Sản phẩm

mỗi trang
NA-6 | NA03406 | SmartScan | Cảm biến quang điện tử | SmartScan VietNam Call

NA-6 | NA03406 | SmartScan | Cảm biến quang điện tử | SmartScan VietNam

NA-6 | NA03406 | SmartScan | Cảm biến quang điện tử | SmartScan VietNam

.
EM7004 | Beckhoff | 4-axis interface | Beckhoff VietNam Call

EM7004 | Beckhoff | 4-axis interface | Beckhoff VietNam

EM7004 | Beckhoff | 4-axis interface | Beckhoff VietNam

.
F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam Call

F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam

F110.20.11NA | Piab | Núm hút chân không | Piab Việt Nam

.
QS10.241 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 10A | Puls Vietnam Call

QS10.241 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 10A | Puls Vietnam

QS10.241 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 10A | Puls Vietnam

.
MDR3 | MDR2 | Condor | Cảm biến áp lực Condor | Condor Việt Nam Call

MDR3 | MDR2 | Condor | Cảm biến áp lực Condor | Condor Việt Nam

MDR3 | MDR2 | Condor | Cảm biến áp lực Condor | Condor Việt Nam

.
SCG551A001MS | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam Call

SCG551A001MS | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

SCG551A001MS | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

.
8316G05 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam Call

8316G05 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

8316G05 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

.
J34BB452CG60S40 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam Call

J34BB452CG60S40 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

J34BB452CG60S40 | Asco | Solenoid Valve| Asco VietNam

.
BES516-324-SA56- E5-C-S49  | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam Call

BES516-324-SA56- E5-C-S49 | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam

BES516-324-SA56- E5-C-S49 | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam

.
BOS 6K-PU-1HA S75-C | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam Call

BOS 6K-PU-1HA S75-C | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam

BOS 6K-PU-1HA S75-C | Balluff | Cảm biến quang | Balluff Việt Nam

.
UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A Call

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

.
UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A Call

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

UVR 120D | Heidenhain | ID 728 252 01 S/N 40 256 554A

.
UM 122D | Heidenhain | ID: 667 633-01/P7 S/N: 42 413 682 B | Inverter Call

UM 122D | Heidenhain | ID: 667 633-01/P7 S/N: 42 413 682 B | Inverter

UM 122D | Heidenhain | ID: 667 633-01/P7 S/N: 42 413 682 B | Inverter

.
TL-W5MC1 2M | Cảm biến tiệm cận | Omron Việt Nam Call

TL-W5MC1 2M | Cảm biến tiệm cận | Omron Việt Nam

TL-W5MC1 2M | Cảm biến tiệm cận | Omron Việt Nam

.
DIP55 | Piab | Van điện từ chân không | Piab VietNam Call

DIP55 | Piab | Van điện từ chân không | Piab VietNam

DIP55 | Piab | Van điện từ chân không | Piab VietNam

.
P3010, P5010 & P6010 | Piab | Bộ điều khiển | Piab VietNam Call

P3010, P5010 & P6010 | Piab | Bộ điều khiển | Piab VietNam

P3010, P5010 & P6010 | Piab | Bộ điều khiển | Piab VietNam

.
X1000 |  X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1000 | X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1000 | X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1000 |  X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1000 | X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1000 | X1041 | X2098 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6016RH | X6019RH | X6022RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6016RH | X6019RH | X6022RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6016RH | X6019RH | X6022RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6016 | X6019 | X6022 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6016 | X6019 | X6022 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6016 | X6019 | X6022 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1045RH | X1046RH | X1050RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1045RH | X1046RH | X1050RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1045RH | X1046RH | X1050RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1045 | X1046 | X1050 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1045 | X1046 | X1050 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1045 | X1046 | X1050 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
1072 | 1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

1072 | 1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

1072 | 1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6041RH | X6045RH | X6046RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6041RH | X6045RH | X6046RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6041RH | X6045RH | X6046RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6046 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6046 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6046 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6045 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6045 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6045 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X6041 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X6041 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X6041 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1072RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1073RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1073RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1073RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1071RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1071RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1071RH | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1072 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1072 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1072 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1073 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1073 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1073 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

X1071 | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
VT-1H | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam Call

VT-1H | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

VT-1H | Piab | Van 1 chiều chân không VT-1H Vacustat with COAX | Piab VietNam

.
ES vacuum | Piab | Vacuum | Piab VietNam Call

ES vacuum | Piab | Vacuum | Piab VietNam

ES vacuum | Piab | Vacuum | Piab VietNam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 77
  • Hôm nay 6,541
  • Hôm qua 8,498
  • Trong tuần 56,608
  • Trong tháng 223,833
  • Tổng cộng 5,790,214

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)