Hàng phổ biến

mỗi trang
VF9326-EV | EZN3A0150H024 | EMB9351-E | EMZ9371-BC | Biến tần Lenze | Lenze Vietnam Call

VF9326-EV | EZN3A0150H024 | EMB9351-E | EMZ9371-BC | Biến tần Lenze | Lenze Vietnam

VF9326-EV | EZN3A0150H024 | EMB9351-E | EMZ9371-BC | Biến tần Lenze | Lenze Vietnam

.
ASP530F-0310S | Van tiết lưu SMC ASP530F-0310S | SMC Vietnam Call

ASP530F-0310S | Van tiết lưu SMC ASP530F-0310S | SMC Vietnam

ASP530F-0310S | Van tiết lưu SMC ASP530F-0310S | SMC Vietnam

.
RG160-28/56S  | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam Call

RG160-28/56S | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

RG160-28/56S | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

.
S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam Call

S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

.
S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam Call

S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

.
G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam Call

G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

.
G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam Call

G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

.
NA-6 | NA03406 | SmartScan | Cảm biến quang điện tử | SmartScan VietNam Call

NA-6 | NA03406 | SmartScan | Cảm biến quang điện tử | SmartScan VietNam

NA-6 | NA03406 | SmartScan | Cảm biến quang điện tử | SmartScan VietNam

.
EM7004 | Beckhoff | 4-axis interface | Beckhoff VietNam Call

EM7004 | Beckhoff | 4-axis interface | Beckhoff VietNam

EM7004 | Beckhoff | 4-axis interface | Beckhoff VietNam

.
F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam Call

F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam

F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam

.
MDR3 | MDR2 | Condor | Cảm biến áp lực Condor | Condor Việt Nam Call

MDR3 | MDR2 | Condor | Cảm biến áp lực Condor | Condor Việt Nam

MDR3 | MDR2 | Condor | Cảm biến áp lực Condor | Condor Việt Nam

.
SCG551A001MS | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam Call

SCG551A001MS | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

SCG551A001MS | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

.
8316G05 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam Call

8316G05 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

8316G05 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

.
J34BB452CG60S40 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam Call

J34BB452CG60S40 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

J34BB452CG60S40 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

.
BES516-324-SA56- E5-C-S49  | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam Call

BES516-324-SA56- E5-C-S49 | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam

BES516-324-SA56- E5-C-S49 | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam

.
BOS 6K-PU-1HA S75-C | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam Call

BOS 6K-PU-1HA S75-C | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam

BOS 6K-PU-1HA S75-C | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam

.
UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A Call

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

.
UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A Call

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

.
UM 122D | Heidenhain | ID: 667 633-01/P7 S/N: 42 413 682 B | Inverter Call

UM 122D | Heidenhain | ID: 667 633-01/P7 S/N: 42 413 682 B | Inverter

UM 122D | Heidenhain | ID: 667 633-01/P7 S/N: 42 413 682 B | Inverter

.
TL-W5MC1 2M | Cảm biến tiệm cận | Omron Việt Nam Call

TL-W5MC1 2M | Cảm biến tiệm cận | Omron Việt Nam

TL-W5MC1 2M | Cảm biến tiệm cận | Omron Việt Nam

.
787585 | Pilz | expansion; Series: PZE X4P C; Inputs:1; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam Call

787585 | Pilz | expansion; Series: PZE X4P C; Inputs:1; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

787585 | Pilz | expansion; Series: PZE X4P C; Inputs:1; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

.
774318 Module: safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 230VAC; Inputs:2 | Pilz VietNam Call

774318 Module: safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 230VAC; Inputs:2 | Pilz VietNam

774318 Module: safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 230VAC; Inputs:2 | Pilz VietNam

.
774730 | Pilz | Safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 24VAC; Inputs:2; IP40 | Pilz VietNam Call

774730 | Pilz | Safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 24VAC; Inputs:2; IP40 | Pilz VietNam

774730 | Pilz | Safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 24VAC; Inputs:2; IP40 | Pilz VietNam

.
514120 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam Call

514120 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

514120 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

.
541180 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam Call

541180 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

541180 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

.
774131 | Pilz | Rơ le an toàn PNOZ e1vp; Inputs:2; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam Call

774131 | Pilz | Rơ le an toàn PNOZ e1vp; Inputs:2; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

774131 | Pilz | Rơ le an toàn PNOZ e1vp; Inputs:2; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

.
MVSC-260-4E1  | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MVSC-260-4E1 | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MVSC-260-4E1 | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
VF312TC | VF212TC | VF112TC | VF108TC | VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | Hager VietNam Call

VF312TC | VF212TC | VF112TC | VF108TC | VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | Hager VietNam

VF312TC | VF212TC | VF112TC | VF108TC | VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | Hager VietNam

.
VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF104TC | Hager VietNam Call

VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF104TC | Hager VietNam

VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF104TC | Hager VietNam

.
VF108TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam Call

VF108TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

VF108TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

.
VF112TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam Call

VF112TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

VF112TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

.
VF212TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam Call

VF212TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

VF212TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

.
VF312TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam Call

VF312TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

VF312TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

.
MCJA 11-32-15  | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCJA 11-32-15 | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCJA 11-32-15 | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
AMG11 P29 Z0 | Baumer AMG11 P29 Z0 | Bộ mã hoá vòng xoay AMG11 P29 Z0 | Encoder AMG11 P29 Z0 Call

AMG11 P29 Z0 | Baumer AMG11 P29 Z0 | Bộ mã hoá vòng xoay AMG11 P29 Z0 | Encoder AMG11 P29 Z0

AMG11 P29 Z0 | Baumer AMG11 P29 Z0 | Bộ mã hoá vòng xoay AMG11 P29 Z0 | Encoder AMG11 P29 Z0

.
RLS-1302-001 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận | Contrinex VietNam Call

RLS-1302-001 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận | Contrinex VietNam

RLS-1302-001 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận | Contrinex VietNam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 136
  • Hôm nay 7,765
  • Hôm qua 9,537
  • Trong tuần 17,302
  • Trong tháng 147,206
  • Tổng cộng 6,011,392

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)