Đo vị trí

mỗi trang
Circular flange |Mặt bích tròn Circular flange  Hohner | Hohner Vietnam Call

Circular flange |Mặt bích tròn Circular flange Hohner | Hohner Vietnam

Circular flange |Mặt bích tròn Circular flange Hohner | Hohner Vietnam

.
LCD monitor | Màn hình LCD | LCD monitor Hohner | Hohner Vietnam Call

LCD monitor | Màn hình LCD | LCD monitor Hohner | Hohner Vietnam

LCD monitor | Màn hình LCD | LCD monitor Hohner | Hohner Vietnam

.
Rotational speed direction sensor| Tốc độ quay và cảm biến hướng Hohner | Hohner Vietnam Call

Rotational speed direction sensor| Tốc độ quay và cảm biến hướng Hohner | Hohner Vietnam

Rotational speed direction sensor| Tốc độ quay và cảm biến hướng Hohner | Hohner Vietnam

.
Disc coupling | Khớp nối đĩa Disc coupling Oldham-flex Hohner | Hohner Vietnam Call

Disc coupling | Khớp nối đĩa Disc coupling Oldham-flex Hohner | Hohner Vietnam

Disc coupling | Khớp nối đĩa Disc coupling Oldham-flex Hohner | Hohner Vietnam

.
Bellows coupling |  Khớp nối ống thổi Bellow-flex Hohner I | Hohner Vietnam Call

Bellows coupling | Khớp nối ống thổi Bellow-flex Hohner I | Hohner Vietnam

Bellows coupling | Khớp nối ống thổi Bellow-flex Hohner I | Hohner Vietnam

.
Data connector |  Kết nối dữ liệu Data connector Hohner I | Hohner Vietnam Call

Data connector | Kết nối dữ liệu Data connector Hohner I | Hohner Vietnam

Data connector | Kết nối dữ liệu Data connector Hohner I | Hohner Vietnam

.
Absolute encoder | Bộ mã hóa tuyệt đối encoder CM10 series I | Hohner Vietnam Call

Absolute encoder | Bộ mã hóa tuyệt đối encoder CM10 series I | Hohner Vietnam

Absolute encoder | Bộ mã hóa tuyệt đối encoder CM10 series I | Hohner Vietnam

.
Incremental encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần encoder I | Hohner Vietnam Call

Incremental encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần encoder I | Hohner Vietnam

Incremental encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần encoder I | Hohner Vietnam

.
Linear | Đo tuyến tính ENCO-METER EM4 ILinear array measuring system | Hohner Vietnam Call

Linear | Đo tuyến tính ENCO-METER EM4 ILinear array measuring system | Hohner Vietnam

Linear | Đo tuyến tính ENCO-METER EM4 ILinear array measuring system | Hohner Vietnam

.
Flexible coupling | Khớp nối linh hoạt lHohner Flexible coupling | Hohner Vietnam Call

Flexible coupling | Khớp nối linh hoạt lHohner Flexible coupling | Hohner Vietnam

Flexible coupling | Khớp nối linh hoạt lHohner Flexible coupling | Hohner Vietnam

.
Rigid coupling | Khớp nối cứng Rigid coupling Cross-flex lHohnerRigid coupling | Hohner Vietnam Call

Rigid coupling | Khớp nối cứng Rigid coupling Cross-flex lHohnerRigid coupling | Hohner Vietnam

Rigid coupling | Khớp nối cứng Rigid coupling Cross-flex lHohnerRigid coupling | Hohner Vietnam

.
Measuring wheel | Bánh xe đo Measuring wheel lHohner Measuring wheel | Hohner Vietnam Call

Measuring wheel | Bánh xe đo Measuring wheel lHohner Measuring wheel | Hohner Vietnam

Measuring wheel | Bánh xe đo Measuring wheel lHohner Measuring wheel | Hohner Vietnam

.
Electrical cable | Cáp điện dữ liệuData electrica l Electrical cable | Hohner Vietnam Call

Electrical cable | Cáp điện dữ liệuData electrica l Electrical cable | Hohner Vietnam

Electrical cable | Cáp điện dữ liệuData electrica l Electrical cable | Hohner Vietnam

.
Linear | Đo tuyến tính ENCO-METER EM4 ILinear array measuring system | Hohner Vietnam Call

Linear | Đo tuyến tính ENCO-METER EM4 ILinear array measuring system | Hohner Vietnam

Linear | Đo tuyến tính ENCO-METER EM4 ILinear array measuring system | Hohner Vietnam

.
Encoder | Bộ mã hóa vòng quay INCREMENTAL HOLLOW SHAFT ENCODER FOR INDUSTRIAL AP I | Hohner Vietnam Call

Encoder | Bộ mã hóa vòng quay INCREMENTAL HOLLOW SHAFT ENCODER FOR INDUSTRIAL AP I | Hohner Vietnam

Encoder | Bộ mã hóa vòng quay INCREMENTAL HOLLOW SHAFT ENCODER FOR INDUSTRIAL AP I | Hohner Vietnam

.
Linear magnetic sensor | Cảm biến từ tính Hohner ABSOLUTE LINEAR MEASURING MAGNETI | Hohner Vietnam Call

Linear magnetic sensor | Cảm biến từ tính Hohner ABSOLUTE LINEAR MEASURING MAGNETI | Hohner Vietnam

Linear magnetic sensor | Cảm biến từ tính Hohner ABSOLUTE LINEAR MEASURING MAGNETI | Hohner Vietnam

.
IN360A-215| 2-axis inclinometer| Máy đo độ nghiêng Hohner IN360A-215 | Hohner Vietnam Call

IN360A-215| 2-axis inclinometer| Máy đo độ nghiêng Hohner IN360A-215 | Hohner Vietnam

IN360A-215| 2-axis inclinometer| Máy đo độ nghiêng Hohner IN360A-215 | Hohner Vietnam

.
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.430 rp | Baumer Hubner | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.430 rp | Baumer Hubner | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 1.430 rp | Baumer Hubner | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

.
HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 900 rpm) | Baumer Hubner | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 900 rpm) | Baumer Hubner | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

HOG 10 DN 1024 I + FSL (switching speed 900 rpm) | Baumer Hubner | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

.
NBB5-18GM40-Z0 | Cảm biến tiệm cận NBB5-18GM40-Z0 | Inductive sensor NBB5-18GM40-Z0 | Pepperl Fuchs Call

NBB5-18GM40-Z0 | Cảm biến tiệm cận NBB5-18GM40-Z0 | Inductive sensor NBB5-18GM40-Z0 | Pepperl Fuchs

NBB5-18GM40-Z0 | Cảm biến tiệm cận NBB5-18GM40-Z0 | Inductive sensor NBB5-18GM40-Z0 | Pepperl Fuchs

.
GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001 Call

GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001

GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001

.
GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001 Call

GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001

GHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay GHM510-1800-001 | Encoder GHM510-1800-001

.
DHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay DHM510-1800-001 | Encoder DHM510-1800-001 Call

DHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay DHM510-1800-001 | Encoder DHM510-1800-001

DHM510-1800-001 | Bei | Cảm biến vòng quay DHM510-1800-001 | Encoder DHM510-1800-001

.
DA10-2634 12-40-1-e | Position indicator Bộ chỉ báo vị trí Siko DA10 | Siko Vietnam Call

DA10-2634 12-40-1-e | Position indicator Bộ chỉ báo vị trí Siko DA10 | Siko Vietnam

DA10-2634 12-40-1-e | Position indicator Bộ chỉ báo vị trí Siko DA10 | Siko Vietnam

.
Siko DA10 | Position indicator / digital / hollow-shaft | Bộ chỉ báo vị trí Siko DA10 | Siko Vietnam Call

Siko DA10 | Position indicator / digital / hollow-shaft | Bộ chỉ báo vị trí Siko DA10 | Siko Vietnam

Siko DA10 | Position indicator / digital / hollow-shaft | Bộ chỉ báo vị trí Siko DA10 | Siko Vietnam

.
DA10-2634 224 12-40-1-8 | Siko | DA10-2634 224 12-40-1-8 | Position Indicator | Siko Vietnam Call

DA10-2634 224 12-40-1-8 | Siko | DA10-2634 224 12-40-1-8 | Position Indicator | Siko Vietnam

DA10-2634 224 12-40-1-8 | Siko | DA10-2634 224 12-40-1-8 | Position Indicator | Siko Vietnam

.
MSK500/1-0496 | Siko MSK500/1-0496 | Cảm biến thước từ MSK500/1-0496 | Siko Vietnam Call

MSK500/1-0496 | Siko MSK500/1-0496 | Cảm biến thước từ MSK500/1-0496 | Siko Vietnam

MSK500/1-0496 | Siko MSK500/1-0496 | Cảm biến thước từ MSK500/1-0496 | Siko Vietnam

.
MSK500/1-0496 | Siko MSK500/1-0496 | Cảm biến thước từ MSK500/1-0496 | Siko Vietnam Call

MSK500/1-0496 | Siko MSK500/1-0496 | Cảm biến thước từ MSK500/1-0496 | Siko Vietnam

MSK500/1-0496 | Siko MSK500/1-0496 | Cảm biến thước từ MSK500/1-0496 | Siko Vietnam

.
PW620-18D/120 | FSG Precision Rotary Potentiometers | Cảm biến vị trí PW620-18D/120 | FSG Vietnam Call

PW620-18D/120 | FSG Precision Rotary Potentiometers | Cảm biến vị trí PW620-18D/120 | FSG Vietnam

PW620-18D/120 | FSG Precision Rotary Potentiometers | Cảm biến vị trí PW620-18D/120 | FSG Vietnam

.
PW620-18D/120 | FSG Precision Rotary Potentiometers | Cảm biến vị trí PW620-18D/120 | FSG Vietnam Call

PW620-18D/120 | FSG Precision Rotary Potentiometers | Cảm biến vị trí PW620-18D/120 | FSG Vietnam

PW620-18D/120 | FSG Precision Rotary Potentiometers | Cảm biến vị trí PW620-18D/120 | FSG Vietnam

.
RR30.DAM0-IGPB.9VF - Radar distance measuring sensors Baumer | Cảm biến Baumer RR30.DAM0-IGPB.9VF | Call

RR30.DAM0-IGPB.9VF - Radar distance measuring sensors Baumer | Cảm biến Baumer RR30.DAM0-IGPB.9VF |

RR30.DAM0-IGPB.9VF - Radar distance measuring sensors Baumer | Cảm biến Baumer RR30.DAM0-IGPB.9VF |

.
MEX5-D30.B22/0751 // 10281882 | Baumer | Pressure Gauge | Đồng hồ áp suất | Baumer Vietnam Call

MEX5-D30.B22/0751 // 10281882 | Baumer | Pressure Gauge | Đồng hồ áp suất | Baumer Vietnam

MEX5-D30.B22/0751 // 10281882 | Baumer | Pressure Gauge | Đồng hồ áp suất | Baumer Vietnam

.
MEX5D32. (11182499) | Baumer | Pressure Gauge | Đồng hồ áp suất | Baumer Vietnam Call

MEX5D32. (11182499) | Baumer | Pressure Gauge | Đồng hồ áp suất | Baumer Vietnam

MEX5D32. (11182499) | Baumer | Pressure Gauge | Đồng hồ áp suất | Baumer Vietnam

.
MEX5D32.B26.DT1.2L20.0.240.10/0751 (11182499) | Baumer | Pressure Gauge | Đồng hồ áp suất Call

MEX5D32.B26.DT1.2L20.0.240.10/0751 (11182499) | Baumer | Pressure Gauge | Đồng hồ áp suất

MEX5D32.B26.DT1.2L20.0.240.10/0751 (11182499) | Baumer | Pressure Gauge | Đồng hồ áp suất

.
Baumer | FS_A-Kabel sw10 K21BG8/A 65-SL | Cáp cho bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam Call

Baumer | FS_A-Kabel sw10 K21BG8/A 65-SL | Cáp cho bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

Baumer | FS_A-Kabel sw10 K21BG8/A 65-SL | Cáp cho bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

.
Baumer | ITD21H00 01024 H NI S21SG8 E 14 IP65 021 | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam Call

Baumer | ITD21H00 01024 H NI S21SG8 E 14 IP65 021 | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

Baumer | ITD21H00 01024 H NI S21SG8 E 14 IP65 021 | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324 - sale02@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 62
 • Hôm nay 5,860
 • Hôm qua 14,495
 • Trong tuần 32,572
 • Trong tháng 156,944
 • Tổng cộng 15,494,535

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)