Mô-đun an toàn, Rơ-le an toàn

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 -  sales@greentechvn.com

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Mô-đun, Rơ-le an toàn

mỗi trang
T2 | Machine Safety Devices | Thiết bị An toàn Máy | Smartscan Việt Nam

T2 | Machine Safety Devices | Thiết bị An toàn Máy | Smartscan Việt Nam

T2 | Machine Safety Devices | Thiết bị An toàn Máy | Smartscan Việt Nam 

.
1000+ Series Machine Safety Devices (Press Type) | 1000+ Thiết bị An toàn Máy (Loại Máy ép) | Smartscan Việt Nam

1000+ Series Machine Safety Devices (Press Type) | 1000+ Thiết bị An toàn Máy (Loại Máy ép) | Smartscan Việt Nam

1000+ Series Machine Safety Devices (Press Type) | 1000+ Thiết bị An toàn Máy (Loại Máy ép) | Smartscan Việt Nam 

.
1000+ Machine Safety Devices(T type) | Hơn 1000 thiết bị an toàn máy (loại T) | Smartscan Việt Nam

1000+ Machine Safety Devices(T type) | Hơn 1000 thiết bị an toàn máy (loại T) | Smartscan Việt Nam

1000+ Machine Safety Devices(T type) | Hơn 1000 thiết bị an toàn máy (loại T) | Smartscan Việt Nam 

.
1000+ Machine Safety Devices(Standard Type) | Hơn 1000 thiết bị an toàn máy (Loại tiêu chuẩn) | Smartscan Việt Nam

1000+ Machine Safety Devices(Standard Type) | Hơn 1000 thiết bị an toàn máy (Loại tiêu chuẩn) | Smartscan Việt Nam

1000+ Machine Safety Devices(Standard Type) | Hơn 1000 thiết bị an toàn máy (Loại tiêu chuẩn) | Smartscan Việt Nam 

.
T4 | Machine Safety Devices | Thiết bị an toàn máy | Smartscan Việt Nam

T4 | Machine Safety Devices | Thiết bị an toàn máy | Smartscan Việt Nam

T4 | Machine Safety Devices | Thiết bị an toàn máy | Smartscan Việt Nam 

.
C4 | Compact Series Machine Safety Devices | Thiết bị an toàn máy dòng nhỏ gọn | Smartcan Việt Nam

C4 | Compact Series Machine Safety Devices | Thiết bị an toàn máy dòng nhỏ gọn | Smartcan Việt Nam

C4 | Compact Series Machine Safety Devices | Thiết bị an toàn máy dòng nhỏ gọn | Smartcan Việt Nam 

.
GA0, GA1, GA3 | Series Factory Automation Device | Thiết bị tự động hóa dòng | Smartscan Việt Nam

GA0, GA1, GA3 | Series Factory Automation Device | Thiết bị tự động hóa dòng | Smartscan Việt Nam

GA0, GA1, GA3 | Series Factory Automation Device | Thiết bị tự động hóa dòng | Smartscan Việt Nam

.
GA25, GA50 Series Factory Automation Device | Thiết bị tự động hóa dòng | Smartscan Việt Nam

GA25, GA50 Series Factory Automation Device | Thiết bị tự động hóa dòng | Smartscan Việt Nam

GA25, GA50 Series Factory Automation Device |  Thiết bị tự động hóa dòng | Smartscan Việt Nam 

.
IEC 61496-1 | ST series Machine Safety Devices | Thiết bị an toàn máy dòng ST | Smartscan Việt Nam

IEC 61496-1 | ST series Machine Safety Devices | Thiết bị an toàn máy dòng ST | Smartscan Việt Nam

 IEC 61496-1 | ST series Machine Safety Devices | Thiết bị an toàn máy dòng ST | Smartscan Việt Nam 

.
Schmersal MD 441-11Y-T-M20 | Cảm biến hành trình Schmersal MD 441-11Y-T-M20

Schmersal MD 441-11Y-T-M20 | Cảm biến hành trình Schmersal MD 441-11Y-T-M20

Schmersal MD 441-11Y-T-M20 | Cảm biến hành trình Schmersal MD 441-11Y-T-M20

.
Schmersal TD250-02Z | Limit Switch Schmersal TD250-02Z | Công tắc hành trình Schmersal TD250-02Z

Schmersal TD250-02Z | Limit Switch Schmersal TD250-02Z | Công tắc hành trình Schmersal TD250-02Z

Schmersal TD250-02Z | Limit Switch Schmersal TD250-02Z | Công tắc hành trình Schmersal TD250-02Z
.
LSPM series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam

LSPM series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam

LSPM series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam
.
LSMM series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam

LSMM series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam

LSMM series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam
.
HLM-SS series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam

HLM-SS series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam

HLM-SS series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam
.
HLM series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam

HLM series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam

HLM series | Elevator limit switch | Công tắc giới hạn thang máy | Idem Vietnam
.
SCR-3 | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam

SCR-3 | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam

SCR-3 | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam
.
SCR-4-TD | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam

SCR-4-TD | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam

SCR-4-TD | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam
.
SCR-2 | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam

SCR-2 | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam

SCR-2 | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam
.
SCR-2H | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam

SCR-2H | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam

SCR-2H | Safety relay | Rơle an toàn | Idem Vietnam
.
TS-CB | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam

TS-CB | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam

TS-CB | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam
.
ISP | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam

ISP | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam

ISP | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam
.
ISB2 | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam

ISB2 | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam

ISB2 | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam
.
ISB1 | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam

ISB1 | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam

ISB1 | Key lock switch | Công tắc khóa phím | Idem Vietnam
.
GLS-AR | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam

GLS-AR | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam

GLS-AR | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam
.
GLM-SS | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam

GLM-SS | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam

GLM-SS | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam
.
GLHD-SS | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam

GLHD-SS | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam

GLHD-SS | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam
.
GLHD | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam

GLHD | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam

GLHD | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam
.
GLHL, GLHR | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam

GLHL, GLHR | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam

GLHL, GLHR | Cable-pull switch | Công tắc kéo cáp | Idem Vietnam
.
KLM-P2L | Multipole switch | Công tắc đa cực | Idem Vietnam

KLM-P2L | Multipole switch | Công tắc đa cực | Idem Vietnam

KLM-P2L | Multipole switch | Công tắc đa cực | Idem Vietnam
.
KLM | Multipole switch | Công tắc đa cực | Idem Vietnam

KLM | Multipole switch | Công tắc đa cực | Idem Vietnam

KLM | Multipole switch | Công tắc đa cực | Idem Vietnam
.
KLP | Multipole switch | Công tắc đa cực | Idem Vietnam

KLP | Multipole switch | Công tắc đa cực | Idem Vietnam

KLP | Multipole switch | Công tắc đa cực | Idem Vietnam
.
MGL-1P | Công tắc khoá MGL-1P | MGL Non Contact RFID Locking Switches | Idem Vietnam

MGL-1P | Công tắc khoá MGL-1P | MGL Non Contact RFID Locking Switches | Idem Vietnam

MGL-1P | Công tắc khoá MGL-1P | MGL Non Contact RFID Locking Switches | Idem Vietnam
.
Idem MGL-1M | Công tắc khoá RFID MGL-1M | MGL Non Contact RFID Locking Switches | Idem Vietnam

Idem MGL-1M | Công tắc khoá RFID MGL-1M | MGL Non Contact RFID Locking Switches | Idem Vietnam

Idem MGL-1M | Công tắc khoá RFID MGL-1M | MGL Non Contact RFID Locking Switches | Idem Vietnam
.
LMR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

LMR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

LMR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
KL3-SS-Z | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KL3-SS-Z | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KL3-SS-Z | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
KLTM-RFID | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KLTM-RFID | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KLTM-RFID | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
RMR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

RMR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

RMR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
WMR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

WMR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

WMR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
SMC-H | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

SMC-H | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

SMC-H | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
LPC | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

LPC | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

LPC | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
WPC | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

WPC | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

WPC | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
KP, KP-SS | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KP, KP-SS | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KP, KP-SS | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
KM | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KM | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KM | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
IDIS-1 | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

IDIS-1 | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

IDIS-1 | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
MPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

MPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

MPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
RPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

RPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

RPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
WPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

WPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

WPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
WPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

WPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

WPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
CPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

CPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

CPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
LPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

LPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

LPR | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
KL3-SS | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KL3-SS | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KL3-SS | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
KL1-P | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KL1-P | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam

KL1-P | Single-pole switch | Công tắc một cực | Idem Vietnam
.
541062 | 541062 Pilz | Pilz 541062 | PSEN cs3.1b 1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

541062 | 541062 Pilz | Pilz 541062 | PSEN cs3.1b 1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

541062 | 541062 Pilz | Pilz 541062 | PSEN cs3.1b 1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam
.
541080 | 541080 Pilz | Pilz 541080 | PSEN cs3.1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

541080 | 541080 Pilz | Pilz 541080 | PSEN cs3.1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

541080 | 541080 Pilz | Pilz 541080 | PSEN cs3.1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam
.
TP3-2131A024M | Door Safety Sensor | Công tắc cửa an toàn TP3-2131A024M | Euchner Vietnam

TP3-2131A024M | Door Safety Sensor | Công tắc cửa an toàn TP3-2131A024M | Euchner Vietnam

TP3-2131A024M | Door Safety Sensor | Công tắc cửa an toàn TP3-2131A024M | Euchner Vietnam
.
Si2 | Bernstein Si2 | Công tắc căn chỉnh | Alignment switch | Bernstein Vietnam

Si2 | Bernstein Si2 | Công tắc căn chỉnh | Alignment switch | Bernstein Vietnam

Si2 | Bernstein Si2 | Công tắc căn chỉnh | Alignment switch | Bernstein Vietnam
.
Si2 series | Bernstein Si2 series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam

Si2 series | Bernstein Si2 series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam

Si2 series | Bernstein Si2 series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam
.
Si1 series | Bernstein Si1 series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam

Si1 series | Bernstein Si1 series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam

Si1 series | Bernstein Si1 series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam
.
SiRK series | Bernstein SiRK series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam

SiRK series | Bernstein SiRK series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam

SiRK series | Bernstein SiRK series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam
.
SR series | Bernstein SR series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam

SR series | Bernstein SR series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam

SR series | Bernstein SR series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam
.
SRM series | Bernstein SRM series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam

SRM series | Bernstein SRM series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam

SRM series | Bernstein SRM series | Công tắc an toàn | Safety switch | Bernstein Vietnam
.
SEM2 Series | Bernstein SEM2 Series | Công tắc tiêu chuẩn | Standard switch | Bernstein Vietnam

SEM2 Series | Bernstein SEM2 Series | Công tắc tiêu chuẩn | Standard switch | Bernstein Vietnam

SEM2 Series | Bernstein SEM2 Series | Công tắc tiêu chuẩn | Standard switch | Bernstein Vietnam
.
KFMini series | Bernstein KFMini series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

KFMini series | Bernstein KFMini series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

KFMini series | Bernstein KFMini series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam
.
DGUV series | Bernstein DGUV series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

DGUV series | Bernstein DGUV series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

DGUV series | Bernstein DGUV series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam
.
NA2 series | Bernstein NA2 series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

NA2 series | Bernstein NA2 series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

NA2 series | Bernstein NA2 series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam
.
LS series | Bernstein LS series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

LS series | Bernstein LS series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

LS series | Bernstein LS series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam
.
PS series | Bernstein PS series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

PS series | Bernstein PS series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

PS series | Bernstein PS series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam
.
AT series | Bernstein AT series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

AT series | Bernstein AT series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam

AT series | Bernstein AT series | Công tắc chân | Control foot switch | Bernstein Vietnam
.

Top

   (0)