Đo lường nhiệt độ và độ ẩm

mỗi trang
1600V | GEFRAN valve controller | điều khiển van | Digital valve controller | GEFRAN Vietnam Call

1600V | GEFRAN valve controller | điều khiển van | Digital valve controller | GEFRAN Vietnam

1600V | GEFRAN valve controller | điều khiển van | Digital valve controller | GEFRAN Vietnam

.
600 OF | GEFRAN LED controller | bộ điều khiển LED | LED controller | GEFRAN Vietnam Call

600 OF | GEFRAN LED controller | bộ điều khiển LED | LED controller | GEFRAN Vietnam

600 OF | GEFRAN LED controller | bộ điều khiển LED | LED controller | GEFRAN Vietnam

.
450 | GEFRAN temperature controller | điều khiển nhiệt |temperature controller | GEFRAN Vietnam Call

450 | GEFRAN temperature controller | điều khiển nhiệt |temperature controller | GEFRAN Vietnam

450 | GEFRAN temperature controller | điều khiển nhiệt |temperature controller | GEFRAN Vietnam

.
SBM series | GEFRAN AC servomotor | Động cơ servo | AC servomotor | GEFRAN Vietnam Call

SBM series | GEFRAN AC servomotor | Động cơ servo | AC servomotor | GEFRAN Vietnam

SBM series | GEFRAN AC servomotor | Động cơ servo | AC servomotor | GEFRAN Vietnam

.
TCI | GEFRAN Thermocouple | Cặp nhiệt điện | Thermocouple | GEFRAN Vietnam Call

TCI | GEFRAN Thermocouple | Cặp nhiệt điện | Thermocouple | GEFRAN Vietnam

TCI | GEFRAN Thermocouple | Cặp nhiệt điện | Thermocouple | GEFRAN Vietnam

.
AFE200 | GEFRAN AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | AC/DC power supply | GEFRAN Vietnam Call

AFE200 | GEFRAN AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | AC/DC power supply | GEFRAN Vietnam

AFE200 | GEFRAN AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | AC/DC power supply | GEFRAN Vietnam

.
TPD32 EV-CU | GEFRAN Control unit | Bộ điều khiển | Control unit | GEFRAN Vietnam Call

TPD32 EV-CU | GEFRAN Control unit | Bộ điều khiển | Control unit | GEFRAN Vietnam

TPD32 EV-CU | GEFRAN Control unit | Bộ điều khiển | Control unit | GEFRAN Vietnam

.
TPD32 EV-FC | GEFRAN Regulator | Bộ điều chỉnh | Regulator | GEFRAN Vietnam Call

TPD32 EV-FC | GEFRAN Regulator | Bộ điều chỉnh | Regulator | GEFRAN Vietnam

TPD32 EV-FC | GEFRAN Regulator | Bộ điều chỉnh | Regulator | GEFRAN Vietnam

.
TPD32 EV | GEFRAN Digital converter | Bộ chuyển đổi kỹ thuật số | Digital converter | GEFRAN Vietnam Call

TPD32 EV | GEFRAN Digital converter | Bộ chuyển đổi kỹ thuật số | Digital converter | GEFRAN Vietnam

TPD32 EV | GEFRAN Digital converter | Bộ chuyển đổi kỹ thuật số | Digital converter | GEFRAN Vietnam

.
AVRy series | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam Call

AVRy series | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam

AVRy series | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam

.
ADV200 System | GEFRAN Vector frequency inverter | Biến tần vector |Vector | GEFRAN Vietnam Call

ADV200 System | GEFRAN Vector frequency inverter | Biến tần vector |Vector | GEFRAN Vietnam

ADV200 System | GEFRAN Vector frequency inverter | Biến tần vector |Vector | GEFRAN Vietnam

.
ADV200 | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam Call

ADV200 | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam

ADV200 | GEFRAN frequency inverter | Biến tần |Vector frequency inverter | GEFRAN Vietnam

.
CIR | GEFRAN Relative transducer | chuyển đổi tương đối |Relative transducer | GEFRAN Vietnam Call

CIR | GEFRAN Relative transducer | chuyển đổi tương đối |Relative transducer | GEFRAN Vietnam

CIR | GEFRAN Relative transducer | chuyển đổi tương đối |Relative transducer | GEFRAN Vietnam

.
CB series | GEFRAN Bending beam load cell | Cảm biến uốn |Bending beam load cell | GEFRAN Vietnam Call

CB series | GEFRAN Bending beam load cell | Cảm biến uốn |Bending beam load cell | GEFRAN Vietnam

CB series | GEFRAN Bending beam load cell | Cảm biến uốn |Bending beam load cell | GEFRAN Vietnam

.
SB series | GEFRAN Shear beam load cell | Cảm biến tải trọng |Shear beam load cell | GEFRAN Vietnam Call

SB series | GEFRAN Shear beam load cell | Cảm biến tải trọng |Shear beam load cell | GEFRAN Vietnam

SB series | GEFRAN Shear beam load cell | Cảm biến tải trọng |Shear beam load cell | GEFRAN Vietnam

.
AM series | GEFRAN Compression load cell | Cảm biến lực nén |Compression load cell | GEFRAN Vietnam Call

AM series | GEFRAN Compression load cell | Cảm biến lực nén |Compression load cell | GEFRAN Vietnam

AM series | GEFRAN Compression load cell | Cảm biến lực nén |Compression load cell | GEFRAN Vietnam

.
CU series | GEFRAN Compression load cell | Cảm biến lực nén |Compression load cell | GEFRAN Vietnam Call

CU series | GEFRAN Compression load cell | Cảm biến lực nén |Compression load cell | GEFRAN Vietnam

CU series | GEFRAN Compression load cell | Cảm biến lực nén |Compression load cell | GEFRAN Vietnam

.
IMPACT series | GEFRAN Absolute sensor | Cảm biến tuyệt đối | Absolute sensor | GEFRAN Vietnam Call

IMPACT series | GEFRAN Absolute sensor | Cảm biến tuyệt đối | Absolute sensor | GEFRAN Vietnam

IMPACT series | GEFRAN Absolute sensor | Cảm biến tuyệt đối | Absolute sensor | GEFRAN Vietnam

.
TK | GEFRAN Relative pressure | Áp suất | Relative pressure transmitter | GEFRAN Vietnam Call

TK | GEFRAN Relative pressure | Áp suất | Relative pressure transmitter | GEFRAN Vietnam

TK | GEFRAN Relative pressure | Áp suất | Relative pressure transmitter | GEFRAN Vietnam

.
TPFADA series | GEFRAN Relative pressure | Áp suất tương đối | Relative pressure | GEFRAN Vietnam Call

TPFADA series | GEFRAN Relative pressure | Áp suất tương đối | Relative pressure | GEFRAN Vietnam

TPFADA series | GEFRAN Relative pressure | Áp suất tương đối | Relative pressure | GEFRAN Vietnam

.
GF_VEDO HL121CT | GEFRAN terminal touch| thiết bị đầu cuối | terminal touch | GEFRAN Vietnam Call

GF_VEDO HL121CT | GEFRAN terminal touch| thiết bị đầu cuối | terminal touch | GEFRAN Vietnam

GF_VEDO HL121CT | GEFRAN terminal touch| thiết bị đầu cuối | terminal touch | GEFRAN Vietnam

.
GF_VEDO EL 35CT | GEFRAN terminal touch | Thiết bị đầu cuối |terminal touch | GEFRAN Vietnam Call

GF_VEDO EL 35CT | GEFRAN terminal touch | Thiết bị đầu cuối |terminal touch | GEFRAN Vietnam

GF_VEDO EL 35CT | GEFRAN terminal touch | Thiết bị đầu cuối |terminal touch | GEFRAN Vietnam

.
R-D series | GEFRAN 16+ slots backplane | bảng nối đa năng | 16+ slots backplane | GEFRAN Vietnam Call

R-D series | GEFRAN 16+ slots backplane | bảng nối đa năng | 16+ slots backplane | GEFRAN Vietnam

R-D series | GEFRAN 16+ slots backplane | bảng nối đa năng | 16+ slots backplane | GEFRAN Vietnam

.
R-D series | GEFRAN Analog output module | module đầu ra | Analog output module | GEFRAN Vietnam Call

R-D series | GEFRAN Analog output module | module đầu ra | Analog output module | GEFRAN Vietnam

R-D series | GEFRAN Analog output module | module đầu ra | Analog output module | GEFRAN Vietnam

.
R-ETH100 | GEFRAN module | module cầu giao |Communication bridge module | GEFRAN Vietnam Call

R-ETH100 | GEFRAN module | module cầu giao |Communication bridge module | GEFRAN Vietnam

R-ETH100 | GEFRAN module | module cầu giao |Communication bridge module | GEFRAN Vietnam

.
R-SW5 | GEFRAN Managed network switch |chuyển đổi mạng |Managed network switch | GEFRAN Vietnam Call

R-SW5 | GEFRAN Managed network switch |chuyển đổi mạng |Managed network switch | GEFRAN Vietnam

R-SW5 | GEFRAN Managed network switch |chuyển đổi mạng |Managed network switch | GEFRAN Vietnam

.
GF_Project VX | GEFRAN software | phần mềm lập trình |Programming software | GEFRAN Vietnam Call

GF_Project VX | GEFRAN software | phần mềm lập trình |Programming software | GEFRAN Vietnam

GF_Project VX | GEFRAN software | phần mềm lập trình |Programming software | GEFRAN Vietnam

.
software | GEFRAN Management software | Phần mềm quản lý |Management software | GEFRAN Vietnam Call

software | GEFRAN Management software | Phần mềm quản lý |Management software | GEFRAN Vietnam

software | GEFRAN Management software | Phần mềm quản lý |Management software | GEFRAN Vietnam

.
Rack | GEFRAN Rack | Rack | Rack | GEFRAN Vietnam Call

Rack | GEFRAN Rack | Rack | Rack | GEFRAN Vietnam

Rack | GEFRAN Rack | Rack | Rack | GEFRAN Vietnam

.
module | GEFRAN ATOM E620 CPU module | Module |ATOM E620 CPU module | GEFRAN Vietnam Call

module | GEFRAN ATOM E620 CPU module | Module |ATOM E620 CPU module | GEFRAN Vietnam

module | GEFRAN ATOM E620 CPU module | Module |ATOM E620 CPU module | GEFRAN Vietnam

.
ePanel | GEFRAN Operator screen | Màn hình điều hành|Operator screen | GEFRAN Vietnam Call

ePanel | GEFRAN Operator screen | Màn hình điều hành|Operator screen | GEFRAN Vietnam

ePanel | GEFRAN Operator screen | Màn hình điều hành|Operator screen | GEFRAN Vietnam

.
ePCLogic400 | GEFRAN Compact PLC ePCLogic400 | Compact PLC ePCLogic400 | GEFRAN Vietnam Call

ePCLogic400 | GEFRAN Compact PLC ePCLogic400 | Compact PLC ePCLogic400 | GEFRAN Vietnam

ePCLogic400 | GEFRAN Compact PLC ePCLogic400 | Compact PLC ePCLogic400 | GEFRAN Vietnam

.
e41x series | GEFRAN Digital I/O module e41x series | Digital I/O module e41x serie | GEFRAN Vietnam Call

e41x series | GEFRAN Digital I/O module e41x series | Digital I/O module e41x serie | GEFRAN Vietnam

e41x series | GEFRAN Digital I/O module e41x series | Digital I/O module e41x serie | GEFRAN Vietnam

.
EG01 | GEFRAN potentiome | Chiết áp | potentiometer | GEFRAN Vietnam Call

EG01 | GEFRAN potentiome | Chiết áp | potentiometer | GEFRAN Vietnam

EG01 | GEFRAN potentiome | Chiết áp | potentiometer | GEFRAN Vietnam

.
 PS series | GEFRAN potentiome | Chiết áp | potentiometer | GEFRAN Vietnam Call

PS series | GEFRAN potentiome | Chiết áp | potentiometer | GEFRAN Vietnam

PS series | GEFRAN potentiome | Chiết áp | potentiometer | GEFRAN Vietnam

.
PZ67-A | GEFRAN Linear displac | dịch chuyển tuyến tính | Linear displac | GEFRAN Vietnam Call

PZ67-A | GEFRAN Linear displac | dịch chuyển tuyến tính | Linear displac | GEFRAN Vietnam

PZ67-A | GEFRAN Linear displac | dịch chuyển tuyến tính | Linear displac | GEFRAN Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 103
 • Hôm nay 4,385
 • Hôm qua 10,591
 • Trong tuần 68,046
 • Trong tháng 68,046
 • Tổng cộng 17,719,919

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)