Gemu | Đại lý van Gemu | Nhà phân phối Gemu tại Việt Nam | Van màng Gemu

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Gemu

mỗi trang
514 65D 137 53 2 | Gemu| Valve | Gemu Việt Nam

514 65D 137 53 2 | Gemu| Valve | Gemu Việt Nam

514 65D 137 53 2 | Gemu| Valve | Gemu Việt Nam
.
514 65D 137 51 2 2061 | Gemu 514 65D 137 51 2 2061| Gemu Valve | Van góc đầu khí Inox | Gemu Vietnam

514 65D 137 51 2 2061 | Gemu 514 65D 137 51 2 2061| Gemu Valve | Van góc đầu khí Inox | Gemu Vietnam

514 65D 137 51 2 2061 | Gemu 514 65D 137 51 2 2061| Gemu Valve | Van góc đầu khí Inox | Gemu Vietnam
.
Gemu 825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam

Gemu 825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam

Gemu 825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam
.
825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam

825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam

825 25D7 R2114 753 | Gemu 825 25D7 R2114 753 | Bộ đo lưu lượng | Gemu Vietnam
.
1434 | Gemu 1434 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 1434 | Gemu Vietnam

1434 | Gemu 1434 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 1434 | Gemu Vietnam

1434 | Gemu 1434 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 1434 | Gemu Vietnam
.
1435 | Gemu 1435 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 1435 | Gemu Vietnam

1435 | Gemu 1435 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 1435 | Gemu Vietnam

1435 | Gemu 1435 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 1435 | Gemu Vietnam
.
1436 | Gemu 1436 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 1436 | Gemu Vietnam

1436 | Gemu 1436 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 1436 | Gemu Vietnam

1436 | Gemu 1436 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 1436 | Gemu Vietnam
.
4242 | Gemu 4242 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 4242 | Gemu Vietnam

4242 | Gemu 4242 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 4242 | Gemu Vietnam

4242 | Gemu 4242 | Bộ điều khiển vị trí van Gemu 4242 | Gemu Vietnam
.
650TL | Gemu 650TL | Van màng đóng mở khí nén 650TL | Gemu Vietnam

650TL | Gemu 650TL | Van màng đóng mở khí nén 650TL | Gemu Vietnam

650TL | Gemu 650TL | Van màng đóng mở khí nén 650TL | Gemu Vietnam
.
R690 | Gemu R690 | Van màng đóng mở khí nén R690 | Gemu Vietnam

R690 | Gemu R690 | Van màng đóng mở khí nén R690 | Gemu Vietnam

R690 | Gemu R690 | Van màng đóng mở khí nén R690 | Gemu Vietnam
.
R677 | Gemu R677 | Van màng đóng mở bằng tay R677 | Gemu Vietnam

R677 | Gemu R677 | Van màng đóng mở bằng tay R677 | Gemu Vietnam

R677 | Gemu R677 | Van màng đóng mở bằng tay R677 | Gemu Vietnam
.
C67 | Gemu C67 | Van màng đóng mở bằng tay 67 | Gemu Vietnam

C67 | Gemu C67 | Van màng đóng mở bằng tay 67 | Gemu Vietnam

C67 | Gemu C67 | Van màng đóng mở bằng tay 67 | Gemu Vietnam
.
601 | Gemu 601 | Van màng đóng mở bằng tay 601 | Gemu Vietnam

601 | Gemu 601 | Van màng đóng mở bằng tay 601 | Gemu Vietnam

601 | Gemu 601 | Van màng đóng mở bằng tay 601 | Gemu Vietnam
.
620 | Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí nén 620 | Gemu Vietnam

620 | Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí nén 620 | Gemu Vietnam

620 | Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí nén 620 | Gemu Vietnam
.
620 | Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí nén 620 | Gemu Vietnam

620 | Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí nén 620 | Gemu Vietnam

620 | Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí nén 620 | Gemu Vietnam
.
656 | Gemu 656 | Van màng khí nén 656 | Gemu Vietnam

656 | Gemu 656 | Van màng khí nén 656 | Gemu Vietnam

656 | Gemu 656 | Van màng khí nén 656 | Gemu Vietnam
.
660 | Gemu 660 | Van màng khí nén 660 | Gemu Vietnam

660 | Gemu 660 | Van màng khí nén 660 | Gemu Vietnam

660 | Gemu 660 | Van màng khí nén 660 | Gemu Vietnam
.
C60 | Gemu C60 | Van chịu ăn mòn hóa chất C60 | Gemu Vietnam

C60 | Gemu C60 | Van chịu ăn mòn hóa chất C60 | Gemu Vietnam

C60 | Gemu C60 | Van chịu ăn mòn hóa chất C60 | Gemu Vietnam
.
LSR | Gemu LSR | Bộ chỉ báo vị trí LSR| Gemu Vietnam

LSR | Gemu LSR | Bộ chỉ báo vị trí LSR| Gemu Vietnam

LSR | Gemu LSR | Bộ chỉ báo vị trí LSR| Gemu Vietnam
.
1235| Gemu 1235 | Bộ chỉ báo vị trí 1235 | Gemu Vietnam

1235| Gemu 1235 | Bộ chỉ báo vị trí 1235 | Gemu Vietnam

1235| Gemu 1235 | Bộ chỉ báo vị trí 1235 | Gemu Vietnam
.
B600 | Gemu B600 | Van góc điều khiển bằng khí nén đáy bồn B600 | Gemu Vietnam

B600 | Gemu B600 | Van góc điều khiển bằng khí nén đáy bồn B600 | Gemu Vietnam

B600 | Gemu B600 | Van góc điều khiển bằng khí nén đáy bồn B600 | Gemu Vietnam
.
554 | Gemu 554 | Van góc điều khiển bằng khí nén 554 | Gemu Vietnam

554 | Gemu 554 | Van góc điều khiển bằng khí nén 554 | Gemu Vietnam

554 | Gemu 554 | Van góc điều khiển bằng khí nén 554 | Gemu Vietnam
.
548 | Gemu 548 | Van góc điều khiển bằng khí nén 548 | Gemu Vietnam

548 | Gemu 548 | Van góc điều khiển bằng khí nén 548 | Gemu Vietnam

548 | Gemu 548 | Van góc điều khiển bằng khí nén 548 | Gemu Vietnam
.
507 | Gemu 507 | Van góc điều khiển bằng khí nén 507 | Gemu Vietnam

507 | Gemu 507 | Van góc điều khiển bằng khí nén 507 | Gemu Vietnam

507 | Gemu 507 | Van góc điều khiển bằng khí nén 507 | Gemu Vietnam
.
ADA | Gemu ADA | Bộ điều khiển van ADA | Gemu Vietnam

ADA | Gemu ADA | Bộ điều khiển van ADA | Gemu Vietnam

ADA | Gemu ADA | Bộ điều khiển van ADA | Gemu Vietnam
.
9468 | Gemu 9468 | Bộ điều khiển van N185 | Gemu Vietnam

9468 | Gemu 9468 | Bộ điều khiển van N185 | Gemu Vietnam

9468 | Gemu 9468 | Bộ điều khiển van N185 | Gemu Vietnam
.
N185 | Gemu N185 | Van khống chế áp lực Gemu N185 | Gemu Vietnam

N185 | Gemu N185 | Van khống chế áp lực Gemu N185 | Gemu Vietnam

N185 | Gemu N185 | Van khống chế áp lực Gemu N185 | Gemu Vietnam
.
N786 | Gemu N786 | Van khống chế áp lực Gemu N786 | Gemu Vietnam

N786 | Gemu N786 | Van khống chế áp lực Gemu N786 | Gemu Vietnam

N786 | Gemu N786 | Van khống chế áp lực Gemu N786 | Gemu Vietnam
.
Gemu 487 | Van một chiều khí nén | Van góc Gemu 487 | Gemu Vietnam

Gemu 487 | Van một chiều khí nén | Van góc Gemu 487 | Gemu Vietnam

Gemu 487 | Van một chiều khí nén | Van góc Gemu 487 | Gemu Vietnam
.
Gemu N560 | Van một chiều khí nén | Van góc Gemu N560 | Gemu Vietnam

Gemu N560 | Van một chiều khí nén | Van góc Gemu N560 | Gemu Vietnam

Gemu N560 | Van một chiều khí nén | Van góc Gemu N560 | Gemu Vietnam
.
Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam
.
Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam
.
Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng tay | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng tay | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng tay | Gemu Vietnam
.
Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam
.
Van màng GEMU 615 15D17341701TS 1502, Hãng GEMU, Gemu Metal Diaphragm Valve, Gemu vietnam

Van màng GEMU 615 15D17341701TS 1502, Hãng GEMU, Gemu Metal Diaphragm Valve, Gemu vietnam

Van màng GEMU 615 15D17341701TS 1502, Hãng GEMU, Gemu Metal Diaphragm Valve, Gemu vietnam
.
Gemu 651 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 651 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 651

Gemu 651 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 651 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 651

Gemu 651 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 651 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 651
.
Gemu 653 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 653 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 653

Gemu 653 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 653 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 653

Gemu 653 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 653 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 653
.
Gemu 650 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 650 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 650

Gemu 650 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 650 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 650

Gemu 650 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 650 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 650
.
Gemu 687 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 687 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 687

Gemu 687 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 687 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 687

Gemu 687 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 687 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 687
.
Gemu 507 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 507 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 507

Gemu 507 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 507 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 507

Gemu 507 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 507 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 507
.
Gemu 532 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 532 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 532

Gemu 532 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 532 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 532

Gemu 532 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 532 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 532
.
Gemu 530 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 530 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 530

Gemu 530 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 530 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 530

Gemu 530 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 530 | Globe valve / pneumatically-actuated Gemu 530
.
Phụ kiện nối và chia ống Gemu | Weld fitting / PFA / for tubes

Phụ kiện nối và chia ống Gemu | Weld fitting / PFA / for tubes

Phụ kiện nối và chia ống Gemu | Weld fitting / PFA / for tubes
.
Gemu 8357 | Van điện từ khí nén Gemu 8357 | Servo-driven electrically operated valve Gemu 8357

Gemu 8357 | Van điện từ khí nén Gemu 8357 | Servo-driven electrically operated valve Gemu 8357

Gemu 8357 | Van điện từ khí nén Gemu 8357 | Servo-driven electrically operated valve Gemu 8357
.
Gemu 566 | Van cầu điều khiển bằng khí Gemu 566 | Globe valve / control / pneumatic Gemu 566

Gemu 566 | Van cầu điều khiển bằng khí Gemu 566 | Globe valve / control / pneumatic Gemu 566

Gemu 566 | Van cầu điều khiển bằng khí Gemu 566 | Globe valve / control / pneumatic Gemu 566
.
Gemu C50 | Van màng điều khiển bằng điện Gemu C50 | Diaphragm valve Gemu C50

Gemu C50 | Van màng điều khiển bằng điện Gemu C50 | Diaphragm valve Gemu C50

Gemu C50 | Van màng điều khiển bằng điện Gemu C50 | Diaphragm valve Gemu C50
.
Gemu RSK | Van một chiều bằng nhựa Gemu RSK | Plastic check valve Gemu RSK

Gemu RSK | Van một chiều bằng nhựa Gemu RSK | Plastic check valve Gemu RSK

Gemu RSK | Van một chiều bằng nhựa Gemu RSK | Plastic check valve Gemu RSK
.
Gemu SUDV | Van màn điều khiển bằng khí Gemu SUDV | Diaphragm valve pneumatically-actuator Gemu SUD

Gemu SUDV | Van màn điều khiển bằng khí Gemu SUDV | Diaphragm valve pneumatically-actuator Gemu SUD

Gemu SUDV | Van màn điều khiển bằng khí Gemu SUDV | Diaphragm valve pneumatically-actuator Gemu SUD
.
Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 410 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 410

Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 410 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 410

Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 410 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 410
.
Gemu 428 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 428 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 428

Gemu 428 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 428 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 428

Gemu 428 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 428 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 428
.
Gemu 481 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 481 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 481

Gemu 481 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 481 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 481

Gemu 481 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu 481 | Pneumatically-actuated butterfly valve Gemu 481
.
Gemu 487 | Van bướm đóng mở bằng tay Gemu 487| Manually-controlled butterfly valve Gemu 487

Gemu 487 | Van bướm đóng mở bằng tay Gemu 487| Manually-controlled butterfly valve Gemu 487

Gemu 487 | Van bướm đóng mở bằng tay Gemu 487| Manually-controlled butterfly valve Gemu 487
.
Gemu 498 | Van bướm điều khiển bằng điện Gemu 498 | Regulating butterfly valve/motor-driven Gemu 498

Gemu 498 | Van bướm điều khiển bằng điện Gemu 498 | Regulating butterfly valve/motor-driven Gemu 498

Gemu 498 | Van bướm điều khiển bằng điện Gemu 498 | Regulating butterfly valve/motor-driven Gemu 498
.
Gemu D451 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu N451 | Pneumatically-operated butterfly valve GemuN451

Gemu D451 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu N451 | Pneumatically-operated butterfly valve GemuN451

Gemu D451 | Van bướm điều khiển bằng khí Gemu N451 | Pneumatically-operated butterfly valve GemuN451
.
Gemu N802 | Bộ điều áp, giảm áp Gemu N802 | Pressure regulator and reducer Gemu N802

Gemu N802 | Bộ điều áp, giảm áp Gemu N802 | Pressure regulator and reducer Gemu N802

Gemu N802 | Bộ điều áp, giảm áp Gemu N802 | Pressure regulator and reducer Gemu N802
.
Gemu 707 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 707 | Ball valve / manually-controlled Gemu 707

Gemu 707 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 707 | Ball valve / manually-controlled Gemu 707

Gemu 707 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 707 | Ball valve / manually-controlled Gemu 707
.
Gemu 717 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 717 | Ball valve / manually-controlled Gemu 717

Gemu 717 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 717 | Ball valve / manually-controlled Gemu 717

Gemu 717 | Van bi đóng mở bằng tay Gemu 717 | Ball valve / manually-controlled Gemu 717
.
Gemu 768 | Van cầu điều khiển bằng điện Gemu 768 | Ball valve / motor-driven Gemu 768

Gemu 768 | Van cầu điều khiển bằng điện Gemu 768 | Ball valve / motor-driven Gemu 768

Gemu 768 | Van cầu điều khiển bằng điện Gemu 768 | Ball valve / motor-driven Gemu 768
.
Gemu 52 | Van màng điện từ Gemu 52 | Direct-operated solenoid valve Gemu 52

Gemu 52 | Van màng điện từ Gemu 52 | Direct-operated solenoid valve Gemu 52

Gemu 52 | Van màng điện từ Gemu 52 | Direct-operated solenoid valve Gemu 52
.
Gemu 202 | Van màng điện từ Gemu 202 | Direct-operated solenoid valve Gemu 202

Gemu 202 | Van màng điện từ Gemu 202 | Direct-operated solenoid valve Gemu 202

Gemu 202 | Van màng điện từ Gemu 202 | Direct-operated solenoid valve Gemu 202
.
Gemu 553 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 553 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 553

Gemu 553 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 553 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 553

Gemu 553 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 553 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 553
.
Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620

Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620

Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620
.
Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620

Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620

Gemu 620 | Van màng điều khiển bằng khí Gemu 620 | Diaphragm valve / pneumatically-operated Gemu 620
.

Top

   (0)