Sản phẩm

mỗi trang
T4VH-335-12Z-RMS Schmersal | Công tắc hành trình T4VH-335-12Z-RMS | Limit Switch T4VH-335-12Z-RMS Call

T4VH-335-12Z-RMS Schmersal | Công tắc hành trình T4VH-335-12Z-RMS | Limit Switch T4VH-335-12Z-RMS

T4VH-335-12Z-RMS Schmersal | Công tắc hành trình T4VH-335-12Z-RMS | Limit Switch T4VH-335-12Z-RMS

.
Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal Call

Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal

Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal

.
Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal Call

Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal

Z4VH336-11Z | Schmersal | Công tắc hành trình Z4VH336-11Z | Limit Switch Z4VH336-11Z | Schmersal

.
MAL 401-10A | MAL401-10A | Bộ tra dầu MAL 401-10A | Mindman Việt Nam Call

MAL 401-10A | MAL401-10A | Bộ tra dầu MAL 401-10A | Mindman Việt Nam

MAL 401-10A | MAL401-10A | Bộ tra dầu MAL 401-10A | Mindman Việt Nam

.
MAL 401-10A | MAL401-10A | Bộ tra dầu MAL 401-10A | Mindman Việt Nam Call

MAL 401-10A | MAL401-10A | Bộ tra dầu MAL 401-10A | Mindman Việt Nam

MAL 401-10A | MAL401-10A | Bộ tra dầu MAL 401-10A | Mindman Việt Nam

.
MAFR401-10A-CD | MAFR 401-10A-CD | Bộ lọc khí MAFR401-10A-CD | Mindman Việt Nam Call

MAFR401-10A-CD | MAFR 401-10A-CD | Bộ lọc khí MAFR401-10A-CD | Mindman Việt Nam

MAFR401-10A-CD | MAFR 401-10A-CD | Bộ lọc khí MAFR401-10A-CD | Mindman Việt Nam

.
hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner Call

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

.
hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner Call

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

.
hinged actuator right for safety switch, Z-R 024299, Euchner Call

hinged actuator right for safety switch, Z-R 024299, Euchner

hinged actuator right for safety switch, Z-R 024299, Euchner

.
Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-C-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

Elcis Encoder I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
Elcis I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

Elcis I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

Elcis I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/90A-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
Bộ nguồn Puls SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam Call

Bộ nguồn Puls SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam

Bộ nguồn Puls SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam

.
Bộ nguồn PulsCS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A  | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls Call

Bộ nguồn PulsCS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

Bộ nguồn PulsCS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

.
Puls QT20.241-C1 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

Puls QT20.241-C1 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

Puls QT20.241-C1 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
Bộ nguồn Puls QT20.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

Bộ nguồn Puls QT20.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

Bộ nguồn Puls QT20.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
Bộ nguồn Puls ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam Call

Bộ nguồn Puls ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

Bộ nguồn Puls ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

.
E2E-X5ME1 | Cảm biến tiệm cận E2E-X5ME1 | Proximity Sensor E2E-X5ME1 Call

E2E-X5ME1 | Cảm biến tiệm cận E2E-X5ME1 | Proximity Sensor E2E-X5ME1

E2E-X5ME1 | Cảm biến tiệm cận E2E-X5ME1 | Proximity Sensor E2E-X5ME1

.
5NN-K5-N4-F1A-C4 | Sor | 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Cảm biến áp suất 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Pressure Switch Call

5NN-K5-N4-F1A-C4 | Sor | 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Cảm biến áp suất 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Pressure Switch

5NN-K5-N4-F1A-C4 | Sor | 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Cảm biến áp suất 5NN-K5-N4-F1A-C4 | Pressure Switch

.
BH-209005-209 | Sor | BH-209005-209 | Cảm biến áp suất BH-209005-209 | Pressure Switch Call

BH-209005-209 | Sor | BH-209005-209 | Cảm biến áp suất BH-209005-209 | Pressure Switch

BH-209005-209 | Sor | BH-209005-209 | Cảm biến áp suất BH-209005-209 | Pressure Switch

.
BH-209001-209 | Sor | BH-209001-209 | Cảm biến áp suất BH-209001-209 | Pressure Switch Call

BH-209001-209 | Sor | BH-209001-209 | Cảm biến áp suất BH-209001-209 | Pressure Switch

BH-209001-209 | Sor | BH-209001-209 | Cảm biến áp suất BH-209001-209 | Pressure Switch

.
BH-209072-209 | Sor | BH-209072-209 | Cảm biến áp suất SOR BH-209072-209 Call

BH-209072-209 | Sor | BH-209072-209 | Cảm biến áp suất SOR BH-209072-209

BH-209072-209 | Sor | BH-209072-209 | Cảm biến áp suất SOR BH-209072-209

.
B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft | Cảm biến áp suất B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft Việt Nam Call

B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft | Cảm biến áp suất B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft Việt Nam

B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft | Cảm biến áp suất B4-20-S 28Kg/cm2 | Ashcroft Việt Nam

.
SCPSD-060-04-16 | Parker | Pressure Switch, G 1/4 0bar to 60 bar| Parker Việt Nam Call

SCPSD-060-04-16 | Parker | Pressure Switch, G 1/4 0bar to 60 bar| Parker Việt Nam

SCPSD-060-04-16 | Parker | Pressure Switch, G 1/4 0bar to 60 bar| Parker Việt Nam

.
HMT330 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm HMT330 | Vaisala | Vaisala Việt Nam Call

HMT330 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm HMT330 | Vaisala | Vaisala Việt Nam

HMT330 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm HMT330 | Vaisala | Vaisala Việt Nam

.
HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam Call

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

.
HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam Call

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

HMT330 3E0A001 BCAX100B0 1ACBAA1 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | Vaisala Việt Nam

.
MVSC1-180-3E1-NC | MVSC1-180-3E1-NO | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam Call

MVSC1-180-3E1-NC | MVSC1-180-3E1-NO | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

MVSC1-180-3E1-NC | MVSC1-180-3E1-NO | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

.
MVSC1-150-5B | MVSC1-150M-5M | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam Call

MVSC1-150-5B | MVSC1-150M-5M | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

MVSC1-150-5B | MVSC1-150M-5M | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

.
MVSC1-150 -4E1 | MVSC1-150 -4E2 | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam Call

MVSC1-150 -4E1 | MVSC1-150 -4E2 | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

MVSC1-150 -4E1 | MVSC1-150 -4E2 | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

.
MVSC-460-3B | MVSC-460-5B | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam Call

MVSC-460-3B | MVSC-460-5B | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

MVSC-460-3B | MVSC-460-5B | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

.
MVSC-460-4E2P | MVSC-460-4E2R| Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam Call

MVSC-460-4E2P | MVSC-460-4E2R| Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

MVSC-460-4E2P | MVSC-460-4E2R| Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

.
MVSC-460-4E2 | MVSC-460-4E2C | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam Call

MVSC-460-4E2 | MVSC-460-4E2C | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

MVSC-460-4E2 | MVSC-460-4E2C | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

.
MVSC-460-3E2 | MVSC-460-4E1 | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam Call

MVSC-460-3E2 | MVSC-460-4E1 | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

MVSC-460-3E2 | MVSC-460-4E1 | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

.
MVSC-460-3E1-NC | MVSC-460-3E1-NO | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam Call

MVSC-460-3E1-NC | MVSC-460-3E1-NO | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

MVSC-460-3E1-NC | MVSC-460-3E1-NO | Van điện từ Mindman | Solenoid Valve khí nén | Mindman Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 104
 • Hôm nay 6,485
 • Hôm qua 11,506
 • Trong tuần 29,259
 • Trong tháng 243,975
 • Tổng cộng 11,733,417

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)