Hàng phổ biến

mỗi trang
116136-00 | Ametek | Blower 116136-00 | Máy thổi chân không | 116136-00 | Ametek Vietnam Call

116136-00 | Ametek | Blower 116136-00 | Máy thổi chân không | 116136-00 | Ametek Vietnam

116136-00 | Ametek | Blower 116136-00 | Máy thổi chân không | 116136-00 | Ametek Vietnam

.
 TMM-0999M-465 | Timer TMM-0999M-465 | Ametek NCC | Đồng hồ hẹn giờ | Ametek NCC Vietnam Call

TMM-0999M-465 | Timer TMM-0999M-465 | Ametek NCC | Đồng hồ hẹn giờ | Ametek NCC Vietnam

TMM-0999M-465 | Timer TMM-0999M-465 | Ametek NCC | Đồng hồ hẹn giờ | Ametek NCC Vietnam

.
 TMM-0999M-465 | Timer TMM-0999M-465 | Ametek NCC | Đồng hồ hẹn giờ | Ametek NCC Vietnam Call

TMM-0999M-465 | Timer TMM-0999M-465 | Ametek NCC | Đồng hồ hẹn giờ | Ametek NCC Vietnam

TMM-0999M-465 | Timer TMM-0999M-465 | Ametek NCC | Đồng hồ hẹn giờ | Ametek NCC Vietnam

.
AZM 300B-I2-ST-SD2P | Schmersal | Safety AZM 300B-I2-ST-SD2P | schmeral Vietnam Call

AZM 300B-I2-ST-SD2P | Schmersal | Safety AZM 300B-I2-ST-SD2P | schmeral Vietnam

AZM 300B-I2-ST-SD2P | Schmersal | Safety AZM 300B-I2-ST-SD2P | schmeral Vietnam

.
BPS 260-1 | Schmersal | Safety sensor BPS 260-1 | Cảm biến an toàn BPS 260-1 | Schmersal Vietnam Call

BPS 260-1 | Schmersal | Safety sensor BPS 260-1 | Cảm biến an toàn BPS 260-1 | Schmersal Vietnam

BPS 260-1 | Schmersal | Safety sensor BPS 260-1 | Cảm biến an toàn BPS 260-1 | Schmersal Vietnam

.
BNS 260-02zG-ST-R | Schmersal | BNS 260-02zG-ST-R | Cảm biến an toàn | Schmersal Vietnam Call

BNS 260-02zG-ST-R | Schmersal | BNS 260-02zG-ST-R | Cảm biến an toàn | Schmersal Vietnam

BNS 260-02zG-ST-R | Schmersal | BNS 260-02zG-ST-R | Cảm biến an toàn | Schmersal Vietnam

.
A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal | A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal Vietnam Call

A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal | A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal Vietnam

A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal | A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal Vietnam

.
SD-I-U-EIP | Bộ chuyển đổi SD-I-U-EIP | Schmersal SD-I-U-EIP | Schmersal Việt Nam Call

SD-I-U-EIP | Bộ chuyển đổi SD-I-U-EIP | Schmersal SD-I-U-EIP | Schmersal Việt Nam

SD-I-U-EIP | Bộ chuyển đổi SD-I-U-EIP | Schmersal SD-I-U-EIP | Schmersal Việt Nam

.
R3G225-RH17-12 | R3G225-RH1712 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt R3G225-RH17-12 | EBMPapst Vietnam Call

R3G225-RH17-12 | R3G225-RH1712 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt R3G225-RH17-12 | EBMPapst Vietnam

R3G225-RH17-12 | R3G225-RH1712 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt R3G225-RH17-12 | EBMPapst Vietnam

.
R3G225-RH17-12 | R3G225-RH1712 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt R3G225-RH17-12 | EBMPapst Vietnam Call

R3G225-RH17-12 | R3G225-RH1712 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt R3G225-RH17-12 | EBMPapst Vietnam

R3G225-RH17-12 | R3G225-RH1712 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt R3G225-RH17-12 | EBMPapst Vietnam

.
SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam Call

SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam

SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam

.
100-F5503SL-51L-0/100#- X-GR | Đồng hồ chênh áp Ashcroft | Ashcroft Vietnam Call

100-F5503SL-51L-0/100#- X-GR | Đồng hồ chênh áp Ashcroft | Ashcroft Vietnam

100-F5503SL-51L-0/100#- X-GR | Đồng hồ chênh áp Ashcroft | Ashcroft Vietnam

.
100-F5503SL-51L-0/15#- X-GR | Đồng hồ chênh áp Ashcroft | Ashcroft Vietnam Call

100-F5503SL-51L-0/15#- X-GR | Đồng hồ chênh áp Ashcroft | Ashcroft Vietnam

100-F5503SL-51L-0/15#- X-GR | Đồng hồ chênh áp Ashcroft | Ashcroft Vietnam

.
100-F5503SL-51L-0/15#- X-GR | Đồng hồ chênh áp Ashcroft | Ashcroft Vietnam Call

100-F5503SL-51L-0/15#- X-GR | Đồng hồ chênh áp Ashcroft | Ashcroft Vietnam

100-F5503SL-51L-0/15#- X-GR | Đồng hồ chênh áp Ashcroft | Ashcroft Vietnam

.
OCD-DPC1B1212-C10S-H3P | Bộ mã hóa vòng quay Posital | Encoder Posital | Posital Fraba Vietnam Call

OCD-DPC1B1212-C10S-H3P | Bộ mã hóa vòng quay Posital | Encoder Posital | Posital Fraba Vietnam

OCD-DPC1B1212-C10S-H3P | Bộ mã hóa vòng quay Posital | Encoder Posital | Posital Fraba Vietnam

.
7114N | EBMPapst 7114N | Quạt tản nhiệt 7114N | EBMPapst Vietnam Call

7114N | EBMPapst 7114N | Quạt tản nhiệt 7114N | EBMPapst Vietnam

7114N | EBMPapst 7114N | Quạt tản nhiệt 7114N | EBMPapst Vietnam

.
CSS8-180-2P-D-M-L | Schmersal | Công tắc từ | Schmersal Việt Nam Call

CSS8-180-2P-D-M-L | Schmersal | Công tắc từ | Schmersal Việt Nam

CSS8-180-2P-D-M-L | Schmersal | Công tắc từ | Schmersal Việt Nam

.
S.BL40- 5S40.G38MHF. 00 | Núm hút chân không | Suction cup S.BL40- 5S40.G38MHF. 00 | Piab Viet nam Call

S.BL40- 5S40.G38MHF. 00 | Núm hút chân không | Suction cup S.BL40- 5S40.G38MHF. 00 | Piab Viet nam

S.BL40- 5S40.G38MHF. 00 | Núm hút chân không | Suction cup S.BL40- 5S40.G38MHF. 00 | Piab Viet nam

.
AR20-02BG-A | SMC | Bộ điều áp suất | SMC Viet Nam Call

AR20-02BG-A | SMC | Bộ điều áp suất | SMC Viet Nam

AR20-02BG-A | SMC | Bộ điều áp suất | SMC Viet Nam

.
XD4PA24 | Schneider XD4PA24 | Bộ điều khiên tay cầm đa hướng XD4PA24 | Schneider Việt Nam Call

XD4PA24 | Schneider XD4PA24 | Bộ điều khiên tay cầm đa hướng XD4PA24 | Schneider Việt Nam

XD4PA24 | Schneider XD4PA24 | Bộ điều khiên tay cầm đa hướng XD4PA24 | Schneider Việt Nam

.
AT8N-2 | Autonics AT8N-2 | Timer | Bộ đếm thời gian | Bộ hẹn giờ AT8N-2 | Autonics Việt Nam Call

AT8N-2 | Autonics AT8N-2 | Timer | Bộ đếm thời gian | Bộ hẹn giờ AT8N-2 | Autonics Việt Nam

AT8N-2 | Autonics AT8N-2 | Timer | Bộ đếm thời gian | Bộ hẹn giờ AT8N-2 | Autonics Việt Nam

.
Azbil SDC-36 C36TCOUA2200 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Temperature Controller| Azbil Vietnam Call

Azbil SDC-36 C36TCOUA2200 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Temperature Controller| Azbil Vietnam

Azbil SDC-36 C36TCOUA2200 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Temperature Controller| Azbil Vietnam

.
C36TCOUA2200 | SDC-36 C36TCOUA2200 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Temperature Controller| Azbil Vietnam Call

C36TCOUA2200 | SDC-36 C36TCOUA2200 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Temperature Controller| Azbil Vietnam

C36TCOUA2200 | SDC-36 C36TCOUA2200 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Temperature Controller| Azbil Vietnam

.
DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam Call

DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

.
DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam Call

DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

.
Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain Call

Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

.
TT 140 S01 Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain Call

TT 140 S01 Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

TT 140 S01 Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

.
TT 140 S01 31S07 24 3,00 09 SC01 HTL Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain Call

TT 140 S01 31S07 24 3,00 09 SC01 HTL Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

TT 140 S01 31S07 24 3,00 09 SC01 HTL Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

.
E84AVSCE1134VX0 | Biến tần E84AVSCE1134VX0 | Inverter Lenze E84AVSCE1134VX0 |Lenze Vietnam Call

E84AVSCE1134VX0 | Biến tần E84AVSCE1134VX0 | Inverter Lenze E84AVSCE1134VX0 |Lenze Vietnam

E84AVSCE1134VX0 | Biến tần E84AVSCE1134VX0 | Inverter Lenze E84AVSCE1134VX0 |Lenze Vietnam

.
Lenze E84AVSCE1124VX0 | Biến tần E84AVSCE1124VX0 | Inverter E84AVSCE1124VX0 |Lenze Vietnam Call

Lenze E84AVSCE1124VX0 | Biến tần E84AVSCE1124VX0 | Inverter E84AVSCE1124VX0 |Lenze Vietnam

Lenze E84AVSCE1124VX0 | Biến tần E84AVSCE1124VX0 | Inverter E84AVSCE1124VX0 |Lenze Vietnam

.
Lenze E84AVSCE1524VX0 | Biến tần E84AVSCE1524VX0 | Inverter E84AVSCE1524VX0 |Lenze Vietnam Call

Lenze E84AVSCE1524VX0 | Biến tần E84AVSCE1524VX0 | Inverter E84AVSCE1524VX0 |Lenze Vietnam

Lenze E84AVSCE1524VX0 | Biến tần E84AVSCE1524VX0 | Inverter E84AVSCE1524VX0 |Lenze Vietnam

.
E84AVSCE302 | Lenze E84AVSCE302 | Biến tần E84AVSCE3024V| Inverter Lenze E84AVSCE3024 |Lenze Vietnam Call

E84AVSCE302 | Lenze E84AVSCE302 | Biến tần E84AVSCE3024V| Inverter Lenze E84AVSCE3024 |Lenze Vietnam

E84AVSCE302 | Lenze E84AVSCE302 | Biến tần E84AVSCE3024V| Inverter Lenze E84AVSCE3024 |Lenze Vietnam

.
SME-8-K-LED-24 | Festo SME-8-K-LED-24 | Cảm biến từ tiệm cận | Proximitive Sensor |Festo Vietnam Call

SME-8-K-LED-24 | Festo SME-8-K-LED-24 | Cảm biến từ tiệm cận | Proximitive Sensor |Festo Vietnam

SME-8-K-LED-24 | Festo SME-8-K-LED-24 | Cảm biến từ tiệm cận | Proximitive Sensor |Festo Vietnam

.
IFRM 08P17V1/S35L | Baumer IFRM 08P17V1/S35L | Cảm biến Baumer | Baumer Vietnam Call

IFRM 08P17V1/S35L | Baumer IFRM 08P17V1/S35L | Cảm biến Baumer | Baumer Vietnam

IFRM 08P17V1/S35L | Baumer IFRM 08P17V1/S35L | Cảm biến Baumer | Baumer Vietnam

.
 L404F 1094 | Honeywell L404F 1094 | Cảm biến áp suất L404F 1094 | Honeywell Vietnam Call

L404F 1094 | Honeywell L404F 1094 | Cảm biến áp suất L404F 1094 | Honeywell Vietnam

L404F 1094 | Honeywell L404F 1094 | Cảm biến áp suất L404F 1094 | Honeywell Vietnam

.
400100U08 | Hengstler 400100U08 Encoder | Bộ mã hoá vòng xoay 400100U08 | Hengstler Vietnam Call

400100U08 | Hengstler 400100U08 Encoder | Bộ mã hoá vòng xoay 400100U08 | Hengstler Vietnam

400100U08 | Hengstler 400100U08 Encoder | Bộ mã hoá vòng xoay 400100U08 | Hengstler Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 187
 • Hôm nay 4,467
 • Hôm qua 9,878
 • Trong tuần 36,736
 • Trong tháng 276,945
 • Tổng cộng 8,522,011

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)