Sản phẩm

mỗi trang
TL-W5MC1 2M | Cảm biến tiệm cận | Omron Việt Nam Call

TL-W5MC1 2M | Cảm biến tiệm cận | Omron Việt Nam

TL-W5MC1 2M | Cảm biến tiệm cận | Omron Việt Nam

.
DIP55 | Piab | Van điện từ chân không | Piab VietNam Call

DIP55 | Piab | Van điện từ chân không | Piab VietNam

DIP55 | Piab | Van điện từ chân không | Piab VietNam

.
P3010, P5010 & P6010 | Piab | Bộ điều khiển | Piab VietNam Call

P3010, P5010 & P6010 | Piab | Bộ điều khiển | Piab VietNam

P3010, P5010 & P6010 | Piab | Bộ điều khiển | Piab VietNam

.
X1000 |  X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1000 | X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1000 | X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1000 |  X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1000 | X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1000 | X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6016RH | X6019RH | X6022RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6016RH | X6019RH | X6022RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6016RH | X6019RH | X6022RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6016 | X6019 | X6022 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6016 | X6019 | X6022 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6016 | X6019 | X6022 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1045RH | X1046RH | X1050RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1045RH | X1046RH | X1050RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1045RH | X1046RH | X1050RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1045 | X1046 | X1050 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1045 | X1046 | X1050 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1045 | X1046 | X1050 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
1072 | 1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

1072 | 1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

1072 | 1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6041RH | X6045RH | X6046RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6041RH | X6045RH | X6046RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6041RH | X6045RH | X6046RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6046 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6046 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6046 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6045 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6045 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6045 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6041 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6041 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6041 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1073RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1073RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1073RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1071RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1071RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1071RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1072 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1072 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1072 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1073 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1073 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1073 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
VT-1H | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

VT-1H | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

VT-1H | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
ES vacuum | Piab | Vacuum | Piab VietNam Call

ES vacuum | Piab | Vacuum | Piab VietNam

ES vacuum | Piab | Vacuum | Piab VietNam

.
V30 | P6040 Function V30  | 0117783 | Van chân không | Piab VietNam Call

V30 | P6040 Function V30 | 0117783 | Van chân không | Piab VietNam

V30 | P6040 Function V30 | 0117783 | Van chân không | Piab VietNam

.
787585 | Pilz | expansion; Series: PZE X4P C; Inputs:1; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam Call

787585 | Pilz | expansion; Series: PZE X4P C; Inputs:1; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

787585 | Pilz | expansion; Series: PZE X4P C; Inputs:1; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

.
774318 Module: safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 230VAC; Inputs:2 | Pilz VietNam Call

774318 Module: safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 230VAC; Inputs:2 | Pilz VietNam

774318 Module: safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 230VAC; Inputs:2 | Pilz VietNam

.
774730 | Pilz | Safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 24VAC; Inputs:2; IP40 | Pilz VietNam Call

774730 | Pilz | Safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 24VAC; Inputs:2; IP40 | Pilz VietNam

774730 | Pilz | Safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 24VAC; Inputs:2; IP40 | Pilz VietNam

.
514120 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam Call

514120 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

514120 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

.
541180 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam Call

541180 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

541180 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

.
774131 | Pilz | Rơ le an toàn PNOZ e1vp; Inputs:2; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam Call

774131 | Pilz | Rơ le an toàn PNOZ e1vp; Inputs:2; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

774131 | Pilz | Rơ le an toàn PNOZ e1vp; Inputs:2; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

.
MVSC-260-4E1  | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MVSC-260-4E1 | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MVSC-260-4E1 | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
VF312TC | VF212TC | VF112TC | VF108TC | VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | Hager VietNam Call

VF312TC | VF212TC | VF112TC | VF108TC | VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | Hager VietNam

VF312TC | VF212TC | VF112TC | VF108TC | VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | Hager VietNam

.
VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF104TC | Hager VietNam Call

VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF104TC | Hager VietNam

VF104TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF104TC | Hager VietNam

.
VF108TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam Call

VF108TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

VF108TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

.
VF112TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam Call

VF112TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

VF112TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

.
VF212TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam Call

VF212TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

VF212TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

.

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 118
  • Hôm nay 2,023
  • Hôm qua 10,063
  • Trong tuần 21,402
  • Trong tháng 261,410
  • Tổng cộng 5,224,875

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)