | Đèn hiệu | Steady beacon | Comitronic Vietnam

Gallia T | Comitronic Gallia T | Đèn hiệu | Steady beacon | Comitronic Vietnam
.
Gallia ray | Comitronic Gallia ray | Đèn hiệu | Steady beacon | Comitronic Vietnam

Gallia ray | Comitronic Gallia ray | Đèn hiệu | Steady beacon | Comitronic Vietnam

Gallia ray | Comitronic Gallia ray | Đèn hiệu | Steady beacon | Comitronic Vietnam
.
Gallia eye | Comitronic Gallia eye | Đèn hiệu | Steady beacon | Comitronic Vietnam

Gallia eye | Comitronic Gallia eye | Đèn hiệu | Steady beacon | Comitronic Vietnam

Gallia eye | Comitronic Gallia eye | Đèn hiệu | Steady beacon | Comitronic Vietnam
.
B22-CV-1OL-RGO-D3T10-BU-MKT | Comitronic B22-CV | Điều khiển | Control knob | Comitronic Vietnam

B22-CV-1OL-RGO-D3T10-BU-MKT | Comitronic B22-CV | Điều khiển | Control knob | Comitronic Vietnam

B22-CV-1OL-RGO-D3T10-BU-MKT | Comitronic B22-CV | Điều khiển | Control knob | Comitronic Vietnam
.
B22_RESET | Comitronic B22_RESET | Công tắc | control knob | Comitronic Vietnam

B22_RESET | Comitronic B22_RESET | Công tắc | control knob | Comitronic Vietnam

B22_RESET | Comitronic B22_RESET | Công tắc | control knob | Comitronic Vietnam
.
B22_OFF | Comitronic B22_OFF | Công tắc | control knob | Comitronic Vietnam

B22_OFF | Comitronic B22_OFF | Công tắc | control knob | Comitronic Vietnam

B22_OFF | Comitronic B22_OFF | Công tắc | control knob | Comitronic Vietnam
.
B22_ON | Comitronic B22_ON | Công tắc | control knob | Comitronic Vietnam

B22_ON | Comitronic B22_ON | Công tắc | control knob | Comitronic Vietnam

B22_ON | Comitronic B22_ON | Công tắc | control knob | Comitronic Vietnam
.
KB100TR | Comitronic KB100TR | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam

KB100TR | Comitronic KB100TR | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam

KB100TR | Comitronic KB100TR | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam
.
KB100M | Comitronic KB100M | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam

KB100M | Comitronic KB100M | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam

KB100M | Comitronic KB100M | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam
.
KB100BI | Comitronic KB100BI | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam

KB100BI | Comitronic KB100BI | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam

KB100BI | Comitronic KB100BI | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam
.
KB100 | Comitronic KB100 | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam

KB100 | Comitronic KB100 | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam

KB100 | Comitronic KB100 | Công tắc | Touch switch | Comitronic Vietnam
.
XR530 | Comitronic XR530 | Đầu đọc ghi | Corded RFID reader-writer | Comitronic Vietnam

XR530 | Comitronic XR530 | Đầu đọc ghi | Corded RFID reader-writer | Comitronic Vietnam

XR530 | Comitronic XR530 | Đầu đọc ghi | Corded RFID reader-writer | Comitronic Vietnam
.
XORFS | Comitronic XORFS | Công tắc an toàn |Single-pole switch | Comitronic Vietnam

XORFS | Comitronic XORFS | Công tắc an toàn |Single-pole switch | Comitronic Vietnam

XORFS | Comitronic XORFS | Công tắc an toàn |Single-pole switch | Comitronic Vietnam
.
AMXRS | Comitronic AMXRS| công tắc an toàn |Single-pole switch | Comitronic Vietnam

AMXRS | Comitronic AMXRS| công tắc an toàn |Single-pole switch | Comitronic Vietnam

AMXRS | Comitronic AMXRS| công tắc an toàn |Single-pole switch | Comitronic Vietnam
.
LockGard | Comitronic LockGard | Hệ thống an toàn | Disconnect locking device | Comitronic Vietnam

LockGard | Comitronic LockGard | Hệ thống an toàn | Disconnect locking device | Comitronic Vietnam

LockGard | Comitronic LockGard | Hệ thống an toàn | Disconnect locking device | Comitronic Vietnam
.
VIGILGUARD | Comitronic VIGILGUARD | Hệ thống an toàn | Safety device | Comitronic Vietnam

VIGILGUARD | Comitronic VIGILGUARD | Hệ thống an toàn | Safety device | Comitronic Vietnam

VIGILGUARD | Comitronic VIGILGUARD | Hệ thống an toàn | Safety device | Comitronic Vietnam
.
ANAGUARD | Comitronic ANAGUARD | Hệ thống an toàn | Safety system ANAGUARD | Comitronic Vietnam

ANAGUARD | Comitronic ANAGUARD | Hệ thống an toàn | Safety system ANAGUARD | Comitronic Vietnam

ANAGUARD | Comitronic ANAGUARD | Hệ thống an toàn | Safety system ANAGUARD | Comitronic Vietnam
.
RDX8 | Comitronic RDX8 | Công tắc an toàn | Safety switch RDX8 | Comitronic Vietnam

RDX8 | Comitronic RDX8 | Công tắc an toàn | Safety switch RDX8 | Comitronic Vietnam

RDX8 | Comitronic RDX8 | Công tắc an toàn | Safety switch RDX8 | Comitronic Vietnam
.
AWAX26XXL EEX | Comitronic AWAX26XXL EEX | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX26XXL EEX | Comitronic AWAX26XXL EEX | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX26XXL EEX | Comitronic AWAX26XXL EEX | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
AWAX26XXL EEX3 | Comitronic AWAX26XXL EEX3 | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX26XXL EEX3 | Comitronic AWAX26XXL EEX3 | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX26XXL EEX3 | Comitronic AWAX26XXL EEX3 | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
SPEEDTRONIC | Comitronic SPEEDTRONIC | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

SPEEDTRONIC | Comitronic SPEEDTRONIC | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

SPEEDTRONIC | Comitronic SPEEDTRONIC | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
COM 3C | Comitronic COM 3C | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

COM 3C | Comitronic COM 3C | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

COM 3C | Comitronic COM 3C | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
C4SX | Comitronic C4SX | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

C4SX | Comitronic C4SX | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

C4SX | Comitronic C4SX | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
C4CK | Comitronic C4CK | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

C4CK | Comitronic C4CK | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

C4CK | Comitronic C4CK | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
CO13L | Comitronic CO13L | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

CO13L | Comitronic CO13L | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

CO13L | Comitronic CO13L | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
CO13XXL | Comitronic CO13XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

CO13XXL | Comitronic CO13XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

CO13XXL | Comitronic CO13XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
AWAX 28XXL | Comitronic AWAX 28XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX 28XXL | Comitronic AWAX 28XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX 28XXL | Comitronic AWAX 28XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
AWAX 26XXL| Comitronic AWAX 26XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX 26XXL| Comitronic AWAX 26XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX 26XXL| Comitronic AWAX 26XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
Air pressure switch | Comitronic Air pressure switch | Air pressure switch | Comitronic Vietnam

Air pressure switch | Comitronic Air pressure switch | Air pressure switch | Comitronic Vietnam

Air pressure switch | Comitronic Air pressure switch | Air pressure switch | Comitronic Vietnam
.
TRITHON | Comitronic TRITHON | Công tắc TRITHON | Sensitive switch TRITHON | Comitronic Vietnam

TRITHON | Comitronic TRITHON | Công tắc TRITHON | Sensitive switch TRITHON | Comitronic Vietnam

TRITHON | Comitronic TRITHON | Công tắc TRITHON | Sensitive switch TRITHON | Comitronic Vietnam
.
EPINUS | Comitronic EPINUS | Công tắc EPINUS | Sensitive switch EPINUS | Comitronic Vietnam

EPINUS | Comitronic EPINUS | Công tắc EPINUS | Sensitive switch EPINUS | Comitronic Vietnam

EPINUS | Comitronic EPINUS | Công tắc EPINUS | Sensitive switch EPINUS | Comitronic Vietnam

.
BOSTER | Comitronic BOSTER | Công tắc BOSTER | Sensitive switch BOSTER | Comitronic Vietnam

BOSTER | Comitronic BOSTER | Công tắc BOSTER | Sensitive switch BOSTER | Comitronic Vietnam

BOSTER | Comitronic BOSTER | Công tắc BOSTER | Sensitive switch BOSTER | Comitronic Vietnam
.
OPTOPUS DEC | Comitronic OPTOPUS DEC | Công tắc | Sensitive switch OPTOPUS DEC | Comitronic Vietnam

OPTOPUS DEC | Comitronic OPTOPUS DEC | Công tắc | Sensitive switch OPTOPUS DEC | Comitronic Vietnam

OPTOPUS DEC | Comitronic OPTOPUS DEC | Công tắc | Sensitive switch OPTOPUS DEC | Comitronic Vietnam
.
MASSIMOTTO ANA78S.2 | Comitronic ANA78S.2 | Công tắc |Single-pole switch | Comitronic Vietnam

MASSIMOTTO ANA78S.2 | Comitronic ANA78S.2 | Công tắc |Single-pole switch | Comitronic Vietnam

MASSIMOTTO ANA78S.2 | Comitronic ANA78S.2 | Công tắc |Single-pole switch | Comitronic Vietnam
.
ANATOM M18 | Comitronic ANATOM M18 | Công tắc | Sensitive switch ANATOM M18 | Comitronic Vietnam

ANATOM M18 | Comitronic ANATOM M18 | Công tắc | Sensitive switch ANATOM M18 | Comitronic Vietnam

ANATOM M18 | Comitronic ANATOM M18 | Công tắc | Sensitive switch ANATOM M18 | Comitronic Vietnam
.
ANATOM 98S | Comitronic ANATOM 98S | Công tắc | Sensitive switch ANATOM 98S | Comitronic Vietnam

ANATOM 98S | Comitronic ANATOM 98S | Công tắc | Sensitive switch ANATOM 98S | Comitronic Vietnam

ANATOM 98S | Comitronic ANATOM 98S | Công tắc | Sensitive switch ANATOM 98S | Comitronic Vietnam
.
ANATOM 78S | Comitronic ANATOM 78S | Công tắc | Sensitive switch ANATOM 78S | Comitronic Vietnam

ANATOM 78S | Comitronic ANATOM 78S | Công tắc | Sensitive switch ANATOM 78S | Comitronic Vietnam

ANATOM 78S | Comitronic ANATOM 78S | Công tắc | Sensitive switch ANATOM 78S | Comitronic Vietnam
.
SM2-OX | Comitronic SM2-OX | Hệ thống SM2-OX | Multi-point latching system | Comitronic Vietnam

SM2-OX | Comitronic SM2-OX | Hệ thống SM2-OX | Multi-point latching system | Comitronic Vietnam

SM2-OX | Comitronic SM2-OX | Hệ thống SM2-OX | Multi-point latching system | Comitronic Vietnam
.
MASSIMOTTO X5 M12 SR | Comitronic MASSIMOTTO X5 | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

MASSIMOTTO X5 M12 SR | Comitronic MASSIMOTTO X5 | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

MASSIMOTTO X5 M12 SR | Comitronic MASSIMOTTO X5 | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam
.
MASSIMOTTO X5 M12 AR | Comitronic MASSIMOTTO X5 | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

MASSIMOTTO X5 M12 AR | Comitronic MASSIMOTTO X5 | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

MASSIMOTTO X5 M12 AR | Comitronic MASSIMOTTO X5 | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam
.
FURTIF OPTO 2S | Comitronic FURTIF OPTO 2S | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF OPTO 2S | Comitronic FURTIF OPTO 2S | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF OPTO 2S | Comitronic FURTIF OPTO 2S | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam
.
FURTIF AMX 5 CK| Comitronic FURTIF AMX 5 CK | Công tắc khóa | Key lock switch | Comitronic Vietnam

FURTIF AMX 5 CK| Comitronic FURTIF AMX 5 CK | Công tắc khóa | Key lock switch | Comitronic Vietnam

FURTIF AMX 5 CK| Comitronic FURTIF AMX 5 CK | Công tắc khóa | Key lock switch | Comitronic Vietnam
.
FURTIF AMX | Comitronic FURTIF AMX | Công tắc FURTIF AMX | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF AMX | Comitronic FURTIF AMX | Công tắc FURTIF AMX | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF AMX | Comitronic FURTIF AMX | Công tắc FURTIF AMX | Sensitive switch | Comitronic Vietnam
.
FURTIF 7SSR24V | Comitronic FURTIF 7SSR24V | Công tắc cảm ứng | Touch switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 7SSR24V | Comitronic FURTIF 7SSR24V | Công tắc cảm ứng | Touch switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 7SSR24V | Comitronic FURTIF 7SSR24V | Công tắc cảm ứng | Touch switch | Comitronic Vietnam
.
FURTIF 5SSR24BX(US) | Comitronic FURTIF 5SSR24BX | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 5SSR24BX(US) | Comitronic FURTIF 5SSR24BX | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 5SSR24BX(US) | Comitronic FURTIF 5SSR24BX | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam
.
FURTIF 4SSR24BX | Comitronic FURTIF 4SSR24BX | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 4SSR24BX | Comitronic FURTIF 4SSR24BX | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 4SSR24BX | Comitronic FURTIF 4SSR24BX | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam
.
FURTIF 3SSR24V | Comitronic FURTIF 3SSR24V | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 3SSR24V | Comitronic FURTIF 3SSR24V | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 3SSR24V | Comitronic FURTIF 3SSR24V | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam
.
FURTIF 2SSR24V | Comitronic FURTIF 2SSR24V | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 2SSR24V | Comitronic FURTIF 2SSR24V | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 2SSR24V | Comitronic FURTIF 2SSR24V | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam
.
FURTIF 2SSR24BX | Comitronic FURTIF 2SSR24BX | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 2SSR24BX | Comitronic FURTIF 2SSR24BX | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam

FURTIF 2SSR24BX | Comitronic FURTIF 2SSR24BX | Công tắc | Sensitive switch | Comitronic Vietnam
.
AWAX 27XXL | Comitronic AWAX 27XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX 27XXL | Comitronic AWAX 27XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

AWAX 27XXL | Comitronic AWAX 27XXL | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
C4SX/24V | Comitronic C4SX/24V | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

C4SX/24V | Comitronic C4SX/24V | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam

C4SX/24V | Comitronic C4SX/24V | Rơ le an toàn | Safety Relay | Comitronic Vietnam
.
MX5CM12 | Comitronic MX5CM12 | Công tắc an toàn | Safety switch | Comitronic Vietnam

MX5CM12 | Comitronic MX5CM12 | Công tắc an toàn | Safety switch | Comitronic Vietnam

MX5CM12 | Comitronic MX5CM12 | Công tắc an toàn | Safety switch | Comitronic Vietnam
.
MX5CM12 | Comitronic MX5CM12 | Công tắc an toàn | Safety switch | Comitronic Vietnam

MX5CM12 | Comitronic MX5CM12 | Công tắc an toàn | Safety switch | Comitronic Vietnam

MX5CM12 | Comitronic MX5CM12 | Công tắc an toàn | Safety switch | Comitronic Vietnam
.
AXKEF CE13 | Mô-đun kết nối nhận dạng | RFID module Comitronic AXKEF CE1

AXKEF CE13 | Mô-đun kết nối nhận dạng | RFID module Comitronic AXKEF CE1

Incremental Universal industrial rotary encoders Up to 40,000 steps with 10,000 lines High degree of signal accuracy Ingress protection up to IP67 Fits most applications due to many flange and connection options Suitable for high shock loads Typical fields of application are machine tools, CNC axes, Packaging machines, Motors/ drives, Injection moulding machines, Sawing machines For EX applications, see RX 70-l Operating temperature up to 100°C (RI 58-T)
.

Top

   (0)