Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - hanh@greentechvn.com

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Sản phẩm được yêu thích

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 170
 • Hôm nay 5,819
 • Hôm qua 9,694
 • Trong tuần 15,513
 • Trong tháng 151,066
 • Tổng cộng 2,678,711

Puls

mỗi trang
UB10.241 | Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam Call

UB10.241 | Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam

UB10.241 | Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam

.
QTD20.241 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam Call

QTD20.241 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam

QTD20.241 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam

.
CPS20.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam Call

CPS20.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam

CPS20.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam

.
CPS20.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 16.3A | Puls Vietnam Call

CPS20.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 16.3A | Puls Vietnam

CPS20.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 16.3A | Puls Vietnam

.
QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam Call

QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam

QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam

.
QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam Call

QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam

QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam

.
QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam Call

QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam

QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam

.
QS10.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 8.3A | Puls Vietnam Call

QS10.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 8.3A | Puls Vietnam

QS10.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 8.3A | Puls Vietnam

.
CD5.242 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 5A | Puls Vietnam Call

CD5.242 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 5A | Puls Vietnam

CD5.242 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 5A | Puls Vietnam

.
CD5.241-S1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 5A | Puls Vietnam Call

CD5.241-S1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 5A | Puls Vietnam

CD5.241-S1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 5A | Puls Vietnam

.
CD5.241 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 5A | Puls Vietnam Call

CD5.241 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 5A | Puls Vietnam

CD5.241 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 5A | Puls Vietnam

.
QS5.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 4.2A | Puls Vietnam Call

QS5.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 4.2A | Puls Vietnam

QS5.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 4.2A | Puls Vietnam

.
CD5.243 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 4A | Puls Vietnam Call

CD5.243 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 4A | Puls Vietnam

CD5.243 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 4A | Puls Vietnam

.
CD5.241-L1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 3.8A | Puls Vietnam Call

CD5.241-L1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 3.8A | Puls Vietnam

CD5.241-L1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 3.8A | Puls Vietnam

.
CD5.121 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 12V, 8A | Puls Vietnam Call

CD5.121 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 12V, 8A | Puls Vietnam

CD5.121 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 12V, 8A | Puls Vietnam

.
SLD2.100 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 5V, 8A | Puls Vietnam Call

SLD2.100 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 5V, 8A | Puls Vietnam

SLD2.100 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 5V, 8A | Puls Vietnam

.
SLD2.100 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 5V, 8A | Puls Vietnam Call

SLD2.100 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 5V, 8A | Puls Vietnam

SLD2.100 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 5V, 8A | Puls Vietnam

.
XT40.722 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 72VDC, 13.3A Dinrail | Puls Vietnam Call

XT40.722 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 72VDC, 13.3A Dinrail | Puls Vietnam

XT40.722 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 72VDC, 13.3A Dinrail | Puls Vietnam

.
XT40.721 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 72VDC, 13.3A Dinrail | Puls Vietnam Call

XT40.721 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 72VDC, 13.3A Dinrail | Puls Vietnam

XT40.721 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 72VDC, 13.3A Dinrail | Puls Vietnam

.
XT40.721 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam Call

XT40.721 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam

XT40.721 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam

.
XT40.482 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam Call

XT40.482 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam

XT40.482 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam

.
XT40.481 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam Call

XT40.481 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam

XT40.481 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam

.
QT40.481 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam Call

QT40.481 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam

QT40.481 | Puls | Bộ nguồn 3-phase Systems 48VDC, 20A Dinrail | Puls Vietnam

.
QT20.481 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 3-phase Systems 48V, 10A | Puls Vietnam Call

QT20.481 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 3-phase Systems 48V, 10A | Puls Vietnam

QT20.481 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 3-phase Systems 48V, 10A | Puls Vietnam

.
CT10.481 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 48VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

CT10.481 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 48VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

CT10.481 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 48VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
QT40.361 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 26.7A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

QT40.361 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 26.7A gắn Dinrail | Puls Vietnam

QT40.361 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 26.7A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
XT40.362 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 26.6A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

XT40.362 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 26.6A gắn Dinrail | Puls Vietnam

XT40.362 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 26.6A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
XT40.361 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 26.6A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

XT40.361 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 26.6A gắn Dinrail | Puls Vietnam

XT40.361 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 26.6A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
QT20.361 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 13.3A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

QT20.361 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 13.3A gắn Dinrail | Puls Vietnam

QT20.361 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 36VDC, 13.3A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
XT40.242 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 40A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

XT40.242 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 40A gắn Dinrail | Puls Vietnam

XT40.242 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 40A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
XT40.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 40A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

XT40.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 40A gắn Dinrail | Puls Vietnam

XT40.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 40A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
QT40.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 40A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

QT40.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 40A gắn Dinrail | Puls Vietnam

QT40.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 40A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
QT20.241-C1 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

QT20.241-C1 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

QT20.241-C1 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
QT20.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

QT20.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

QT20.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
CT10.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 10A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

CT10.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 10A gắn Dinrail | Puls Vietnam

CT10.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 10A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

CT5.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 5A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Thông tin_Technical
Thông tin_Sale

Top

   (0)