Thiết bị phân tích

mỗi trang
AN300| Nitrogen analyzer | Máy phân tích nitơ| TELEDYNE Vietnam Call

AN300| Nitrogen analyzer | Máy phân tích nitơ| TELEDYNE Vietnam

AN300| Nitrogen analyzer | Máy phân tích nitơ| TELEDYNE Vietnam

.
LXT-220-N| Nitrate analyzer | Máy phân tích nitrat| TELEDYNE Vietnam Call

LXT-220-N| Nitrate analyzer | Máy phân tích nitrat| TELEDYNE Vietnam

LXT-220-N| Nitrate analyzer | Máy phân tích nitrat| TELEDYNE Vietnam

.
TCA-220| Water analyzer | Máy phân tích nước| TELEDYNE Vietnam Call

TCA-220| Water analyzer | Máy phân tích nước| TELEDYNE Vietnam

TCA-220| Water analyzer | Máy phân tích nước| TELEDYNE Vietnam

.
LXT-330 / LXT-380| Conductivity multi-parameter | dẫn điện đa thông số | TELEDYNE Vietnam Call

LXT-330 / LXT-380| Conductivity multi-parameter | dẫn điện đa thông số | TELEDYNE Vietnam

LXT-330 / LXT-380| Conductivity multi-parameter | dẫn điện đa thông số | TELEDYNE Vietnam

.
 8800 Series| Water analyzer | Máy phân tích nước | TELEDYNE Vietnam Call

8800 Series| Water analyzer | Máy phân tích nước | TELEDYNE Vietnam

8800 Series| Water analyzer | Máy phân tích nước | TELEDYNE Vietnam

.
4080| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam Call

4080| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4080| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

.
 4030| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam Call

4030| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4030| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

.
4020| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam Call

4020| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4020| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

.
2120| Argon analyzer | Máy phân tích Argon | TELEDYNE Vietnam Call

2120| Argon analyzer | Máy phân tích Argon | TELEDYNE Vietnam

2120| Argon analyzer | Máy phân tích Argon | TELEDYNE Vietnam

.
 2750| Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam Call

2750| Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

2750| Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

.
2020| Gas analyzer | Máy phân tích khí  | TELEDYNE Vietnam Call

2020| Gas analyzer | Máy phân tích khí | TELEDYNE Vietnam

2020| Gas analyzer | Máy phân tích khí | TELEDYNE Vietnam

.
1220 / 1223 | Multi-channel gas detection control  |Kiểm soát phát hiện khí  | TELEDYNE Vietnam Call

1220 / 1223 | Multi-channel gas detection control |Kiểm soát phát hiện khí | TELEDYNE Vietnam

1220 / 1223 | Multi-channel gas detection control |Kiểm soát phát hiện khí | TELEDYNE Vietnam

.
InstaTrans-XD | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam Call

InstaTrans-XD | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

InstaTrans-XD | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

.
6000TSL / 6400-TSL | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam Call

6000TSL / 6400-TSL | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6000TSL / 6400-TSL | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

.
7500Z / 7600Z Series | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam Call

7500Z / 7600Z Series | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

7500Z / 7600Z Series | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

.
7300 Series | Food analyzer | Food analyzer | TELEDYNE Vietnam Call

7300 Series | Food analyzer | Food analyzer | TELEDYNE Vietnam

7300 Series | Food analyzer | Food analyzer | TELEDYNE Vietnam

.
GFC-7002T / GFC-7002E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam Call

GFC-7002T / GFC-7002E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

GFC-7002T / GFC-7002E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

.
GFC-7000T / GFC-7000E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam Call

GFC-7000T / GFC-7000E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

GFC-7000T / GFC-7000E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

.
6650 | Oil analyzer | Máy phân tích dầu | TELEDYNE Vietnam Call

6650 | Oil analyzer | Máy phân tích dầu | TELEDYNE Vietnam

6650 | Oil analyzer | Máy phân tích dầu | TELEDYNE Vietnam

.
6400T / 6400E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam Call

6400T / 6400E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6400T / 6400E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

.
6200T / 6200E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam Call

6200T / 6200E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6200T / 6200E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

.
6000 Series | Process photometer | Quy trình quang kế | TELEDYNE Vietnam Call

6000 Series | Process photometer | Quy trình quang kế | TELEDYNE Vietnam

6000 Series | Process photometer | Quy trình quang kế | TELEDYNE Vietnam

.
Max 5 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

Max 5 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

Max 5 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
PEM 9004 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

PEM 9004 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

PEM 9004 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
 320 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

320 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

320 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
GB300 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

GB300 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

GB300 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
311PC | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

311PC | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

311PC | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
9060 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

9060 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

9060 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
3010PB | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

3010PB | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3010PB | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
3010MA | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

3010MA | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3010MA | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
311 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

311 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

311 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
3110 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

3110 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3110 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
OT-3/H | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam Call

OT-3/H | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

OT-3/H | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

.
3300T series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

3300T series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3300T series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
3190 / 3290 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

3190 / 3290 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3190 / 3290 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.
 CENELEC Series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam Call

CENELEC Series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

CENELEC Series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 88
  • Hôm nay 8,477
  • Hôm qua 14,641
  • Trong tuần 72,910
  • Trong tháng 410,524
  • Tổng cộng 19,786,885

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)