0044 | Burker 0044 | Xilanh khí nén Burkert 0044 | Burkert Việt Nam

(0 đánh giá)

0044 | Burker 0044 |

Burkert | Germany | Burkert Viet Nam

0044 | Burker 0044 | Xilanh khí nén Burkert 0044 | Burkert Việt Nam

Characteristics

 • Type:

  pneumatic

 • Technology:

  double-acting, piston

 • Other characteristics:

  stainless steel

 • Stroke :

  Max.: 300 mm

  Min.: 25 mm

 • Force:

  Max.: 85 N

  Min.: 6.5 N

Description

Double-acting pneumatic cylinder comprised of plastic with stainless steel piston rod; Ø 12 - 50 mm

00% Germany Origin Burkert Vietnam Burkert Solenoid Valve,
451904
3/2-way Solenoid Valve
0312 C 03,3 BB MS FB01 024 UC 08
specials:
CZ01 With integrated rectifier
DB03 Core PTFE-coated
KR15 pressure additionally shown in bar on nameplate
PD01 CSA-approval
weight: ca. 0,249 kg/pc
(Code: 451904)
100% Germany Origin Burkert Vietnam Burkert Solenoid Valve,
462821
2/2-way Solenoid Valve
6013 A 02,0 FF VA GM82 5 024 50 08
pressure range 0 - 25 bar
pressure max: 25bar
special:
PD02 UR (UL recognized) / CSA   approval
weight: ca. 0,413 kg/pc
(Code: 462 821) 
100% Germany Origin Burkert Vietnam Art-No: 00126411
3/2-way valv
TYPE. 6106 C 01,2 FF PA FB03 0 024 DC 02
JB02
(3/2-way Miniature Rocker Solenoid
Code: PNVAK-10bar(6106))
100% Germany Origin Burkert Vietnam No: 00184689 (184689)
6027 A 02,0 EP VA GM8/2 K 024 DC 16 NA38
pressure range 0-100bar
pressure max / gas 100bar
weight: ca. 0,774 kg/pc
100% Germany Origin Burkert Vietnam No: 00008363 (008 363)
cable plug 28m, type 2508
weight: ca. 0,029 kg/pc
100% Germany Origin Burkert Vietnam Code: 00136187
100% Germany Origin Burkert Vietnam Replaced by: 00150301    
8630-D-E-IX-E-F-PG-GV-T-00-0-B-S   
Note: pls check it with your customer before you order it. 
(Positioner Topcontrol Continous,
Type 8630, Part No: 00140616)
100% Germany Origin Burkert Vietnam No: 00041107
Type: 0330 C 03,0 BB MS GM82 024 DC 08 JF01
0-10 bar
weight: ca 0,46 kg/pc
(Code: 041107)
100% Germany Origin Burkert Vietnam 151955
Set of wearing parts DN13 FKM DC VA
Type SET3: SET3
Type 2 6213: 6213
Circuit function A: 2/2-way; Normally closed
Operator 00
Nominal width 13.0: 13 mm
Seal material FF: FKM
material VA: stainless steel
Reel size 6: 40 mm
Current Type C: thrust cone
Power 00: Without coil
100% Germany Origin Burkert Vietnam Magnetventil
6014-C-2,0-FF-MS-GM82-5-24/DC-08*HA17
Art-Nr.: 125 349
(6014 C
Art no: 00125349)
100% Germany Origin Burkert Vietnam Solenoid Valve
No: 00051143
0255 A 04,0 EF MS GM83 230 50 10 JF01
pressure range 0-10 bar
weight: ca. 0,66 kg/pc
(BURKERT 0255A4.0EF - MS
RC 3/8 P/NO 8 Bar
220V 50 ~ 60Hz 10W
TWWF001 - TW3MA)
100% Germany Origin Burkert Vietnam Solenoid Valve
Alternative: 00051143
0255 A 04,0 EF MS GM83 220 60 12 JF01
pressure range 0-10 bar
weight: ca. 0,66 kg/pc
(BURKERT 0255A4.0EF - MS
RC 3/8 P/NO 8 Bar
220V 50 ~ 60Hz 10W
TWWF001 - TW3MA)
100% Germany Origin Burkert Vietnam Type: 8025-BC89-PDFF-P3-A-F4-A-BDN/DC-A 
ID No: 418764 
(Type : 8025 ( ID No : 418764 ) 4-20m ,12-30VDC)
100% Germany Origin Burkert Vietnam 634803 KOMP-480-1062 -N1-00633295 
100% Germany Origin Burkert Vietnam 634804 KOMP-480-1062 -N1-00633298 
100% Germany Origin Burkert Vietnam 552075 Elektrische Stellungsanzeige 1062-7-B-B-BCH/DC-K1
100% Germany Origin Burkert Vietnam Burkert 2/2-way solenoid valve
type: 6213
(6213 – 501095)  
100% Germany Origin Burkert Vietnam Conductivity meter burkert 8225
Art no: 418950H
0.05-2MS/CM, 4-20MA, 12-36 VDC
100% Germany Origin Burkert Vietnam 550786 
2031-A-2-25,0-EA-VG-SODF-D-F*NO06 2
(Type : 2031 A 25 0 EA
s/n: 1832
Art No: 00550786)
100% Germany Origin BURKERT Vietnam Art no: 145784
2/2-way solenoid valve, direct acting
weight: 0,650 kg/pc
100% Germany Origin Burkert Vietnam Code: 178675 (178 675)
Type: 2000-A-2-25,0-EE-RG-GM86-D-E
AF12+MS74
100% Germany Origin Burkert Vietnam Code: 178698 (178 698)
Type: 2000-A-2-32,0-EE-RG-GM87-D-F
AF12
100% Germany Origin Burkert Vietnam Code: 178694 (178 694)
Type: 2000-A-2-40,0-EE-RG-GM88-D-F
AF12
100% Germany Origin Burkert Vietnam Code: 178674 (178 674)
Type: 000-A-2-25,0-EE-VA-GM86-C-E
AF12+MS74
100% Germany Origin Burkert Vietnam Code: 178693 (178 693)
Type: 2000-A-2-40,0-EE-VA-GM88-C-F
AF12

 

Burkert Solenoid Valve,
451904
3/2-way Solenoid Valve
0312 C 03,3 BB MS FB01 024 UC 08
specials:
CZ01 With integrated rectifier
DB03 Core PTFE-coated
KR15 pressure additionally shown in bar on nameplate
PD01 CSA-approval
weight: ca. 0,249 kg/pc
(Code: 451904)
Burkert Solenoid Valve,
462821
2/2-way Solenoid Valve
6013 A 02,0 FF VA GM82 5 024 50 08
pressure range 0 - 25 bar
pressure max: 25bar
special:
PD02 UR (UL recognized) / CSA   approval
weight: ca. 0,413 kg/pc
(Code: 462 821) 
Art-No: 00126411
3/2-way valv
TYPE. 6106 C 01,2 FF PA FB03 0 024 DC 02
JB02
(3/2-way Miniature Rocker Solenoid
Code: PNVAK-10bar(6106))
No: 00184689 (184689)
6027 A 02,0 EP VA GM8/2 K 024 DC 16 NA38
pressure range 0-100bar
pressure max / gas 100bar
weight: ca. 0,774 kg/pc
No: 00008363 (008 363)
cable plug 28m, type 2508
weight: ca. 0,029 kg/pc
Code: 00136187
 
Replaced by: 00150301    
8630-D-E-IX-E-F-PG-GV-T-00-0-B-S   
Note: pls check it with your customer before you order it. 
(Positioner Topcontrol Continous,
Type 8630, Part No: 00140616)
No: 00041107
Type: 0330 C 03,0 BB MS GM82 024 DC 08 JF01
0-10 bar
weight: ca 0,46 kg/pc
(Code: 041107)
151955
Set of wearing parts DN13 FKM DC VA
Type SET3: SET3
Type 2 6213: 6213
Circuit function A: 2/2-way; Normally closed
Operator 00
Nominal width 13.0: 13 mm
Seal material FF: FKM
material VA: stainless steel
Reel size 6: 40 mm
Current Type C: thrust cone
Power 00: Without coil
Magnetventil
6014-C-2,0-FF-MS-GM82-5-24/DC-08*HA17
Art-Nr.: 125 349
(6014 C
Art no: 00125349)
Solenoid Valve
No: 00051143
0255 A 04,0 EF MS GM83 230 50 10 JF01
pressure range 0-10 bar
weight: ca. 0,66 kg/pc
(BURKERT 0255A4.0EF - MS
RC 3/8 P/NO 8 Bar
220V 50 ~ 60Hz 10W
TWWF001 - TW3MA)
Solenoid Valve
Alternative: 00051143
0255 A 04,0 EF MS GM83 220 60 12 JF01
pressure range 0-10 bar
weight: ca. 0,66 kg/pc
(BURKERT 0255A4.0EF - MS
RC 3/8 P/NO 8 Bar
220V 50 ~ 60Hz 10W
TWWF001 - TW3MA)
Type: 8025-BC89-PDFF-P3-A-F4-A-BDN/DC-A 
ID No: 418764 
(Type : 8025 ( ID No : 418764 ) 4-20m ,12-30VDC)
634803 KOMP-480-1062 -N1-00633295 
 
 
634804 KOMP-480-1062 -N1-00633298 
 
 
552075 Elektrische Stellungsanzeige 1062-7-B-B-BCH/DC-K1
 
 
Burkert 2/2-way solenoid valve
type: 6213
(6213 – 501095)  
Conductivity meter burkert 8225
Art no: 418950H
0.05-2MS/CM, 4-20MA, 12-36 VDC
550786 
2031-A-2-25,0-EA-VG-SODF-D-F*NO06 2
(Type : 2031 A 25 0 EA
s/n: 1832
Art No: 00550786)
Art no: 145784
2/2-way solenoid valve, direct acting
weight: 0,650 kg/pc
Code: 178675 (178 675)
Type: 2000-A-2-25,0-EE-RG-GM86-D-E
AF12+MS74
Code: 178698 (178 698)
Type: 2000-A-2-32,0-EE-RG-GM87-D-F
AF12
Code: 178694 (178 694)
Type: 2000-A-2-40,0-EE-RG-GM88-D-F
AF12
Code: 178674 (178 674)
Type: 2000-A-2-25,0-EE-VA-GM86-C-E
AF12+MS74
Code: 178693 (178 693)
Type: 2000-A-2-40,0-EE-VA-GM88-C-F
AF12
Burkert Type 0142 PVC 2/2 Solenoid Valve for Aggressive Media
Burkert Type 0131 Plastic 2/2 Way Solenoid Valve for Aggressive Fluids
Burkert Type 0330 Plastic 2/2 Way Solenoid Valve for Aggressive Medium
Burkert Type 0121 PVC 2/2 Way Solenoid Valve for Aggressive Medium
Burkert Type 0255 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 0255 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 0406 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 0407 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 5404 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 2400 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 2400 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 5282 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 5282 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6011 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6011 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6013 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6013 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6027 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6027 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6213 EV Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6213 EV Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6240 High Temperature Solenoid Valve
Burkert Type 6281 EV Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6281 EV Brass Solenoid Valve
Burkert Type 0290 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 0290 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 0131 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6240 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6240 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6012P Direct Mount Pilot Solenoid Valve

 -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email ]  |  | 
Online contact========

Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan 

 ===================

Greentech Trading Service Company Limited

Main Office   ] 33 Street DC5, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam

Branch Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam

Tel & Fax ]  + 84 (0) 28 3816 1314
Website ] 
 | 

[ Face Page ] 

 

-------------------------------

Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement

Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement  | Hydraulics – Pneumatic

Ø Valve - Pipes, tubes and fittings

Ø Building Management System

aØ Smarthome

µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ

 

-------------------------------------------------------------------

 Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam |  | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam |  | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation  Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam | Gessmann Vietnam | Balluff Vietnam | Wohner Vietnam | Wieland Vietnam | Weidmuller Vietnam | Tempatron Vietnam | Telco Sensor Vietnam | TeknoMega Vietnam | Synatel Vietnam | Turck Vietnam | Condor VietNam | SmartScan VietNam |

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 116
 • Hôm nay 4,570
 • Hôm qua 11,354
 • Trong tuần 26,823
 • Trong tháng 364,437
 • Tổng cộng 19,740,798

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)