Hàng phổ biến

mỗi trang
FS4-3 McDonnel Miller | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam Call

FS4-3 McDonnel Miller | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

FS4-3 McDonnel Miller | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

.
 ACS355-03E-12A5-4 | Biến tần ABB Biến Tần ACS355-03E-12A5-4 3P 380VAC 5,5kW | ABB Vietnam Call

ACS355-03E-12A5-4 | Biến tần ABB Biến Tần ACS355-03E-12A5-4 3P 380VAC 5,5kW | ABB Vietnam

ACS355-03E-12A5-4 | Biến tần ABB Biến Tần ACS355-03E-12A5-4 3P 380VAC 5,5kW | ABB Vietnam

.
7000-12221-2142000 | Murr 7000-12221-2142000 | Cáp cảm biến | M12 female 0° with cable | Murr Vietna Call

7000-12221-2142000 | Murr 7000-12221-2142000 | Cáp cảm biến | M12 female 0° with cable | Murr Vietna

7000-12221-2142000 | Murr 7000-12221-2142000 | Cáp cảm biến | M12 female 0° with cable | Murr Vietna

.
FG 2561-20L | STNC FG 2561-20L | FG2561-20L | Van điện từ FG 2561-20L | STNC Call

FG 2561-20L | STNC FG 2561-20L | FG2561-20L | Van điện từ FG 2561-20L | STNC

FG 2561-20L | STNC FG 2561-20L | FG2561-20L | Van điện từ FG 2561-20L | STNC

.
Burkert 8012 | Burkert 556202 | Type 8012 - Flow meter with paddle wheel | Cảm biến lưu lượng Burker Call

Burkert 8012 | Burkert 556202 | Type 8012 - Flow meter with paddle wheel | Cảm biến lưu lượng Burker

Burkert 8012 | Burkert 556202 | Type 8012 - Flow meter with paddle wheel | Cảm biến lưu lượng Burker

.
D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam Call

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

.
D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam Call

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

.
 ARS20X80-ZE155A2 | Xilanh khí koganei  ARS20X80-ZE155A2  | Cylinder Koganei  ARS20X80-ZE155A2 Call

ARS20X80-ZE155A2 | Xilanh khí koganei ARS20X80-ZE155A2 | Cylinder Koganei ARS20X80-ZE155A2

ARS20X80-ZE155A2 | Xilanh khí koganei ARS20X80-ZE155A2 | Cylinder Koganei ARS20X80-ZE155A2

.
 ARS20X60-ZE155A2 | Xilanh khí koganei ARS20X60-ZE155A2 | Cylinder Koganei ARS20X60-ZE155A2 Call

ARS20X60-ZE155A2 | Xilanh khí koganei ARS20X60-ZE155A2 | Cylinder Koganei ARS20X60-ZE155A2

ARS20X60-ZE155A2 | Xilanh khí koganei ARS20X60-ZE155A2 | Cylinder Koganei ARS20X60-ZE155A2

.
8605 | Burkert | Bộ điều khiển kỹ thuật số 8605 | Burkert VIệt Nam Call

8605 | Burkert | Bộ điều khiển kỹ thuật số 8605 | Burkert VIệt Nam

8605 | Burkert | Bộ điều khiển kỹ thuật số 8605 | Burkert VIệt Nam

.
NX5-RM7B | Panasonic | Cảm biến NX5-RM7B | Panasonic Việt Nam Call

NX5-RM7B | Panasonic | Cảm biến NX5-RM7B | Panasonic Việt Nam

NX5-RM7B | Panasonic | Cảm biến NX5-RM7B | Panasonic Việt Nam

.
T30UUPA | Banner | Cảm biến T30UUPA | Banner Việt Nam Call

T30UUPA | Banner | Cảm biến T30UUPA | Banner Việt Nam

T30UUPA | Banner | Cảm biến T30UUPA | Banner Việt Nam

.
K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic | Aquamatic K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic Việt Nam Call

K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic | Aquamatic K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic Việt Nam

K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic | Aquamatic K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic Việt Nam

.
14R113FC | Parker | Parker 14R113FC | Parker Việt Nam Call

14R113FC | Parker | Parker 14R113FC | Parker Việt Nam

14R113FC | Parker | Parker 14R113FC | Parker Việt Nam

.
FS - N11N | Keyence | Bộ khuếch đại tín hiệu quang FS - N11N | Keyence Việt Nam Call

FS - N11N | Keyence | Bộ khuếch đại tín hiệu quang FS - N11N | Keyence Việt Nam

FS - N11N | Keyence | Bộ khuếch đại tín hiệu quang FS - N11N | Keyence Việt Nam

.
TL441 - 11Y | Schmersa | Cảm biến hành trình TL441 - 11Y | Schmersa VIệt Nam Call

TL441 - 11Y | Schmersa | Cảm biến hành trình TL441 - 11Y | Schmersa VIệt Nam

TL441 - 11Y | Schmersa | Cảm biến hành trình TL441 - 11Y | Schmersa VIệt Nam

.
3RT1066-6AP36 | Siemens | Khởi động từ 3RT1066-6AP36 | 3RT1066-6AP36 | Siemens Việt Nam Call

3RT1066-6AP36 | Siemens | Khởi động từ 3RT1066-6AP36 | 3RT1066-6AP36 | Siemens Việt Nam

3RT1066-6AP36 | Siemens | Khởi động từ 3RT1066-6AP36 | 3RT1066-6AP36 | Siemens Việt Nam

.
414 JHHR | Ebmpaps | Quạt tản nhiệt Ebmpaps 414 JHHR | Ebmpapst Việt Nam Call

414 JHHR | Ebmpaps | Quạt tản nhiệt Ebmpaps 414 JHHR | Ebmpapst Việt Nam

414 JHHR | Ebmpaps | Quạt tản nhiệt Ebmpaps 414 JHHR | Ebmpapst Việt Nam

.
50117583 | Leuze | Kính phản quang 50117583 | Leuze Việt Nam Call

50117583 | Leuze | Kính phản quang 50117583 | Leuze Việt Nam

50117583 | Leuze | Kính phản quang 50117583 | Leuze Việt Nam

.
RG2HLTS101 | Parker | Parker part no RG2HLTS101 | Parker Việt Nam Call

RG2HLTS101 | Parker | Parker part no RG2HLTS101 | Parker Việt Nam

RG2HLTS101 | Parker | Parker part no RG2HLTS101 | Parker Việt Nam

.
Det14c | Megger | Megger Det14c Earth Resistance Clamp | Megger Việt Nam Call

Det14c | Megger | Megger Det14c Earth Resistance Clamp | Megger Việt Nam

Det14c | Megger | Megger Det14c Earth Resistance Clamp | Megger Việt Nam

.
AF AF30-02-A | SMC | Bộ lọc dòng AF AF30-02-A | SMC VIỆT NAM Call

AF AF30-02-A | SMC | Bộ lọc dòng AF AF30-02-A | SMC VIỆT NAM

AF AF30-02-A | SMC | Bộ lọc dòng AF AF30-02-A | SMC VIỆT NAM

.
Z4v7h 335-11z-rva-2272/2654 | Schmersal | Switch Limit Schmersal Z4v7h 335-11z-rva-2272/2654 | Schme Call

Z4v7h 335-11z-rva-2272/2654 | Schmersal | Switch Limit Schmersal Z4v7h 335-11z-rva-2272/2654 | Schme

Z4v7h 335-11z-rva-2272/2654 | Schmersal | Switch Limit Schmersal Z4v7h 335-11z-rva-2272/2654 | Schmersal Việt Nam

.
H12WD4850PG | Crydom | Rờ Le Bán Dẫn H12WD4850PG | Crydom Việt Nam Call

H12WD4850PG | Crydom | Rờ Le Bán Dẫn H12WD4850PG | Crydom Việt Nam

H12WD4850PG | Crydom | Rờ Le Bán Dẫn H12WD4850PG | Crydom Việt Nam

.
3V210-08 | Airtac | Van Điện Từ 3V210-08 | Airtac Việt Nam Call

3V210-08 | Airtac | Van Điện Từ 3V210-08 | Airtac Việt Nam

3V210-08 | Airtac | Van Điện Từ 3V210-08 | Airtac Việt Nam

.
SKT 1200/16 E | SEMIKRON | SKT 1200/16 E | SEMIKRON VIỆT NAM Call

SKT 1200/16 E | SEMIKRON | SKT 1200/16 E | SEMIKRON VIỆT NAM

SKT 1200/16 E | SEMIKRON | SKT 1200/16 E | SEMIKRON VIỆT NAM

.
514 80D 1 37 5 3 2 2061 | Gemu | Van góc điều khiển khí nén 514 80D 1 37 5 3 2 2061 | Gemu VIỆT NAM Call

514 80D 1 37 5 3 2 2061 | Gemu | Van góc điều khiển khí nén 514 80D 1 37 5 3 2 2061 | Gemu VIỆT NAM

514 80D 1 37 5 3 2 2061 | Gemu | Van góc điều khiển khí nén 514 80D 1 37 5 3 2 2061 | Gemu VIỆT NAM

.
A3G630AQ3794 | Ebmpapst | Quạt giải nhiệt gió A3G630AQ3794 | Ebmpapst VIỆT NAM Call

A3G630AQ3794 | Ebmpapst | Quạt giải nhiệt gió A3G630AQ3794 | Ebmpapst VIỆT NAM

A3G630AQ3794 | Ebmpapst | Quạt giải nhiệt gió A3G630AQ3794 | Ebmpapst VIỆT NAM

.
nx5-rm7b | Panasonic | Cảm biến quang nx5-rm7b | Panasonic VIỆT NAM Call

nx5-rm7b | Panasonic | Cảm biến quang nx5-rm7b | Panasonic VIỆT NAM

nx5-rm7b | Panasonic | Cảm biến quang nx5-rm7b | Panasonic VIỆT NAM

.
MR-30N | Fotek | Cảm Biến Quang MR-30N | Fotek VIỆT NAM Call

MR-30N | Fotek | Cảm Biến Quang MR-30N | Fotek VIỆT NAM

MR-30N | Fotek | Cảm Biến Quang MR-30N | Fotek VIỆT NAM

.
A6D800-AD01-01 | Ebmpapst | Quạt Tản Nhiệt A6D800-AD01-01 | Ebmpapst Việt Nam Call

A6D800-AD01-01 | Ebmpapst | Quạt Tản Nhiệt A6D800-AD01-01 | Ebmpapst Việt Nam

A6D800-AD01-01 | Ebmpapst | Quạt Tản Nhiệt A6D800-AD01-01 | Ebmpapst Việt Nam

.
SC200 | HACH | Máy ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN SC200 | HACH VIỆT NAM Call

SC200 | HACH | Máy ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN SC200 | HACH VIỆT NAM

SC200 | HACH | Máy ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN SC200 | HACH VIỆT NAM

.
LLB500 | Futek | Cảm biến tải trọng LLB500 | Futek Việt Nam Call

LLB500 | Futek | Cảm biến tải trọng LLB500 | Futek Việt Nam

LLB500 | Futek | Cảm biến tải trọng LLB500 | Futek Việt Nam

.
PSN- X | Condor | Công tắc phao PSN- X | Condor Việt Nam Call

PSN- X | Condor | Công tắc phao PSN- X | Condor Việt Nam

PSN- X | Condor | Công tắc phao PSN- X | Condor Việt Nam

.
BNS 33-11ZG-ST | Schmersal | Cảm biến từ BNS 33-11ZG-ST | Schmersal Việt Nam Call

BNS 33-11ZG-ST | Schmersal | Cảm biến từ BNS 33-11ZG-ST | Schmersal Việt Nam

BNS 33-11ZG-ST | Schmersal | Cảm biến từ BNS 33-11ZG-ST | Schmersal Việt Nam

.
KR87PCT2 | Wenglor | Cảm biến quang KR87PCT2 | Wenglor Việt Nam Call

KR87PCT2 | Wenglor | Cảm biến quang KR87PCT2 | Wenglor Việt Nam

KR87PCT2 | Wenglor | Cảm biến quang KR87PCT2 | Wenglor Việt Nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 179
 • Hôm nay 2,887
 • Hôm qua 12,778
 • Trong tuần 85,713
 • Trong tháng 338,719
 • Tổng cộng 11,054,392

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)