Elap | Encoder Elap | Elap Việt Nam | Bộ mã hóa Elap

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Elap

mỗi trang
PLS-V series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PLS-V series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PLS-V series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam
.
PR2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PR2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PR2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam
.
VD3 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

VD3 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

VD3 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam
.
VD4 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

VD4 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

VD4 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam
.
CM78N | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

CM78N | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

CM78N | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam
.
CM78 | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

CM78 | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

CM78 | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam
.
Neos N1 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Neos N1 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Neos N1 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam
.
Vega+ | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Vega+ | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Vega+ | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam
.
Nexus N2 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Nexus N2 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Nexus N2 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam
.
PM2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PM2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PM2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam
.
PM series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PM series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PM series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam
.
PL231 series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PL231 series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PL231 series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam
.
PL2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PL2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PL2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam
.
PLS series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PLS series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PLS series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam
.
HLS series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | Elap Việt Nam

HLS series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | Elap Việt Nam

HLS series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | Elap Việt Nam
.
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam
.
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam
.
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam
.
TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam
.
PD - PE | Linear transducer | Bộ chuyển đổi tuyến tính | Elap Việt Nam

PD - PE | Linear transducer | Bộ chuyển đổi tuyến tính | Elap Việt Nam

PD - PE | Linear transducer | Bộ chuyển đổi tuyến tính | Elap Việt Nam
.
REM series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REM series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REM series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam
.
REV series| Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REV series| Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REV series| Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam
.
E30 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

E30 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

E30 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam
.
E40 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

E40 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

E40 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam
.
RE40 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE40 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE40 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam
.
SEB | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

SEB | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

SEB | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam
.
RE50 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE50 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE50 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam
.
REC series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REC series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REC series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam
.
RE4xx series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE4xx series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE4xx series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam
.
RE520 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE520 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE520 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam
.
RE620 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE620 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE620 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam
.
MEM40-Bus CANOPEN | Absolute Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM40-Bus CANOPEN | Absolute Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM40-Bus CANOPEN | Absolute Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam
.
WDS | Absolute draw-wire encoder | Bộ mã hóa dây rút tuyệt đối | Elap Việt Nam

WDS | Absolute draw-wire encoder | Bộ mã hóa dây rút tuyệt đối | Elap Việt Nam

WDS | Absolute draw-wire encoder | Bộ mã hóa dây rút tuyệt đối | Elap Việt Nam
.
MEM-Bus EtherCAT® | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM-Bus EtherCAT® | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM-Bus EtherCAT® | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam
.
RM36 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

RM36 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

RM36 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam
.
REC-VA series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

REC-VA series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

REC-VA series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam
.
MEM series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam
.
MEM-BUS PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM-BUS PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM-BUS PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam
.
MEM-Bus Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM-Bus Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM-Bus Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam
.

Top

   (0)