Thiết bị kiểm tra và đo lường

mỗi trang
R2D250-AF10-12 |EBMPaspt R2D250-AF10-12| quạt Tản nhiệt | EPM papst Vietnam Call

R2D250-AF10-12 |EBMPaspt R2D250-AF10-12| quạt Tản nhiệt | EPM papst Vietnam

R2D250-AF10-12 |EBMPaspt R2D250-AF10-12| quạt Tản nhiệt | EPM papst Vietnam

.
A2D160-AB22-06 |EBMPaspt A2D160-AB22-06| quạt Tản nhiệt | EPM papst Vietnam Call

A2D160-AB22-06 |EBMPaspt A2D160-AB22-06| quạt Tản nhiệt | EPM papst Vietnam

A2D160-AB22-06 |EBMPaspt A2D160-AB22-06| quạt Tản nhiệt | EPM papst Vietnam

.
 R2D160-AF28-27 |R2D160-AF28-27 ebm-papst | quạt Tản nhiệt | EPM papst Vietnam Call

R2D160-AF28-27 |R2D160-AF28-27 ebm-papst | quạt Tản nhiệt | EPM papst Vietnam

R2D160-AF28-27 |R2D160-AF28-27 ebm-papst | quạt Tản nhiệt | EPM papst Vietnam

.
MK V11D15 | MK V11D15 PIZZATO ELETTRICA | Công tắc hành động | Pizzato Vietnam Call

MK V11D15 | MK V11D15 PIZZATO ELETTRICA | Công tắc hành động | Pizzato Vietnam

MK V11D15 | MK V11D15 PIZZATO ELETTRICA | Công tắc hành động | Pizzato Vietnam

.
MK V11D15 | MK V11D15 PIZZATO ELETTRICA | Công tắc hành động | Pizzato Vietnam Call

MK V11D15 | MK V11D15 PIZZATO ELETTRICA | Công tắc hành động | Pizzato Vietnam

MK V11D15 | MK V11D15 PIZZATO ELETTRICA | Công tắc hành động | Pizzato Vietnam

.
DE10P-20-S-S-IP65 | Electronic position indicator | chỉ báo vị trí | SIKO Vietnam Call

DE10P-20-S-S-IP65 | Electronic position indicator | chỉ báo vị trí | SIKO Vietnam

DE10P-20-S-S-IP65 | Electronic position indicator | chỉ báo vị trí | SIKO Vietnam

.
BHF 03.25W200-L2-9 | BaumerBHF 03.25W200-L2-9 | Bộ mã hóa | Baumer Vietnam Call

BHF 03.25W200-L2-9 | BaumerBHF 03.25W200-L2-9 | Bộ mã hóa | Baumer Vietnam

BHF 03.25W200-L2-9 | BaumerBHF 03.25W200-L2-9 | Bộ mã hóa | Baumer Vietnam

.
R3G220-RC05-07 | ebm-papst R3G220-RC05-07 | EPM-papst Việt nam Call

R3G220-RC05-07 | ebm-papst R3G220-RC05-07 | EPM-papst Việt nam

R3G220-RC05-07 | ebm-papst R3G220-RC05-07 | EPM-papst Việt nam

.
Van Thủy Lực| Van Điện Từ DG4V-3-6C-M-U-C6-60 |EATON VICKERS Call

Van Thủy Lực| Van Điện Từ DG4V-3-6C-M-U-C6-60 |EATON VICKERS

Van Thủy Lực| Van Điện Từ DG4V-3-6C-M-U-C6-60 |EATON VICKERS

.
UNAM 12I9914/S14D |Ultrasonic distance measuring sensors| Cảm biến siêu âm EATON Vietnam Call

UNAM 12I9914/S14D |Ultrasonic distance measuring sensors| Cảm biến siêu âm EATON Vietnam

UNAM 12I9914/S14D |Ultrasonic distance measuring sensors| Cảm biến siêu âm EATON Vietnam

.
Vickers DG4V4-012A-M-S3-PA5W-B-5-10-S633 | Hydraulic Directional Control Valve| EATON Vietnam Call

Vickers DG4V4-012A-M-S3-PA5W-B-5-10-S633 | Hydraulic Directional Control Valve| EATON Vietnam

Vickers DG4V4-012A-M-S3-PA5W-B-5-10-S633 | Hydraulic Directional Control Valve| EATON Vietnam

.
STP4A-4121A024M 093159 | Locking Safety Switch | Khóa công tắc an toan Euchner Vietnam Call

STP4A-4121A024M 093159 | Locking Safety Switch | Khóa công tắc an toan Euchner Vietnam

STP4A-4121A024M 093159 | Locking Safety Switch | Khóa công tắc an toan Euchner Vietnam

.
Euchner MGB-H-AA1A1-R-100464 | Handle module MGB-H-AA1A1-R-100464 | Euchner Vietnam Call

Euchner MGB-H-AA1A1-R-100464 | Handle module MGB-H-AA1A1-R-100464 | Euchner Vietnam

Euchner MGB-H-AA1A1-R-100464 | Handle module MGB-H-AA1A1-R-100464 | Euchner Vietnam

.
Lika CK58-H-1000ZCU415RL3 | Cảm biến vòng quay Lika CK58-H-1000ZCU415RL3| Encoder Lika Call

Lika CK58-H-1000ZCU415RL3 | Cảm biến vòng quay Lika CK58-H-1000ZCU415RL3| Encoder Lika

Lika CK58-H-1000ZCU415RL3 | Cảm biến vòng quay Lika CK58-H-1000ZCU415RL3| Encoder Lika

.
Pilz 502224 PSEN 2.1p-24 PSEN 2.1-20 Int.magn. ATEX 8mm | Pilz Vietnam Call

Pilz 502224 PSEN 2.1p-24 PSEN 2.1-20 Int.magn. ATEX 8mm | Pilz Vietnam

Pilz 502224 PSEN 2.1p-24 PSEN 2.1-20 Int.magn. ATEX 8mm | Pilz Vietnam

.
SMC VFS2110-1DC-01 | van định hướng SMC VFS2110-1DC-01 | SMC Vietnam Call

SMC VFS2110-1DC-01 | van định hướng SMC VFS2110-1DC-01 | SMC Vietnam

SMC VFS2110-1DC-01 | van định hướng SMC VFS2110-1DC-01 | SMC Vietnam

.
RKC T221-5000-EXA-Y-J | Bộ điều khiển RKC T221-5000-EXA-Y-J | RKC vietnam Call

RKC T221-5000-EXA-Y-J | Bộ điều khiển RKC T221-5000-EXA-Y-J | RKC vietnam

RKC T221-5000-EXA-Y-J | Bộ điều khiển RKC T221-5000-EXA-Y-J | RKC vietnam

.
DA09S-0030 | Siko DA09S-0030 | Bộ chỉ báo vòng quay | Siko Việt Nam Call

DA09S-0030 | Siko DA09S-0030 | Bộ chỉ báo vòng quay | Siko Việt Nam

DA09S-0030 | Siko DA09S-0030 | Bộ chỉ báo vòng quay | Siko Việt Nam

.
SC-3616 | Fotek SC-3616 | Function Counter | Fotek Việt Nam Call

SC-3616 | Fotek SC-3616 | Function Counter | Fotek Việt Nam

SC-3616 | Fotek SC-3616 | Function Counter | Fotek Việt Nam

.
DMR-60X-05 | Cognex DMR-60X-05 | Scanner Cognex | Cognex Việt Nam Call

DMR-60X-05 | Cognex DMR-60X-05 | Scanner Cognex | Cognex Việt Nam

DMR-60X-05 | Cognex DMR-60X-05 | Scanner Cognex | Cognex Việt Nam

.
CP15-CS-M5 | Solvac CP15-CS-M5 | Núm hút chân không | Suction Cup Solvac | Solvac Việt Nam Call

CP15-CS-M5 | Solvac CP15-CS-M5 | Núm hút chân không | Suction Cup Solvac | Solvac Việt Nam

CP15-CS-M5 | Solvac CP15-CS-M5 | Núm hút chân không | Suction Cup Solvac | Solvac Việt Nam

.
 VSM02-7-4-N | Solvac VSM02-7-4-N | Vacuum Pump Solvac | Solvac Việt Nam Call

VSM02-7-4-N | Solvac VSM02-7-4-N | Vacuum Pump Solvac | Solvac Việt Nam

VSM02-7-4-N | Solvac VSM02-7-4-N | Vacuum Pump Solvac | Solvac Việt Nam

.
PBSN-1.2.B72.R.A1.44.03.2.1 | Baumer PBSN-1.2.B72.R.A1.44.03.2.1 | Cảm biến | Baumer Vietnam Call

PBSN-1.2.B72.R.A1.44.03.2.1 | Baumer PBSN-1.2.B72.R.A1.44.03.2.1 | Cảm biến | Baumer Vietnam

PBSN-1.2.B72.R.A1.44.03.2.1 | Baumer PBSN-1.2.B72.R.A1.44.03.2.1 | Cảm biến | Baumer Vietnam

.
FHDK 14P5101/S35A | Baumer FHDK 14P5101/S3 | Cảm biến | Diffuse sensors | Baumer Vietnam Call

FHDK 14P5101/S35A | Baumer FHDK 14P5101/S3 | Cảm biến | Diffuse sensors | Baumer Vietnam

FHDK 14P5101/S35A | Baumer FHDK 14P5101/S3 | Cảm biến | Diffuse sensors | Baumer Vietnam

.
LRD6300 | LRD6300C | Lion | Cảm biến nhãn LRD6300 | LRD6300C Label Sensor | Lion Vietnam Call

LRD6300 | LRD6300C | Lion | Cảm biến nhãn LRD6300 | LRD6300C Label Sensor | Lion Vietnam

LRD6300 | LRD6300C | Lion | Cảm biến nhãn LRD6300 | LRD6300C Label Sensor | Lion Vietnam

.
ENI58IL-S10CA5-2048UD2-RC1  | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam Call

ENI58IL-S10CA5-2048UD2-RC1 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

ENI58IL-S10CA5-2048UD2-RC1 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

.
RVI58N-011K1R6XN-02048 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam Call

RVI58N-011K1R6XN-02048 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

RVI58N-011K1R6XN-02048 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

.
Oil seal TC 50x62x7 | Oil seal | SKF TC 50x62x7 | SKF Việt Nam Call

Oil seal TC 50x62x7 | Oil seal | SKF TC 50x62x7 | SKF Việt Nam

Oil seal TC 50x62x7 | Oil seal | SKF TC 50x62x7 | SKF Việt Nam

.
CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam Call

CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam

CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam

.
CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam Call

CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam

CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam

.
Lafert SE02 XSW000010000  | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam Call

Lafert SE02 XSW000010000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

Lafert SE02 XSW000010000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

.
Lafert SE02 XSW000020000  | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam Call

Lafert SE02 XSW000020000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

Lafert SE02 XSW000020000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

.
Lafert SE02 XSW000020000  | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam Call

Lafert SE02 XSW000020000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

Lafert SE02 XSW000020000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

.
CEP7-ED1DB | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

CEP7-ED1DB | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

CEP7-ED1DB | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
CA7-16-10-220W | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

CA7-16-10-220W | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

CA7-16-10-220W | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
TRIP CONTACT FRONT MT 1NO 1NO 	KT7-PEF1-S10/N1 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

TRIP CONTACT FRONT MT 1NO 1NO KT7-PEF1-S10/N1 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

TRIP CONTACT FRONT MT 1NO 1NO KT7-PEF1-S10/N1 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 78
 • Hôm nay 2,216
 • Hôm qua 11,124
 • Trong tuần 2,216
 • Trong tháng 13,340
 • Tổng cộng 19,802,666

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)