Sản phẩm

mỗi trang
DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam Call

DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-30-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

.
DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam Call

DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo | Xilanh Festo DSBC-32-25-PPVA-N3 | Festo Vietnam | Greentech Vietnam

.
Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain Call

Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

.
TT 140 S01 Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain Call

TT 140 S01 Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

TT 140 S01 Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

.
TT 140 S01 31S07 24 3,00 09 SC01 HTL Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain Call

TT 140 S01 31S07 24 3,00 09 SC01 HTL Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

TT 140 S01 31S07 24 3,00 09 SC01 HTL Heidenhain | ID: 527797-03 | Heidenhain Sensor | Heidenhain

.
E84AVSCE1134VX0 | Biến tần E84AVSCE1134VX0 | Inverter Lenze E84AVSCE1134VX0 |Lenze Vietnam Call

E84AVSCE1134VX0 | Biến tần E84AVSCE1134VX0 | Inverter Lenze E84AVSCE1134VX0 |Lenze Vietnam

E84AVSCE1134VX0 | Biến tần E84AVSCE1134VX0 | Inverter Lenze E84AVSCE1134VX0 |Lenze Vietnam

.
Lenze E84AVSCE1124VX0 | Biến tần E84AVSCE1124VX0 | Inverter E84AVSCE1124VX0 |Lenze Vietnam Call

Lenze E84AVSCE1124VX0 | Biến tần E84AVSCE1124VX0 | Inverter E84AVSCE1124VX0 |Lenze Vietnam

Lenze E84AVSCE1124VX0 | Biến tần E84AVSCE1124VX0 | Inverter E84AVSCE1124VX0 |Lenze Vietnam

.
Lenze E84AVSCE1524VX0 | Biến tần E84AVSCE1524VX0 | Inverter E84AVSCE1524VX0 |Lenze Vietnam Call

Lenze E84AVSCE1524VX0 | Biến tần E84AVSCE1524VX0 | Inverter E84AVSCE1524VX0 |Lenze Vietnam

Lenze E84AVSCE1524VX0 | Biến tần E84AVSCE1524VX0 | Inverter E84AVSCE1524VX0 |Lenze Vietnam

.
E84AVSCE302 | Lenze E84AVSCE302 | Biến tần E84AVSCE3024V| Inverter Lenze E84AVSCE3024 |Lenze Vietnam Call

E84AVSCE302 | Lenze E84AVSCE302 | Biến tần E84AVSCE3024V| Inverter Lenze E84AVSCE3024 |Lenze Vietnam

E84AVSCE302 | Lenze E84AVSCE302 | Biến tần E84AVSCE3024V| Inverter Lenze E84AVSCE3024 |Lenze Vietnam

.
SME-8-K-LED-24 | Festo SME-8-K-LED-24 | Cảm biến từ tiệm cận | Proximitive Sensor |Festo Vietnam Call

SME-8-K-LED-24 | Festo SME-8-K-LED-24 | Cảm biến từ tiệm cận | Proximitive Sensor |Festo Vietnam

SME-8-K-LED-24 | Festo SME-8-K-LED-24 | Cảm biến từ tiệm cận | Proximitive Sensor |Festo Vietnam

.
IFRM 08P17V1/S35L | Baumer IFRM 08P17V1/S35L | Cảm biến Baumer | Baumer Vietnam Call

IFRM 08P17V1/S35L | Baumer IFRM 08P17V1/S35L | Cảm biến Baumer | Baumer Vietnam

IFRM 08P17V1/S35L | Baumer IFRM 08P17V1/S35L | Cảm biến Baumer | Baumer Vietnam

.
 L404F 1094 | Honeywell L404F 1094 | Cảm biến áp suất L404F 1094 | Honeywell Vietnam Call

L404F 1094 | Honeywell L404F 1094 | Cảm biến áp suất L404F 1094 | Honeywell Vietnam

L404F 1094 | Honeywell L404F 1094 | Cảm biến áp suất L404F 1094 | Honeywell Vietnam

.
400100U08 | Hengstler 400100U08 Encoder | Bộ mã hoá vòng xoay 400100U08 | Hengstler Vietnam Call

400100U08 | Hengstler 400100U08 Encoder | Bộ mã hoá vòng xoay 400100U08 | Hengstler Vietnam

400100U08 | Hengstler 400100U08 Encoder | Bộ mã hoá vòng xoay 400100U08 | Hengstler Vietnam

.
541080 | 541080 Pilz | Pilz 541080 | PSEN cs3.1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam Call

541080 | 541080 Pilz | Pilz 541080 | PSEN cs3.1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

541080 | 541080 Pilz | Pilz 541080 | PSEN cs3.1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

.
541062 | 541062 Pilz | Pilz 541062 | PSEN cs3.1b 1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam Call

541062 | 541062 Pilz | Pilz 541062 | PSEN cs3.1b 1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

541062 | 541062 Pilz | Pilz 541062 | PSEN cs3.1b 1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

.
D2E097-BI56-E7 | EBMPapst D2E097-BI56-E7 | Quạt tản nhiệt D2E097-BI56-E7 | EBMPapst Vietnam Call

D2E097-BI56-E7 | EBMPapst D2E097-BI56-E7 | Quạt tản nhiệt D2E097-BI56-E7 | EBMPapst Vietnam

D2E097-BI56-E7 | EBMPapst D2E097-BI56-E7 | Quạt tản nhiệt D2E097-BI56-E7 | EBMPapst Vietnam

.
MVSE-260-4E1 | Mindman MVSE | Mindman MVSE260-4E1 | Van điện từ Mindman | Mindman Vietnam Call

MVSE-260-4E1 | Mindman MVSE | Mindman MVSE260-4E1 | Van điện từ Mindman | Mindman Vietnam

MVSE-260-4E1 | Mindman MVSE | Mindman MVSE260-4E1 | Van điện từ Mindman | Mindman Vietnam

.
R2E220-RA38-0 | EBMPapst R2E220-RA38-01 | Quạt tản nhiệt R2E220-RA38-01 | EBMPapst Vietnam Call

R2E220-RA38-0 | EBMPapst R2E220-RA38-01 | Quạt tản nhiệt R2E220-RA38-01 | EBMPapst Vietnam

R2E220-RA38-0 | EBMPapst R2E220-RA38-01 | Quạt tản nhiệt R2E220-RA38-01 | EBMPapst Vietnam

.
D4656ZW | EBMPapst 4656ZW | Quạt 4656ZW | Quạt tản nhiệt 4656ZW | EBMPapst Vietnam | Greentech Call

D4656ZW | EBMPapst 4656ZW | Quạt 4656ZW | Quạt tản nhiệt 4656ZW | EBMPapst Vietnam | Greentech

D4656ZW | EBMPapst 4656ZW | Quạt 4656ZW | Quạt tản nhiệt 4656ZW | EBMPapst Vietnam | Greentech

.
514 65D 137 51 2 2061 | Gemu 514 65D 137 51 2 2061| Gemu Valve | Van góc đầu khí Inox | Gemu Vietnam Call

514 65D 137 51 2 2061 | Gemu 514 65D 137 51 2 2061| Gemu Valve | Van góc đầu khí Inox | Gemu Vietnam

514 65D 137 51 2 2061 | Gemu 514 65D 137 51 2 2061| Gemu Valve | Van góc đầu khí Inox | Gemu Vietnam

.
0570051 | AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler VietNam Call

0570051 | AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler VietNam

0570051 | AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler VietNam

.
AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler VietNam Call

AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler VietNam

AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay AR63/0012EL.72SG8 | Hengstler VietNam

.
AR63-0012EL.72SG8 | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay AR63-0012EL.72SG8 | Hengstler VietNam Call

AR63-0012EL.72SG8 | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay AR63-0012EL.72SG8 | Hengstler VietNam

AR63-0012EL.72SG8 | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay AR63-0012EL.72SG8 | Hengstler VietNam

.
FT318BI.3/2N-M12 | Leuze | Cảm biến quang FT318BI.3/2N-M12 | Leuze Vietnam Call

FT318BI.3/2N-M12 | Leuze | Cảm biến quang FT318BI.3/2N-M12 | Leuze Vietnam

FT318BI.3/2N-M12 | Leuze | Cảm biến quang FT318BI.3/2N-M12 | Leuze Vietnam

.
FT318BI.3/2N-M12 | Leuze | Cảm biến quang FT318BI.3/2N-M12 | Leuze Vietnam Call

FT318BI.3/2N-M12 | Leuze | Cảm biến quang FT318BI.3/2N-M12 | Leuze Vietnam

FT318BI.3/2N-M12 | Leuze | Cảm biến quang FT318BI.3/2N-M12 | Leuze Vietnam

.
VL40BL | 02.02.120 | Piab | Núm hút, Giác hút chân không | Piab Vietnam Call

VL40BL | 02.02.120 | Piab | Núm hút, Giác hút chân không | Piab Vietnam

Value Line® suction cups sizes 20-60mm (all versions) Corresponding imperial or metric fittings Corresponding straight connector, angle connector and hose All four Value Line® ejectors Suction cups crossover list Value Line® vs. Vi-Cas

.
F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam Call

F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam

F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam

.
HOG 10 DN 1024 I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 10 DN 1024 I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

HOG 10 DN 1024 I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

.
HOG 10 D 1024 I+FSL| Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 10 D 1024 I+FSL| Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

HOG 10 D 1024 I+FSL| Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

.
HOG 12 DN 1024 R | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 12 DN 1024 R | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

HOG 12 DN 1024 R | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

.
HOG 10D 1024I 16mm | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 10D 1024I 16mm | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

HOG 10D 1024I 16mm | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

.
HOG 71DN 1024 TTL | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 71DN 1024 TTL | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

HOG 71DN 1024 TTL | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

.
HOG 71 DN 1024| Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 71 DN 1024| Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

HOG 71 DN 1024| Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

.
HOG 9 DN 1250 I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 9 DN 1250 I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

HOG 9 DN 1250 I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

.
HOG 9 G DN 1024 I / DN 1024 I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 9 G DN 1024 I / DN 1024 I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

HOG 9 G DN 1024 I / DN 1024 I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

.
HOG 10DN 2048I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam Call

HOG 10DN 2048I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

HOG 10DN 2048I | Baumer Hubner Encoder | Bộ mã hóa Baumer | Baumer Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 189
 • Hôm nay 8,249
 • Hôm qua 12,532
 • Trong tuần 32,143
 • Trong tháng 138,415
 • Tổng cộng 7,625,842

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)