Hàng phổ biến

mỗi trang
Zener Barrier Z964 | Bộ đệm tín hiệu Z964 | Pepperl Fuchs | Pepperl Fuchs Vietnam Call

Zener Barrier Z964 | Bộ đệm tín hiệu Z964 | Pepperl Fuchs | Pepperl Fuchs Vietnam

Zener Barrier Z964 | Bộ đệm tín hiệu Z964 | Pepperl Fuchs | Pepperl Fuchs Vietnam

.
Zener Barrier Z964 | Bộ đệm tín hiệu Z964 | Pepperl Fuchs | Pepperl Fuchs Vietnam Call

Zener Barrier Z964 | Bộ đệm tín hiệu Z964 | Pepperl Fuchs | Pepperl Fuchs Vietnam

Zener Barrier Z964 | Bộ đệm tín hiệu Z964 | Pepperl Fuchs | Pepperl Fuchs Vietnam

.
KFD2-SR2-Ex2.W | Pepperl Fuchs | Repeater KFD2-SR2-E | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam Call

KFD2-SR2-Ex2.W | Pepperl Fuchs | Repeater KFD2-SR2-E | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam

KFD2-SR2-Ex2.W | Pepperl Fuchs | Repeater KFD2-SR2-E | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam

.
KFD0-CS-Ex1.51P| Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam Call

KFD0-CS-Ex1.51P| Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam

KFD0-CS-Ex1.51P| Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam

.
KFD2-SL2- Ex1.LK | Solenoid Driver | Bộ cách ly tín hiệu điện từ | Pepperl + Fuchs Vietnam Call

KFD2-SL2- Ex1.LK | Solenoid Driver | Bộ cách ly tín hiệu điện từ | Pepperl + Fuchs Vietnam

KFD2-SL2- Ex1.LK | Solenoid Driver | Bộ cách ly tín hiệu điện từ | Pepperl + Fuchs Vietnam

.
RVI50N-09BK0A3TN-00360 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam Call

RVI50N-09BK0A3TN-00360 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

RVI50N-09BK0A3TN-00360 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

.
NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biến tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam Call

NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biến tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam

NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biến tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam

.
HiD2030 | Pepperl & Fuchs HiD2030 | Transmitter Power Supply HiD2030 | Bộ truyền nguồn Call

HiD2030 | Pepperl & Fuchs HiD2030 | Transmitter Power Supply HiD2030 | Bộ truyền nguồn

HiD2030 | Pepperl & Fuchs HiD2030 | Transmitter Power Supply HiD2030 | Bộ truyền nguồn

.
MLV11-8-500-Ex | Diffuse mode sensor, MLV11-8-500-Ex/40b/ | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam Call

MLV11-8-500-Ex | Diffuse mode sensor, MLV11-8-500-Ex/40b/ | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam

ATEX-, IECEX approval for zone 20 (Dust) and zone 1 (Gas) Intrinsically safe, Ex op is ia IIC T6 Gb/IIIC T 135 °C Da Adjustable sensor head Scratch resistant mineral glass lens

.
OCT300-M1K-N2 | Diffuse mode sensor, NAMUR OCT300-M1K-N2 | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam Call

OCT300-M1K-N2 | Diffuse mode sensor, NAMUR OCT300-M1K-N2 | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam

ATEX-, IECEX approval for zone 20 (Dust) and zone 1 (Gas) Intrinsically safe, Ex op is ia IIC T6 Gb/IIIC T 135 °C Da Adjustable sensor head Scratch resistant mineral glass lens

.
NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biển tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam Call

NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biển tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam

NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biển tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam

.
475FP1ENA9GM9AS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1ENA9GM9A | Emerson Việt Nam Call

475FP1ENA9GM9AS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1ENA9GM9A | Emerson Việt Nam

475FP1ENA9GM9AS | Bộ giao tiếp chuẩn Hart 475 | 00475-3121- EN01 | 475FP1ENA9GM9A | Emerson Việt Nam

.
Allen-Bradley 1747-PSD Program Storage Device For Use With MicroLogix 1000, 1100, 1200 And 1500 Cont Call

Allen-Bradley 1747-PSD Program Storage Device For Use With MicroLogix 1000, 1100, 1200 And 1500 Cont

Allen-Bradley 1747-PSD Program Storage Device For Use With MicroLogix 1000, 1100, 1200 And 1500 Controller

.
 1747-L552 | Allen Bradley | 1747-L552 SLC 5/05 Controller, 32K, Ethernet & RS-232 Call

1747-L552 | Allen Bradley | 1747-L552 SLC 5/05 Controller, 32K, Ethernet & RS-232

1747-L552 | Allen Bradley | 1747-L552 SLC 5/05 Controller, 32K, Ethernet & RS-232

.
DW-AS-603-M12-120 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận DW-AS-603-M12-120 | Proximity Sensor | Contrinex Call

DW-AS-603-M12-120 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận DW-AS-603-M12-120 | Proximity Sensor | Contrinex

DW-AS-603-M12-120 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận DW-AS-603-M12-120 | Proximity Sensor | Contrinex

.
DW-AS-603-M12-120 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận DW-AS-603-M12-120 | Proximity Sensor | Contrinex Call

DW-AS-603-M12-120 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận DW-AS-603-M12-120 | Proximity Sensor | Contrinex

DW-AS-603-M12-120 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận DW-AS-603-M12-120 | Proximity Sensor | Contrinex

.
MDR3 | Condor | 265535 | Công tắc áp suất condor | Pressure Switch Condor | Condor Vietnam Call

MDR3 | Condor | 265535 | Công tắc áp suất condor | Pressure Switch Condor | Condor Vietnam

MDR3 | Condor | 265535 | Công tắc áp suất condor | Pressure Switch Condor | Condor Vietnam

.
MDR3 | Condor | 265535 | Công tắc áp suất condor | Pressure Switch Condor | Condor Vietnam Call

MDR3 | Condor | 265535 | Công tắc áp suất condor | Pressure Switch Condor | Condor Vietnam

MDR3 | Condor | 265535 | Công tắc áp suất condor | Pressure Switch Condor | Condor Vietnam

.
SG-0570-G0O-X | Viking | Đầu bơm thủy lực Viking | Bơm dầu Viking | Pump Viking | Viking Vietnam Call

SG-0570-G0O-X | Viking | Đầu bơm thủy lực Viking | Bơm dầu Viking | Pump Viking | Viking Vietnam

SG-0570-G0O-X | Viking | Đầu bơm thủy lực Viking | Bơm dầu Viking | Pump Viking | Viking Vietnam

.
TREXCHPKLWS3 | Emerson | TREX | TREXCHPKLWS3 | Bộ điểu khiển Hart | Emerson Vietnam Call

TREXCHPKLWS3 | Emerson | TREX | TREXCHPKLWS3 | Bộ điểu khiển Hart | Emerson Vietnam

TREXCHPKLWS3 | Emerson | TREX | TREXCHPKLWS3 | Bộ điểu khiển Hart | Emerson Vietnam

.
TREXCHPKLWS3 | Emerson | TREX | TREXCHPKLWS3 | Bộ điểu khiển Hart | Emerson Vietnam Call

TREXCHPKLWS3 | Emerson | TREX | TREXCHPKLWS3 | Bộ điểu khiển Hart | Emerson Vietnam

TREXCHPKLWS3 | Emerson | TREX | TREXCHPKLWS3 | Bộ điểu khiển Hart | Emerson Vietnam

.
DFM-80-125-P-A-GF | Festo | DFM-80-125-P-A-GF | Xylanh khí nén | Cylinder | Festo Vietnam Call

DFM-80-125-P-A-GF | Festo | DFM-80-125-P-A-GF | Xylanh khí nén | Cylinder | Festo Vietnam

DFM-80-125-P-A-GF | Festo | DFM-80-125-P-A-GF | Xylanh khí nén | Cylinder | Festo Vietnam

.
0184-45803-1-042 | Suco | Công tắc áp suất Suco | Pressure Switch Suco | Suco Vietnam Call

0184-45803-1-042 | Suco | Công tắc áp suất Suco | Pressure Switch Suco | Suco Vietnam

0184-45803-1-042 | Suco | Công tắc áp suất Suco | Pressure Switch Suco | Suco Vietnam

.
0184-45803-1-042 | Suco | Công tắc áp suất Suco | Pressure Switch Suco | Suco Vietnam Call

0184-45803-1-042 | Suco | Công tắc áp suất Suco | Pressure Switch Suco | Suco Vietnam

0184-45803-1-042 | Suco | Công tắc áp suất Suco | Pressure Switch Suco | Suco Vietnam

.
RI58-O/5000XK-42XX-S | Hengstler |10-30VDC/5VDC | Bộ mã hoá vòng xoay | Incremental rotary encoder Call

RI58-O/5000XK-42XX-S | Hengstler |10-30VDC/5VDC | Bộ mã hoá vòng xoay | Incremental rotary encoder

RI58-O/5000XK-42XX-S | Hengstler |10-30VDC/5VDC | Bộ mã hoá vòng xoay | Incremental rotary encoder

.
BMMH 58S1G24C12/13QBA | Baumer | Encoder Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam Call

BMMH 58S1G24C12/13QBA | Baumer | Encoder Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam

BMMH 58S1G24C12/13QBA | Baumer | Encoder Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam

.
58K5G24C12/13H05 | Baumer | 58K5G24C12/13H05 | Encoder Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam Call

58K5G24C12/13H05 | Baumer | 58K5G24C12/13H05 | Encoder Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam

58K5G24C12/13H05 | Baumer | 58K5G24C12/13H05 | Encoder Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam

.
60N6L080A0125 | Camozzi 60N6L080A0125 | Xylanh khí nén 60N6L080A0125 | Camozzi Việt Nam Call

60N6L080A0125 | Camozzi 60N6L080A0125 | Xylanh khí nén 60N6L080A0125 | Camozzi Việt Nam

60N6L080A0125 | Camozzi 60N6L080A0125 | Xylanh khí nén 60N6L080A0125 | Camozzi Việt Nam

.
6DR5020-0NG00-0BA2 | Siemens | Positioner 3RT1066-6AP36 | Bộ chỉ báo vị trí | Siemens Việt Nam Call

6DR5020-0NG00-0BA2 | Siemens | Positioner 3RT1066-6AP36 | Bộ chỉ báo vị trí | Siemens Việt Nam

6DR5020-0NG00-0BA2 | Siemens | Positioner 3RT1066-6AP36 | Bộ chỉ báo vị trí | Siemens Việt Nam

.
KFD0-CS-Ex1.51P| Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam Call

KFD0-CS-Ex1.51P| Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam

KFD0-CS-Ex1.51P| Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam

.
KCD2-RR-Ex1 | Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam Call

KCD2-RR-Ex1 | Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam

KFD0-SCS-Ex1.55| Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam

.
KCD2-RR-Ex1 | Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam Call

KCD2-RR-Ex1 | Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam

KCD2-RR-Ex1 | Pepperl Fuchs | Bộ cách ly nhiệt độ | Temperature Repeater | Pepperl Fuchs Vietnam

.
CDA 16X25-B | Koganei | Xylanh khí CDA16X25-B | Koganei Việt Nam Call

CDA 16X25-B | Koganei | Xylanh khí CDA16X25-B | Koganei Việt Nam

CDA 16X25-B | Koganei | Xylanh khí CDA16X25-B | Koganei Việt Nam

.
CDA 16X25-B | Koganei | Xylanh khí CDA16X25-B | Koganei Việt Nam Call

CDA 16X25-B | Koganei | Xylanh khí CDA16X25-B | Koganei Việt Nam

CDA 16X25-B | Koganei | Xylanh khí CDA16X25-B | Koganei Việt Nam

.
CDM2BZ40-10AZ | SMC | Xylanh khí nén | SMC Việt Nam Call

CDM2BZ40-10AZ | SMC | Xylanh khí nén | SMC Việt Nam

CDM2BZ40-10AZ | SMC | Xylanh khí nén | SMC Việt Nam

.
AC 6200 NM | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | AC axial compact fan| AC 6200 NM | EBMPapst vietnam Call

AC 6200 NM | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | AC axial compact fan| AC 6200 NM | EBMPapst vietnam

AC 6200 NM | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | AC axial compact fan| AC 6200 NM | EBMPapst vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 135
 • Hôm nay 6,407
 • Hôm qua 15,618
 • Trong tuần 34,815
 • Trong tháng 137,924
 • Tổng cộng 12,327,713

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)