Hàng phổ biến

mỗi trang
EYEVISION 2000G | Đèn pin Dongwoo Apex EYEVISION 2000G | Dongwoo Apex Vietnam Call

EYEVISION 2000G | Đèn pin Dongwoo Apex EYEVISION 2000G | Dongwoo Apex Vietnam

EYEVISION 2000G | Đèn pin Dongwoo Apex EYEVISION 2000G | Dongwoo Apex Vietnam

.
BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal BNS 33-12ZG-2187 | Khóa an toàn BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal Vietnam Call

BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal BNS 33-12ZG-2187 | Khóa an toàn BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal Vietnam

BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal BNS 33-12ZG-2187 | Khóa an toàn BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal Vietnam

.
HOG10 DN 1024 I + FSL | Baumer HOG10 DN 1024 I + FSL | Bộ mã hóa | Encoder Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG10 DN 1024 I + FSL | Baumer HOG10 DN 1024 I + FSL | Bộ mã hóa | Encoder Baumer | Baumer Vietnam

HOG10 DN 1024 I + FSL | Baumer HOG10 DN 1024 I + FSL | Bộ mã hóa | Encoder Baumer | Baumer Vietnam

.
HOG 10 DN 1024 I + FSL | Baumer HOG 10 DN 1024 I + FSL | Bộ mã hóa | Encoder Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 10 DN 1024 I + FSL | Baumer HOG 10 DN 1024 I + FSL | Bộ mã hóa | Encoder Baumer | Baumer Vietnam

HOG 10 DN 1024 I + FSL | Baumer HOG 10 DN 1024 I + FSL | Bộ mã hóa | Encoder Baumer | Baumer Vietnam

.
BNS 16-12ZD | Schmersal BNS 16-12ZD | Khóa an toàn BNS 16-12ZD | Schmersal Vietnam Call

BNS 16-12ZD | Schmersal BNS 16-12ZD | Khóa an toàn BNS 16-12ZD | Schmersal Vietnam

BNS 16-12ZD | Schmersal BNS 16-12ZD | Khóa an toàn BNS 16-12ZD | Schmersal Vietnam

.
PA24A5-G11L/DC24V | Van điện từ Koganei PA24A5-G11L/DC24V | Koganei Vietnam Call

PA24A5-G11L/DC24V | Van điện từ Koganei PA24A5-G11L/DC24V | Koganei Vietnam

PA24A5-G11L/DC24V | Van điện từ Koganei PA24A5-G11L/DC24V | Koganei Vietnam

.
Senko SP2nd O2 | Máy đo khí cầm tay Senko SP2nd O2 | Senko Vietnam Call

Senko SP2nd O2 | Máy đo khí cầm tay Senko SP2nd O2 | Senko Vietnam

Senko SP2nd O2 | Máy đo khí cầm tay Senko SP2nd O2 | Senko Vietnam

.
gtr-n2-annnnny | HsinJeng gtr-n2-annnnny | Cảm biến lưu lượng gtr-n2-annnnny | HSin Jeng Vietnam Call

gtr-n2-annnnny | HsinJeng gtr-n2-annnnny | Cảm biến lưu lượng gtr-n2-annnnny | HSin Jeng Vietnam

gtr-n2-annnnny | HsinJeng gtr-n2-annnnny | Cảm biến lưu lượng gtr-n2-annnnny | HSin Jeng Vietnam

.
gtr-n2-annnnny | HsinJeng gtr-n2-annnnny | Cảm biến lưu lượng gtr-n2-annnnny | HSin Jeng Vietnam Call

gtr-n2-annnnny | HsinJeng gtr-n2-annnnny | Cảm biến lưu lượng gtr-n2-annnnny | HSin Jeng Vietnam

gtr-n2-annnnny | HsinJeng gtr-n2-annnnny | Cảm biến lưu lượng gtr-n2-annnnny | HSin Jeng Vietnam

.
SN52-150 | HsinJeng SN52-150 | Cảm biến lưu lượng SN52-150 | HSin Jeng Vietnam Call

SN52-150 | HsinJeng SN52-150 | Cảm biến lưu lượng SN52-150 | HSin Jeng Vietnam

SN52-150 | HsinJeng SN52-150 | Cảm biến lưu lượng SN52-150 | HSin Jeng Vietnam

.
BN-1213-10 | Nihon Seiki | Công tắc áp suất BN-1213-10  | Nihon Seiki Vietnam Call

BN-1213-10 | Nihon Seiki | Công tắc áp suất BN-1213-10 | Nihon Seiki Vietnam

BN-1213-10 | Nihon Seiki | Công tắc áp suất BN-1213-10 | Nihon Seiki Vietnam

.
AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam Call

AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam

AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam

.
AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam Call

AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam

AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam

.
AZ/AZM300-B1 | Khóa an toàn AZ/AZM300-B1 | Schmersal Vietnam Call

AZ/AZM300-B1 | Khóa an toàn AZ/AZM300-B1 | Schmersal Vietnam

AZ/AZM300-B1 | Khóa an toàn AZ/AZM300-B1 | Schmersal Vietnam

.
D4E225-CC0130 | EBMPapst D4E225-CC0130 | Quạt tản nhiệt D2E097-BI56-48 | EBMPapst Vietnam Call

D4E225-CC0130 | EBMPapst D4E225-CC0130 | Quạt tản nhiệt D2E097-BI56-48 | EBMPapst Vietnam

D4E225-CC0130 | EBMPapst D4E225-CC0130 | Quạt tản nhiệt D2E097-BI56-48 | EBMPapst Vietnam

.
CM7501 | Carroll CM7501 | Biến áp di động cầm tay | 750Va230V/110V | Carroll & Meynell Vietnam Call

CM7501 | Carroll CM7501 | Biến áp di động cầm tay | 750Va230V/110V | Carroll & Meynell Vietnam

CM7501 | Carroll CM7501 | Biến áp di động cầm tay | 750Va230V/110V | Carroll & Meynell Vietnam

.
(AN 5930Z50002.613) | FSG | Cảm biến quay tuyến tính dạng chiết áp| FSG Vietnam Call

(AN 5930Z50002.613) | FSG | Cảm biến quay tuyến tính dạng chiết áp| FSG Vietnam

(AN 5930Z50002.613)| FSG | Cảm biến quay tuyến tính dạng chiết áp| FSG Vietnam

.
SL3005- XX/GS130/K-01 | FSG | Cảm biến quay tuyến tính dạng chiết áp| FSG Vietnam Call

SL3005- XX/GS130/K-01 | FSG | Cảm biến quay tuyến tính dạng chiết áp| FSG Vietnam

SL3005- XX/GS130/K-01 | FSG | Cảm biến quay tuyến tính dạng chiết áp| FSG Vietnam

.
G46-10-01 | SMC G46-10-01  | Đồng hồ áp suất | SMC Vietnam Call

G46-10-01 | SMC G46-10-01 | Đồng hồ áp suất | SMC Vietnam

G46-10-01 | SMC G46-10-01 | Đồng hồ áp suất | SMC Vietnam

.
VS7-6-FG-S-3NM | SMC VS7-6-FG-S-3NM | Van điện từ | SMC Vietnam Call

VS7-6-FG-S-3NM | SMC VS7-6-FG-S-3NM | Van điện từ | SMC Vietnam

VS7-6-FG-S-3NM | SMC VS7-6-FG-S-3NM | Van điện từ | SMC Vietnam

.
MCQA-11-100-100-FAC-Y | Mindman MCQA-11-100-100-FAC-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCQA-11-100-100-FAC-Y | Mindman MCQA-11-100-100-FAC-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCQA-11-100-100-FAC-Y | Mindman MCQA-11-100-100-FAC-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
MCQA-11-100-200-CA-Y | Mindman MCQA-11-100-200-CA-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCQA-11-100-200-CA-Y | Mindman MCQA-11-100-200-CA-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCQA-11-100-200-CA-Y | Mindman MCQA-11-100-200-CA-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
MCQA-11-100-200-FAC | Mindman MCQA-11-100-200-FAC | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCQA-11-100-200-FAC | Mindman MCQA-11-100-200-FAC | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCQA-11-100-200-FAC | Mindman MCQA-11-100-200-FAC | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
MCQA-11-63-100-FA-Y | Mindman MCQA-11-63-100-FA-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCQA-11-63-100-FA-Y | Mindman MCQA-11-63-100-FA-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCQA-11-63-100-FA-Y | Mindman MCQA-11-63-100-FA-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
MCQA-11-100-100-CA-Y | Mindman MCQA-11-100-100-CA-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCQA-11-100-100-CA-Y | Mindman MCQA-11-100-100-CA-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCQA-11-100-100-FAC | Mindman MCQA-11-100-100-FAC | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
MCQA-11-100-100-FAC | Mindman MCQA-11-100-100-FAC | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCQA-11-100-100-FAC | Mindman MCQA-11-100-100-FAC | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCQA-11-100-100-FAC | Mindman MCQA-11-100-100-FAC | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
MCQA-11-100-150-CB-Y | Mindman MCQA-11-100-150-CB-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCQA-11-100-150-CB-Y | Mindman MCQA-11-100-150-CB-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCQA-11-100-150-CB-Y | Mindman MCQA-11-100-150-CB-Y | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
FU-65X Fiber Unit, Reflective | Keyence FU-65X | Cảm biến quang | Keyence VietNam Call

FU-65X Fiber Unit, Reflective | Keyence FU-65X | Cảm biến quang | Keyence VietNam

FU-65X Fiber Unit, Reflective | Keyence FU-65X | Cảm biến quang | Keyence VietNam

.
CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam Call

CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam

CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam

.
CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam Call

CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam

CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam

.
AS58S08/GY-10-R| Lika  AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

AS58S08/GY-10-R| Lika AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

AS58S08/GY-10-R| Lika AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
EET-AR-CRA-AH-50X-SH-110203 | Công tắc cửa CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-106159 | Euchner Vietnam Call

EET-AR-CRA-AH-50X-SH-110203 | Công tắc cửa CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-106159 | Euchner Vietnam

EET-AR-CRA-AH-50X-SH-110203 | Công tắc cửa CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-106159 | Euchner Vietnam

.
C-M23F19-19XDIFPU10.0-MA-092902 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam Call

C-M23F19-19XDIFPU10.0-MA-092902 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam

C-M23F19-19XDIFPU10.0-MA-092902 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam

.
C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092898 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam Call

C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092898 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam

C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092898 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam

.
GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito Call

GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

.
GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito Call

GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 94
  • Hôm nay 6,567
  • Hôm qua 12,420
  • Trong tuần 75,701
  • Trong tháng 181,973
  • Tổng cộng 7,669,400

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)