Sản phẩm

mỗi trang
VF312TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam Call

VF312TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

VF312TC | Hager | Tủ điện phân phối Hager | VF312TC | Hager VietNam

.
MCJA 11-32-15  | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam Call

MCJA 11-32-15 | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

MCJA 11-32-15 | Mindman | Xilanh khí nén | Mindman Vietnam

.
AMG11 P29 Z0 | Baumer AMG11 P29 Z0 | Bộ mã hoá vòng xoay AMG11 P29 Z0 | Encoder AMG11 P29 Z0 Call

AMG11 P29 Z0 | Baumer AMG11 P29 Z0 | Bộ mã hoá vòng xoay AMG11 P29 Z0 | Encoder AMG11 P29 Z0

AMG11 P29 Z0 | Baumer AMG11 P29 Z0 | Bộ mã hoá vòng xoay AMG11 P29 Z0 | Encoder AMG11 P29 Z0

.
RLS-1302-001 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận | Contrinex VietNam Call

RLS-1302-001 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận | Contrinex VietNam

RLS-1302-001 | Contrinex | Cảm biến tiệm cận | Contrinex VietNam

.
3214 J / 39NU | Quạt hướng trục | DC axial compact fan | EBMPapst Vietnam Call

3214 J / 39NU | Quạt hướng trục | DC axial compact fan | EBMPapst Vietnam

3214 J / 39NU | Quạt hướng trục | DC axial compact fan | EBMPapst Vietnam

.
AZM161SK-12/12RKA-M16 | Schmersal | Safety Relay | Schmersal VietNam Call

AZM161SK-12/12RKA-M16 | Schmersal | Safety Relay | Schmersal VietNam

AZM161SK-12/12RKA-M16 | Schmersal | Safety Relay | Schmersal VietNam

.
AZM 160 13YPA | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal VietNam Call

AZM 160 13YPA | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal VietNam

AZM 160 13YPA | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal VietNam

.
AES 1185.3 | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal VietNam Call

AES 1185.3 | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal VietNam

AES 1185.3 | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal VietNam

.
ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam Call

ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam

ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam

.
AC58/1213ES.71SGH | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay | Hengstler VietNam Call

AC58/1213ES.71SGH | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay | Hengstler VietNam

AC58/1213ES.71SGH | Hengstler | Bộ mã hóa vòng quay | Hengstler VietNam

.
SM592N | SM592N/S | Brahma | Bộ điều khiển đầu đốt | Brahma VietNam Call

SM592N | SM592N/S | Brahma | Bộ điều khiển đầu đốt | Brahma VietNam

SM592N | SM592N/S | Brahma | Bộ điều khiển đầu đốt | Brahma VietNam

.
735117-61 | Heidenhain | Bộ mã hóa vòng xoay | Heidenhain VietNam Call

735117-61 | Heidenhain | Bộ mã hóa vòng xoay | Heidenhain VietNam

735117-61 | Heidenhain | Bộ mã hóa vòng xoay | Heidenhain VietNam

.
165840 FS-3 | Công tắc dòng chảy | Gems Sensor Call

165840 FS-3 | Công tắc dòng chảy | Gems Sensor

165840 FS-3 | Công tắc dòng chảy | Gems Sensor

.
PCB connector 8113 B / 11 Art.No. 25.320.1153.0 | Connector | Wieland VietNam Call

PCB connector 8113 B / 11 Art.No. 25.320.1153.0 | Connector | Wieland VietNam

PCB connector 8113 B / 11 Art.No. 25.320.1153.0 | Connector | Wieland VietNam

.
PCB connector 8413 B / 5 | Art.No. 25.380.0553.0 | Connector | Wieland VietNam Call

PCB connector 8413 B / 5 | Art.No. 25.380.0553.0 | Connector | Wieland VietNam

PCB connector 8413 B / 5 | Art.No. 25.380.0553.0 | Connector | Wieland VietNam

.
DSB158 F001 | DSB158F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam Call

DSB158 F001 | DSB158F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

DSB158 F001 | DSB158F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

.
DSU225 F002 | DSU225F002 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam Call

DSU225 F002 | DSU225F002 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

DSU225 F002 | DSU225F002 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

.
DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam Call

DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

.
DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam Call

DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

DSU125 F001 | DSU125F001 | Sauter | Cảm biến áp suất | Sauter Việt Nam

.
VX235DZ1B | SMC | Van điện từ | SMC Viet Nam Call

VX235DZ1B | SMC | Van điện từ | SMC Viet Nam

VX235DZ1B | SMC | Van điện từ | SMC Viet Nam

.
R3G280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam Call

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

R3G3280-AH33-31 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | Quạt ly tâm | EBMPapst VietNam

.
VP50P(U)-18F | Núm hút chân không | Piab VietNam Call

VP50P(U)-18F | Núm hút chân không | Piab VietNam

VP50P(U)-18F | Núm hút chân không | Piab VietNam

.
MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam Call

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

.
MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam Call

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

.
FR2093-D1 | Công tắc cửa an toàn | Pizzato VietNam Call

FR2093-D1 | Công tắc cửa an toàn | Pizzato VietNam

FR2093-D1 | Công tắc cửa an toàn | Pizzato VietNam

.
BP20 Pyrometer | BP20 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP20 | Trotec VietNam Call

BP20 Pyrometer | BP20 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP20 | Trotec VietNam

BP20 Pyrometer | BP20 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP20 | Trotec VietNam

.
BP21 Pyrometer | BP21 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP21 | Trotec VietNam Call

BP21 Pyrometer | BP21 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP21 | Trotec VietNam

BP21 Pyrometer | BP21 Trotech | Súng đo nhiệt cầm tay BP21 | Trotec VietNam

.
GDR-M02 | KyongBo GDR-M02 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam Call

GDR-M02 | KyongBo GDR-M02 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

GDR-M02 | KyongBo GDR-M02 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

.
GDR-M01 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam Call

GDR-M01 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

GDR-M01 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

.
WB-UR4 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam Call

WB-UR4 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

WB-UR4 | KyongBo GDR-M01 | Rơ le điện tử bảo vệ động cơ | Kyongbo VietNam

.

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 139
  • Hôm nay 8,145
  • Hôm qua 14,340
  • Trong tuần 60,739
  • Trong tháng 185,756
  • Tổng cộng 4,805,578

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)