Hàng phổ biến

mỗi trang
T4VH-335-12Z-RMS Schmersal | Công tắc hành trình T4VH-335-12Z-RMS | Limit Switch T4VH-335-12Z-RMS Call

T4VH-335-12Z-RMS Schmersal | Công tắc hành trình T4VH-335-12Z-RMS | Limit Switch T4VH-335-12Z-RMS

T4VH-335-12Z-RMS Schmersal | Công tắc hành trình T4VH-335-12Z-RMS | Limit Switch T4VH-335-12Z-RMS

.
Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal Call

Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal

Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal

.
Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal Call

Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal

Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal

.
hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner Call

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

.
hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner Call

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

.
hinged actuator right for safety switch, Z-R 024299, Euchner Call

hinged actuator right for safety switch, Z-R 024299, Euchner

hinged actuator right for safety switch, Z-R 024299, Euchner

.
Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
Elcis I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

Elcis I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

Elcis I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
Bộ nguồn Puls SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam Call

Bộ nguồn Puls SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam

Bộ nguồn Puls SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam

.
Bộ nguồn Puls ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam Call

Bộ nguồn Puls ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

Bộ nguồn Puls ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

.
E2E-X5ME1 | Cảm biến tiệm cận E2E-X5ME1 | Proximity Sensor E2E-X5ME1 Call

E2E-X5ME1 | Cảm biến tiệm cận E2E-X5ME1 | Proximity Sensor E2E-X5ME1

E2E-X5ME1 | Cảm biến tiệm cận E2E-X5ME1 | Proximity Sensor E2E-X5ME1

.
5NN-K5-N4-F1A-C4 | Sor | 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Cảm biến áp suất 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Pressure Switch Call

5NN-K5-N4-F1A-C4 | Sor | 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Cảm biến áp suất 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Pressure Switch

5NN-K5-N4-F1A-C4 | Sor | 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Cảm biến áp suất 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Pressure Switch

.
BH-209005-209 | Sor | BH-209005-209 | Cảm biến áp suất BH-209005-209 | Pressure Switch Call

BH-209005-209 | Sor | BH-209005-209 | Cảm biến áp suất BH-209005-209 | Pressure Switch

BH-209005-209 | Sor | BH-209005-209 | Cảm biến áp suất BH-209005-209 | Pressure Switch

.
BH-209001-209 | Sor | BH-209001-209 | Cảm biến áp suất BH-209001-209 | Pressure Switch Call

BH-209001-209 | Sor | BH-209001-209 | Cảm biến áp suất BH-209001-209 | Pressure Switch

BH-209001-209 | Sor | BH-209001-209 | Cảm biến áp suất BH-209001-209 | Pressure Switch

.
BH-209072-209 | Sor | BH-209072-209 | Cảm biến áp suất SOR BH-209072-209 Call

BH-209072-209 | Sor | BH-209072-209 | Cảm biến áp suất SOR BH-209072-209

BH-209072-209 | Sor | BH-209072-209 | Cảm biến áp suất SOR BH-209072-209

.
B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft | Cảm biến áp suất B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft Việt Nam Call

B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft | Cảm biến áp suất B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft Việt Nam

B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft | Cảm biến áp suất B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft Việt Nam

.
SCPSD-060-04-16 | Parker | Pressure Switch, G 1/4 0bar to 60 bar| Parker Việt Nam Call

SCPSD-060-04-16 | Parker | Pressure Switch, G 1/4 0bar to 60 bar| Parker Việt Nam

SCPSD-060-04-16 | Parker | Pressure Switch, G 1/4 0bar to 60 bar| Parker Việt Nam

.
HMT330 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm HMT330 | Vaisala | Vaisala Việt Nam Call

HMT330 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm HMT330 | Vaisala | Vaisala Việt Nam

HMT330 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm HMT330 | Vaisala | Vaisala Việt Nam

.
HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam Call

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

.
HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam Call

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

.
FS4-3 McDonnel Miller | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam Call

FS4-3 McDonnel Miller | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

FS4-3 McDonnel Miller | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

.
 ACS355-03E-12A5-4 | Biến tần ABB Biến Tần ACS355-03E-12A5-4 3P 380VAC 5,5kW | ABB Vietnam Call

ACS355-03E-12A5-4 | Biến tần ABB Biến Tần ACS355-03E-12A5-4 3P 380VAC 5,5kW | ABB Vietnam

ACS355-03E-12A5-4 | Biến tần ABB Biến Tần ACS355-03E-12A5-4 3P 380VAC 5,5kW | ABB Vietnam

.
7000-12221-2142000 | Murr 7000-12221-2142000 | Cáp cảm biến | M12 female 0° with cable | Murr Vietna Call

7000-12221-2142000 | Murr 7000-12221-2142000 | Cáp cảm biến | M12 female 0° with cable | Murr Vietna

7000-12221-2142000 | Murr 7000-12221-2142000 | Cáp cảm biến | M12 female 0° with cable | Murr Vietna

.
FG 2561-20L | STNC FG 2561-20L | FG2561-20L | Van điện từ FG 2561-20L | STNC Call

FG 2561-20L | STNC FG 2561-20L | FG2561-20L | Van điện từ FG 2561-20L | STNC

FG 2561-20L | STNC FG 2561-20L | FG2561-20L | Van điện từ FG 2561-20L | STNC

.
Burkert 8012 | Burkert 556202 | Type 8012 - Flow meter with paddle wheel | Cảm biến lưu lượng Burker Call

Burkert 8012 | Burkert 556202 | Type 8012 - Flow meter with paddle wheel | Cảm biến lưu lượng Burker

Burkert 8012 | Burkert 556202 | Type 8012 - Flow meter with paddle wheel | Cảm biến lưu lượng Burker

.
D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam Call

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

.
D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam Call

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

D27CTLT15 | Optris D27CTLT15 | Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại D27CTLT15 | Optris Vietnam

.
 ARS20X80-ZE155A2 | Xilanh khí koganei  ARS20X80-ZE155A2  | Cylinder Koganei  ARS20X80-ZE155A2 Call

ARS20X80-ZE155A2 | Xilanh khí koganei ARS20X80-ZE155A2 | Cylinder Koganei ARS20X80-ZE155A2

ARS20X80-ZE155A2 | Xilanh khí koganei ARS20X80-ZE155A2 | Cylinder Koganei ARS20X80-ZE155A2

.
 ARS20X60-ZE155A2 | Xilanh khí koganei ARS20X60-ZE155A2 | Cylinder Koganei ARS20X60-ZE155A2 Call

ARS20X60-ZE155A2 | Xilanh khí koganei ARS20X60-ZE155A2 | Cylinder Koganei ARS20X60-ZE155A2

ARS20X60-ZE155A2 | Xilanh khí koganei ARS20X60-ZE155A2 | Cylinder Koganei ARS20X60-ZE155A2

.
8605 | Burkert | Bộ điều khiển kỹ thuật số 8605 | Burkert VIệt Nam Call

8605 | Burkert | Bộ điều khiển kỹ thuật số 8605 | Burkert VIệt Nam

8605 | Burkert | Bộ điều khiển kỹ thuật số 8605 | Burkert VIệt Nam

.
NX5-RM7B | Panasonic | Cảm biến NX5-RM7B | Panasonic Việt Nam Call

NX5-RM7B | Panasonic | Cảm biến NX5-RM7B | Panasonic Việt Nam

NX5-RM7B | Panasonic | Cảm biến NX5-RM7B | Panasonic Việt Nam

.
T30UUPA | Banner | Cảm biến T30UUPA | Banner Việt Nam Call

T30UUPA | Banner | Cảm biến T30UUPA | Banner Việt Nam

T30UUPA | Banner | Cảm biến T30UUPA | Banner Việt Nam

.
K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic | Aquamatic K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic Việt Nam Call

K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic | Aquamatic K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic Việt Nam

K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic | Aquamatic K524-X232-14000 – 524 | Aquamatic Việt Nam

.
14R113FC | Parker | Parker 14R113FC | Parker Việt Nam Call

14R113FC | Parker | Parker 14R113FC | Parker Việt Nam

14R113FC | Parker | Parker 14R113FC | Parker Việt Nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 120
 • Hôm nay 6,514
 • Hôm qua 11,506
 • Trong tuần 29,288
 • Trong tháng 244,004
 • Tổng cộng 11,733,446

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)