Bộ nguồn - Cổng chuyển đổi

mỗi trang
YR20.242 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR20.242 Puls  | Puls Vietnam Call

YR20.242 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR20.242 Puls | Puls Vietnam

YR20.242 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR20.242 Puls | Puls Vietnam

.
 Cảm biến lưu lượng TS-FK 12 | Tival Flow Sensor TS-FK 12 | Tival Sensor Việt Nam Call

Cảm biến lưu lượng TS-FK 12 | Tival Flow Sensor TS-FK 12 | Tival Sensor Việt Nam

Cảm biến lưu lượng TS-FK 12 | Tival Flow Sensor TS-FK 12 | Tival Sensor Việt Nam

.
Capacitive level limit switch TS-KGS-25 | Tival Công tắc giới hạn điện dung | Tival Sensor Việt Nam Call

Capacitive level limit switch TS-KGS-25 | Tival Công tắc giới hạn điện dung | Tival Sensor Việt Nam

Capacitive level limit switch TS-KGS-25 | Tival Công tắc giới hạn điện dung | Tival Sensor Việt Nam

.
Float switch OPT for liquid level control| Tival công tắc phao  | Tival Sensor Việt Nam Call

Float switch OPT for liquid level control| Tival công tắc phao | Tival Sensor Việt Nam

Float switch OPT for liquid level control| Tival công tắc phao | Tival Sensor Việt Nam

.
Máy phát đòn bẩy khớp| Tival Joint lever transmitter TS-KNG  | Tival Sensor Việt Nam Call

Máy phát đòn bẩy khớp| Tival Joint lever transmitter TS-KNG | Tival Sensor Việt Nam

Máy phát đòn bẩy khớp| Tival Joint lever transmitter TS-KNG | Tival Sensor Việt Nam

.
Công tắc phao TS-RFK| Tival Float switch TS-RFK, Level probe  | Tival Sensor Việt Nam Call

Công tắc phao TS-RFK| Tival Float switch TS-RFK, Level probe | Tival Sensor Việt Nam

Công tắc phao TS-RFK| Tival Float switch TS-RFK, Level probe | Tival Sensor Việt Nam

.
Công tắc mức với chuỗi tiếp xúc sậy| Tival Electronic level switch TS-LSD  | Tival Sensor Việt Nam Call

Công tắc mức với chuỗi tiếp xúc sậy| Tival Electronic level switch TS-LSD | Tival Sensor Việt Nam

Công tắc mức với chuỗi tiếp xúc sậy| Tival Electronic level switch TS-LSD | Tival Sensor Việt Nam

.
CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phasCT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietname 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phasCT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietname 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
ML100.272 Puls | Bộ nguồn Puls ML100.272 | Puls Power Supply ML100.272 | Puls Việt Nam Call

ML100.272 Puls | Bộ nguồn Puls ML100.272 | Puls Power Supply ML100.272 | Puls Việt Nam

ML100.272 Puls | Bộ nguồn Puls ML100.272 | Puls Power Supply ML100.272 | Puls Việt Nam

.
CPS20.241 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 20A | Puls Vietnam Call

CPS20.241 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 20A | Puls Vietnam

CPS20.241 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 20A | Puls Vietnam

.
SLA3.100 | Puls SLA3.100 | Bộ nguồn 1 pha | AC/DC power supply Puls SLA3.100 | Puls Việt Nam Call

SLA3.100 | Puls SLA3.100 | Bộ nguồn 1 pha | AC/DC power supply Puls SLA3.100 | Puls Việt Nam

SLA3.100 | Puls SLA3.100 | Bộ nguồn 1 pha | AC/DC power supply Puls SLA3.100 | Puls Việt Nam

.
Bộ nguồn Puls UB10.242 | AC/DC power supply UB10.242 | Puls Vietnam Call

Bộ nguồn Puls UB10.242 | AC/DC power supply UB10.242 | Puls Vietnam

Bộ nguồn Puls UB10.242 | AC/DC power supply UB10.242 | Puls Vietnam

.
Bộ nguồn Puls UB10.242 | AC/DC power supply UB10.242 | Puls Vietnam Call

Bộ nguồn Puls UB10.242 | AC/DC power supply UB10.242 | Puls Vietnam

Bộ nguồn Puls UB10.242 | AC/DC power supply UB10.242 | Puls Vietnam

.
UB10.241 Puls | UB10.241 Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam Call

UB10.241 Puls | UB10.241 Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam

UB10.241 Puls | UB10.241 Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam

.
UB10.241 Puls | UB10.241 Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam Call

UB10.241 Puls | UB10.241 Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam

UB10.241 Puls | UB10.241 Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam

.
ML30.106 Puls | Puls ML30.106 | Bộ nguồn +12 -12VDC 30W ML30.106 | Puls Vietnam Call

ML30.106 Puls | Puls ML30.106 | Bộ nguồn +12 -12VDC 30W ML30.106 | Puls Vietnam

ML30.106 Puls | Puls ML30.106 | Bộ nguồn +12 -12VDC 30W ML30.106 | Puls Vietnam

.
ML30.106 | Puls | Bộ nguồn +12 -12VDC 30W | Puls Vietnam Call

ML30.106 | Puls | Bộ nguồn +12 -12VDC 30W | Puls Vietnam

ML30.106 | Puls | Bộ nguồn +12 -12VDC 30W | Puls Vietnam

.
CPS20.481-D1 | Puls CPS20.481-D1 | Bộ nguồn Puls CPS20.481-D1 | Puls Power CPS20.481 | Puls Việt Nam Call

CPS20.481-D1 | Puls CPS20.481-D1 | Bộ nguồn Puls CPS20.481-D1 | Puls Power CPS20.481 | Puls Việt Nam

CPS20.481-D1 | Puls CPS20.481-D1 | Bộ nguồn Puls CPS20.481-D1 | Puls Power CPS20.481 | Puls Việt Nam

.
CP10.241-60 | Puls CP10.241-60 | Bộ nguồn Puls CP10.241-60 | Puls Việt Nam Call

CP10.241-60 | Puls CP10.241-60 | Bộ nguồn Puls CP10.241-60 | Puls Việt Nam

CP10.241-60 | Puls CP10.241-60 | Bộ nguồn Puls CP10.241-60 | Puls Việt Nam

.
Puls CS10.241 | Puls CS10.241-S1 | Puls CS10.242 | Puls CS10.243 | Puls CS10.244 | Puls Vietnam Call

Puls CS10.241 | Puls CS10.241-S1 | Puls CS10.242 | Puls CS10.243 | Puls CS10.244 | Puls Vietnam

Puls CS10.241 | Puls CS10.241-S1 | Puls CS10.242 | Puls CS10.243 | Puls CS10.244 | Puls Vietnam

.
CS10.244 | Puls CS10.244 | Bộ nguồn CS10.244 10A | Bộ nguồn Puls CS10.244 | Puls Việt Nam Call

CS10.244 | Puls CS10.244 | Bộ nguồn CS10.244 10A | Bộ nguồn Puls CS10.244 | Puls Việt Nam

CS10.244 | Puls CS10.244 | Bộ nguồn CS10.244 10A | Bộ nguồn Puls CS10.244 | Puls Việt Nam

.
CS10.243 | Puls CS10.243 | Bộ nguồn CS10.243 10A | Bộ nguồn Puls CS10.243 | Puls Việt Nam Call

CS10.243 | Puls CS10.243 | Bộ nguồn CS10.243 10A | Bộ nguồn Puls CS10.243 | Puls Việt Nam

CS10.243 | Puls CS10.243 | Bộ nguồn CS10.243 10A | Bộ nguồn Puls CS10.243 | Puls Việt Nam

.
CS10.243 | Puls CS10.243 | Bộ nguồn CS10.243 10A | Bộ nguồn Puls CS10.243 | Puls Việt Nam Call

CS10.243 | Puls CS10.243 | Bộ nguồn CS10.243 10A | Bộ nguồn Puls CS10.243 | Puls Việt Nam

CS10.243 | Puls CS10.243 | Bộ nguồn CS10.243 10A | Bộ nguồn Puls CS10.243 | Puls Việt Nam

.
CS10.242 | Puls CS10.242 | Bộ nguồn CS10.242 10A | Bộ nguồn Puls CS10.242 | Puls Việt Nam Call

CS10.242 | Puls CS10.242 | Bộ nguồn CS10.242 10A | Bộ nguồn Puls CS10.242 | Puls Việt Nam

CS10.242 | Puls CS10.242 | Bộ nguồn CS10.242 10A | Bộ nguồn Puls CS10.242 | Puls Việt Nam

.
CS10.241-S1 | Puls CS10.241-S1 | Bộ nguồn CS10.241 10A | Bộ nguồn Puls CS10.241 | Puls Việt Nam Call

CS10.241-S1 | Puls CS10.241-S1 | Bộ nguồn CS10.241 10A | Bộ nguồn Puls CS10.241 | Puls Việt Nam

CS10.241-S1 | Puls CS10.241-S1 | Bộ nguồn CS10.241 10A | Bộ nguồn Puls CS10.241 | Puls Việt Nam

.
CS10.241 | Puls CS10.241 | Bộ nguồn CS10.241 | Bộ nguồn Puls CS10.241 | Puls Việt Nam Call

CS10.241 | Puls CS10.241 | Bộ nguồn CS10.241 | Bộ nguồn Puls CS10.241 | Puls Việt Nam

CS10.241 | Puls CS10.241 | Bộ nguồn CS10.241 | Bộ nguồn Puls CS10.241 | Puls Việt Nam

.
PIC240.241C | PIC240.241D | Puls PIC240.241C | Puls PIC240.241D | Bộ nguồn Puls | Puls Vietnam Call

PIC240.241C | PIC240.241D | Puls PIC240.241C | Puls PIC240.241D | Bộ nguồn Puls | Puls Vietnam

PIC240.241C | PIC240.241D | Puls PIC240.241C | Puls PIC240.241D | Bộ nguồn Puls | Puls Vietnam

.
PIC240.241C | Puls PIC240.241| DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 10A | Puls Vietnam Call

PIC240.241C | Puls PIC240.241| DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 10A | Puls Vietnam

PIC240.241C | Puls PIC240.241| DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 10A | Puls Vietnam

.
CP10.242 | Puls | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24VDC, 10A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls Call

CP10.242 | Puls | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24VDC, 10A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

CP10.242 | Puls | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24VDC, 10A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

.
Puls CP10.241 | Bộ nguồn Puls Puls CP10.241 | AC/DC power supply Puls Puls CP10.241 | Puls Việt Nam Call

Puls CP10.241 | Bộ nguồn Puls Puls CP10.241 | AC/DC power supply Puls Puls CP10.241 | Puls Việt Nam

Puls CP10.241 | Bộ nguồn Puls Puls CP10.241 | AC/DC power supply Puls Puls CP10.241 | Puls Việt Nam

.
ML30.101 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 5V, 5A | Puls Vietnam Call

ML30.101 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 5V, 5A | Puls Vietnam

ML30.101 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 5V, 5A | Puls Vietnam

.
ML30.101 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 5V, 5A | Puls Vietnam Call

ML30.101 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 5V, 5A | Puls Vietnam

ML30.101 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 5V, 5A | Puls Vietnam

.
ML15.051 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 5V, 3A | Puls Vietnam Call

ML15.051 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 5V, 3A | Puls Vietnam

ML15.051 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 5V, 3A | Puls Vietnam

.
Bộ nguồn Puls SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam Call

Bộ nguồn Puls SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam

Bộ nguồn Puls SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam

.
Bộ nguồn PulsCS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A  | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls Call

Bộ nguồn PulsCS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

Bộ nguồn PulsCS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324 - sale02@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 81
 • Hôm nay 7,342
 • Hôm qua 9,648
 • Trong tuần 44,081
 • Trong tháng 271,001
 • Tổng cộng 15,952,090

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)