Hàng phổ biến

mỗi trang
PCB connector 8113 B / 11 Art.No. 25.320.1153.0 | Connector | Wieland VietNam Call

PCB connector 8113 B / 11 Art.No. 25.320.1153.0 | Connector | Wieland VietNam

PCB connector 8113 B / 11 Art.No. 25.320.1153.0 | Connector | Wieland VietNam

.
PCB connector 8413 B / 5 | Art.No. 25.380.0553.0 | Connector | Wieland VietNam Call

PCB connector 8413 B / 5 | Art.No. 25.380.0553.0 | Connector | Wieland VietNam

PCB connector 8413 B / 5 | Art.No. 25.380.0553.0 | Connector | Wieland VietNam

.
DSB158 F001 | DSB158F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam Call

DSB158 F001 | DSB158F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

DSB158 F001 | DSB158F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

.
DSU225 F002 | DSU225F002 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam Call

DSU225 F002 | DSU225F002 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

DSU225 F002 | DSU225F002 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

.
DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam Call

DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

.
DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam Call

DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

.
VX235DZ1B | SMC | Van điện từ | SMC Viet Nam Call

VX235DZ1B | SMC | Van điện từ | SMC Viet Nam

VX235DZ1B | SMC | Van điện từ | SMC Viet Nam

.
R3G280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
VP50P(U)-18F | Núm hút chân không | Piab VietNam Call

VP50P(U)-18F | Núm hút chân không | Piab VietNam

VP50P(U)-18F | Núm hút chân không | Piab VietNam

.
MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam Call

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

.
MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam Call

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

.
FR2093-D1 | Công tắc cửa an toàn | Pizzato VietNam Call

FR2093-D1 | Công tắc cửa an toàn | Pizzato VietNam

FR2093-D1 | Công tắc cửa an toàn | Pizzato VietNam

.
BP20 Pyrometer | BP20 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP20 | Trotec VietNam Call

BP20 Pyrometer | BP20 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP20 | Trotec VietNam

BP20 Pyrometer | BP20 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP20 | Trotec VietNam

.
BP21 Pyrometer | BP21 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP21 | Trotec VietNam Call

BP21 Pyrometer | BP21 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP21 | Trotec VietNam

BP21 Pyrometer | BP21 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP21 | Trotec VietNam

.
GDR-M02 | KyongBo GDR-M02 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam Call

GDR-M02 | KyongBo GDR-M02 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

GDR-M02 | KyongBo GDR-M02 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

.
GDR-M01 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam Call

GDR-M01 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

GDR-M01 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

.
WB-UR4 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam Call

WB-UR4 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

WB-UR4 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

.
W1G250-BB21-01 Ebmpapst | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam Call

W1G250-BB21-01 Ebmpapst | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam

W1G250-BB21-01 Ebmpapst | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam

.
FS4-3 | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam Call

FS4-3 | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

FS4-3 | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

.
WB-50, WU-50, WV-50 | Hộp số, hộp giảm tốc | Akorm | Akorm VietNam Call

WB-50, WU-50, WV-50 | Hộp số, hộp giảm tốc | Akorm | Akorm VietNam

WB-50, WU-50, WV-50 | Hộp số, hộp giảm tốc | Akorm | Akorm VietNam

.
MAX21-WU-50 | Hộp số, hộp giảm tốc | Akorm | Akorm VietNam Call

MAX21-WU-50 | Hộp số, hộp giảm tốc | Akorm | Akorm VietNam

MAX21-WU-50 | Hộp số, hộp giảm tốc | Akorm | Akorm VietNam

.
C50-H-1024ZCU48L1 | Lika | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

C50-H-1024ZCU48L1 | Lika | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

C50-H-1024ZCU48L1 | Lika | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
LZ30-4, Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam Call

LZ30-4, Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

.
4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam Call

4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

4600X | 4600 X | 4600X Ebmpapst | Quạt tản nhiệt 19x38mm 115VAC | EBMPapst Vietnam

.
FS4-3 | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam Call

FS4-3 | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

FS4-3 | Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng nước | McDonnel Miller Vietnam

.
SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ-le an toàn | Schmersal Việt Nam Call

SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ-le an toàn | Schmersal Việt Nam

SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ-le an toàn | Schmersal Việt Nam

.
35-13319M | Topwoarx 35-13319M | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx Call

35-13319M | Topwoarx 35-13319M | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx

35-13319M | Topworx 35-13319M | Limit switch | Công tắc giới hạn cho box P1000035491/F | Topworx

.
RI58-0/25EG.43KD | 0555185 | Hengstler | Bộ mã hoá vòng xoay | Hengstler VietNam Call

RI58-0/25EG.43KD | 0555185 | Hengstler | Bộ mã hoá vòng xoay | Hengstler VietNam

RI58-0/25EG.43KD | 0555185 | Hengstler | Bộ mã hoá vòng xoay | Hengstler VietNam

.
ALDA/V/R-1-V/U-L525-12-1/SB30/13/A-EXDGD | Cảm biến mức dạng phao | KFG Kuebler Call

ALDA/V/R-1-V/U-L525-12-1/SB30/13/A-EXDGD | Cảm biến mức dạng phao | KFG Kuebler

ALDA/V/R-1-V/U-L525-12-1/SB30/13/A-EXDGD | Cảm biến mức dạng phao | KFG Kuebler

.
MV10H330-11Y-1348 | Schmersal | Công tắc băng tải an toàn | Schmersal Việt Nam Call

MV10H330-11Y-1348 | Schmersal | Công tắc băng tải an toàn | Schmersal Việt Nam

MV10H330-11Y-1348 | Schmersal | Công tắc băng tải an toàn | Schmersal Việt Nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 120
  • Hôm nay 1,709
  • Hôm qua 7,098
  • Trong tuần 35,000
  • Trong tháng 202,225
  • Tổng cộng 5,768,606

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)