Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam |

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Vaisala

mỗi trang
HMT330 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm HMT330 | Vaisala | Vaisala Việt Nam

HMT330 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm HMT330 | Vaisala | Vaisala Việt Nam

HMT330 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm HMT330 | Vaisala | Vaisala Việt Nam
.
HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam
.
HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam
.
HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala HMT330 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala HMT330 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala HMT330 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam
.
HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam
.
HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam
.
HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam
.
HMT330-3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT330-3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT330-3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam
.
HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam
.
HMT330- 3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT330- 3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT330- 3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam
.
Vaisala GMP343 | Probe / carbon dioxide / infrared CARBOCAP® GMP343

Vaisala GMP343 | Probe / carbon dioxide / infrared CARBOCAP® GMP343

Vaisala GMP343 | Probe / carbon dioxide / infrared CARBOCAP® GMP343
.
Vaisala GM70 | Analyzer / carbon dioxide / portable CARBOCAP GM70

Vaisala GM70 | Analyzer / carbon dioxide / portable CARBOCAP GM70

Vaisala GM70 | Analyzer / carbon dioxide / portable CARBOCAP GM70
.
Vaisala WXT520 | Weather station | Cảm biến thông số thời tiết Vaisala WXT520

Vaisala WXT520 | Weather station | Cảm biến thông số thời tiết Vaisala WXT520

Vaisala WXT520 | Weather station | Cảm biến thông số thời tiết Vaisala WXT520
.
Vaisala WMT52 | Ultrasound anemometer | Cảm biến tốc độ gió siêu âm Vaisala WMT52

Vaisala WMT52 | Ultrasound anemometer | Cảm biến tốc độ gió siêu âm Vaisala WMT52

Vaisala WMT52 | Ultrasound anemometer | Cảm biến tốc độ gió siêu âm Vaisala WMT52
.
Vaisala WM30 | Wind vane anemometer | Cảm biến tốc độ gió Vaisala WM30

Vaisala WM30 | Wind vane anemometer | Cảm biến tốc độ gió Vaisala WM30

Vaisala WM30 | Wind vane anemometer | Cảm biến tốc độ gió Vaisala WM30
.
Vaisala SPH20 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH20

Vaisala SPH20 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH20

Vaisala SPH20 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH20
.
Vaisala SPH10 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH10

Vaisala SPH10 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH10

Vaisala SPH10 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH10
.
Vaisala HMT130 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT130

Vaisala HMT130 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT130

Vaisala HMT130 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT130
.
Vaisala HMT120 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT120

Vaisala HMT120 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT120

Vaisala HMT120 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT120
.
Vaisala DMT132 | Screw-in dew-point transmitter | Cảm biến điểm đọng sương Vaisala DMT132

Vaisala DMT132 | Screw-in dew-point transmitter | Cảm biến điểm đọng sương Vaisala DMT132

Vaisala DMT132 | Screw-in dew-point transmitter | Cảm biến điểm đọng sương Vaisala DMT132a
.
Vaisala PDT101 | Cảm biến chệnh áp khí PDT101| Differential pressure PDT101 | Vaisala Vietnam |

Vaisala PDT101 | Cảm biến chệnh áp khí PDT101| Differential pressure PDT101 | Vaisala Vietnam |

Vaisala PDT101 | Cảm biến chệnh áp khí PDT101| Differential pressure PDT101 | Vaisala Vietnam |
.
Vaisala DPT145 | Cảm biến điểm đọng sương DPT145| Dew-Point Transmitter DPT145 | Vaisala Vietnam |

Vaisala DPT145 | Cảm biến điểm đọng sương DPT145| Dew-Point Transmitter DPT145 | Vaisala Vietnam |

Vaisala DPT145 | Cảm biến điểm đọng sương DPT145| Dew-Point Transmitter DPT145 | Vaisala Vietnam |
.
Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam |

Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam |

Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam |
.
Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam |

Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam |

Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam |
.
Vaisala HMD53 | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Vaisala HMD53 | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMD53 | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Vaisala HMD53 | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMD53 | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Vaisala HMD53 | Vaisala Vietnam |
.
Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam |
.
Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam |
.
Vaisala 10159HM | PPS plastic grid with PTFE | Đầu chụp lưới Vaisala 10159HM | Vaisala Vietnam |

Vaisala 10159HM | PPS plastic grid with PTFE | Đầu chụp lưới Vaisala 10159HM | Vaisala Vietnam |

Vaisala 10159HM | PPS plastic grid with PTFE | Đầu chụp lưới Vaisala 10159HM | Vaisala Vietnam |
.
Vaisala HMT360 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Vaisala Relative humidity transmitter | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMT360 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Vaisala Relative humidity transmitter | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMT360 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Vaisala Relative humidity transmitter | Vaisala Vietnam |
.

Top

   (0)