Mô-đun, Rơ-le an toàn

mỗi trang
CDM2BZ40-10AZ | SMC | Xylanh khí nén | SMC Việt Nam Call

CDM2BZ40-10AZ | SMC | Xylanh khí nén | SMC Việt Nam

CDM2BZ40-10AZ | SMC | Xylanh khí nén | SMC Việt Nam

.
hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner Call

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

.
hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner Call

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

hinged actuator left for safety switch, Z-LL 024298, Euchner

.
hinged actuator right for safety switch, Z-R 024299, Euchner Call

hinged actuator right for safety switch, Z-R 024299, Euchner

hinged actuator right for safety switch, Z-R 024299, Euchner

.
AC40-04DG-A | SMC | Bộ lọc điều áp AC40-04DG-A | SMC Việt Nam Call

AC40-04DG-A | SMC | Bộ lọc điều áp AC40-04DG-A | SMC Việt Nam

AC40-04DG-A | SMC | Bộ lọc điều áp AC40-04DG-A | SMC Việt Nam

.
SRB301 MC24V | SRB-301 MC24V | SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal Việt Nam Call

SRB301 MC24V | SRB-301 MC24V | SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal Việt Nam

SRB301 MC24V | SRB-301 MC24V | SRB 301MC-24V | Schmersal | Rơ le an toàn | Schmersal Việt Nam

.
AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Schmersal AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Khóa an toàn | Schmersal Vietnam Call

AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Schmersal AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Khóa an toàn | Schmersal Vietnam

AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Schmersal AZM300Z-I2-ST-SD2P-A | Khóa an toàn | Schmersal Vietnam

.
750103 | Pilz 750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o Screw terminal 17.5 mm 145,00 Call

750103 | Pilz 750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o Screw terminal 17.5 mm 145,00

750103 | Pilz 750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o Screw terminal 17.5 mm 145,00

.
AES 1235 Schmersal | AES1235-24VDC | Schmersal | Rơ-le an toàn AES 1235 | Safety relay AES 1235 Call

AES 1235 Schmersal | AES1235-24VDC | Schmersal | Rơ-le an toàn AES 1235 | Safety relay AES 1235

AES 1235 Schmersal | AES1235-24VDC | Schmersal | Rơ-le an toàn AES 1235 | Safety relay AES 1235

.
774318 | Pilz 774318 | PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Call

774318 | Pilz 774318 | PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50

774318 | Pilz 774318 | PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50

.
774585 | Pilz 774585 | Safety Relay PZE X4 24VDC 4n/o 774585 | Pilz Vietnam Call

774585 | Pilz 774585 | Safety Relay PZE X4 24VDC 4n/o 774585 | Pilz Vietnam

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

.
CET-A-BWD-50X-127943 | Chốt cửa an toàn | Eucher CET-A-BWD-50X-127943 | Euchner Vietnam Call

CET-A-BWD-50X-127943 | Chốt cửa an toàn | Eucher CET-A-BWD-50X-127943 | Euchner Vietnam

CET-A-BWD-50X-127943 | Chốt cửa an toàn | Eucher CET-A-BWD-50X-127943 | Euchner Vietnamv

.
CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 | Euchner |  | 10906 | Công tắc cửa an toàn | Safety Switch | Euchner Call

CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 | Euchner | | 10906 | Công tắc cửa an toàn | Safety Switch | Euchner

CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 | Euchner | | 10906 | Công tắc cửa an toàn | Safety Switch | Euchner

.
CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-128057 | Euchner | 128057 | Công tắc an toàn | Euchner Vietnam Call

CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-128057 | Euchner | 128057 | Công tắc an toàn | Euchner Vietnam

CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-128057 | Euchner | 128057 | Công tắc an toàn | Euchner Vietnam

.
IFL15-30L-10TP | Schmersal | Safety Sensor | IFL15-30L-10TP  | Cảm biến tiệm cận I Schmersal Vietnam Call

IFL15-30L-10TP | Schmersal | Safety Sensor | IFL15-30L-10TP | Cảm biến tiệm cận I Schmersal Vietnam

IFL15-30L-10TP | Schmersal | Safety Sensor | IFL15-30L-10TP | Cảm biến tiệm cận I Schmersal Vietnam

.
AZM 300B-I2-ST-SD2P | Schmersal | Safety AZM 300B-I2-ST-SD2P | schmeral Vietnam Call

AZM 300B-I2-ST-SD2P | Schmersal | Safety AZM 300B-I2-ST-SD2P | schmeral Vietnam

AZM 300B-I2-ST-SD2P | Schmersal | Safety AZM 300B-I2-ST-SD2P | schmeral Vietnam

.
BPS 260-1 | Schmersal | Safety sensor BPS 260-1 | Cảm biến an toàn BPS 260-1 | Schmersal Vietnam Call

BPS 260-1 | Schmersal | Safety sensor BPS 260-1 | Cảm biến an toàn BPS 260-1 | Schmersal Vietnam

BPS 260-1 | Schmersal | Safety sensor BPS 260-1 | Cảm biến an toàn BPS 260-1 | Schmersal Vietnam

.
BNS 260-02zG-ST-R | Schmersal | BNS 260-02zG-ST-R | Cảm biến an toàn | Schmersal Vietnam Call

BNS 260-02zG-ST-R | Schmersal | BNS 260-02zG-ST-R | Cảm biến an toàn | Schmersal Vietnam

BNS 260-02zG-ST-R | Schmersal | BNS 260-02zG-ST-R | Cảm biến an toàn | Schmersal Vietnam

.
A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal | A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal Vietnam Call

A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal | A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal Vietnam

A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal | A-K8P-M12-S-G10M-BK-2-X-A-4-69 | Schmersal Vietnam

.
SD-I-U-EIP | Bộ chuyển đổi SD-I-U-EIP | Schmersal SD-I-U-EIP | Schmersal Việt Nam Call

SD-I-U-EIP | Bộ chuyển đổi SD-I-U-EIP | Schmersal SD-I-U-EIP | Schmersal Việt Nam

SD-I-U-EIP | Bộ chuyển đổi SD-I-U-EIP | Schmersal SD-I-U-EIP | Schmersal Việt Nam

.
CSS8-180-2P-D-M-L | Schmersal | Công tắc từ  | Schmersal Việt Nam Call

CSS8-180-2P-D-M-L | Schmersal | Công tắc từ | Schmersal Việt Nam

CSS8-180-2P-D-M-L | Schmersal | Công tắc từ | Schmersal Việt Nam

.
AR20-02BG-A | SMC | Bộ điều áp suất | SMC Viet Nam Call

AR20-02BG-A | SMC | Bộ điều áp suất | SMC Viet Nam

AR20-02BG-A | SMC | Bộ điều áp suất | SMC Viet Nam

.
AT8N-2 | Autonics AT8N-2 | Timer | Bộ đếm thời gian | Bộ hẹn giờ AT8N-2 | Autonics Việt Nam Call

AT8N-2 | Autonics AT8N-2 | Timer | Bộ đếm thời gian | Bộ hẹn giờ AT8N-2 | Autonics Việt Nam

AT8N-2 | Autonics AT8N-2 | Timer | Bộ đếm thời gian | Bộ hẹn giờ AT8N-2 | Autonics Việt Nam

.
541080 | 541080 Pilz | Pilz 541080 | PSEN cs3.1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam Call

541080 | 541080 Pilz | Pilz 541080 | PSEN cs3.1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

541080 | 541080 Pilz | Pilz 541080 | PSEN cs3.1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

.
541062 | 541062 Pilz | Pilz 541062 | PSEN cs3.1b 1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam Call

541062 | 541062 Pilz | Pilz 541062 | PSEN cs3.1b 1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

541062 | 541062 Pilz | Pilz 541062 | PSEN cs3.1b 1 switch | Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

.
BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal BNS 33-12ZG-2187 | Khóa an toàn BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal Vietnam Call

BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal BNS 33-12ZG-2187 | Khóa an toàn BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal Vietnam

BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal BNS 33-12ZG-2187 | Khóa an toàn BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal Vietnam

.
BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal BNS 33-12ZG-2187 | Khóa an toàn BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal Vietnam Call

BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal BNS 33-12ZG-2187 | Khóa an toàn BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal Vietnam

BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal BNS 33-12ZG-2187 | Khóa an toàn BNS 33-12ZG-2187 | Schmersal Vietnam

.
BNS 16-12ZD | Schmersal BNS 16-12ZD | Khóa an toàn BNS 16-12ZD | Schmersal Vietnam Call

BNS 16-12ZD | Schmersal BNS 16-12ZD | Khóa an toàn BNS 16-12ZD | Schmersal Vietnam

BNS 16-12ZD | Schmersal BNS 16-12ZD | Khóa an toàn BNS 16-12ZD | Schmersal Vietnam

.
AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam Call

AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam

AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam

.
AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam Call

AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam

AZM300Z-I2-ST-SD2P | Khóa an toàn AZM300Z-I2-ST-SD2P | Schmersal Vietnam

.
AZ/AZM300-B1 | Khóa an toàn AZ/AZM300-B1 | Schmersal Vietnam Call

AZ/AZM300-B1 | Khóa an toàn AZ/AZM300-B1 | Schmersal Vietnam

AZ/AZM300-B1 | Khóa an toàn AZ/AZM300-B1 | Schmersal Vietnam

.
EET-AR-CRA-AH-50X-SH-110203 | Công tắc cửa CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-106159 | Euchner Vietnam Call

EET-AR-CRA-AH-50X-SH-110203 | Công tắc cửa CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-106159 | Euchner Vietnam

EET-AR-CRA-AH-50X-SH-110203 | Công tắc cửa CET1-AR-CRA-AH-50F-SG-106159 | Euchner Vietnam

.
C-M23F19-19XDIFPU10.0-MA-092902 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam Call

C-M23F19-19XDIFPU10.0-MA-092902 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam

C-M23F19-19XDIFPU10.0-MA-092902 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam

.
C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092898 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam Call

C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092898 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam

C-M23F19-19XDIFPU10,0-MA-092898 | Công tắc cửa an toàn | Safety Door Switch Euchner Vietnam

.
774585 | Pilz 774585 | Safety Relay PZE X4 24VDC 4n/o 774585 | Pilz Vietnam Call

774585 | Pilz 774585 | Safety Relay PZE X4 24VDC 4n/o 774585 | Pilz Vietnam

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

.
774150 | Pilz 774150 | Rơ le an toàn 774150 | Pilz Vietnam Call

774150 | Pilz 774150 | Rơ le an toàn 774150 | Pilz Vietnam

Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 284
  • Hôm nay 13,014
  • Hôm qua 12,790
  • Trong tuần 25,804
  • Trong tháng 128,913
  • Tổng cộng 12,318,702

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)