Sản phẩm

mỗi trang
AC40-04DG-A | SMC | Bộ lọc điều áp AC40-04DG-A | SMC Việt Nam Call

AC40-04DG-A | SMC | Bộ lọc điều áp AC40-04DG-A | SMC Việt Nam

AC40-04DG-A | SMC | Bộ lọc điều áp AC40-04DG-A | SMC Việt Nam

.
DC1010CT-101-000-E | Honeywell | Bộ điêu khiển nhiệt độ DC1010CT-101-000-E | Honeywell Viêt Nam Call

DC1010CT-101-000-E | Honeywell | Bộ điêu khiển nhiệt độ DC1010CT-101-000-E | Honeywell Viêt Nam

DC1010CT-101-000-E | Honeywell | Bộ điêu khiển nhiệt độ DC1010CT-101-000-E | Honeywell Viêt Nam

.
DC1010CT-101-000-E | Honeywell | Bộ điêu khiển nhiệt độ DC1010CT-101-000-E | Honeywell Viêt Nam Call

DC1010CT-101-000-E | Honeywell | Bộ điêu khiển nhiệt độ DC1010CT-101-000-E | Honeywell Viêt Nam

DC1010CT-101-000-E | Honeywell | Bộ điêu khiển nhiệt độ DC1010CT-101-000-E | Honeywell Viêt Nam

.
SRB301 MC24V | SRB-301 MC24V | SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal Việt Nam Call

SRB301 MC24V | SRB-301 MC24V | SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal Việt Nam

SRB301 MC24V | SRB-301 MC24V | SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal Việt Nam

.
MX7-D60.D16H | Baumer Bourdon | Đồng hồ áp suất MX7-D60.D16H | Pressure Gauge MX7-D60.D16H | Baumer Call

MX7-D60.D16H | Baumer Bourdon | Đồng hồ áp suất MX7-D60.D16H | Pressure Gauge MX7-D60.D16H | Baumer

MX7-D60.D16H | Baumer Bourdon | Đồng hồ áp suất MX7-D60.D16H | Pressure Gauge MX7-D60.D16H | Baumer

.
3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam Call

3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam

3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam

.
3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam Call

3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam

3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam

.
MDR11/6 | Condor | 235712 | Công tắc áp lực condor MDR11/6 235712 | Pressure Switch | Condor Vietnam Call

MDR11/6 | Condor | 235712 | Công tắc áp lực condor MDR11/6 235712 | Pressure Switch | Condor Vietnam

MDR11/6 | Condor | 235712 | Công tắc áp lực condor MDR11/6 235712 | Pressure Switch | Condor Vietnam

.
15040-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15040-PKG | Clippard Vietnam Call

15040-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15040-PKG | Clippard Vietnam

15040-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15040-PKG | Clippard Vietnam

.
15010-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15010-PKG | Clippard Vietnam Call

15010-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15010-PKG | Clippard Vietnam

15010-PKG | Clippard | Khớp nối mở rộng | 15010-PKG | Clippard Vietnam

.
ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam Call

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

.
ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam Call

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

.
AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Schmersal AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Khóa an toàn | Schmersal Vietnam Call

AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Schmersal AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Khóa an toàn | Schmersal Vietnam

AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Schmersal AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Khóa an toàn | Schmersal Vietnam

.
090-5D | Bimba 090-5D | Xilanh Bimba 090-5D | Xi lanh khí nén | 090-5D | Bimba Vietnam Call

090-5D | Bimba 090-5D | Xilanh Bimba 090-5D | Xi lanh khí nén | 090-5D | Bimba Vietnam

090-5D | Bimba 090-5D | Xilanh Bimba 090-5D | Xi lanh khí nén | 090-5D | Bimba Vietnam

.
3212JN | EBMPapst 3212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam Call

3212JN | EBMPapst 3212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam

3212JN | EBMPapst 3212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam

.
8212JN | EBMPapst 8212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam Call

8212JN | EBMPapst 8212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam

8212JN | EBMPapst 8212JN | Quạt tản nhiệt | Bộ giải nhiệt gió | 8212JN | EBMPapst Vietnam

.
TOS9300 | Kikusui TOS9300 | Máy đó trở kháng Kikusui | Hipot and Insulation Resistance Tester Call

TOS9300 | Kikusui TOS9300 | Máy đó trở kháng Kikusui | Hipot and Insulation Resistance Tester

TOS9300 | Kikusui TOS9300 | Máy đó trở kháng Kikusui | Hipot and Insulation Resistance Tester

.
MFB1-5.5YC | 230VAC, 55N, Rated stroke 4mm | Coil van điện từ | Uxcell Vietnam Call

MFB1-5.5YC | 230VAC, 55N, Rated stroke 4mm | Coil van điện từ | Uxcell Vietnam

MFB1-5.5YC | 230VAC, 55N, Rated stroke 4mm | Coil van điện từ | Uxcell Vietnam

.
750103 | Pilz 750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o Screw terminal 17.5 mm 145,00 Call

750103 | Pilz 750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o Screw terminal 17.5 mm 145,00

750103 | Pilz 750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o Screw terminal 17.5 mm 145,00

.
AES 1235 Schmersal | AES1235-24VDC | Schmersal | Rơ-le an toàn AES 1235 | Safety relay AES 1235 Call

AES 1235 Schmersal | AES1235-24VDC | Schmersal | Rơ-le an toàn AES 1235 | Safety relay AES 1235

AES 1235 Schmersal | AES1235-24VDC | Schmersal | Rơ-le an toàn AES 1235 | Safety relay AES 1235

.
774318 | Pilz 774318 | PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Call

774318 | Pilz 774318 | PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50

774318 | Pilz 774318 | PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50

.
774585 | Pilz 774585 | Safety Relay PZE X4 24VDC 4n/o 774585 | Pilz Vietnam Call

774585 | Pilz 774585 | Safety Relay PZE X4 24VDC 4n/o 774585 | Pilz Vietnam

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

.
DA04-02-10-1-i14-O-A-K-AD-AR-OZP-BP-ORP | Siko | Possition Indicator | Siko Vietnam Call

DA04-02-10-1-i14-O-A-K-AD-AR-OZP-BP-ORP | Siko | Possition Indicator | Siko Vietnam

DA04-02-10-1-i14-O-A-K-AD-AR-OZP-BP-ORP | Siko | Possition Indicator | Siko Vietnam

.
R2E133-BH66-07 | EBMPapst | Bộ giải nhiệt gió | R2E133-BH66-07 | EBMPapst Vietnam Call

R2E133-BH66-07 | EBMPapst | Bộ giải nhiệt gió | R2E133-BH66-07 | EBMPapst Vietnam

R2E133-BH66-07 | EBMPapst | Bộ giải nhiệt gió | R2E133-BH66-07 | EBMPapst Vietnam

.
R2E225-AB01-05 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | R2E225-AB01-05 | EBMPapst Vietnam Call

R2E225-AB01-05 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | R2E225-AB01-05 | EBMPapst Vietnam

R2E225-AB01-05 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | R2E225-AB01-05 | EBMPapst Vietnam

.
R2E225-AT51-05 TOP | EBMPapst | Quạt tản nhiệt R2E225-AT51-05 TOP | EBMPapst Vietnam Call

R2E225-AT51-05 TOP | EBMPapst | Quạt tản nhiệt R2E225-AT51-05 TOP | EBMPapst Vietnam

R2E225-AT51-05 TOP | EBMPapst | Quạt tản nhiệt R2E225-AT51-05 TOP | EBMPapst Vietnam

.
R4E225-AC01-05 | EBMPapst | R4E225-AC01-05 | Quạt tản nhiệt | Exhaust Air Fan | EBMPapst Vietnam Call

R4E225-AC01-05 | EBMPapst | R4E225-AC01-05 | Quạt tản nhiệt | Exhaust Air Fan | EBMPapst Vietnam

R4E225-AC01-05 | EBMPapst | R4E225-AC01-05 | Quạt tản nhiệt | Exhaust Air Fan | EBMPapst Vietnam

.
CET-A-BWD-50X-127943 | Chốt cửa an toàn | Eucher CET-A-BWD-50X-127943 | Euchner Vietnam Call

CET-A-BWD-50X-127943 | Chốt cửa an toàn | Eucher CET-A-BWD-50X-127943 | Euchner Vietnam

CET-A-BWD-50X-127943 | Chốt cửa an toàn | Eucher CET-A-BWD-50X-127943 | Euchner Vietnamv

.
CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 | Euchner | | 10906 | Công tắc cửa an toàn | Safety Switch | Euchner Call

CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 | Euchner | | 10906 | Công tắc cửa an toàn | Safety Switch | Euchner

CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 | Euchner | | 10906 | Công tắc cửa an toàn | Safety Switch | Euchner

.
CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-128057 | Euchner | 128057 | Công tắc an toàn | Euchner Vietnam Call

CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-128057 | Euchner | 128057 | Công tắc an toàn | Euchner Vietnam

CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-128057 | Euchner | 128057 | Công tắc an toàn | Euchner Vietnam

.
V7-W4-B | Sprecher + Schuh | Cầu nối, terminal V7-W4-B | Sprecher + Schuh Vietnam Call

V7-W4-B | Sprecher + Schuh | Cầu nối, terminal V7-W4-B | Sprecher + Schuh Vietnam

V7-W4-B | Sprecher + Schuh | Cầu nối, terminal V7-W4-B | Sprecher + Schuh Vietnam

.
ABB 266DSH | 266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnam Call

ABB 266DSH | 266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnam

ABB 266DSH | 266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnamv

.
266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnam Call

266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnam

266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnam

.
LRD8200 | Lion | Cảm biến nhãn siêu âm | LRD8200 | Ultrasonic Label Sensor | Lion Vietnam Call

LRD8200 | Lion | Cảm biến nhãn siêu âm | LRD8200 | Ultrasonic Label Sensor | Lion Vietnam

LRD8200 | Lion | Cảm biến nhãn siêu âm | LRD8200 | Ultrasonic Label Sensor | Lion Vietnam

.
IFL15-30L-10TP | Schmersal | Safety Sensor | IFL15-30L-10TP | Cảm biến tiệm cận I Schmersal Vietnam Call

IFL15-30L-10TP | Schmersal | Safety Sensor | IFL15-30L-10TP | Cảm biến tiệm cận I Schmersal Vietnam

IFL15-30L-10TP | Schmersal | Safety Sensor | IFL15-30L-10TP | Cảm biến tiệm cận I Schmersal Vietnam

.
CEV58M-00539 | TR Electronic | Bộ mã hóa vòng quay | Ecoder | TR Electronic Vietnam Call

CEV58M-00539 | TR Electronic | Bộ mã hóa vòng quay | Ecoder | TR Electronic Vietnam

CEV58M-00539 | TR Electronic | Bộ mã hóa vòng quay | Ecoder | TR Electronic Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - nhan@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - sales@greentechvn.com

Sales Support - sales@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - thuy@greentechvn.com

Sales Support - thuy@greentechvn.com - Ms. Thủy: 079 6640303

Sales Support - hanh@greentechvn.com

Sales Support - hanh@greentechvn.com - Ms. Hạnh: 0905405433

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

--------------- Chi Nhánh Hà Nội ----------------

--------------- Chi Nhánh Hà Nội ----------------

Hà Nội Support - thai@greentechvn.com

Hà Nội Support - thai@greentechvn.com - Mr. Thái: 0987040968

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 324
 • Hôm nay 9,843
 • Hôm qua 21,367
 • Trong tuần 127,444
 • Trong tháng 468,503
 • Tổng cộng 9,768,982

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)