Hàng phổ biến

mỗi trang
MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam Call

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

.
RI58-O/5000XK-42XX-S được thay thế bằng Encoder RI58-O/5000XK-42XX-8 | 0 523 727 | Hengstler Call

RI58-O/5000XK-42XX-S được thay thế bằng Encoder RI58-O/5000XK-42XX-8 | 0 523 727 | Hengstler

RI58-O/5000XK-42XX-S được thay thế bằng Encoder RI58-O/5000XK-42XX-8 | 0 523 727 | Hengstler

.
RI58-O/5000XK-42XX-8 | Hengstler | RI58-O/5000X | Bộ mã hoá vòng xoay | Incremental rotary encoder Call

RI58-O/5000XK-42XX-8 | Hengstler | RI58-O/5000X | Bộ mã hoá vòng xoay | Incremental rotary encoder

RI58-O/5000XK-42XX-8 | Hengstler | RI58-O/5000X | Bộ mã hoá vòng xoay | RI58-O/5000XK-42XX-8

.
W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam Call

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

.
W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam Call

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

.
RK 9872| Dold | Rơ le giám sát pha | Dold Vietnam Call

RK 9872| Dold | Rơ le giám sát pha | Dold Vietnam

RK 9872| Dold | Rơ le giám sát pha| Dold Vietnam

.
WDG 115T | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 115T| Encoder WDG 115T| Wachendorff Vietnam Call

WDG 115T | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 115T| Encoder WDG 115T| Wachendorff Vietnam

WDG 115T | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 115T| Encoder WDG 115T| Wachendorff Vietnam

.
MSR-127T | Allen Bradley | MSR-127T safety relay | Allen Bradley | Allen Bradley Vietnam Call

MSR-127T | Allen Bradley | MSR-127T safety relay | Allen Bradley | Allen Bradley Vietnam

MSR-127T | Allen Bradley | MSR-127T safety relay | Allen Bradley | Allen Bradley Vietnam

.
 Rơ le điện cơ 40.52 | Finder | Role 40 series | Electromechanical relay | Finder Vietnam Call

Rơ le điện cơ 40.52 | Finder | Role 40 series | Electromechanical relay | Finder Vietnam

Rơ le điện cơ 40.52 | Finder | Role 40 series | Electromechanical relay | Finder Vietnam

.
WDGI 63Q | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDGI 63Q| Encoder WDGI 63Q| Wachendorff Vietnam Call

WDGI 63Q | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDGI 63Q| Encoder WDGI 63Q| Wachendorff Vietnam

WDGI 63Q | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDGI 63Q| Encoder WDGI 63Q| Wachendorff Vietnam

.
WDG 80H | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 80H | Encoder WDG 80H| Wachendorff Vietnam Call

WDG 80H | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 80H | Encoder WDG 80H| Wachendorff Vietnam

WDG 80H | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 80H | Encoder WDG 80H| Wachendorff Vietnam

.
 Bộ đếm Positron WDG043DZOM | Wachendorf | Positron counter WDG043DZOM | Wachendorff Vietnam Call

Bộ đếm Positron WDG043DZOM | Wachendorf | Positron counter WDG043DZOM | Wachendorff Vietnam

Bộ đếm Positron WDG043DZOM | Wachendorf | Positron counter WDG043DZOM | Wachendorff Vietnam

.
Hệ số nhân tần số WDG062MFOM | Wachendorf | Frequency multiplier WDG062MFOM | Wachendorff Vietnam Call

Hệ số nhân tần số WDG062MFOM | Wachendorf | Frequency multiplier WDG062MFOM | Wachendorff Vietnam

Hệ số nhân tần số WDG062MFOM | Wachendorf | Frequency multiplier WDG062MFOM | Wachendorff Vietnam

.
WDG012VGOM | Wachendorff | Bộ chia tín hiệu WDG012VGOM | Signal splitter | Wachendorff Vietnam Call

WDG012VGOM | Wachendorff | Bộ chia tín hiệu WDG012VGOM | Signal splitter | Wachendorff Vietnam

WDG012VGOM | Wachendorff | Bộ chia tín hiệu WDG012VGOM | Signal splitter | Wachendorff Vietnam

.
Bộ điều khiển PID chỉ báo URDR | Wachendorf |Indicator PID controller URDR Wachendorff Vietnam Call

Bộ điều khiển PID chỉ báo URDR | Wachendorf |Indicator PID controller URDR Wachendorff Vietnam

Bộ điều khiển PID chỉ báo URDR | Wachendorf |Indicator PID controller URDR Wachendorff Vietnam

.
WDG053X | Wachendorf | Màn hình đồ họa WDG053X | Graphic display| Wachendorff Vietnam Call

WDG053X | Wachendorf | Màn hình đồ họa WDG053X | Graphic display| Wachendorff Vietnam

WDG053X | Wachendorf | Màn hình đồ họa WDG053X | Graphic display| Wachendorff Vietnam

.
 Bộ mã hóa dây kéo tăng dần | Incremental draw-wire encoder| Wachendorff Vietnam Call

Bộ mã hóa dây kéo tăng dần | Incremental draw-wire encoder| Wachendorff Vietnam

Bộ mã hóa dây kéo tăng dần | Incremental draw-wire encoder| Wachendorff Vietnam

.
PCD3.W3 Saia-Burgess| PCD3.W3 Saia-Burgess | Saia-Burgess Vietnam Call

PCD3.W3 Saia-Burgess| PCD3.W3 Saia-Burgess | Saia-Burgess Vietnam

PCD3.W3 Saia-Burgess| PCD3.W3 Saia-Burgess | Saia-Burgess Vietnam

.
R412010713 Aventics | Nút nhấn Aventics R412010713 | Pneumatic Pressure Switch| Aventics VIETNAM Call

R412010713 Aventics | Nút nhấn Aventics R412010713 | Pneumatic Pressure Switch| Aventics VIETNAM

R412010713 Aventics | Nút nhấn Aventics R412010713 | Pneumatic Pressure Switch| Aventics VIETNAM

.
Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert Call

Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert

Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert

.
Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert Call

Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert

Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert

.
Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert Call

Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert

Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert

.
YR20.242 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR20.242 Puls  | Puls Vietnam Call

YR20.242 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR20.242 Puls | Puls Vietnam

YR20.242 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR20.242 Puls | Puls Vietnam

.
Máy đo nhiệt độ / pH / ORP / Độ dẫn điện / Độ mặn / TDS /|JENCO Việt Nam Call

Máy đo nhiệt độ / pH / ORP / Độ dẫn điện / Độ mặn / TDS /|JENCO Việt Nam

Máy đo nhiệt độ / pH / ORP / Độ dẫn điện / Độ mặn / TDS /|JENCO Việt Nam

.
YSI 605306 Membrane Kit| Bộ Màng YSI 605306 và Dung dịch điện phân | YSI Việt Nam Call

YSI 605306 Membrane Kit| Bộ Màng YSI 605306 và Dung dịch điện phân | YSI Việt Nam

YSI 605306 Membrane Kit| Bộ Màng YSI 605306 và Dung dịch điện phân | YSI Việt Nam

.
CONVUM MBL20 | CONVUM MBL20 | CONVUM MBL20-S-M5 | CONVUM Việt Nam Call

CONVUM MBL20 | CONVUM MBL20 | CONVUM MBL20-S-M5 | CONVUM Việt Nam

CONVUM MBL20 | CONVUM MBL20 | CONVUM MBL20-S-M5 | CONVUM Việt Nam

.
Celduc SVT965360 | Celduc Rơle trạng thái rắn | Celduc SVT965360 | Celduc Việt Nam Call

Celduc SVT965360 | Celduc Rơle trạng thái rắn | Celduc SVT965360 | Celduc Việt Nam

Celduc SVT965360 | Celduc Rơle trạng thái rắn | Celduc SVT965360 | Celduc Việt Nam

.
Ametek T-740 | Ametek l Bơm tay áp suất khí 4| Pneumatic Pressure Hand Pump | Ametek Việt Nam Call

Ametek T-740 | Ametek l Bơm tay áp suất khí 4| Pneumatic Pressure Hand Pump | Ametek Việt Nam

Ametek T-740 | Ametek l Bơm tay áp suất khí 4| Pneumatic Pressure Hand Pump | Ametek Việt Nam

.
RG 160-28/56S | RG160-28/56S | EBMPapst RG 160-28/56S | Quạt tản nhiệt RG 160-28/56S | EBMPapst Việt Call

RG 160-28/56S | RG160-28/56S | EBMPapst RG 160-28/56S | Quạt tản nhiệt RG 160-28/56S | EBMPapst Việt

RG 160-28/56S | RG160-28/56S | EBMPapst RG 160-28/56S | Quạt tản nhiệt RG 160-28/56S | EBMPapst Việt

.
P6010.AD.01.LA.52 | Piab | Bơm chân không P6010.AD.01.LA.52 | Vaccum Pump P6010 | P6010 PCC | Piab Call

P6010.AD.01.LA.52 | Piab | Bơm chân không P6010.AD.01.LA.52 | Vaccum Pump P6010 | P6010 PCC | Piab

P6010.AD.01.LA.52 | Piab | Bơm chân không P6010.AD.01.LA.52 | Vaccum Pump P6010 | P6010 PCC | Piab

.
B75XP.5E.G40W Piab | Núm hút chân không | Giác hút chân không | Piab Vietnam Call

B75XP.5E.G40W Piab | Núm hút chân không | Giác hút chân không | Piab Vietnam

Cốc ma sát được thiết kế đặc biệt cho các bề mặt dầu, chẳng hạn như các tấm trong quá trình tạo hình kim loại. Mặc bình thường trên cốc ma sát sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất lực cắt dài hạn. Lựa chọn tốt nhất nếu sử dụng dầu ép> 0,1g / m2 trên tấm. Nhờ có độ bám chắc trên bề mặt dầu, các ống hút có thể chịu được lực cắt cao, thường gấp 2 lần 4 lần so với các ống hút thông thường tương ứng. Cốc "OBF" nhỏ phù hợp cho các vật thể hẹp có bề mặt cong hoặc phẳng và các khu vực kẹp nhỏ, chẳng hạn

.
CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phasCT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietname 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phasCT5.241 | Puls | Bộ nguồn 2-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietname 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
Circular flange |Mặt bích tròn Circular flange  Hohner | Hohner Vietnam Call

Circular flange |Mặt bích tròn Circular flange Hohner | Hohner Vietnam

Circular flange |Mặt bích tròn Circular flange Hohner | Hohner Vietnam

.
LCD monitor | Màn hình LCD | LCD monitor Hohner | Hohner Vietnam Call

LCD monitor | Màn hình LCD | LCD monitor Hohner | Hohner Vietnam

LCD monitor | Màn hình LCD | LCD monitor Hohner | Hohner Vietnam

.
Rotational speed direction sensor| Tốc độ quay và cảm biến hướng Hohner | Hohner Vietnam Call

Rotational speed direction sensor| Tốc độ quay và cảm biến hướng Hohner | Hohner Vietnam

Rotational speed direction sensor| Tốc độ quay và cảm biến hướng Hohner | Hohner Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324 - sale02@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 50
 • Hôm nay 753
 • Hôm qua 9,916
 • Trong tuần 10,669
 • Trong tháng 237,589
 • Tổng cộng 15,918,678

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)