Lika Vietnam | Encoder Lika | Bộ mã hóa Lika | Counter Lika |

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Lika

mỗi trang
CX59-Y-100ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-Y-100ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-Y-100ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam
.
Absolute draw-wire encoder SFA-10000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-10000 FB | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-10000 FB | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-10000 FB | Lika Vietnam
.
Absolute draw-wire encoder SFA-5000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-5000 FB | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-5000 FB | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-5000 FB | Lika Vietnam
.
Wire potentiometer SFP | Lika | dây potentiometer SFP | Lika Vietnam

Wire potentiometer SFP | Lika | dây potentiometer SFP | Lika Vietnam

Wire potentiometer SFP | Lika | dây potentiometer SFP | Lika Vietnam
.
Absolute draw-wire encoder SFA-10000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam
.
Absolute draw-wire encoder SFA-5000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam
.
Incremental draw-wire encoder SBK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SBK | Lika Vietnam

Incremental draw-wire encoder SBK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SBK | Lika Vietnam

Incremental draw-wire encoder SBK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SBK | Lika Vietnam
.
Incremental draw-wire encoder SAK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SAK | Lika Vietnam

Incremental draw-wire encoder SAK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SAK | Lika Vietnam

Incremental draw-wire encoder SAK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SAK | Lika Vietnam
.
LCD display system LD112 | Lika | Hệ thống hiển thị LCD LD112 | Lika Vietnam

LCD display system LD112 | Lika | Hệ thống hiển thị LCD LD112 | Lika Vietnam

LCD display system LD112 | Lika | Hệ thống hiển thị LCD LD112 | Lika Vietnam
.
LED display system LD120 | Lika | Hệ thống hiển thị Led LD120 | Lika Vietnam

LED display system LD120 | Lika | Hệ thống hiển thị Led LD120 | Lika Vietnam

LED display system LD120 | Lika | Hệ thống hiển thị Led LD120 | Lika Vietnam
.
LED display system LD200| Lika | Hệ thống hiển thị Led LD200 | Lika Vietnam

LED display system LD200| Lika | Hệ thống hiển thị Led LD200 | Lika Vietnam

LED display system LD200| Lika | Hệ thống hiển thị Led LD200 | Lika Vietnam
.
LED display panel LD142 | Lika | Bảng hiển thị Led LD142 | Lika Vietnam

LED display panel LD142 | Lika | Bảng hiển thị Led LD142 | Lika Vietnam

LED display panel LD142 | Lika | Bảng hiển thị Led LD142 | Lika Vietnam
.
LED display panel LD140 | Lika | Bảng hiển thị Led LD140 | Lika Vietnam

LED display panel LD140 | Lika | Bảng hiển thị Led LD140 | Lika Vietnam

LED display panel LD140 | Lika | Bảng hiển thị Led LD140 | Lika Vietnam
.
LED display panel LD355 | Lika | Bảng hiển thị Led LD355 | Lika Vietnam

LED display panel LD355 | Lika | Bảng hiển thị Led LD355 | Lika Vietnam

LED display panel LD355 | Lika | Bảng hiển thị Led LD355 | Lika Vietnam
.
LED display panel LD350 | Lika | Bảng hiển thị Led LD350 | Lika Vietnam

LED display panel LD350 | Lika | Bảng hiển thị Led LD350 | Lika Vietnam

LED display panel LD350 | Lika | Bảng hiển thị Led LD350 | Lika Vietnam
.
LED display panel LD220 | Lika | Bảng hiển thị Led LD220 | Lika Vietnam

LED display panel LD220 | Lika | Bảng hiển thị Led LD220 | Lika Vietnam

LED display panel LD220 | Lika | Bảng hiển thị Led LD220 | Lika Vietnam
.
LED display panel LD210 | Lika | Bảng hiển thị Led LD210 | Lika Vietnam

LED display panel LD210 | Lika | Bảng hiển thị Led LD210 | Lika Vietnam

LED display panel LD210 | Lika | Bảng hiển thị Led LD210 | Lika Vietnam
.
Rotary actuator RD1A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD1A | Lika Vietnam

Rotary actuator RD1A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD1A | Lika Vietnam

Rotary actuator RD1A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD1A | Lika Vietnam
.
Rotary actuator RD12A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD12A | Lika Vietnam

Rotary actuator RD12A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD12A | Lika Vietnam

Rotary actuator RD12A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD12A | Lika Vietnam
.
Rotary actuator RD5-RD53 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD5-RD53 | Lika Vietnam

Rotary actuator RD5-RD53 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD5-RD53 | Lika Vietnam

Rotary actuator RD5-RD53 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD5-RD53 | Lika Vietnam
.
Rotary actuator RD4 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD4 | Lika Vietnam

Rotary actuator RD4 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD4 | Lika Vietnam

Rotary actuator RD4 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD4 | Lika Vietnam
.
Rotary actuator RD6 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD6 | Lika Vietnam

Rotary actuator RD6 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD6 | Lika Vietnam

Rotary actuator RD6 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD6 | Lika Vietnam
.
Digital signal converter IF10 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF10 | Lika Vietnam

Digital signal converter IF10 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF10 | Lika Vietnam

Digital signal converter IF10 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF10 | Lika Vietnam
.
Digital signal converter IF20 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF20 | Lika Vietnam

Digital signal converter IF20 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF20 | Lika Vietnam

Digital signal converter IF20 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF20 | Lika Vietnam
.
SSI signal converter IF11 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu SSI IF11 | Lika Vietnam

SSI signal converter IF11 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu SSI IF11 | Lika Vietnam

SSI signal converter IF11 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu SSI IF11 | Lika Vietnam
.
Digtal signal converter IF30 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF30 | Lika Vietnam

Digtal signal converter IF30 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF30 | Lika Vietnam

Digtal signal converter IF30 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF30 | Lika Vietnam
.
Digtal signal converter IF40 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF40 | Lika Vietnam

Digtal signal converter IF40 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF40 | Lika Vietnam

Digtal signal converter IF40 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF40 | Lika Vietnam
.
SSI signal converter IF41 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu IF41 | Lika Vietnam

SSI signal converter IF41 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu IF41 | Lika Vietnam

SSI signal converter IF41 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu IF41 | Lika Vietnam
.
Speed safety monitor IFS10 | Lika | Giám sát tốc độ an toàn IFS10 | Lika Vietnam

Speed safety monitor IFS10 | Lika | Giám sát tốc độ an toàn IFS10 | Lika Vietnam

Speed safety monitor IFS10 | Lika | Giám sát tốc độ an toàn IFS10 | Lika Vietnam
.
Industrial gateway IF55 | Lika | Cổng công nghiệp IF55 | Lika Vietnam

Industrial gateway IF55 | Lika | Cổng công nghiệp IF55 | Lika Vietnam

Industrial gateway IF55 | Lika | Cổng công nghiệp IF55 | Lika Vietnam
.
Communication bridge module IF62-IF63 | Lika | Modun nối truyền thông IF62-IF63 | Lika Vietnam

Communication bridge module IF62-IF63 | Lika | Modun nối truyền thông IF62-IF63 | Lika Vietnam

Communication bridge module IF62-IF63 | Lika | Modun nối truyền thông IF62-IF63 | Lika Vietnam
.
Communication bridge module IF60-IF61 | Lika | Modun nối truyền thông IF60-IF61 | Lika Vietnam

Communication bridge module IF60-IF61 | Lika | Modun nối truyền thông IF60-IF61 | Lika Vietnam

Communication bridge module IF60-IF61 | Lika | Modun nối truyền thông IF60-IF61 | Lika Vietnam
.
CX59-Y-100-ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-Y-100-ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-Y-100-ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam
.
CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam
.
CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam
.
AS58S08/GY-10-R| Lika AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

AS58S08/GY-10-R| Lika AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

AS58S08/GY-10-R| Lika AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam
.
C50-H-1024ZCU48L1 | Lika | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

C50-H-1024ZCU48L1 | Lika | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

C50-H-1024ZCU48L1 | Lika | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam
.
EPFL121 | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

EPFL121 | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

EPFL121 | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam
.
C82-Y-1024ZCZ240| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

C82-Y-1024ZCZ240| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

C82-Y-1024ZCZ240| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam
.
CK58-H- 1000ZCU415RL 3/S521| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

CK58-H- 1000ZCU415RL 3/S521| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam

CK58-H- 1000ZCU415RL 3/S521| Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Lika Vietnam
.
XAC77 FB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

XAC77 FB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

XAC77 FB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
AM58 K | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AM58 K | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AM58 K | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
AM58 P | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AM58 P | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AM58 P | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
ASR58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

ASR58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

ASR58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
AS58 A, AM58 A | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AS58 A, AM58 A | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AS58 A, AM58 A | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
Hx58 FB, Hx58S FB, | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

Hx58 FB, Hx58S FB, | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

Hx58 FB, Hx58S FB, | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
Ax58x PB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

Ax58x PB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

Ax58x PB | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
AM9, AMC9 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AM9, AMC9 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AM9, AMC9 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
XAC77 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

XAC77 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

XAC77 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
AST6 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AST6 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

AST6 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
EM58 TA | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

EM58 TA | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

EM58 TA | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
MH58S | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

MH58S | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

MH58S | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
MM58, MM58S, MMC58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

MM58, MM58S, MMC58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft

MM58, MM58S, MMC58 | Lika | Bộ mã hóa vòng xoay | Multi-turn rotary encoder / absolute /hollow-shaft
.
AM58, AM58S, AMC58 | Lika AM58, AM58S, AMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

AM58, AM58S, AMC58 | Lika AM58, AM58S, AMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

AM58, AM58S, AMC58 | Lika AM58, AM58S, AMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft
.
HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft
.
HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

HM58, HM58S, HMC58 | Lika HM58, HM58S, HMC58 | Multi-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft
.
HS58, HS58S, HSC5 | Lika HS58, HS58S | Single-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

HS58, HS58S, HSC5 | Lika HS58, HS58S | Single-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft

HS58, HS58S, HSC5 | Lika HS58, HS58S | Single-turn rotary encoder / absolute / hollow-shaft
.
MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft

MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft

MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft
.
MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft

MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft

MM36, MMC36 | Lika MM36, MMC36 | Multi-turn rotary encoder / absolute / magnetic / blind-shaft
.
RD6 | Lika RD6 | Bộ truyền động Lika RD6 | Rotary Actuator | Lika Vietnam

RD6 | Lika RD6 | Bộ truyền động Lika RD6 | Rotary Actuator | Lika Vietnam

RD6 | Lika RD6 | Bộ truyền động Lika RD6 | Rotary Actuator | Lika Vietnam
.
Lika AS58, AS58S, ASC58 Encoder | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa Lika AS58, AS58S, ASC58

Lika AS58, AS58S, ASC58 Encoder | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa Lika AS58, AS58S, ASC58

Lika AS58, AS58S, ASC58 Encoder | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa Lika AS58, AS58S, ASC58
.

Top

   (0)