Temperature and Humidity Measurement | Thiết bị đo nhiệt độ và độ ấm

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Đo lường nhiệt độ và độ ẩm

mỗi trang
DSU225F002 | DSU225F002 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

DSU225F002 | DSU225F002 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

DSU225 F002 | DSU225F002 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

.
Sauter DFC17B59F001 | Cảm biến áp suất Sauter DFC17B59F001 | Pressure Sensor Sauter DFC17B59F001 NEW

Sauter DFC17B59F001 | Cảm biến áp suất Sauter DFC17B59F001 | Pressure Sensor Sauter DFC17B59F001

 Sauter DFC17B59F001 | Cảm biến áp suất  Sauter DFC17B59F001 | Pressure Sensor  Sauter DFC17B59F001

.
Kobold PSE-12498R15UP | Cảm biến dòng chảy Kobold PSE-12498R15UP | Flow Sensor Kobold PSE-12498R15UP NEW

Kobold PSE-12498R15UP | Cảm biến dòng chảy Kobold PSE-12498R15UP | Flow Sensor Kobold PSE-12498R15UP

Kobold PSE-12498R15UP | Cảm biến dòng chảy Kobold PSE-12498R15UP | Flow Sensor Kobold PSE-12498R15UP

.
Eytech THS25-A11-30-5 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Eytech THS25-A11-30-5 | Eyctech Việt Nam NEW

Eytech THS25-A11-30-5 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Eytech THS25-A11-30-5 | Eyctech Việt Nam

Eytech THS25-A11-30-5 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Eytech THS25-A11-30-5 | Eyctech Việt Nam

.
Eytech TTHS304-T301H001-XMP2 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Eytech THS304-T301H001-XMP2 | Eyctech Việt Nam NEW

Eytech TTHS304-T301H001-XMP2 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Eytech THS304-T301H001-XMP2 | Eyctech Việt Nam

Eytech TTHS304-T301H001-XMP2 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Eytech THS304-T301H001-XMP2 | Eyctech Việt Nam

.
Sauter DSH152F001 | Công Tắc Sauter DSH152F001 | Sauter DSH152F001 | Sauter VietNam NEW

Sauter DSH152F001 | Công Tắc Sauter DSH152F001 | Sauter DSH152F001 | Sauter VietNam

Sauter DSH152F001 | Công Tắc Sauter DSH152F001  | Sauter DSH152F001 | Sauter VietNam

.
Optris OPTCTLC02 | Cảm biến nhiệt độ Optris OPTCTLC02 | Temperature Sensor Optris OPTCTLC02

Optris OPTCTLC02 | Cảm biến nhiệt độ Optris OPTCTLC02 | Temperature Sensor Optris OPTCTLC02

Optris OPTCTLC02 | Cảm biến nhiệt độ Optris OPTCTLC02 | Temperature Sensor Optris OPTCTLC02

.
AFMT-042-1000 | Eyctech AFMT-042-1000 | Cảm biến đo lưu lượng gió | Average Flow Measuring Tube | E

AFMT-042-1000 | Eyctech AFMT-042-1000 | Cảm biến đo lưu lượng gió | Average Flow Measuring Tube | E

AFMT-042-1000 | Eyctech AFMT-042-1000 | Cảm biến đo lưu lượng gió | Average Flow Measuring Tube | E
.
Sauter AK43PF002 | Đầu khí Sauter AK43PF002 | Pneumatic Sauter AK43PF002

Sauter AK43PF002 | Đầu khí Sauter AK43PF002 | Pneumatic Sauter AK43PF002

Sauter AK43PF002 | Đầu khí Sauter AK43PF002 | Pneumatic Sauter AK43PF002
.
Gefran LT-M-0450-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0450-S | Position Sensor Gefran LT-M-045

Gefran LT-M-0450-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0450-S | Position Sensor Gefran LT-M-045

Gefran LT-M-0450-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0450-S | Position Sensor Gefran LT-M-0450-S
.
Gefran LT-M-0600-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0600-S | Position Sensor Gefran LT-M-060

Gefran LT-M-0600-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0600-S | Position Sensor Gefran LT-M-060

Gefran LT-M-0600-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0600-S | Position Sensor Gefran LT-M-0600-S
.
Gefran LT-M-0200-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0200-S | Position Sensor Gefran LT-M-020

Gefran LT-M-0200-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0200-S | Position Sensor Gefran LT-M-020

Gefran LT-M-0200-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0200-S | Position Sensor Gefran LT-M-0200-S
.
Gefran LT-M-0300-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0300-S | Position Sensor Gefran LT-M-030

Gefran LT-M-0300-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0300-S | Position Sensor Gefran LT-M-030

Gefran LT-M-0300-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0300-S | Position Sensor Gefran LT-M-0300-S
.
Gefran LT-M-0750-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0750-S | Position Sensor Gefran LT-M-075

Gefran LT-M-0750-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0750-S | Position Sensor Gefran LT-M-075

Gefran LT-M-0750-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0750-S | Position Sensor Gefran LT-M-0750-S
.
Gefran LT-M-0800-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0800-S | Position Sensor Gefran LT-M-080

Gefran LT-M-0800-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0800-S | Position Sensor Gefran LT-M-080

Gefran LT-M-0800-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0800-S | Position Sensor Gefran LT-M-0800-S
.
TTK 171 ECO | Trotec TTK 171 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 171 ECO | Trotec TTK 171 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 171 ECO | Trotec TTK 171 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTK 170 ECO | Trotec TTK 170 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 170 ECO | Trotec TTK 170 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 170 ECO | Trotec TTK 170 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTK 75 ECO | Trotec TTK 75 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 75 ECO | Trotec TTK 75 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 75 ECO | Trotec TTK 75 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTK 650 S | Trotec TTK 650 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 650 S | Trotec TTK 650 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 650 S | Trotec TTK 650 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTK 350 S | Trotec TTK 350 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 350 S | Trotec TTK 350 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 350 S | Trotec TTK 350 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTK 170 S | Trotec TTK 170 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 170 S | Trotec TTK 170 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 170 S | Trotec TTK 170 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTK 140 S | Trotec TTK 140 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 140 S | Trotec TTK 140 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 140 S | Trotec TTK 140 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTK 105 S | Trotec TTK 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 105 S | Trotec TTK 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 105 S | Trotec TTK 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTK 655 S | Trotec TTK 655 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 655 S | Trotec TTK 655 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 655 S | Trotec TTK 655 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTK 355 S | Trotec TTK 355 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 355 S | Trotec TTK 355 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 355 S | Trotec TTK 355 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTK 175 S | Trotec TTK 175 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 175 S | Trotec TTK 175 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 175 S | Trotec TTK 175 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTK 125 S | Trotec TTK 125 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 125 S | Trotec TTK 125 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 125 S | Trotec TTK 125 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DS 60 | Trotec DS 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DS 60 | Trotec DS 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DS 60 | Trotec DS 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DS 30 | Trotec DS 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DS 30 | Trotec DS 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DS 30 | Trotec DS 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DH 145 SH | Trotec DH 145 SH | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 145 SH | Trotec DH 145 SH | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 145 SH | Trotec DH 145 SH | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DH 145 S | Trotec DH 145 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 145 S | Trotec DH 145 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 145 S | Trotec DH 145 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DH 115 S | Trotec DH 115 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 115 S | Trotec DH 115 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 115 S | Trotec DH 115 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DH 105 S | Trotec DH 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 105 S | Trotec DH 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 105 S | Trotec DH 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DH 95 S | Trotec DH 95 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 95 S | Trotec DH 95 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 95 S | Trotec DH 95 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DH 65 S | Trotec DH 65 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 65 S | Trotec DH 65 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 65 S | Trotec DH 65 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DH 25 S | Trotec DH 25 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 25 S | Trotec DH 25 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 25 S | Trotec DH 25 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DH 60 | Trotec DH 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 60 | Trotec DH 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 60 | Trotec DH 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DH 30 | Trotec DH 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 30 | Trotec DH 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 30 | Trotec DH 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
DH 15 | Trotec DH 15 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 15 | Trotec DH 15 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 15 | Trotec DH 15 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 250 HP | Trotec TTR 250 HP | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 250 HP | Trotec TTR 250 HP | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 250 HP | Trotec TTR 250 HP | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 250 EX | Trotec TTR 250 EX | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 250 EX | Trotec TTR 250 EX | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 250 EX | Trotec TTR 250 EX | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 250 | Trotec TTR 250 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 250 | Trotec TTR 250 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 250 | Trotec TTR 250 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 160 | Trotec TTR 160 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 160 | Trotec TTR 160 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 160 | Trotec TTR 160 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 400 | Trotec TTR 400 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 400 | Trotec TTR 400 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 400 | Trotec TTR 400 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 300 | Trotec TTR 300 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 300 | Trotec TTR 300 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 300 | Trotec TTR 300 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 200 | Trotec TTR 200 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 200 | Trotec TTR 200 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 200 | Trotec TTR 200 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 8200 | Trotec TTR 8200 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 8200 | Trotec TTR 8200 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 8200 | Trotec TTR 8200 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 6600 | Trotec TTR 6600 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 6600 | Trotec TTR 6600 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 6600 | Trotec TTR 6600 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 5200 | Trotec TTR 5200 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 5200 | Trotec TTR 5200 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 5200 | Trotec TTR 5200 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 3700 | Trotec TTR 3700 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 3700 | Trotec TTR 3700 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 3700 | Trotec TTR 3700 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 2800 | Trotec TTR 2800 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 2800 | Trotec TTR 2800 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 2800 | Trotec TTR 2800 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 2000 | Trotec TTR 2000 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 2000 | Trotec TTR 2000 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 2000 | Trotec TTR 2000 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 1400 | Trotec TTR 1400 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 1400 | Trotec TTR 1400 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 1400 | Trotec TTR 1400 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
TTR 800 | Trotec TTR 800 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 800 | Trotec TTR 800 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 800 | Trotec TTR 800 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam
.
1600V | GEFRAN valve controller | điều khiển van | Digital valve controller | GEFRAN Vietnam

1600V | GEFRAN valve controller | điều khiển van | Digital valve controller | GEFRAN Vietnam

1600V | GEFRAN valve controller | điều khiển van | Digital valve controller | GEFRAN Vietnam
.
600 OF | GEFRAN LED controller | bộ điều khiển LED | LED controller | GEFRAN Vietnam

600 OF | GEFRAN LED controller | bộ điều khiển LED | LED controller | GEFRAN Vietnam

600 OF | GEFRAN LED controller | bộ điều khiển LED | LED controller | GEFRAN Vietnam
.
450 | GEFRAN temperature controller | điều khiển nhiệt |temperature controller | GEFRAN Vietnam

450 | GEFRAN temperature controller | điều khiển nhiệt |temperature controller | GEFRAN Vietnam

450 | GEFRAN temperature controller | điều khiển nhiệt |temperature controller | GEFRAN Vietnam
.
SBM series | GEFRAN AC servomotor | Động cơ servo | AC servomotor | GEFRAN Vietnam

SBM series | GEFRAN AC servomotor | Động cơ servo | AC servomotor | GEFRAN Vietnam

SBM series | GEFRAN AC servomotor | Động cơ servo | AC servomotor | GEFRAN Vietnam
.
TCI | GEFRAN Thermocouple | Cặp nhiệt điện | Thermocouple | GEFRAN Vietnam

TCI | GEFRAN Thermocouple | Cặp nhiệt điện | Thermocouple | GEFRAN Vietnam

TCI | GEFRAN Thermocouple | Cặp nhiệt điện | Thermocouple | GEFRAN Vietnam
.
AFE200 | GEFRAN AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | AC/DC power supply | GEFRAN Vietnam

AFE200 | GEFRAN AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | AC/DC power supply | GEFRAN Vietnam

AFE200 | GEFRAN AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | AC/DC power supply | GEFRAN Vietnam
.
TPD32 EV-CU | GEFRAN Control unit | Bộ điều khiển | Control unit | GEFRAN Vietnam

TPD32 EV-CU | GEFRAN Control unit | Bộ điều khiển | Control unit | GEFRAN Vietnam

TPD32 EV-CU | GEFRAN Control unit | Bộ điều khiển | Control unit | GEFRAN Vietnam
.
TPD32 EV-FC | GEFRAN Regulator | Bộ điều chỉnh | Regulator | GEFRAN Vietnam

TPD32 EV-FC | GEFRAN Regulator | Bộ điều chỉnh | Regulator | GEFRAN Vietnam

TPD32 EV-FC | GEFRAN Regulator | Bộ điều chỉnh | Regulator | GEFRAN Vietnam
.
TPD32 EV | GEFRAN Digital converter | Bộ chuyển đổi kỹ thuật số | Digital converter | GEFRAN Vietnam

TPD32 EV | GEFRAN Digital converter | Bộ chuyển đổi kỹ thuật số | Digital converter | GEFRAN Vietnam

TPD32 EV | GEFRAN Digital converter | Bộ chuyển đổi kỹ thuật số | Digital converter | GEFRAN Vietnam
.
AVRy series | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam

AVRy series | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam

AVRy series | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam
.
ADV200 System | GEFRAN Vector frequency inverter | Biến tần vector |Vector | GEFRAN Vietnam

ADV200 System | GEFRAN Vector frequency inverter | Biến tần vector |Vector | GEFRAN Vietnam

ADV200 System | GEFRAN Vector frequency inverter | Biến tần vector |Vector | GEFRAN Vietnam
.
ADV200 | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam

ADV200 | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam

ADV200 | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam
.
CIR | GEFRAN Relative transducer | chuyển đổi tương đối |Relative transducer | GEFRAN Vietnam

CIR | GEFRAN Relative transducer | chuyển đổi tương đối |Relative transducer | GEFRAN Vietnam

CIR | GEFRAN Relative transducer | chuyển đổi tương đối |Relative transducer | GEFRAN Vietnam
.
CB series | GEFRAN Bending beam load cell | Cảm biến uốn |Bending beam load cell | GEFRAN Vietnam

CB series | GEFRAN Bending beam load cell | Cảm biến uốn |Bending beam load cell | GEFRAN Vietnam

CB series | GEFRAN Bending beam load cell | Cảm biến uốn |Bending beam load cell | GEFRAN Vietnam
.

Top

   (0)