Hàng phổ biến

mỗi trang
FSG PE-MEMS-X/Y-MU/GS60 | Cảm biến góc nghiêng FSG PE-MEMS-X/Y-MU/GS60 | Angle Sensor FSG PE-MEMS-X/ Call

FSG PE-MEMS-X/Y-MU/GS60 | Cảm biến góc nghiêng FSG PE-MEMS-X/Y-MU/GS60 | Angle Sensor FSG PE-MEMS-X/

FSG PE-MEMS-X/Y-MU/GS60 | Cảm biến góc nghiêng FSG PE-MEMS-X/Y-MU/GS60 | Angle Sensor FSG PE-MEMS-X/Y-MU/GS60

.
Gefran LT-M-0225-S | Cảm biến vị trí LT-M-0225-S| Position Sensor Gefran LT-M-0225-S Call

Gefran LT-M-0225-S | Cảm biến vị trí LT-M-0225-S| Position Sensor Gefran LT-M-0225-S

Gefran LT-M-0225-S | Cảm biến vị trí LT-M-0225-S| Position Sensor Gefran LT-M-0225-S

.
Gefran MK4-A-B-0800-N | Cảm biến vị trí MK4-A-B-0800-N | Position Sensor Gefran MK4-A-B-0800-N Call

Gefran MK4-A-B-0800-N | Cảm biến vị trí MK4-A-B-0800-N | Position Sensor Gefran MK4-A-B-0800-N

Gefran MK4-A-B-0800-N | Cảm biến vị trí MK4-A-B-0800-N | Position Sensor Gefran MK4-A-B-0800-N

.
Gefran LT-M-0225-P | Cảm biến vị trí Gefran LT-M-0225-P | Position Sensor Gefran LT-M-0225-P Call

Gefran LT-M-0225-P | Cảm biến vị trí Gefran LT-M-0225-P | Position Sensor Gefran LT-M-0225-P

Gefran LT-M-0225-P | Cảm biến vị trí Gefran LT-M-0225-P | Position Sensor Gefran LT-M-0225-P

.
 EK | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam Call

EK | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

EK | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

.
MAN-90, P | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam Call

MAN-90, P | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

MAN-90, P | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

.
EL series | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam Call

EL series | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

EL series | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

.
MAN-63 | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam Call

MAN-63 | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

MAN-63 | Analog pressure gauge | Đồng hồ đo áp suất tương tự | Negele Viet Nam

.
P42 | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam Call

P42 | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

P42 | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

.
MPP | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam Call

MPP | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

MPP | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

.
HA Series | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam Call

HA Series | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

HA Series | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

.
DAN-HH | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam Call

DAN-HH | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

DAN-HH | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

.
PFS | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam Call

PFS | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

PFS | Relative pressure transducer | Bộ chuyển đổi áp suất tương đối | Negele Viet Nam

.
TFP-17 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam Call

TFP-17 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP-17 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

.
EYCTech PHD33-201-MD | Cảm biến vận tốc gió EYCTech PHD33-201-MD | Air Velocity Sensor EYCTech PHD33 Call

EYCTech PHD33-201-MD | Cảm biến vận tốc gió EYCTech PHD33-201-MD | Air Velocity Sensor EYCTech PHD33

EYCTech PHD33-201-MD | Cảm biến vận tốc gió EYCTech PHD33-201-MD | Air Velocity Sensor EYCTech PHD33-201-MD

.
ADFWeb HD67056-B2-250 | Bộ chuyển đổi ADFWeb HD67056-B2-250 | Converter ADFWeb HD67056-B2-250 Call

ADFWeb HD67056-B2-250 | Bộ chuyển đổi ADFWeb HD67056-B2-250 | Converter ADFWeb HD67056-B2-250

ADFWeb HD67056-B2-250 | Bộ chuyển đổi ADFWeb HD67056-B2-250 | Converter ADFWeb HD67056-B2-250

.
ADFWeb HD67032-B2-40 | Bộ chuyển đổi HD67032-B2-40 | Converter ADFWeb HD67032-B2-40 Call

ADFWeb HD67032-B2-40 | Bộ chuyển đổi HD67032-B2-40 | Converter ADFWeb HD67032-B2-40

ADFWeb HD67032-B2-40 | Bộ chuyển đổi HD67032-B2-40 | Converter ADFWeb HD67032-B2-40

.
Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam Call

Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

.
TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam Call

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

.
TFP Standard | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam Call

TFP Standard | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP Standard | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

.
TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam Call

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

TFP series | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | Negele Viet Nam

.
TFP-47 | Temperature sensor for the food industry  | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực ph Call

TFP-47 | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực ph

TFP-47 | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm | Negele Viet Nam

.
 TFP Thermowells | Stainless steel temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực Call

TFP Thermowells | Stainless steel temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực

TFP Thermowells | Stainless steel temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm | Negele Viet Nam

.
TFP | Temperature sensor for the food industry  | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm Call

TFP | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm

TFP | Temperature sensor for the food industry | Cảm biến nhiệt độ cho ngành công nghiệp thực phẩm | Negele Viet Nam

.
FTS | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam Call

FTS | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

FTS | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

.
FWS-141 | Ultrasonic flow switch  | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam Call

FWS-141 | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

FWS-141 | Ultrasonic flow switch | Công tắc dòng siêu âm | Negele Viet Nam

.
HM | Turbine flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng tuabin | Negele Viet Nam Call

HM | Turbine flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng tuabin | Negele Viet Nam

HM | Turbine flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng tuabin | Negele Viet Nam

.
FMI | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam Call

FMI | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

FMI | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

.
FMQ | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam Call

FMQ | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

FMQ | Magnetic-inductive flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng cảm ứng từ tính | Negele Viet Nam

.
NSS-157 | Potentiometer level switch | Công tắc mức chiết áp | Negele Viet Nam Call

NSS-157 | Potentiometer level switch | Công tắc mức chiết áp | Negele Viet Nam

NSS-157 | Potentiometer level switch | Công tắc mức chiết áp | Negele Viet Nam

.
NVS Multilevel | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam Call

NVS Multilevel | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

NVS Multilevel | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

.
NVS series | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam Call

NVS series | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

NVS series | Conductive level sensor | Cảm biến mức dẫn điện | Negele Viet Nam

.
NCS Pharma series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Na Call

NCS Pharma series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Na

NCS Pharma series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

.
NCS-M | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam Call

NCS-M | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS-M | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

.
NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam Call

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

.
NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam Call

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

NCS series | Capacitive level limit switch | Công tắc giới hạn mức điện dung | Negele Viet Nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 110
  • Hôm nay 10,487
  • Hôm qua 10,899
  • Trong tuần 21,386
  • Trong tháng 359,000
  • Tổng cộng 19,735,361

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)