Thủy lực - Khí nén

mỗi trang
DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam Call

DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

.
DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam Call

DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

.
SME-8-K-LED-24 | Festo SME-8-K-LED-24 | Cảm biến từ tiệm cận | Proximitive Sensor |Festo Vietnam Call

SME-8-K-LED-24 | Festo SME-8-K-LED-24 | Cảm biến từ tiệm cận | Proximitive Sensor |Festo Vietnam

SME-8-K-LED-24 | Festo SME-8-K-LED-24 | Cảm biến từ tiệm cận | Proximitive Sensor |Festo Vietnam

.
MVSE-260-4E1 | Mindman MVSE | Mindman MVSE260-4E1 | Van điện từ Mindman | Mindman Vietnam Call

MVSE-260-4E1 | Mindman MVSE | Mindman MVSE260-4E1 | Van điện từ Mindman | Mindman Vietnam

MVSE-260-4E1 | Mindman MVSE | Mindman MVSE260-4E1 | Van điện từ Mindman | Mindman Vietnam

.
VL40BL | 02.02.120 | Piab | Núm hút, Giác hút chân không | Piab Vietnam Call

VL40BL | 02.02.120 | Piab | Núm hút, Giác hút chân không | Piab Vietnam

Value Line® suction cups sizes 20-60mm (all versions) Corresponding imperial or metric fittings Corresponding straight connector, angle connector and hose All four Value Line® ejectors Suction cups crossover list Value Line® vs. Vi-Cas

.
F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam Call

F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam

F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam

.
Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso MONOFLEX | Dosing Pump MONOFLEX | Nikkiso Vietnam Call

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso MONOFLEX | Dosing Pump MONOFLEX | Nikkiso Vietnam

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso MONOFLEX | Dosing Pump MONOFLEX | Nikkiso Vietnam

.
Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CP05・08/CH08/CW05 | Dosing Pump CP05・08/CH08/CW05 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CP05・08/CH08/CW05 | Dosing Pump CP05・08/CH08/CW05 | Nikkiso Vietnam

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CP05・08/CH08/CW05 | Dosing Pump CP05・08/CH08/CW05 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPH-235・265 | Dosing Pump CPH-235・265 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPH-235・265 | Dosing Pump CPH-235・265 | Nikkiso Vietnam

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPH-235・265 | Dosing Pump CPH-235・265 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPM-400・750 | Dosing Pump CPM-400・750| Nikkiso Vietnam Call

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPM-400・750 | Dosing Pump CPM-400・750| Nikkiso Vietnam

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPM-400・750 | Dosing Pump CPM-400・750| Nikkiso Vietnam

.
Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPM100・160・250 | Dosing Pump CPM100・160・250 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPM100・160・250 | Dosing Pump CPM100・160・250 | Nikkiso Vietnam

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPM100・160・250 | Dosing Pump CPM100・160・250 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPM6・15・20・45・60 | Dosing Pump CPM6・15・20・45・60 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPM6・15・20・45・60 | Dosing Pump CPM6・15・20・45・60 | Nikkiso Vietnam

Bơm hóa chất ly tâm | Nikkiso CPM6・15・20・45・60 | Dosing Pump CPM6・15・20・45・60 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất Adony | Pump Adony | Nikkiso Adony | Diaphragm Pump Adony | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất Adony | Pump Adony | Nikkiso Adony | Diaphragm Pump Adony | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất Adony | Pump Adony | Nikkiso Adony | Diaphragm Pump Adony | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất NFH200 | Pump NFH200 | Nikkiso NFH200 | Diaphragm Pump NFH200 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất NFH200 | Pump NFH200 | Nikkiso NFH200 | Diaphragm Pump NFH200 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất NFH200 | Pump NFH200 | Nikkiso NFH200 | Diaphragm Pump NFH200 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất NFH100 | Pump NFH100 | Nikkiso NFH100 | Diaphragm Pump NFH100 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất NFH100 | Pump NFH100 | Nikkiso NFH100 | Diaphragm Pump NFH100 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất NFH100 | Pump NFH100 | Nikkiso NFH100 | Diaphragm Pump NFH100 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất NFH80 | Pump NFH80 | Nikkiso NFH80 | Diaphragm Pump NFH80 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất NFH80 | Pump NFH80 | Nikkiso NFH80 | Diaphragm Pump NFH80 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất NFH80 | Pump NFH80 | Nikkiso NFH80 | Diaphragm Pump NFH80 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất NFF60 | Pump NFF| Nikkiso NFF60 | Diaphragm Pump NFF60 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất NFF60 | Pump NFF| Nikkiso NFF60 | Diaphragm Pump NFF60 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất NFF60 | Pump NFF| Nikkiso NFF60 | Diaphragm Pump NFF60 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất NFF30 | Pump NFF| Nikkiso NFF30 | Diaphragm Pump NFF30 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất NFF30 | Pump NFF| Nikkiso NFF30 | Diaphragm Pump NFF30 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất NFF30 | Pump NFF| Nikkiso NFF30 | Diaphragm Pump NFF30 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX100| Diaphragm Pump BX100 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX100| Diaphragm Pump BX100 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX100| Diaphragm Pump BX100 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX70| Diaphragm Pump BX70 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX70| Diaphragm Pump BX70 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX70| Diaphragm Pump BX70 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX50| Diaphragm Pump BX50 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX50| Diaphragm Pump BX50 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX50| Diaphragm Pump BX50 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX30| Diaphragm Pump BX30 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX30| Diaphragm Pump BX30 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX30| Diaphragm Pump BX30 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX20| Diaphragm Pump BX20 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX20| Diaphragm Pump BX20 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX20| Diaphragm Pump BX20 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX10| Diaphragm Pump BX10 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX10| Diaphragm Pump BX10 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX10| Diaphragm Pump BX10 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX05| Diaphragm Pump BX05 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX05| Diaphragm Pump BX05 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX05| Diaphragm Pump BX05 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX03 | Diaphragm Pump BX01 | Nikkiso Vietnam Call

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX03 | Diaphragm Pump BX01 | Nikkiso Vietnam

Bơm màng hóa chất | Diaphragm Pump | Nikkiso BX03 | Diaphragm Pump BX01 | Nikkiso Vietnam

.
Diaphragm Pump | Nikkiso BX01 | Diaphragm Pump BX01 | Nikkiso Vietnam Call

Diaphragm Pump | Nikkiso BX01 | Diaphragm Pump BX01 | Nikkiso Vietnam

Diaphragm Pump | Nikkiso BX01 | Diaphragm Pump BX01 | Nikkiso Vietnam

.
Diaphragm Pump | Nikkiso BX01 | Diaphragm Pump BX01 | Nikkiso Vietnam Call

Diaphragm Pump | Nikkiso BX01 | Diaphragm Pump BX01 | Nikkiso Vietnam

Diaphragm Pump | Nikkiso BX01 | Diaphragm Pump BX01 | Nikkiso Vietnam

.
Bơm hóa chất GY model – Induction motor: High discharge head, large flow | Nikkiso Vietnam Call

Bơm hóa chất GY model – Induction motor: High discharge head, large flow | Nikkiso Vietnam

Bơm hóa chất GY model – Induction motor: High discharge head, large flow | Nikkiso Vietnam

.
Bơm hóa chất GX model – Shaded-pole motor: High discharge head, large flow | Nikkiso Vietnam Call

Bơm hóa chất GX model – Shaded-pole motor: High discharge head, large flow | Nikkiso Vietnam

Bơm hóa chất GX model – Shaded-pole motor: High discharge head, large flow | Nikkiso Vietnam

.
Bơm hóa chất GS model – Synchronous motor: Instant stop, large flow | Nikkiso Vietnam Call

Bơm hóa chất GS model – Synchronous motor: Instant stop, large flow | Nikkiso Vietnam

Bơm hóa chất GS model – Synchronous motor: Instant stop, large flow | Nikkiso Vietnam

.
G46-10-01 | SMC G46-10-01 | Đồng hồ áp suất | SMC Vietnam Call

G46-10-01 | SMC G46-10-01 | Đồng hồ áp suất | SMC Vietnam

G46-10-01 | SMC G46-10-01 | Đồng hồ áp suất | SMC Vietnam

.
VS7-6-FG-S-3NM | SMC VS7-6-FG-S-3NM | Van điện từ | SMC Vietnam Call

VS7-6-FG-S-3NM | SMC VS7-6-FG-S-3NM | Van điện từ | SMC Vietnam

VS7-6-FG-S-3NM | SMC VS7-6-FG-S-3NM | Van điện từ | SMC Vietnam

.
MCQA-11-100-100-FAC-Y | Mindman MCQA-11-100-100-FAC-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCQA-11-100-100-FAC-Y | Mindman MCQA-11-100-100-FAC-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCQA-11-100-100-FAC-Y | Mindman MCQA-11-100-100-FAC-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
MCQA-11-100-200-CA-Y | Mindman MCQA-11-100-200-CA-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCQA-11-100-200-CA-Y | Mindman MCQA-11-100-200-CA-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCQA-11-100-200-CA-Y | Mindman MCQA-11-100-200-CA-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
MCQA-11-100-200-FAC | Mindman MCQA-11-100-200-FAC | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCQA-11-100-200-FAC | Mindman MCQA-11-100-200-FAC | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCQA-11-100-200-FAC | Mindman MCQA-11-100-200-FAC | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 167
 • Hôm nay 10,504
 • Hôm qua 51,751
 • Trong tuần 62,255
 • Trong tháng 248,340
 • Tổng cộng 7,735,767

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)