Tổng hợp thiết bị GREENTECH | Part 005

GREENTECH Việt Nam Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay            

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.  

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email :
 sales@greentechvn.com 
-------------------------------------------------------------------

Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam

-------------------------------------------------------------------

B1SA Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-233-H Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-37-4 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-37-I Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-917-J Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-917-M Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-21 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-213 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-23 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-233 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-25 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-33-JL Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-330 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-39 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-52 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-54 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-54-3 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-75-KE Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-75-KE10 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-75-KE12 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-75-KE250A Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-75-KEF3 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-75-KEF4 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-75-KEFR-C Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-75-KEFR-NC Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-77 Ind Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-11-OX-3 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-12-223 ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-12-223-IT ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-12-223-L PPM  Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-12-243 ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
PSR-12-OX-1 ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
SAF-11-02-I Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-15 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-15-EC Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-1513 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-1523 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-39 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-52 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-75-KE3 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-75-KEF3 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-OX-4 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-12-123 ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-12-123 L2 ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-12-123-IT ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-12-123-T2 PPM Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-12-OX-2 ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
A-2672 Carbon Monoxide Sensor Assy, 0-1000 ppm AII Sensor Việt Nam
A-2672-10 Carbon Monoxide Sensor Assy, 0-10 ppm AII Sensor Việt Nam
AII-11-60 IND Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
AII-11-60 IND HC Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-120-4 Oxygen Purity Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-120-4-AP Oxygen Purity Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-120-OP Oxygen Purity Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-120-RT Oxygen Purity Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-120-RTS Oxygen Purity Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-21-RT Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-23-M Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-32 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-32-4 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-32-4R Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-32-H Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-32-M Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-32-RT Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-32-RTS Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-32-RTS-4 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-60 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-60-4 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-60-4KAI Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-60-4KAI-A Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-60-4R Oxygen Sensor, Remote AII Sensor Việt Nam
GPR-11-60-MD Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-60-RT Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-60-RTS Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-63-T Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-11-75-F Oxygen Sensor  (GPR-20FP) AII Sensor Việt Nam
GPR-12-100-4 ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-12-100-M ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-12-2000 MS ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-12-2000 MSH ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-12-333 ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-12-333 DC ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-12-333-H ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-12-333-M PPM Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-12-333-MH PPM Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-12-54 0-100 ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-13-2000 UHP ppb Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
GPR-13-2000 UHP-H ppb Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
OSV-42-1 Carbon Dioxide Detector Assy AII Sensor Việt Nam
OSV-72-BE Sensor Hydrogen Sulfide BE AII Sensor Việt Nam
OSV-72-BE-LD Sensor Hydrogen Sulfide BE, Liquid Drain AII Sensor Việt Nam
OSV-72-BH Sensor Hydrogen Sulfide BH (Obsolete see OSV-72-7HH) AII Sensor Việt Nam
OSV-72-BH-7M Sensor Hydrogen Sulfide BH-7M AII Sensor Việt Nam
OSV-72-BH-LD Sensor Hydrogen Sulfide BH Liquid Drain AII Sensor Việt Nam
XLT-11-24 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-24-2 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-24-4 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-24-LD Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-24-RT Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-24-RTS Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-32-4 Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-11-32-RT Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-12-100-4 ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-12-100-M ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-12-333 ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-12-333-H ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
XLT-12-333-H2S Obsolete see XLT-12-333-LD-H2S AII Sensor Việt Nam
XLT-12-333-LD ppm Oxygen Sensor  (GPR-1500 AIS/IS-LD) AII Sensor Việt Nam
XLT-12-333-LD-H2S ppm Oxygen Sensor  (GPR-1500 AIS/IS-LD) AII Sensor Việt Nam
XLT-12-333-M ppm Oxygen Sensor AII Sensor Việt Nam
A-1004-2 Housing Assembly, Sensor 316SS AII Sensor Việt Nam
A-2166-1 GP Pump Assembly, Integral GP 6V 550 EC/LC  (1200MS, 1200, 1000, 2000) AII Sensor Việt Nam
A-2166-5 ATEX Pump Assembly, Integral ATEX 6V 550 EC-IS  (1200MS, 1200, 1000, 2000) AII Sensor Việt Nam
A-2221-KAI Flow Housing Assy Delrin  (2535 KAI) AII Sensor Việt Nam
A-2501 Pump Assembly, Integral GP 12V 550 EC (35) AII Sensor Việt Nam
A-3636 Sample System: Pressure Regulator set @ 15 PSIG, Coalescing Filter, Flowmeter, H2S Scrubber on 12x9" Panel  (1600W-AV) AII Sensor Việt Nam
A-3728 Sample System, Automated Flow Detection for Sensor Isolation/Sampling AII Sensor Việt Nam
A-4005 Flow Adapter Assembly 1/8" Tube Connections  (KF40) AII Sensor Việt Nam
A-4109 Portable Zero/Span Calibration System AII Sensor Việt Nam
A-4154-110 Pump Assembly, Aluminum Head Teflon 110VAC 15" HG Max w/Safety Enclosure and Conduit Fittings AII Sensor Việt Nam
A-4154-220 Pump Assembly, Aluminum Head Teflon 220VAC 15" HG Max w/Safety Enclosure and Conduit Fittings AII Sensor Việt Nam
A-4213 Sample System;  Coalescing Filter w/ Push Release Valve, 3 Way Valve, Flow Meter , 1/8" Connections AII Sensor Việt Nam
A-4226 Pump Assembly, Aluminum Head Teflon 24VAC CE Approved Brushless Motor w/Safety Enclosure and Conduit Fittings AII Sensor Việt Nam
AA-1003 Alarm, Audible  (35, voids NEMA rating) AII Sensor Việt Nam
AHL Alarm, High Low Configured at Factory  (35) AII Sensor Việt Nam
AL-1007 Alarm, Low Flow AII Sensor Việt Nam
ALRM-1007 Alarm, Flow Brass .05 TO 3GPM Leads to Relay Contacts, Switch or PLC (On-Line Analyzer) AII Sensor Việt Nam
ALRM-1007-1 Alarm, Flow SS .05 TO 3GPM 1/8 FNPT Normally Open Teflon Coated AII Sensor Việt Nam
AV Auto Calibration, Inlet Valves AII Sensor Việt Nam
AZ Auto Calibration System, Inlet Valves, Zero Gas System AII Sensor Việt Nam
B-3251 Scrubber Assembly SS, Dual 24"L x 2" OD H2S Scrubbers, 6"L Polycarb Indicator Scrubbers, Coalesing Filter w/Drain at Inlet, Panel 18" x 36" AII Sensor Việt Nam
B-3483 Calibration Module, Oxygen Scrubber AII Sensor Việt Nam
B-3513 Scrubber Assembly SS, Dual 24"L x 2" OD H2S Scrubbers, Isolation Valves, 6"L Polycarb Indicator Scrubbers, Coalesing Filter w/Drain at Inlet, Panel 18" x 36" AII Sensor Việt Nam
B-3567 Liquid Bypass Sample System SS AII Sensor Việt Nam
FLTR-1036 Coalescing Filter AII Sensor Việt Nam
CC-1008 Carrying Case  (Industrial AII-3000, Medical AII-2000) AII Sensor Việt Nam
CC-1030 Carrying Case 16x13x7  (1200MS, 1200, 1100, 2000 w/o Side Panel) AII Sensor Việt Nam
CC-1047 Carrying Case, Black 13x11x6"  (1000, 1100, 2000) AII Sensor Việt Nam
CC-1113 Carrying Case 24x16x10  (7100) AII Sensor Việt Nam
DL-1001 Data Logger Kit AII Sensor Việt Nam
ENCL-1113 Carrying Case Black, Foam Insert 24x16x10  (7100) (CC# SE-920F) AII Sensor Việt Nam
ENCL-1114 Carrying Case Orange, Custom Foam Insert for Palm O2 PRX with Extender AII Sensor Việt Nam
ENCL-1116 Carrying Case Black, Custom Foam Insert for AII-3000 A-PRX with Extender AII Sensor Việt Nam
FA-1032 Flame Arrestor, Class 1 Div 1 Group C,D AII Sensor Việt Nam
FA-1032-1 Flame Arrestor, ATEX II 2 G Ex d IIB AII Sensor Việt Nam
FH-3051 Flow Housing Assembly SS, 1/8" Straight Tube Connections  (15XP/AXP, 25XP/AXP, 1000, 1500D/DA, 1900D, 2500, 2500A/AMO, 2500MO, 2600, 2900, 3500MO) AII Sensor Việt Nam
FH-3051-1 Flow Housing Assembly SS, 1/8" Elbow Tube Connections  (15XP/AXP, 25XP/AXP, 1000, 1500D/DA, 1900D, 2500, 2500A/AMO, 2500MO, 2600, 2900, 3500MO) AII Sensor Việt Nam
FI-1006-2 Flow Indicator SS 1/8" AII Sensor Việt Nam
FITN-1154 Quick Connect Female 1/4" x 1/8" Male NPT SS  (1000) (Swagelock) AII Sensor Việt Nam
FITN-1155 Quick Connect Male SS 1/4" x 1/4" Tube    (1000) (Swagelock) AII Sensor Việt Nam
FITN-1208   AII Sensor Việt Nam
FITN-1209   AII Sensor Việt Nam
FM-1007-3 Flow Indicator SS 1/8", Integral Valve AII Sensor Việt Nam
FMP-1007-3 Flow Indicator SS Panel Mounted, 1/8" Connections w/Integral Valve  (2000, 3500MO) AII Sensor Việt Nam
H Heater System, PID Control, Runaway Protection AII Sensor Việt Nam
HD Heater System, Delete AII Sensor Việt Nam
HDC Heater Strip, DC Power  (1500AIS, 1800AIS, 2500AIS, 2800AIS) AII Sensor Việt Nam
MP-2829 Mounting Bezel, Panel  (1600UHP, 1600MS, 1600, 2600, 3100) AII Sensor Việt Nam
MR-2829 Mounting Bezel, 19" Rack  (1600UHP, 1600MS, 1600, 2600, 3100) AII Sensor Việt Nam
OP-1-5V Output, 1-5VDC  (2500 KAI) AII Sensor Việt Nam
OP-1V Output, 0-1V  (1000, 1100, 1200MS, 1200, 2000) AII Sensor Việt Nam
OP-M Output, 4-20 mA  (35) AII Sensor Việt Nam
OS-P1057 Oxygen Service, Sample Path Cleaned P-1057 AII Sensor Việt Nam
PAC Power, AC  (1500AIS, 1800AIS, 2500AIS, 2800AIS) AII Sensor Việt Nam
PB-2165 Probe Assy, SS High Temperature AII Sensor Việt Nam
PB-2165-1 Probe Assy, SS Low Temperature AII Sensor Việt Nam
PDC Power, DC  (1900, 1900D, 2900) AII Sensor Việt Nam
PM Panel Mount Enclosure  (1500, 2500) AII Sensor Việt Nam
PUMP-1002 Pump Explosion Proof Aluminum Head Teflon Diaphragm Standard Dia-Vac Class 1, Div 1, Groups C, D 110VAC 60Hz AII Sensor Việt Nam
PUMP-1002-1 Pump Explosion Proof Aluminum Head Teflon Diaphragm Standard Dia-Vac Class 1, Div 1, Groups B, C, D 110VAC 60Hz AII Sensor Việt Nam
PUMP-1023 Pump 6 VDC, Diaphragm Pump, Brushless Motor, 10K Hours Life AII Sensor Việt Nam
PUMP-1024 Pump Explosion Proof SS Head Teflon Diaphragm Standard Dia-Vac Class 1, Div 1, Grp C/D 110VAC 60Hz AII Sensor Việt Nam
QDF-1002 Quick Disconnect SS Female Socket 1/8" Connection to MNPT AII Sensor Việt Nam
QDF-1152 Quick Disconnect Brass Bulkhead Female Body Miniature 1/8" Tube Connection  (1000, 2000) AII Sensor Việt Nam
QDF-1186 Quick Disconnect SS Bulkhead Female Body Miniature 1/8" Tube Connection  (1000, 1200) AII Sensor Việt Nam
QDM-1003 Quick Disconnect SS Male Plug 1/8" Connection to FNPT AII Sensor Việt Nam
QDM-1153 Quick Disconnect Brass Male Stem 1/8" Tube Connection  (1000, 2000) AII Sensor Việt Nam
R Remote Sensor AII Sensor Việt Nam
R-1 Range Non-Standard Analyzer (Any Analyzer) AII Sensor Việt Nam
RC Range ID, Relay Contacts AII Sensor Việt Nam
RM Range ID, 4-20 mA Output AII Sensor Việt Nam
RNS Range, Non-Standard AII Sensor Việt Nam
SC-2734-6 Scrubber Assembly, H2S 1.5" x 6" Polycarbonate 1/4" Inlet 1/8" Outlet SS Connections  (1200) AII Sensor Việt Nam
SH-1004-1-24 Sensor Housing Assembly SS  (2600) AII Sensor Việt Nam
SH-1004-1-36 Sensor Housing Assy SS  (2900) AII Sensor Việt Nam
SS-3170 Sample / Calibration Module  (internal glove box w/screw-in flow housing) AII Sensor Việt Nam
SS-3393 Sample System; Panel Mounted 16x16", Coalescing Filter (1002-2), 3 Way Valve (1002), Flow Meter (1007-3), H2S Scrubber 2.5x4" (3247-1), 1/4" Connections AII Sensor Việt Nam
SS-3393-1 Sample System; Panel Mounted 16x16", Coalescing Filter, 3 Way Valve, Flow Meter , 1/4" Connections AII Sensor Việt Nam
SS-3393-2 Sample System; Panel Mounted 16x16", Coalescing Filter, Drain Valve, 3 Way Valve, Flow Meter, H2S Scrubber 2.5x4", 1/4" Conn AII Sensor Việt Nam
SS-3393-3 Sample System; Panel Mt 16x16", Coalescing Filter, Drain Valve, 3 Way Valve, Flow Meter, 1/4" Connections AII Sensor Việt Nam
SS-3393-4 Sample System; Panel Mounted 16x16", Coalescing Filter, 3 Way Valve, Flow Meter, H2S Scrubber 2.5x4", Pressure Regulator & Gauge, 1/4" Connections AII Sensor Việt Nam
SS-3393-5 Sample System; Panel Mounted 16x16", Coalescing Filter, 3 Way Valve, Flow Meter, Pressure Regulator & Gauge, 1/4" Connections AII Sensor Việt Nam
SS-3393-6 Sample System; Panel Mounted 16x16", Coalescing Filter, Drain Valve, 3 Way Valve, Flow Meter, H2S Scrubber 2.5x4", Pressure Regulator & Gauge, 1/4" Connect AII Sensor Việt Nam
SS-3393-7 Sample System; Panel Mounted 16x16", Coalescing Filter, Drain Valve, 3 Way Valve, Flow Meter, Pressure Regulator & Gauge, 1/4" Connect AII Sensor Việt Nam
SS-3393-7-1 Sample System; Panel Mounted 16x16" SS 16 ga (.060) Thick, Coalescing Filter, Drain Valve, 3 Way Valve, Flow Meter, Pressure Regulator & Gauge, 1/4" Connect AII Sensor Việt Nam
SS-3542 Sample System; Side Panel 13x8.5", 3 Way Valve, Pressure Regulator & Gauge, Flow Meter, Bypass Valve, 1/8" Connections AII Sensor Việt Nam
V-1002 Valve, SS Manual 3 Way AII Sensor Việt Nam
V-1031 Valve, SS Manual Bypass AII Sensor Việt Nam
W-1034 Wall Mount Enclosure, NEMA 4 12x12x8" AII Sensor Việt Nam
W-1079 Wall Mount Enclosure, NEMA 4 Fiberglass, 25x20x11" AII Sensor Việt Nam

Bình luận

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - nhan@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - sales@greentechvn.com

Sales Support - sales@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - thuy@greentechvn.com

Sales Support - thuy@greentechvn.com - Ms. Thủy: 079 6640303

Sales Support - hanh@greentechvn.com

Sales Support - hanh@greentechvn.com - Ms. Hạnh: 0905405433

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

--------------- Chi Nhánh Hà Nội ----------------

--------------- Chi Nhánh Hà Nội ----------------

Hà Nội Support - thai@greentechvn.com

Hà Nội Support - thai@greentechvn.com - Mr. Thái: 0987040968

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 256
  • Hôm nay 18,467
  • Hôm qua 22,530
  • Trong tuần 18,467
  • Trong tháng 521,863
  • Tổng cộng 9,822,342

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)