Hàng phổ biến

mỗi trang
AD632B | Hager AD632B | RCBOs / RCBOs Single Pole / AD632B | Hager Vietnam Call

AD632B | Hager AD632B | RCBOs / RCBOs Single Pole / AD632B | Hager Vietnam

AD632B | Hager AD632B | RCBOs / RCBOs Single Pole / AD632B | Hager Vietnam

.
ADA932U | Hager ADA932U | RCBOs / RCBOs Single Pole / ADA932U | Hager Vietnam Call

ADA932U | Hager ADA932U | RCBOs / RCBOs Single Pole / ADA932U | Hager Vietnam

ADA932U | Hager ADA932U | RCBOs / RCBOs Single Pole / ADA932U | Hager Vietnam

.
D2E097-BI56-48 | EBMPapst D2E097-BI56-48 | Quạt tản nhiệt D2E097-BI56-48 | EBMPapst Vietnam Call

D2E097-BI56-48 | EBMPapst D2E097-BI56-48 | Quạt tản nhiệt D2E097-BI56-48 | EBMPapst Vietnam

D2E097-BI56-48 | EBMPapst D2E097-BI56-48 | Quạt tản nhiệt D2E097-BI56-48 | EBMPapst Vietnam

.
D2E133-DM47-23 | EBMPapst D2E133-DM47-23 | Quạt tản nhiệt D2E133-DM47-23 | EBMPapst Vietnam Call

D2E133-DM47-23 | EBMPapst D2E133-DM47-23 | Quạt tản nhiệt D2E133-DM47-23 | EBMPapst Vietnam

D2E133-DM47-23 | EBMPapst D2E133-DM47-23 | Quạt tản nhiệt D2E133-DM47-23 | EBMPapst Vietnam

.
G2E146-DW07-01 | EBMPapst G2E146-DW07-01 | Quạt tản nhiệt G2E146-DW07-01 | EBMPapst Vietnam Call

G2E146-DW07-01 | EBMPapst G2E146-DW07-01 | Quạt tản nhiệt G2E146-DW07-01 | EBMPapst Vietnam

G2E146-DW07-01 | EBMPapst G2E146-DW07-01 | Quạt tản nhiệt G2E146-DW07-01 | EBMPapst Vietnam

.
R2E190-AO26-24 | EBMPapst R2E190-AO26-25 | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-24 | EBMPapst Vietnam Call

R2E190-AO26-24 | EBMPapst R2E190-AO26-25 | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-24 | EBMPapst Vietnam

R2E190-AO26-24 | EBMPapst R2E190-AO26-25 | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-24 | EBMPapst Vietnam

.
R2E190-AO26-24 | EBMPapst R2E190-AO26-25 | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-24 | EBMPapst Vietnam Call

R2E190-AO26-24 | EBMPapst R2E190-AO26-25 | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-24 | EBMPapst Vietnam

R2E190-AO26-24 | EBMPapst R2E190-AO26-25 | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-24 | EBMPapst Vietnam

.
R2E190-AO26-37NS | EBMPapst R2E190-AO26-37NS | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-37NS | EBMPapst Vietnam Call

R2E190-AO26-37NS | EBMPapst R2E190-AO26-37NS | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-37NS | EBMPapst Vietnam

R2E190-AO26-37NS | EBMPapst R2E190-AO26-37NS | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-37NS | EBMPapst Vietnam

.
R4E355-AK05-06 | EBMPapst R4E355-AK05-06 | Quạt tản nhiệt R4E355-AK05-06 | EBMPapst Vietnam Call

R4E355-AK05-06 | EBMPapst R4E355-AK05-06 | Quạt tản nhiệt R4E355-AK05-06 | EBMPapst Vietnam

R4E355-AK05-06 | EBMPapst R4E355-AK05-06 | Quạt tản nhiệt R4E355-AK05-06 | EBMPapst Vietnam

.
R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam Call

R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam

R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam

.
774585 | Pilz 774585 | Safety Relay PZE X4 24VDC 4n/o 774585 | Pilz Vietnam Call

774585 | Pilz 774585 | Safety Relay PZE X4 24VDC 4n/o 774585 | Pilz Vietnam

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

.
774150 | Pilz 774150 | Rơ le an toàn 774150 | Pilz Vietnam Call

774150 | Pilz 774150 | Rơ le an toàn 774150 | Pilz Vietnam

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

.
774530 | Pilz 774530 | Rơ le an toàn PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o | Pilz Vietnam Call

774530 | Pilz 774530 | Rơ le an toàn PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o | Pilz Vietnam

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 30 s.

.
E3A2-XCM4 | Omron E3A2-XCM4 | Cảm biến quang E3A2-XCM4 Omron | Omron Vietnam Call

E3A2-XCM4 | Omron E3A2-XCM4 | Cảm biến quang E3A2-XCM4 Omron | Omron Vietnam

E3A2-XCM4 | Omron E3A2-XCM4 | Cảm biến quang E3A2-XCM4 Omron | Omron Vietnam

.
DLRO10X Ductor Micro-Ohmmeter | Megger DLRO10X | Máy đo điện trở DLRO10X | Megger Vietnam Call

DLRO10X Ductor Micro-Ohmmeter | Megger DLRO10X | Máy đo điện trở DLRO10X | Megger Vietnam

DLRO10X Ductor Micro-Ohmmeter | Megger DLRO10X | Máy đo điện trở DLRO10X | Megger Vietnam

.
GX-6000 | Riken Keiki GX-6000 | Máy đo khí cầm tay GX-6000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam Call

GX-6000 | Riken Keiki GX-6000 | Máy đo khí cầm tay GX-6000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam

GX-6000 | Riken Keiki GX-6000 | Máy đo khí cầm tay GX-6000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam

.
GX-8000 | Riken Keiki GX-8000 | Máy đo khí cầm tay GX-8000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam Call

GX-8000 | Riken Keiki GX-8000 | Máy đo khí cầm tay GX-8000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam

GX-8000 | Riken Keiki GX-8000 | Máy đo khí cầm tay GX-8000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam

.
TCS-1G80L | Tetra | Cuộn cảm ứng dòng hàn (TCS-1G80L) | Tetra-K Electronic Việt Nam Call

TCS-1G80L | Tetra | Cuộn cảm ứng dòng hàn (TCS-1G80L) | Tetra-K Electronic Việt Nam

TCS-1G80L | Tetra | Cuộn cảm ứng dòng hàn (TCS-1G80L) | Tetra-K Electronic Việt Nam

.
Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam Call

Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam

Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam

.
Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam Call

Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam

Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam

.
MC-150M | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam Call

MC-150M | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

MC-150M | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

.
HOG 10 D 1024 I DC10-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam Call

HOG 10 D 1024 I DC10-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam

HOG 10 D 1024 I DC10-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam

.
HOG10 D 1024 I DC10-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam Call

HOG10 D 1024 I DC10-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam

HOG10 D 1024 I DC10-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Baumer Vietnam

.
FS8-W | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam Call

FS8-W | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

FS8-W | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

.
Gemu 825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam Call

Gemu 825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam

Gemu 825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam

.
825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam Call

825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam

825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam

.
FW22.02 | Nireco FW22.02 | Cảm biến vị trí tuyến tính FW22.02 Nireco | Nireco Vietnam Call

FW22.02 | Nireco FW22.02 | Cảm biến vị trí tuyến tính FW22.02 Nireco | Nireco Vietnam

FW22.02 | Nireco FW22.02 | Cảm biến vị trí tuyến tính FW22.02 Nireco | Nireco Vietnam

.
DSG-01-2B0-D24-50 | Yuken DSG-01-2B0-D24-50 | Van thủy lực DSG-01-2B0-D24-50 Yuken | Yuken Việt Nam Call

DSG-01-2B0-D24-50 | Yuken DSG-01-2B0-D24-50 | Van thủy lực DSG-01-2B0-D24-50 Yuken | Yuken Việt Nam

DSG-01-2B0-D24-50 | Yuken DSG-01-2B0-D24-50 | Van thủy lực DSG-01-2B0-D24-50 Yuken | Yuken Việt Nam

.
OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam Call

OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam

OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam

.
OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam Call

OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam

OPTCTLT22CB3 | Optris OPTCTLT22CB3 | Cảm biến hồng ngoại OPTCTLT22CB3 | Optris Vietnam

.
A20300-AP02-02 | EBMPapst A20300-AP02-02 | Quạt tản nhiệt A20300-AP02-02 | EBMPapst Vietnam Call

A20300-AP02-02 | EBMPapst A20300-AP02-02 | Quạt tản nhiệt A20300-AP02-02 | EBMPapst Vietnam

A20300-AP02-02 | EBMPapst A20300-AP02-02 | Quạt tản nhiệt A20300-AP02-02 | EBMPapst Vietnam

.
8414N | EBMPapst 8414N | Quạt tản nhiệt 8414N | EBMPapst Vietnam Call

8414N | EBMPapst 8414N | Quạt tản nhiệt 8414N | EBMPapst Vietnam

8414N | EBMPapst 8414N | Quạt tản nhiệt 8414N | EBMPapst Vietnam

.
5912-8214JN | EBMPapst 5912-8214JN | Quạt tản nhiệt 5912-8214JN | EBMPapst Vietnam Call

5912-8214JN | EBMPapst 5912-8214JN | Quạt tản nhiệt 5912-8214JN | EBMPapst Vietnam

5912-8214JN | EBMPapst 5912-8214JN | Quạt tản nhiệt 5912-8214JN | EBMPapst Vietnam

.
G2E140-IP-14 | EBMPapst G2E140-IP-14 | Quạt tản nhiệt G2E140-IP-14 | EBMPapst Vietnam Call

G2E140-IP-14 | EBMPapst G2E140-IP-14 | Quạt tản nhiệt G2E140-IP-14 | EBMPapst Vietnam

G2E140-IP-14 | EBMPapst G2E140-IP-14 | Quạt tản nhiệt G2E140-IP-14 | EBMPapst Vietnam

.
D4E225-CC01-02 | EBMPapst D4E225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4E225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam Call

D4E225-CC01-02 | EBMPapst D4E225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4E225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

D4E225-CC01-02 | EBMPapst D4E225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4E225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

.
D4D225-CC01-02 | EBMPapst D4D225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4D225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam Call

D4D225-CC01-02 | EBMPapst D4D225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4D225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

D4D225-CC01-02 | EBMPapst D4D225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4D225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 152
 • Hôm nay 6,649
 • Hôm qua 12,420
 • Trong tuần 75,783
 • Trong tháng 182,055
 • Tổng cộng 7,669,482

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)