Heidenhain Vietnam | Encoder | Bộ mã hóa vòng xoay Heidenhain | Đại lý Heidenhain tại Việt Nam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Heidenhain

mỗi trang
Heidenhain ID 734 637-52 | Cảm biến vòng quay Heidenhain ID 734 637-52 | SN 50 549 482 | 6FX2001-3JC22-3DA0 NEW

Heidenhain ID 734 637-52 | Cảm biến vòng quay Heidenhain ID 734 637-52 | SN 50 549 482 | 6FX2001-3JC22-3DA0

Heidenhain ID 734 637-52 | Cảm biến vòng quay Heidenhain ID 734 637-52 | SN 50 549 482 | 6FX2001-3JC22-3DA0

.
Heidenhain ERN 1020 2500 01 -03 K 1,00 01 50E14A 64 01 ..MT RV TTL 07 01 // 534909-04 | Encoder | Cảm biến vòng quay NEW

Heidenhain ERN 1020 2500 01 -03 K 1,00 01 50E14A 64 01 ..MT RV TTL 07 01 // 534909-04 | Encoder | Cảm biến vòng quay

Heidenhain ERN 1020 2500 01 -03 K 1,00 01 50E14A 64 01 ..MT RV TTL 07 01 // 534909-04 | Encoder | Cảm biến vòng quay

.
Heidenhain ROD 1030-1200, ID: 682089-10 | Encoder Heidenhain ROD 1030-1200, ID: 682089-10 | Heideihain Việt Nam NEW

Heidenhain ROD 1030-1200, ID: 682089-10 | Encoder Heidenhain ROD 1030-1200, ID: 682089-10 | Heideihain Việt Nam

Heidenhain ROD 1030-1200, ID: 682089-10 | Encoder Heidenhain ROD 1030-1200, ID: 682089-10 | Heideihain Việt Nam

.
Heidenhain LS 177 240 3,0 ML/2 .. I 4ZS14 TTLx5 50,00 90 OT 2F 01 .. // 605351-06 | Cảm biến vị trí tuyến tính | Heidenhain Vietnam NEW

Heidenhain LS 177 240 3,0 ML/2 .. I 4ZS14 TTLx5 50,00 90 OT 2F 01 .. // 605351-06 | Cảm biến vị trí tuyến tính | Heidenhain Vietnam

Heidenhain LS 177 240 3,0 ML/2 .. I 4ZS14 TTLx5 50,00 90 OT 2F 01 .. // 605351-06 | Cảm biến vị trí tuyến tính | Heidenhain Vietnam

.
Heidenhain ERN 1320 2048 40S16-FY | ID: 684 645-04 S4 | SN 47 169 706 | Encoder NEW

Heidenhain ERN 1320 2048 40S16-FY | ID: 684 645-04 S4 | SN 47 169 706 | Encoder

Heidenhain ERN 1320 2048 40S16-FY | ID: 684 645-04 S4 |  SN 47 169 706 | Encoder 

.
ROQ 400 series | Heidenhain ROQ 400 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam

ROQ 400 series | Heidenhain ROQ 400 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam

ROQ 400 series | Heidenhain ROQ 400 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam
.
ROC 400 series | Heidenhain ROC 400 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam

ROC 400 series | Heidenhain ROC 400 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam

ROC 400 series | Heidenhain ROC 400 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam
.
ROD 400 series | Heidenhain ROD 400 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam

ROD 400 series | Heidenhain ROD 400 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam

ROD 400 series | Heidenhain ROD 400 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam
.
ERN 1000 series | Heidenhain ERN 1000 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam

ERN 1000 series | Heidenhain ERN 1000 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam

ERN 1000 series | Heidenhain ERN 1000 series | Bộ mã hóa | Rotary encoder | Heidenhain Vietnam
.
ECA 4000 | Heidenhain ECA 4000 | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ECA 4000 | Heidenhain ECA 4000 | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ECA 4000 | Heidenhain ECA 4000 | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam
.
MRP 5000 series | Heidenhain MRP 5000 series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

MRP 5000 series | Heidenhain MRP 5000 series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

MRP 5000 series | Heidenhain MRP 5000 series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam
.
ERA 4000 series | Heidenhain ERA 4000 series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ERA 4000 series | Heidenhain ERA 4000 series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ERA 4000 series | Heidenhain ERA 4000 series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam
.
ERO 6000 series | Heidenhain ERO 6000 series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ERO 6000 series | Heidenhain ERO 6000 series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ERO 6000 series | Heidenhain ERO 6000 series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam
.
ERP 880 | Heidenhain ERP 880 | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ERP 880 | Heidenhain ERP 880 | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ERP 880 | Heidenhain ERP 880 | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam
.
ECN series | Heidenhain ECN series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ECN series | Heidenhain ECN series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ECN series | Heidenhain ECN series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam
.
ROD series | Heidenhain ROD series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ROD series | Heidenhain ROD series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

ROD series | Heidenhain ROD series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam
.
RON series | Heidenhain RON series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

RON series | Heidenhain RON series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

RON series | Heidenhain RON series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam
.
RCN series | Heidenhain RCN series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

RCN series | Heidenhain RCN series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam

RCN series | Heidenhain RCN series | Bộ mã hóa | Angle encoder | Heidenhain Vietnam
.
PP 281 | Heidenhain PP 281 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

PP 281 | Heidenhain PP 281 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

PP 281 | Heidenhain PP 281 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LIDA 287 | Heidenhain LIDA 287 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIDA 287 | Heidenhain LIDA 287 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIDA 287 | Heidenhain LIDA 287 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LIDA 277 | Heidenhain LIDA 277 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIDA 277 | Heidenhain LIDA 277 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIDA 277 | Heidenhain LIDA 277 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LIDA 483 | Heidenhain LIDA 483 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIDA 483 | Heidenhain LIDA 483 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIDA 483 | Heidenhain LIDA 483 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LIDA 473 | Heidenhain LIDA 473 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIDA 473 | Heidenhain LIDA 473 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIDA 473 | Heidenhain LIDA 473 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LIF 471 | Heidenhain LIF 471 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIF 471 | Heidenhain LIF 471 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIF 471 | Heidenhain LIF 471 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LIF 481 | Heidenhain LIF 481 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIF 481 | Heidenhain LIF 481 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIF 481 | Heidenhain LIF 481 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LIP 382 | Heidenhain LIP 382 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIP 382 | Heidenhain LIP 382 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIP 382 | Heidenhain LIP 382 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LIC 2197 | Heidenhain LIC 2197 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIC 2197 | Heidenhain LIC 2197 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIC 2197 | Heidenhain LIC 2197 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LIC 2117 | Heidenhain LIC 2117 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIC 2117 | Heidenhain LIC 2117 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIC 2117 | Heidenhain LIC 2117 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LIC 4193 | Heidenhain LIC 4193 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIC 4193 | Heidenhain LIC 4193 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIC 4193 | Heidenhain LIC 4193 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LIC 4113 | Heidenhain LIC 4113 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIC 4113 | Heidenhain LIC 4113 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LIC 4113 | Heidenhain LIC 4113 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LS 1679 | Heidenhain LS 1679 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LS 1679 | Heidenhain LS 1679 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LS 1679 | Heidenhain LS 1679 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LB 382 | Heidenhain LB 382 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LB 382 | Heidenhain LB 382 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LB 382 | Heidenhain LB 382 | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LS 400 series | Heidenhain LS 400 series | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LS 400 series | Heidenhain LS 400 series | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam

LS 400 series | Heidenhain LS 400 series | Bộ mã hóa | Linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LF 485 | Heidenhain LF 485 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Heidenhain Vietnam

LF 485 | Heidenhain LF 485 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Heidenhain Vietnam

LF 485 | Heidenhain LF 485 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LC 200 series | Heidenhain LC 200 series | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Heidenhain Vietnam

LC 200 series | Heidenhain LC 200 series | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Heidenhain Vietnam

LC 200 series | Heidenhain LC 200 series | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
LC 400 series | Heidenhain LC 400 series | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Heidenhain Vietnam

LC 400 series | Heidenhain LC 400 series | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Heidenhain Vietnam

LC 400 series | Heidenhain LC 400 series | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Heidenhain Vietnam
.
Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain
.
TT 140 S01 Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

TT 140 S01 Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

TT 140 S01 Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain
.
TT 140 S01 31S07 24 3,00 09 SC01 HTL Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

TT 140 S01 31S07 24 3,00 09 SC01 HTL Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

TT 140 S01 31S07 24 3,00 09 SC01 HTL Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain
.
UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A
.
UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A
.
UM 122D | Heidenhain | ID: 667 633-01/P7 S/N: 42 413 682 B | Inverter

UM 122D | Heidenhain | ID: 667 633-01/P7 S/N: 42 413 682 B | Inverter

UM 122D | Heidenhain | ID: 667 633-01/P7 S/N: 42 413 682 B | Inverter
.
EQN 1125 512 | Heidenhain | Encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ECN 131 | Heidenhain Vietnam

EQN 1125 512 | Heidenhain | Encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ECN 131 | Heidenhain Vietnam

EQN 1125 512 | Heidenhain | Encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ECN 131 | Heidenhain Vietnam
.
ECN 131 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ECN 131 | Heidenhain Vietnam

ECN 131 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ECN 131 | Heidenhain Vietnam

ECN 131 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ECN 131 | Heidenhain Vietnam
.
ROD 100 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROD 100 | Heidenhain Vietnam

ROD 100 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROD 100 | Heidenhain Vietnam

ROD 100 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROD 100 | Heidenhain Vietnam
.
ROD 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROD 400 | Heidenhain Vietnam

ROD 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROD 400 | Heidenhain Vietnam

ROD 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROD 400 | Heidenhain Vietnam
.
ROQ 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROQ 400 | Heidenhain Vietnam

ROQ 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROQ 400 | Heidenhain Vietnam

ROQ 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROQ 400 | Heidenhain Vietnam
.
ROC 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROC 400 | Heidenhain Vietnam

ROC 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROC 400 | Heidenhain Vietnam

ROC 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ROC 400 | Heidenhain Vietnam
.
ExN 1300 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ExN 1300|Heidenhain Vietnam

ExN 1300 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ExN 1300|Heidenhain Vietnam

ExN 1300 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa Heidenhan ExN 1300|Heidenhain Vietnam
.
ExN 1100 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ExN ExN 1100 | Heidenhain Vietnam

ExN 1100 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ExN ExN 1100 | Heidenhain Vietnam

ExN 1100 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ExN ExN 1100 | Heidenhain Vietnam
.
ExN 100 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ExN 100 | Heidenhain Vietnam

ExN 100 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ExN 100 | Heidenhain Vietnam

ExN 100 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ExN 100 | Heidenhain Vietnam
.
ExN 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóaExN 400 | Heidenhain Vietnam

ExN 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóaExN 400 | Heidenhain Vietnam

ExN 400 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóaExN 400 | Heidenhain Vietnam
.
ROQ 1025 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ROQ 1025 | Heidenhain Vietnam

ROQ 1025 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ROQ 1025 | Heidenhain Vietnam

ROQ 1025 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ROQ 1025 | Heidenhain Vietnam
.
ROC 1013 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ROC 1013 | Heidenhain Vietnam

ROC 1013 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ROC 1013 | Heidenhain Vietnam

ROC 1013 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ROC 1013 | Heidenhain Vietnam
.
ROC 1013 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ROC 1013 | Heidenhain Vietnam

ROC 1013 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ROC 1013 | Heidenhain Vietnam

ROC 1013 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ROC 1013 | Heidenhain Vietnam
.
EQN 1025 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa EQN 1025 | Heidenhain Vietnam

EQN 1025 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa EQN 1025 | Heidenhain Vietnam

EQN 1025 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa EQN 1025 | Heidenhain Vietnam
.
ECN 1013 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ECN 1013 | Heidenhain Vietnam

ECN 1013 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ECN 1013 | Heidenhain Vietnam

ECN 1013 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa ECN 1013 | Heidenhain Vietnam
.
ERN1000 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay ERN1000 | Heidenhain Vietnam

ERN1000 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay ERN1000 | Heidenhain Vietnam

ERN1000 | Heidenhain | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay ERN1000 | Heidenhain Vietnam
.

Top

   (0)