Bộ nguồn - Cổng chuyển đổi

mỗi trang
Power transformer | Máy biến áp | SOLA Vietnam Call

Power transformer | Máy biến áp | SOLA Vietnam

Power transformer | Máy biến áp | SOLA Vietnam

.
Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam Call

Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam

Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam

.
transformer |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam Call

transformer |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam

transformer |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam

.
SBE series |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam Call

SBE series |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam

SBE series |Electrical power supply transformer | Máy biến áp cung cấp điện | SOLA Vietnam

.
Current transformer | Current transformer | Máy biến dòng | SOLA Vietnam Call

Current transformer | Current transformer | Máy biến dòng | SOLA Vietnam

Current transformer | Current transformer | Máy biến dòng | SOLA Vietnam

.
 HSZ series | Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam Call

HSZ series | Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam

HSZ series | Isolation transformer | Biến áp cách ly | SOLA Vietnam

.
1 - 12 A, 3.3 - 48 V | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam Call

1 - 12 A, 3.3 - 48 V | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

1 - 12 A, 3.3 - 48 V | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

.
1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam Call

1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

.
1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam Call

1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

1 500 - 2 000 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

.
max. 100 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam Call

max. 100 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

max. 100 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

.
60 - 480 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam Call

60 - 480 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

60 - 480 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

.
120 - 240 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam Call

120 - 240 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

120 - 240 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

.
0.6 - 6 A, | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam Call

0.6 - 6 A, | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

0.6 - 6 A, | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

.
 max. 500 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam Call

max. 500 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

max. 500 W | AC/DC power supply | nguồn điện AC / DC | SOLA Vietnam

.
 SDU series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam Call

SDU series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

SDU series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

.
S5K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam Call

S5K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

S5K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

.
S1K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam Call

S1K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

S1K series | Off-line UPS | Bộ lưu điện ngoại tuyến | SOLA Vietnam

.
 S4K5U-5C series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam Call

S4K5U-5C series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

S4K5U-5C series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

.
 S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam Call

S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

.
 S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam Call

S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

S4K2UC series | On-line UPS | bộ lưu điện tuyến | SOLA Vietnam

.
SS series | Type 2 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam Call

SS series | Type 2 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam

SS series | Type 2 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam

.
SLAC series | Type surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam Call

SLAC series | Type surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam

SLAC series | Type surge arrester | bộ chông sét lan truyền 2 | SOLA Vietnam

.
STV 25K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam Call

STV 25K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STV 25K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

.
STV 100K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam Call

STV 100K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STV 100K series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

.
STC-PoE series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam Call

STC-PoE series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STC-PoE series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

.
STC-DRS series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam Call

STC-DRS series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STC-DRS series | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

.
STC 642 | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam Call

STC 642 | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

STC 642 | Type 1 surge arrester | bộ chông sét lan truyền 1 | SOLA Vietnam

.
20 - 75 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam Call

20 - 75 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

20 - 75 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

.
max. 3 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam Call

max. 3 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

max. 3 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

.
max. 15 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam Call

max. 15 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

max. 15 kVA | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

.
CVS series | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam Call

CVS series | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

CVS series | Electric power conditioner | Điều hòa điện | SOLA Vietnam

.
TOS6210 | Ground bond tester | Máy thử liên kết đất | Kikusui Việt Nam Call

TOS6210 | Ground bond tester | Máy thử liên kết đất | Kikusui Việt Nam

TOS6210 | Ground bond tester | Máy thử liên kết đất | Kikusui Việt Nam

.
PWR series | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam Call

PWR series | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam

PWR series | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam

.
PBZ | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam Call

PBZ | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam

PBZ | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam

.
TOS5300 | High-voltage tester | Máy kiểm tra điện áp cao | Kikusui Việt Nam Call

TOS5300 | High-voltage tester | Máy kiểm tra điện áp cao | Kikusui Việt Nam

TOS5300 | High-voltage tester | Máy kiểm tra điện áp cao | Kikusui Việt Nam

.
Power supply: switched-mode | Murr 85153 | Power supply 85153 | Murr Vietna Call

Power supply: switched-mode | Murr 85153 | Power supply 85153 | Murr Vietna

Power supply: switched-mode | Murr 85153 | Power supply 85153 | Murr Vietna

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 81
 • Hôm nay 3,138
 • Hôm qua 11,124
 • Trong tuần 3,138
 • Trong tháng 14,262
 • Tổng cộng 19,803,588

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)