Thiết bị kiểm tra và đo lường

mỗi trang
AMG11 P29 Z0 | Baumer AMG11 P29 Z0 | Bộ mã hoá vòng xoay AMG11 P29 Z0 | Encoder AMG11 P29 Z0 Call

AMG11 P29 Z0 | Baumer AMG11 P29 Z0 | Bộ mã hoá vòng xoay AMG11 P29 Z0 | Encoder AMG11 P29 Z0

AMG11 P29 Z0 | Baumer AMG11 P29 Z0 | Bộ mã hoá vòng xoay AMG11 P29 Z0 | Encoder AMG11 P29 Z0

.
GX-2009 | Riken Keiki GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito Call

GX-2009 | Riken Keiki GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

GX-2009 | Riken Keiki GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

.
35-13319M | Topwoarx 35-13319M | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx Call

35-13319M | Topwoarx 35-13319M | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx

35-13319M | Topworx 35-13319M | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx

.
ES4036-5W-X | ES4136-5N-X day/night with wiper | Camera Pelco Vietnam Call

ES4036-5W-X | ES4136-5N-X day/night with wiper | Camera Pelco Vietnam

ES4036-5W-X | ES4136-5N-X day/night with wiper | Camera Pelco Vietnam

.
86/IP8000-M | Baelz | Van 3 ngã điều khiển bằng khí nén | Baelz vietnam Call

86/IP8000-M | Baelz | Van 3 ngã điều khiển bằng khí nén | Baelz vietnam

86/IP8000-M | Baelz | Van 3 ngã điều khiển bằng khí nén | Baelz vietnam

.
373-P21-6-FuS21-22mm | Baelz | Van 3 ngã điều khiển bằng khí nén | Baelz vietnam Call

373-P21-6-FuS21-22mm | Baelz | Van 3 ngã điều khiển bằng khí nén | Baelz vietnam

373-P21-6-FuS21-22mm | Baelz | Van 3 ngã điều khiển bằng khí nén | Baelz vietnam

.
342-BK-DN 40- PN 16/25-Kvs 25 | Baelz | Van 3 ngã điều khiển bằng khí nén | Baelz vietnam Call

342-BK-DN 40- PN 16/25-Kvs 25 | Baelz | Van 3 ngã điều khiển bằng khí nén | Baelz vietnam

342-BK-DN 40- PN 16/25-Kvs 25 | Baelz | Van 3 ngã điều khiển bằng khí nén | Baelz vietnam

.
RVI50N-09BK0A3TN-00360 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam Call

RVI50N-09BK0A3TN-00360 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

RVI50N-09BK0A3TN-00360 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

.
NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biến tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam Call

NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biến tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam

NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biến tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam

.
FRV40D2M1ST | Pelco FRV40D2M1ST | Receiver Multimode ST Connector | Bộ chuyển đôỉ quang điện | Call

FRV40D2M1ST | Pelco FRV40D2M1ST | Receiver Multimode ST Connector | Bộ chuyển đôỉ quang điện |

FRV40D2M1ST | Pelco FRV40D2M1ST | Receiver Multimode ST Connector | Bộ chuyển đôỉ quang điện |

.
FTV40D2M1ST | Pelco FTV40D2M1ST | Transmitter Multimode ST Connector | Bộ chuyển đôỉ quang điện | Call

FTV40D2M1ST | Pelco FTV40D2M1ST | Transmitter Multimode ST Connector | Bộ chuyển đôỉ quang điện |

FTV40D2M1ST | Pelco FTV40D2M1ST | Transmitter Multimode ST Connector | Bộ chuyển đôỉ quang điện |

.
3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam Call

3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam

3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam

.
3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam Call

3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam

3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam

.
GX-2009 | Riken Keiki GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito Call

GX-2009 | Riken Keiki GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

GX-2009 | Riken Keiki GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

.
GX-2009 | Riken Keiki GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito Call

GX-2009 | Riken Keiki GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

GX-2009 | Riken Keiki GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

.
C10-DN-6X | Pelco C10-DN-6X | Camera | C10DN-6X Day/Night Camera (PAL) Call

C10-DN-6X | Pelco C10-DN-6X | Camera | C10DN-6X Day/Night Camera (PAL)

C10-DN-6X | Pelco C10-DN-6X | Camera | C10DN-6X Day/Night Camera (PAL)

.
HiD2026 | Pepperl & Fuchs HiD2026 | Transmitter Power Supply HiD2026 | Bộ truyền nguồn Call

HiD2026 | Pepperl & Fuchs HiD2026 | Transmitter Power Supply HiD2026 | Bộ truyền nguồn

HiD2026 | Pepperl & Fuchs HiD2026 | Transmitter Power Supply HiD2026 | Bộ truyền nguồn

.
HiD2030 | Pepperl & Fuchs HiD2030 | Transmitter Power Supply HiD2030 | Bộ truyền nguồn Call

HiD2030 | Pepperl & Fuchs HiD2030 | Transmitter Power Supply HiD2030 | Bộ truyền nguồn

HiD2030 | Pepperl & Fuchs HiD2030 | Transmitter Power Supply HiD2030 | Bộ truyền nguồn

.
1S-100LP / 1S-010LP / 1S-100 / 1S-010 / 1S-010FIS | Citizen | Bộ hiển thị Tri-Metron | Citizen Call

1S-100LP / 1S-010LP / 1S-100 / 1S-010 / 1S-010FIS | Citizen | Bộ hiển thị Tri-Metron | Citizen

1S-100LP / 1S-010LP / 1S-100 / 1S-010 / 1S-010FIS | Citizen | Bộ hiển thị Tri-Metron | Citizen

.
ENC5516 | Pelco ENC5516 | Bô mã hóa 16 kênh | 6-Channel H.264 Direct-Attached Encoder  Pelco Vietnam Call

ENC5516 | Pelco ENC5516 | Bô mã hóa 16 kênh | 6-Channel H.264 Direct-Attached Encoder Pelco Vietnam

ENC5516 | Pelco ENC5516 | Bô mã hóa 16 kênh | 6-Channel H.264 Direct-Attached Encoder Pelco Vietnam

.
DSSRV2-040 | Pelco DSSRV2-040 | Đầu ghi hình Analogue | H.264 Network Video Recorder | Pelco Vietnam Call

DSSRV2-040 | Pelco DSSRV2-040 | Đầu ghi hình Analogue | H.264 Network Video Recorder | Pelco Vietnam

DSSRV2-040 | Pelco DSSRV2-040 | Đầu ghi hình Analogue | H.264 Network Video Recorder | Pelco Vietnam

.
Pelco ES4136-5N-X | ES4136-5N-X day/night with wiper | Camera Pelco Vietnam Call

Pelco ES4136-5N-X | ES4136-5N-X day/night with wiper | Camera Pelco Vietnam

Pelco ES4136-5N-X | ES4136-5N-X day/night with wiper | Camera Pelco Vietnam

.
6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson Call

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

.
6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson Call

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

.
6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson Call

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

.
35-13319M | Topworx 35-13319M | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx Call

35-13319M | Topworx 35-13319M | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx

35-13319M | Topworx 35-13319M | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx

.
7G-1356T-B2 | Topworx 7G-1356T-B2 | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx Call

7G-1356T-B2 | Topworx 7G-1356T-B2 | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx

7G-1356T-B2 | Topworx 7G-1356T-B2 | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx

.
HP3-M-AC24V | Relay | Rơ le Panasonic HP3-M-AC24V | 10A 1/2HP 125/250VAC | Panasonic Relay Call

HP3-M-AC24V | Relay | Rơ le Panasonic HP3-M-AC24V | 10A 1/2HP 125/250VAC | Panasonic Relay

HP3-M-AC24V | Relay | Rơ le Panasonic HP3-M-AC24V | 10A 1/2HP 125/250VAC | Panasonic Relay

.
Disc. 1.5-1811JD-0-6X1-22WSC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Van an toàn | GE Vietnam Call

Disc. 1.5-1811JD-0-6X1-22WSC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Van an toàn | GE Vietnam

Disc. 1.5-1811JD-0-6X1-22WSC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Van an toàn | GE Vietnam

.
Seat Bushing 1.5-1811JD-0-6X1-22WSC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Van an toàn | GE Vietnam Call

Seat Bushing 1.5-1811JD-0-6X1-22WSC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Van an toàn | GE Vietnam

Seat Bushing 1.5-1811JD-0-6X1-22WSC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Van an toàn | GE Vietnam

.
1.5-1811JD-0-6X1-22WSC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Safety Valve | Van an toàn | GE Vietnam Call

1.5-1811JD-0-6X1-22WSC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Safety Valve | Van an toàn | GE Vietnam

1.5-1811JD-0-6X1-22WSC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Safety Valve | Van an toàn | GE Vietnam

.
1.5-1811JD-0-6X1-22W SC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Safety Valve | Van an toàn | GE Vietnam Call

1.5-1811JD-0-6X1-22W SC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Safety Valve | Van an toàn | GE Vietnam

1.5-1811JD-0-6X1-22W SC | Dresser Valve | GE Oil&Gas | Safety Valve | Van an toàn | GE Vietnam

.
MLV11-8-500-Ex | Diffuse mode sensor, MLV11-8-500-Ex/40b/ | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam Call

MLV11-8-500-Ex | Diffuse mode sensor, MLV11-8-500-Ex/40b/ | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam

ATEX-, IECEX approval for zone 20 (Dust) and zone 1 (Gas) Intrinsically safe, Ex op is ia IIC T6 Gb/IIIC T 135 °C Da Adjustable sensor head Scratch resistant mineral glass lens

.
OCT300-M1K-N2 | Diffuse mode sensor, NAMUR OCT300-M1K-N2 | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam Call

OCT300-M1K-N2 | Diffuse mode sensor, NAMUR OCT300-M1K-N2 | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam

ATEX-, IECEX approval for zone 20 (Dust) and zone 1 (Gas) Intrinsically safe, Ex op is ia IIC T6 Gb/IIIC T 135 °C Da Adjustable sensor head Scratch resistant mineral glass lens

.
DPI 620 | GE DPI 620 | Genii - Multifunction Calibrator | Bộ hiệu chuẩn đa năng | GE Vietnam Call

DPI 620 | GE DPI 620 | Genii - Multifunction Calibrator | Bộ hiệu chuẩn đa năng | GE Vietnam

DPI 620 | GE DPI 620 | Genii - Multifunction Calibrator | Bộ hiệu chuẩn đa năng | GE Vietnam

.
OTDK502A0002 | Wenglor OTDK502A0002 | Cảm biến quang Wenglor OTDK502A0002 | Reflex Sensor | Wenglor Call

OTDK502A0002 | Wenglor OTDK502A0002 | Cảm biến quang Wenglor OTDK502A0002 | Reflex Sensor | Wenglor

OTDK502A0002 | Wenglor OTDK502A0002 | Cảm biến quang Wenglor OTDK502A0002 | Reflex Sensor | Wenglor

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 156
  • Hôm nay 6,985
  • Hôm qua 9,481
  • Trong tuần 6,985
  • Trong tháng 233,758
  • Tổng cộng 5,800,139

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)