Lika

mỗi trang
AS58S08/GY-10-R| Lika  AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

AS58S08/GY-10-R| Lika AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

AS58S08/GY-10-R| Lika AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
C50-H-1024ZCU48L1 | Lika | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

C50-H-1024ZCU48L1 | Lika | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

C50-H-1024ZCU48L1 | Lika | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
EPFL121 | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam Call

EPFL121 | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

EPFL121 | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

.
C82-Y-1024ZCZ240| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam Call

C82-Y-1024ZCZ240| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

C82-Y-1024ZCZ240| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

.
CK58-H- 1000ZCU415RL 3/S521| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam Call

CK58-H- 1000ZCU415RL 3/S521| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

CK58-H- 1000ZCU415RL 3/S521| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

.
XAC77 FB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

XAC77 FB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

XAC77 FB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
AM58 K | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

AM58 K | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AM58 K | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
AM58 P | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

AM58 P | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AM58 P | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
ASR58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

ASR58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

ASR58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
AS58 A, AM58 A | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

AS58 A, AM58 A | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AS58 A, AM58 A | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
Hx58 FB, Hx58S FB, | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

Hx58 FB, Hx58S FB, | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

Hx58 FB, Hx58S FB, | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
Ax58x PB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

Ax58x PB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

Ax58x PB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
AM9, AMC9 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

AM9, AMC9 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AM9, AMC9 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
XAC77 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

XAC77 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

XAC77 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
AST6 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

AST6 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AST6 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
EM58 TA | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

EM58 TA | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

EM58 TA | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
MH58S | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

MH58S | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

MH58S | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
MM58, MM58S, MMC58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft Call

MM58, MM58S, MMC58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

MM58, MM58S, MMC58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

.
AM58, AM58S, AMC58 | Lika AM58, AM58S, AMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft Call

AM58, AM58S, AMC58 | Lika AM58, AM58S, AMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

AM58, AM58S, AMC58 | Lika AM58, AM58S, AMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

.
HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft Call

HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

.
HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft Call

HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

.
HS58, HS58S, HSC5 | Lika HS58, HS58S | Single-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft Call

HS58, HS58S, HSC5 | Lika HS58, HS58S | Single-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

HS58, HS58S, HSC5 | Lika HS58, HS58S | Single-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

.
MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft Call

MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft

MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft

.
MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft Call

MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft

MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft

.
RD6 | Lika RD6 | Bộ truyền động Lika RD6 | Rotary Actuator | Lika Vietnam Call

RD6 | Lika RD6 | Bộ truyền động Lika RD6 | Rotary Actuator | Lika Vietnam

RD6 | Lika RD6 | Bộ truyền động Lika RD6 | Rotary Actuator | Lika Vietnam

.
Lika AS58, AS58S, ASC58 Encoder | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa Lika AS58, AS58S, ASC58 Call

Lika AS58, AS58S, ASC58 Encoder | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa Lika AS58, AS58S, ASC58

Lika AS58, AS58S, ASC58 Encoder | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa Lika AS58, AS58S, ASC58

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - nhan@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - sales@greentechvn.com

Sales Support - sales@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sale HCM-01 - thuy@greentechvn.com

Sale HCM-01 - thuy@greentechvn.com - Ms. Thủy: 079 6640303

Sale HCM-02 - phu@greentechvn.com

Sale HCM-02 - phu@greentechvn.com - Mr. Phú: 0903 077 267

Sale HCM-03 - hanh@greentechvn.com

Sale HCM-03 - hanh@greentechvn.com - Ms. Hạnh: 0905405433

Sales Chi nhánh Quảng Nam  - han@greentechvn.com -

Sales Chi nhánh Quảng Nam - han@greentechvn.com - - Mr. Hân: 0912 635 379

Chi nhánh Hà Nội - thai@greentechvn.com

Chi nhánh Hà Nội - thai@greentechvn.com - Mr. Thái: 0987040968

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 200
  • Hôm nay 6,863
  • Hôm qua 7,594
  • Trong tuần 14,457
  • Trong tháng 176,415
  • Tổng cộng 10,496,857

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)