Koyo | Encoder Koyo | Bộ mã hóa | Cảm biến vòng quay Koyo

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Koyo

mỗi trang
Automatic Coil Test System | Hệ thống kiểm tra cuộn dây tự động | Koyo

Automatic Coil Test System | Hệ thống kiểm tra cuộn dây tự động | Koyo

Automatic Coil Test System | Hệ thống kiểm tra cuộn dây tự động | Koyo
.
Options for Rotary Encoder | Tùy chọn cho bộ mã hóa quay | Koyo

Options for Rotary Encoder | Tùy chọn cho bộ mã hóa quay | Koyo

Options for Rotary Encoder | Tùy chọn cho bộ mã hóa quay | Koyo
.
TRD-NA Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo

TRD-NA Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo

TRD-NA Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo
.
TRD-NH Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo

TRD-NH Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo

TRD-NH Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo
.
TRD-GK Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo

TRD-GK Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo

TRD-GK Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo
.
TRD-S Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo

TRD-S Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo

TRD-S Series | Very compact type | Loại rất nhỏ gọn | Koyo
.
TC Series | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

TC Series | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

TC Series | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo
.
KCM Series | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCM Series | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCM Series | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo
.
KCX-B6T | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCX-B6T | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCX-B6T | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo
.
KCX-B | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCX-B | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCX-B | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo
.
KCX-T | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCX-T | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCX-T | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo
.
KCX-W,WM | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCX-W,WM | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCX-W,WM | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo
.
KCX-M,D,DM | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCX-M,D,DM | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCX-M,D,DM | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo
.
KCV Series | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCV Series | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo

KCV Series | Preset Counter | Bộ đếm đặt trước | Koyo
.
CS-10 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo

CS-10 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo

CS-10 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo
.
CS-16 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo

CS-16 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo

CS-16 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo
.
CS-85 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo

CS-85 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo

CS-85 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo
.
CS-85 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo

CS-85 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo

CS-85 Series | DC voltage output type | Loại đầu ra | Koyo
.
APS-12 to 15 Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo

APS-12 to 15 Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo

APS-12 to 15 Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo
.
APS-F Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo

APS-F Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo

APS-F Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo
.
APS-M Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo

APS-M Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo

APS-M Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo
.
APS-11 Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo

APS-11 Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo

APS-11 Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo
.
APS-U Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo

APS-U Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo

APS-U Series l Resin Square Type | Loại hình vuông nhựa | Koyo
.
APS-S Series l Polycarbonate Resin Square | Hình vuông nhựa polycarbonate | Koyo

APS-S Series l Polycarbonate Resin Square | Hình vuông nhựa polycarbonate | Koyo

APS-S Series l Polycarbonate Resin Square | Hình vuông nhựa polycarbonate | Koyo
.
APS-CK Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo

APS-CK Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo

APS-CK Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo
.
APS-CK Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo

APS-CK Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo

APS-CK Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo
.
APS-30/31 Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo

APS-30/31 Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo

APS-30/31 Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo
.
APS-GK Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo

APS-GK Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo

APS-GK Series l Resin Cylinder | Xi lanh nhựa | Koyo
.
APS-GMD Series Metal cylindricer 2-wire DC system | APS-GMD Series Metal cylindricer 2-wire DC syste

APS-GMD Series Metal cylindricer 2-wire DC system | APS-GMD Series Metal cylindricer 2-wire DC syste

APS-GMD Series Metal cylindricer 2-wire DC system | APS-GMD Series Metal cylindricer 2-wire DC system | Koyo
.
APS-GMC Metal cylindrical 2-wire DC System | APS-GMC SeriesMetal cylindrical 2-wire DC System | Koyo

APS-GMC Metal cylindrical 2-wire DC System | APS-GMC SeriesMetal cylindrical 2-wire DC System | Koyo

APS-GMC Metal cylindrical 2-wire DC System | APS-GMC SeriesMetal cylindrical 2-wire DC System | Koyo
.
ViewJetAdvance GC-A2 | Programmable Touch Panel | Bảng điều khiển cảm ứng có thể lập trình | Koyo

ViewJetAdvance GC-A2 | Programmable Touch Panel | Bảng điều khiển cảm ứng có thể lập trình | Koyo

ViewJetAdvance GC-A2 | Programmable Touch Panel | Bảng điều khiển cảm ứng có thể lập trình | Koyo
.
TRD-S Series | Encoder TRD-S Series | Bộ mã hóa TRD-S Series Koyo

TRD-S Series | Encoder TRD-S Series | Bộ mã hóa TRD-S Series Koyo

TRD-S Series | Encoder TRD-S Series | Bộ mã hóa TRD-S Series Koyo
.
TRD-MX Series | Encoder TRD-MX Series | Bộ mã hóa TRD-MX Series Koyo

TRD-MX Series | Encoder TRD-MX Series | Bộ mã hóa TRD-MX Series Koyo

TRD-MX Series | Encoder TRD-MX Series | Bộ mã hóa TRD-MX Series Koyo
.
TRD-SHR Series | Encoder TRD-SHR Series | Bộ mã hóa TRD-SHRSeries Koyo

TRD-SHR Series | Encoder TRD-SHR Series | Bộ mã hóa TRD-SHRSeries Koyo

TRD-SHR Series | Encoder TRD-SHR Series | Bộ mã hóa TRD-SHRSeries Koyo
.
TRD-SR Series | Encoder TRD-SR Series | Bộ mã hóa TRD-SR Series Koyo

TRD-SR Series | Encoder TRD-SR Series | Bộ mã hóa TRD-SR Series Koyo

TRD-SR Series | Encoder TRD-SR Series | Bộ mã hóa TRD-SR Series Koyo
.
Handheld Programmers | Lập trình cầm tay | Handheld Programmers Koyo

Handheld Programmers | Lập trình cầm tay | Handheld Programmers Koyo

Handheld Programmers | Lập trình cầm tay | Handheld Programmers Koyo
.
Terminator I/O | Module Terminator I/O | Module Terminator I/O Koyo

Terminator I/O | Module Terminator I/O | Module Terminator I/O Koyo

Terminator I/O | Module Terminator I/O | Module Terminator I/O Koyo
.
DirectLOGIC 405 | Module DirectLOGIC 405 | Module DirectLOGIC 405 Koyo

DirectLOGIC 405 | Module DirectLOGIC 405 | Module DirectLOGIC 405 Koyo

DirectLOGIC 405 | Module DirectLOGIC 405 | Module DirectLOGIC 405 Koyo
.
DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 Koyo

DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 Koyo

DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 Koyo
.
DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 Koyo

DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 Koyo

DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 | Module DirectLOGIC 305 Koyo
.
DirectLOGIC 205 | Module Direct LOGIC 205 | Module Direct LOGIC 205 Koyo

DirectLOGIC 205 | Module Direct LOGIC 205 | Module Direct LOGIC 205 Koyo

DirectLOGIC 205 | Module Direct LOGIC 205 | Module Direct LOGIC 205 Koyo
.
SJ-12DD1E-D KOSTAC SJ Series | SJ-12DD1E-D | KOSTAC SJ Series Koyo

SJ-12DD1E-D KOSTAC SJ Series | SJ-12DD1E-D | KOSTAC SJ Series Koyo

SJ-12DD1E-D KOSTAC SJ Series | SJ-12DD1E-D | KOSTAC SJ Series Koyo
.

Top

   (0)