Hàng phổ biến

mỗi trang
PSN- X | Condor | Công tắc phao PSN- X | Condor Việt Nam Call

PSN- X | Condor | Công tắc phao PSN- X | Condor Việt Nam

PSN- X | Condor | Công tắc phao PSN- X | Condor Việt Nam

.
BNS 33-11ZG-ST | Schmersal | Cảm biến từ BNS 33-11ZG-ST | Schmersal Việt Nam Call

BNS 33-11ZG-ST | Schmersal | Cảm biến từ BNS 33-11ZG-ST | Schmersal Việt Nam

BNS 33-11ZG-ST | Schmersal | Cảm biến từ BNS 33-11ZG-ST | Schmersal Việt Nam

.
KR87PCT2 | Wenglor | Cảm biến quang KR87PCT2 | Wenglor Việt Nam Call

KR87PCT2 | Wenglor | Cảm biến quang KR87PCT2 | Wenglor Việt Nam

KR87PCT2 | Wenglor | Cảm biến quang KR87PCT2 | Wenglor Việt Nam

.
EX-BNS250-11Z-3G/D-3M | Schmersal | Cảm biến từ an toàn EX-BNS250-11Z-3G/D-3M | Schmersal Việt Nam Call

EX-BNS250-11Z-3G/D-3M | Schmersal | Cảm biến từ an toàn EX-BNS250-11Z-3G/D-3M | Schmersal Việt Nam

EX-BNS250-11Z-3G/D-3M | Schmersal | Cảm biến từ an toàn EX-BNS250-11Z-3G/D-3M | Schmersal Việt Nam

.
Murr 44201 | Murr 44201 | Cảm biến tiệm cận Murr 44201 | Murr Việt Nam Call

Murr 44201 | Murr 44201 | Cảm biến tiệm cận Murr 44201 | Murr Việt Nam

Murr 44201 | Murr 44201 | Cảm biến tiệm cận Murr 44201 | Murr Việt Nam

.
CES-A-ABA-01 | Euchner | Rơ le an toàn CES-A-ABA-01 | Euchner Việt Nam Call

CES-A-ABA-01 | Euchner | Rơ le an toàn CES-A-ABA-01 | Euchner Việt Nam

CES-A-ABA-01 | Euchner | Rơ le an toàn CES-A-ABA-01 | Euchner Việt Nam

.
TT-K-30/36-SLE | Omega | Đầu dò nhiệt K-plug TT-K-30/36-SLE | Omega VIỆT NAM Call

TT-K-30/36-SLE | Omega | Đầu dò nhiệt K-plug TT-K-30/36-SLE | Omega VIỆT NAM

TT-K-30/36-SLE | Omega | Đầu dò nhiệt K-plug TT-K-30/36-SLE | Omega VIỆT NAM

.
N3258-75-34 | SCHAFFNER | BỘ LỌC NGUỒN FN3258-75-34 | SCHAFFNER VIỆT NAM Call

N3258-75-34 | SCHAFFNER | BỘ LỌC NGUỒN FN3258-75-34 | SCHAFFNER VIỆT NAM

N3258-75-34 | SCHAFFNER | BỘ LỌC NGUỒN FN3258-75-34 | SCHAFFNER VIỆT NAM

.
DCL-33A-A/M | Shinko | BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ | DCL-33A-A/M | Shinko VIỆT NAM Call

DCL-33A-A/M | Shinko | BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ | DCL-33A-A/M | Shinko VIỆT NAM

DCL-33A-A/M | Shinko | BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ | DCL-33A-A/M | Shinko VIỆT NAM

.
W3000-10-W-F | CKD | BỘ LỌC KHÍ W3000-10-W-F | CKD VIỆT NAM Call

W3000-10-W-F | CKD | BỘ LỌC KHÍ W3000-10-W-F | CKD VIỆT NAM

W3000-10-W-F | CKD | BỘ LỌC KHÍ W3000-10-W-F | CKD VIỆT NAM

.
GD16-L05 | Kyongbo | RELAY GD16-L05 | Kyongbo VIỆT NAM Call

GD16-L05 | Kyongbo | RELAY GD16-L05 | Kyongbo VIỆT NAM

GD16-L05 | Kyongbo | RELAY GD16-L05 | Kyongbo VIỆT NAM

.
GL6-P1111 | SICK | CẢM BIẾN QUANG GL6-P1111 | SICK VIỆT NAM Call

GL6-P1111 | SICK | CẢM BIẾN QUANG GL6-P1111 | SICK VIỆT NAM

GL6-P1111 | SICK | CẢM BIẾN QUANG GL6-P1111 | SICK VIỆT NAM

.
SYJ314M-5L0U-Q | SMC | VAN SYJ3143-5LOU-Q | SMC Việt Nam Call

SYJ314M-5L0U-Q | SMC | VAN SYJ3143-5LOU-Q | SMC Việt Nam

SYJ314M-5L0U-Q | SMC | VAN SYJ3143-5LOU-Q | SMC Việt Nam

.
SYJ3143-5LOU-Q | SMC | VAN SYJ3143-5LOU-Q | SMC Việt Nam Call

SYJ3143-5LOU-Q | SMC | VAN SYJ3143-5LOU-Q | SMC Việt Nam

SYJ3143-5LOU-Q | SMC | VAN SYJ3143-5LOU-Q | SMC Việt Nam

.
AC40-04DG-A | SMC | Bộ lọc điều áp AC40-04DG-A | SMC Việt Nam Call

AC40-04DG-A | SMC | Bộ lọc điều áp AC40-04DG-A | SMC Việt Nam

AC40-04DG-A | SMC | Bộ lọc điều áp AC40-04DG-A | SMC Việt Nam

.
E3YM400VYS20 | Tele | relay E3YM400VYS20 | Tele Việt Nam Call

E3YM400VYS20 | Tele | relay E3YM400VYS20 | Tele Việt Nam

E3YM400VYS20 | Tele | relay E3YM400VYS20 | Tele Việt Nam

.
DC1010CT-101-000-E | Honeywell | Bộ điêu khiển nhiệt độ DC1010CT-101-000-E | Honeywell Viêt Nam Call

DC1010CT-101-000-E | Honeywell | Bộ điêu khiển nhiệt độ DC1010CT-101-000-E | Honeywell Viêt Nam

DC1010CT-101-000-E | Honeywell | Bộ điêu khiển nhiệt độ DC1010CT-101-000-E | Honeywell Viêt Nam

.
SRB301 MC24V | SRB-301 MC24V | SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal Việt Nam Call

SRB301 MC24V | SRB-301 MC24V | SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal Việt Nam

SRB301 MC24V | SRB-301 MC24V | SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal Việt Nam

.
MX7-D60.D16H | Baumer Bourdon | Đồng hồ áp suất MX7-D60.D16H | Pressure Gauge MX7-D60.D16H | Baumer Call

MX7-D60.D16H | Baumer Bourdon | Đồng hồ áp suất MX7-D60.D16H | Pressure Gauge MX7-D60.D16H | Baumer

MX7-D60.D16H | Baumer Bourdon | Đồng hồ áp suất MX7-D60.D16H | Pressure Gauge MX7-D60.D16H | Baumer

.
3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam Call

3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam

3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam

.
3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam Call

3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam

3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam

.
MDR11/6 | Condor | 235712 | Công tắc áp lực condor MDR11/6 235712 | Pressure Switch | Condor Vietnam Call

MDR11/6 | Condor | 235712 | Công tắc áp lực condor MDR11/6 235712 | Pressure Switch | Condor Vietnam

MDR11/6 | Condor | 235712 | Công tắc áp lực condor MDR11/6 235712 | Pressure Switch | Condor Vietnam

.
15040-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15040-PKG | Clippard Vietnam Call

15040-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15040-PKG | Clippard Vietnam

15040-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15040-PKG | Clippard Vietnam

.
15010-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15010-PKG | Clippard Vietnam Call

15010-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15010-PKG | Clippard Vietnam

15010-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15010-PKG | Clippard Vietnam

.
ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam Call

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

.
ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam Call

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

.
AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Schmersal AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Khóa an toàn | Schmersal Vietnam Call

AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Schmersal AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Khóa an toàn | Schmersal Vietnam

AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Schmersal AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Khóa an toàn | Schmersal Vietnam

.
090-5D | Bimba 090-5D | Xilanh Bimba 090-5D | Xi lanh khí nén | 090-5D | Bimba Vietnam Call

090-5D | Bimba 090-5D | Xilanh Bimba 090-5D | Xi lanh khí nén | 090-5D | Bimba Vietnam

090-5D | Bimba 090-5D | Xilanh Bimba 090-5D | Xi lanh khí nén | 090-5D | Bimba Vietnam

.
3212JN | EBMPapst 3212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam Call

3212JN | EBMPapst 3212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam

3212JN | EBMPapst 3212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam

.
8212JN | EBMPapst 8212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam Call

8212JN | EBMPapst 8212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam

8212JN | EBMPapst 8212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam

.
TOS9300 | Kikusui TOS9300 | Máy đó trở kháng Kikusui | Hipot and Insulation Resistance Tester Call

TOS9300 | Kikusui TOS9300 | Máy đó trở kháng Kikusui | Hipot and Insulation Resistance Tester

TOS9300 | Kikusui TOS9300 | Máy đó trở kháng Kikusui | Hipot and Insulation Resistance Tester

.
MFB1-5.5YC | 230VAC, 55N, Rated stroke 4mm | Coil van điện từ | Uxcell Vietnam Call

MFB1-5.5YC | 230VAC, 55N, Rated stroke 4mm | Coil van điện từ | Uxcell Vietnam

MFB1-5.5YC | 230VAC, 55N, Rated stroke 4mm | Coil van điện từ | Uxcell Vietnam

.
750103 | Pilz 750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o Screw terminal 17.5 mm 145,00 Call

750103 | Pilz 750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o Screw terminal 17.5 mm 145,00

750103 | Pilz 750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o Screw terminal 17.5 mm 145,00

.
AES 1235 Schmersal | AES1235-24VDC | Schmersal | Rơ-le an toàn AES 1235 | Safety relay AES 1235 Call

AES 1235 Schmersal | AES1235-24VDC | Schmersal | Rơ-le an toàn AES 1235 | Safety relay AES 1235

AES 1235 Schmersal | AES1235-24VDC | Schmersal | Rơ-le an toàn AES 1235 | Safety relay AES 1235

.
774318 | Pilz 774318 | PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Call

774318 | Pilz 774318 | PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50

774318 | Pilz 774318 | PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50

.
774585 | Pilz 774585 | Safety Relay PZE X4 24VDC 4n/o 774585 | Pilz Vietnam Call

774585 | Pilz 774585 | Safety Relay PZE X4 24VDC 4n/o 774585 | Pilz Vietnam

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - nhan@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - sales@greentechvn.com

Sales Support - sales@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sale HCM-01 - thuy@greentechvn.com

Sale HCM-01 - thuy@greentechvn.com - Ms. Thủy: 079 6640303

Sale HCM-02 - phu@greentechvn.com

Sale HCM-02 - phu@greentechvn.com - Mr. Phú: 0903 077 267

Sale HCM-03 - hanh@greentechvn.com

Sale HCM-03 - hanh@greentechvn.com - Ms. Hạnh: 0905405433

Sales Chi nhánh Quảng Nam - han@greentechvn.com -

Sales Chi nhánh Quảng Nam - han@greentechvn.com - - Mr. Hân: 0912 635 379

Chi nhánh Hà Nội - thai@greentechvn.com

Chi nhánh Hà Nội - thai@greentechvn.com - Mr. Thái: 0987040968

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 141
 • Hôm nay 8,871
 • Hôm qua 11,157
 • Trong tuần 20,028
 • Trong tháng 354,685
 • Tổng cộng 10,264,168

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)