Riels Intruments

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Riels Intruments

mỗi trang
RIV900 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV900 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV900 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
RIV910 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV910 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV910 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
RIV960 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV960 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV960 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
RIV960 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV960 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV960 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
RIV980 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV980 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV980 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
SF | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

SF | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

SF | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
T5 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

T5 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

T5 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
RIV905 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV905 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV905 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
RIV940 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV940 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV940 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
RIV915 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV915 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV915 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
RIV925 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV925 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV925 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
RIV920 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV920 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam

RIV920 | Reils | Sight glass | Lỗ thăm dò lưu lượng | Reils Instruments Vietnam
.
FHKU LCD | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

FHKU LCD | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

FHKU LCD | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam
.
K24 ATEX | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

K24 ATEX | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

K24 ATEX | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam
.
K24 | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

K24 | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

K24 | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam
.
AFM/ACM | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

AFM/ACM | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

AFM/ACM | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam
.
WPD | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

WPD | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

WPD | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam
.
WI-Nl | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

WI-Nl | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

WI-Nl | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam
.
WPD-BMFl | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

WPD-BMFl | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam

WPD-BMFl | Reils | Đồng hồ lưu lượng | Positive displacement counter | Reils Instruments Vietnam
.
PonyFlow5 Nyl | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

PonyFlow5 Nyl | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

PonyFlow5 Nyl | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam
.
PonyFlow5 Ino | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

PonyFlow5 Ino | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

PonyFlow5 Ino | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam
.
M9 | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

M9 | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

M9 | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam
.
HM-HP | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

HM-HP | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

HM-HP | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam
.
HM-TRI | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

HM-TRI | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

HM-TRI | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam
.
HM-F | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

HM-F | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

HM-F | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam
.
HM-R | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

HM-R | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

HM-R | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam
.
HM-TC | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

HM-TC | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam

HM-TC | Reils | Cảm biến lưu lượng | Liquid flow meter / turbine | Reils Instruments Vietnam
.
N2O15 | Reils | Bộ ghi dữ liệu | Flow data-logger / voltage / current / p| Reils Instruments Vietnam

N2O15 | Reils | Bộ ghi dữ liệu | Flow data-logger / voltage / current / p| Reils Instruments Vietnam

N2O15 | Reils | Bộ ghi dữ liệu | Flow data-logger / voltage / current / p| Reils Instruments Vietnam
.
A2X | Reils | Bộ đếm số | inary totalizer counter | Indicator | Reils Instruments Vietnam

A2X | Reils | Bộ đếm số | inary totalizer counter | Indicator | Reils Instruments Vietnam

A2X | Reils | Bộ đếm số | inary totalizer counter | Indicator | Reils Instruments Vietnam
.
S311A | Reils | Bộ đếm số | inary totalizer counter | Indicator | Reils Instruments Vietnam

S311A | Reils | Bộ đếm số | inary totalizer counter | Indicator | Reils Instruments Vietnam

S311A | Reils | Bộ đếm số | inary totalizer counter | Indicator | Reils Instruments Vietnam
.
KFC | Reils | Bộ đếm số | inary totalizer counter / digital / electronic | Reils Instruments Vietnam

KFC | Reils | Bộ đếm số | inary totalizer counter / digital / electronic | Reils Instruments Vietnam

KFC | Reils | Bộ đếm số | inary totalizer counter / digital / electronic | Reils Instruments Vietnam
.
5116B | Reils | Bộ chuyển đổi tín hiệu | temperature transmitter | Reils Instruments Vietnam

5116B | Reils | Bộ chuyển đổi tín hiệu | temperature transmitter | Reils Instruments Vietnam

5116B | Reils | Bộ chuyển đổi tín hiệu | temperature transmitter | Reils Instruments Vietnam
.
5331D | Reils | Bộ chuyển đổi tín hiệu | temperature transmitter | Reils Instruments Vietnam

5331D | Reils | Bộ chuyển đổi tín hiệu | temperature transmitter | Reils Instruments Vietnam

5331D | Reils | Bộ chuyển đổi tín hiệu | temperature transmitter | Reils Instruments Vietnam
.
CBS | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

CBS | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

CBS | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
CBS | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

CBS | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

CBS | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
C2S | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

C2S | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

C2S | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
CLS | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

CLS | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

CLS | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
TCA | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

TCA | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

TCA | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
TS, TSA | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

TS, TSA | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

TS, TSA | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
TCE | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

TCE | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

TCE | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
TCE | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

TCE | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

TCE | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
CLT | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

CLT | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

CLT | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
T20 | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

T20 | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

T20 | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
D100 T20 | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

D100 T20 | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

D100 T20 | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
F1 | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

F1 | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

F1 | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
FT1-FT1A | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

FT1-FT1A | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam

FT1-FT1A | Reils | Cảm biến tải | Compression load cell | Reils Instruments Vietnam
.
Compression load cell / beam type / stainless steel / strain gauge FT6 | Reils Instruments Vietnam

Compression load cell / beam type / stainless steel / strain gauge FT6 | Reils Instruments Vietnam

Compression load cell / beam type / stainless steel / strain gauge FT6 | Reils Instruments Vietnam
.
Compression load cell / beam type / stainless steel / strain gauge FT2 | Reils Instruments Vietnam

Compression load cell / beam type / stainless steel / strain gauge FT2 | Reils Instruments Vietnam

Compression load cell / beam type / stainless steel / strain gauge FT2 | Reils Instruments Vietnam
.
Compression load cell / canister / stainless steel / strain gauge CLF | Reils Instruments Vietnam

Compression load cell / canister / stainless steel / strain gauge CLF | Reils Instruments Vietnam

Compression load cell / canister / stainless steel / strain gauge CLF | Reils Instruments Vietnam
.
Compression load cell / tension / tension/compression / button type TC4 | Reils Instruments Vietnam

Compression load cell / tension / tension/compression / button type TC4 | Reils Instruments Vietnam

Compression load cell / tension / tension/compression / button type TC4 | Reils Instruments Vietnam
.
Ball valve / pneumatic / regulating / for air DA | Van điều khiển khí nén| Reils Instruments Vietnam

Ball valve / pneumatic / regulating / for air DA | Van điều khiển khí nén| Reils Instruments Vietnam

Ball valve / pneumatic / regulating / for air DA | Van điều khiển khí nén| Reils Instruments Vietnam
.
E24TH | Reils Instruments | Van điện từ | Pilot-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam

E24TH | Reils Instruments | Van điện từ | Pilot-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam

E24TH | Reils Instruments | Van điện từ | Pilot-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam
.
24TH | Reils Instruments | Van điện từ | Direct-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam

24TH | Reils Instruments | Van điện từ | Direct-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam

24TH | Reils Instruments | Van điện từ | Direct-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam
.
24101 | Reils Instruments | Van điện từ | Direct-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam

24101 | Reils Instruments | Van điện từ | Direct-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam

24101 | Reils Instruments | Van điện từ | Direct-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam
.
M16 | Reils Instruments | Van điện từ | Direct-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam

M16 | Reils Instruments | Van điện từ | Direct-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam

M16 | Reils Instruments | Van điện từ | Direct-operated solenoid valve | Reils Instruments Vietnam
.
C100-300| Reils Instruments | Cảm biến độ dẫn điện | Water conductivity s| Reils Instruments Vietnam

C100-300| Reils Instruments | Cảm biến độ dẫn điện | Water conductivity s| Reils Instruments Vietnam

C100-300| Reils Instruments | Cảm biến độ dẫn điện | Water conductivity s| Reils Instruments Vietnam
.
C150-200| Reils Instruments | Cảm biến độ dẫn điện | Water conductivity s| Reils Instruments Vietnam

C150-200| Reils Instruments | Cảm biến độ dẫn điện | Water conductivity s| Reils Instruments Vietnam

C150-200| Reils Instruments | Cảm biến độ dẫn điện | Water conductivity s| Reils Instruments Vietnam
.
200 | Reils Instruments | Đầu dò Oxi hòa tan, pH | ORP electrode / pH| Reils Instruments Vietnam

200 | Reils Instruments | Đầu dò Oxi hòa tan, pH | ORP electrode / pH| Reils Instruments Vietnam

200 | Reils Instruments | Đầu dò Oxi hòa tan, pH | ORP electrode / pH| Reils Instruments Vietnam
.
400 | Reils Instruments | Đầu dò Oxi hòa tan, pH | ORP electrode / pH| Reils Instruments Vietnam

400 | Reils Instruments | Đầu dò Oxi hòa tan, pH | ORP electrode / pH| Reils Instruments Vietnam

400 | Reils Instruments | Đầu dò Oxi hòa tan, pH | ORP electrode / pH| Reils Instruments Vietnam
.
600 | Reils Instruments | Đầu dò Oxi hòa tan, pH | ORP electrode / pH| Reils Instruments Vietnam

600 | Reils Instruments | Đầu dò Oxi hòa tan, pH | ORP electrode / pH| Reils Instruments Vietnam

600 | Reils Instruments | Đầu dò Oxi hòa tan, pH | ORP electrode / pH| Reils Instruments Vietnam
.
RL/G1 | Reils Instruments | Float level switch | Công tắc báo mức | Reils Instruments Vietnam

RL/G1 | Reils Instruments | Float level switch | Công tắc báo mức | Reils Instruments Vietnam

RL/G1 | Reils Instruments | Float level switch | Công tắc báo mức | Reils Instruments Vietnam
.

Top

   (0)