3051TG3A2B21KB4I1D4M5P1Q4Q8V5S1QTQ15 | Emerson | Cảm biến áp suất 3051 | Pressure Transmitter

3051TG3A2B21KB4I1D4M

Emerson Vietnam

Remote Seal Pressure Transmitter, HART Protocol. Measuring Range: (-1.01) - 55.2 barg Calib Range: 0 - 10 barg Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol Process Connection: Flange 2", 150lbs, RF Capillary Length: 7 m Capillary Material: 1.4401 Flange Material: Duplex F51 Tx Model: 3051TG3A2B21KB4I1D4M5P1Q4Q8V5S1QTQ15 DS Model: 1199WDC61AFFWG1V100TE

Manostar Vietnam - GREENTECH Việt Nam Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay            

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.  

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email :
 sales@greentechvn.com 
-------------------------------------------------------------------

Kikusui Vietnam | Manostar Vietnam | Sew-Eurodrive Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam | SMC Vietnam | Gems Sensor & Control Vietnam | Bacharach Vietnam | Asco Vietnam | Showa Denki Vietnam | Sauter Vietnam Land Ametek Vietnam | Vaisala Vietnam | Optris Vietnam | Tetra-K Electronic Vietnam | Bionics Vietnam | Bionics Instrument Vietnam | Puls Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst Vietnam | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam

-------------------------------------------------------------------

Mô tả:

 

Remote Seal Pressure Transmitter, HART Protocol. Measuring Range: (-1.01) - 55.2 barg 3051TG3A2B21KB4I1D4M5P1Q4Q8V5S1QTQ15
Calib Range: 0 - 10 barg c/w 1199WDC61AFFWG1V100TE
Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires  
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol Process Connection: Flange 2", 150lbs, RF  
Capillary Length: 7 m  
Capillary Material: 1.4401  
Flange Material: Duplex F51  
Tx Model: 3051TG3A2B21KB4I1D4M5P1Q4Q8V5S1QTQ15  
DS Model:  1199WDC61AFFWG1V100TE  
Remote Seal Pressure Transmitter, HART Protocol. Instrument Range: (-1.01) - 55.2 barg 3051TG3A2B21KB4I1D4 M5P1Q4Q8V5S1QTQ15
Calib Range: 0 - 25 barg c/w 1199WDC61AFFWG2V100TE
Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires  
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol Process Connection: Flange 2", 300lbs, RF  
Capillary Length: 7 m  
Capillary Material: 1.4401  
Flange Material: Duplex F51  
Tx Model: 3051TG3A2B21KB4I1D4M5P1Q4Q8V5S1QTQ15  
DS Model: 1199WDC61AFFWG2V100TE  
Pressure Transmitter, HART Protocol. 3051CG4A02A1KM5I1S5Q4Q8
Instrument Range: (-0.98) - 20.7 barg c/w 0305RC22B11B4L4
Calib Range: 0 - 6 barg  
Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires  
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol  
Casing Material: 1.4401  
Process Connection: 1/2 inch NPT Female, 1.4401  
Tx Model: 3051CG4A02A1KM5I1S5Q4Q8  
Manifold Model: 0305RC22B11B4L4  
Remote Seal Pressure Transmitter, HART Protocol. Instrument Range: (-0.98) - 20.7 barg 2051CG4A22A1KS1I1M5D4V5P1Q4Q8Q15
Calib Range: 0 - 10 barg c/w 1199WDC61AFFWG1V100TE
Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires  
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol Process Connection: Flange 2", 150lbs, RF  
Capillary Length: 7 m  
Capillary Material: 1.4401  
Flange Material: Duplex 2251  
Tx Model: 2051CG4A22A1KS1I1M5D4V5P1Q4Q8Q15  
DS Model: 1199WDC61AFFWG1V100TE  
Remote Seal Pressure Transmitter, HART Protocol. 2051CG4A22A1KS1I1M5D4V5P1Q4Q8Q15
Instrument Range: (-0.98) - 20.7 barg c/w 1199WDC61AFFW71V100TE
Calib Range: 0 - 1.5 barg  
Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires  
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol  
Process Connection: Flange 3", 150Ibs, RF  
Capillary Length: 7 m  
Capillary Material: 1.4401  
Flange Material: Duplex 2251  
Tx Model: 2051CG4A22A1KS1I1M5D4V5P1Q4Q8Q15            
DS Model:  1199WDC61AFFW71V100TE  
Remote Seal Pressure Transmitter,  HART Protocol. Instrument Range: (-0.98) - 20.7 barg 2051CG5A22A1KS1I1M5D4V5P1Q4Q8Q15
Calib Range: 0 - 25 barg c/w 1199WDC61AFFWG2V100TE
Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires  
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol  
6 Process Connection: Flange 2", 300lbs, RF  
Capillary Length: 7 m  
Capillary Material: 1.4401  
Flange Material: Duplex 2251  
Tx Model: 2051CG5A22A1KS1I1M5D4V5P1Q4Q8Q15            
 DS Model:  1199WDC61AFFWG2V100TE  
Pressure Transmitter, HART Protocol. 2051CG4A02A1KS5KDM5Q4Q8
Instrument Range: (-0.98) - 20.7 barg c/w 0305RC22B11B4L4
Calib Range: 0 - 20 barg  
Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires  
 Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol Process Connection: 1/2 inch NPT Female Tx  Model: 2051CG4A02A1KS5KDM5Q4Q8  
Manifold Model: 0305RC22B11B4L4  
Diff. Remote Seal Pressure Transmitter, HART Protocol.Instrument Range: (-20.7) - 20.7 bargCalib Range: 0 - 10 barg 3051CD4A72A1KS1M5DFI1D4P1Q4Q8CNQTQ15
Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires c/w 1199MDC61AFFWG1V100TE
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol Process Connection: 2", 150 lbs, RF Flange Material: Duplex 2251  
Capillary Length: 7m  
Tx Model: 3051CD4A72A1KS1M5DFI1D4P1Q4Q8CNQTQ15  
DS Model: 1199MDC61AFFWG1V100TE  
Diff. Remote Seal Pressure Transmitter, HART Protocol. 3051CD3A72A1KS1M5B4I1D4V5P1Q4Q8QTQ15
Instrument Range: (-2.5) - 2.5 barg c/w 1199WDC61AFFW71V100TE
Calib Range: 0 - 1.5 barg  
Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol Process Connection: 3", 150 lbs, RF  
Flange Material: Duplex 2251  
Capillary Length: 7m  
Tx Model: 3051CD3A72A1KS1M5B4I 1D4V5P1Q4Q8QTQ15  
DS Model: 1199WDC61AFFW71V100TE  
Diff. Remote Seal Pressure Transmitter, HART Protocol. Instrument Range: (-20.7) - 20.7 barg 2051CD4A72A1KS1I1M5D4DFCNQ4Q8
Calib Range: 0 - 10 barg c/w 1199MDC61AFFWG1V100TE
Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires  
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol  
Process Connection: 2", 150 lbs, RF  
Flange Material: Duplex F51  
Capillary Length: 7m  
Tx Model: 2051CD4A72A1KS1I1M5D4DFCNQ4Q8                 
DS Model:  1199MDC61AFFWG1V100TE  
Diff. Remote Seal Pressure Transmitter, HART Protocol. Instrument Range: (-2.5) - 2.5 barg 2051CD3A22A1KS1I1M5D4DFCNQ4Q8
Calib Range: 0 - 100 mbarg c/w 1199WDC61AFFWG1V100TE
Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires  
Output Signal: 4-20 mA, HART  
Protocol Process Connection: 2", 150 lbs, RF  
Flange Material: Duplex F51  
Capillary Length: 7m  
Tx Model: 2051CD3A22A1KS1I1M5D4DFCNQ4Q8                
DS Model:  1199WDC61AFFWG1V100TE  
Diff. Pressure Transmitter, HART Protocol. 2051 CD3A02A1KS5KDM
Instrument Range: (-2.5) - 2.5 barg 5Q4Q8
Calib Range: 0 - 2 barg Measuring Element: Diaphragm Measuring Ele Material: 1.4404 c/w 0305RC52B11 B4L4
Cable Entry: M20x1.5 Power: 10.5 - 30 VDC, 02 wires Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol  
Casing Material: Stainless Steel  
Process Connection: 1/2 inch NPT Female  
Tx Model: 2051CD3A02A1KS5KDM5Q4Q8  
Manifold Model: 0305RC52B11B4L4  
Guide Radar Level Transmitter 5301HS, HART Protocol Measuring Range: 0 - 100 % 5301HS2S1V4AM00089CAI 1M1P1Q4Q8QSN2
Measuring Element: Rigid Single Probe Measuring Elem Material: 1.4404/SST316L
Power: 14 - 30 VDC, 02 wires.
Output Signal: 4 - 20 mA, HART Protocol
Cable Entry: M20x1.5
Local Indication: LCD 0 - 100 %
Casing Material: Stainless Steel
Process Connection: ANSI 4" 150lbs RF
Insert Length: 89 cm
Model:  5301HS2S1V4AM00089CAI1M1P1Q4Q8QSN2
Guide Radar Level Transmitter 5301HS, HART Protocol. 5301HS2S1V3AM00075A AI 1M1Q4Q8
Measuring Range: 0 - 100 %
Measuring Element: Coax Radar Probe
Power Supply: 16 - 30 VDC
Output Signal: 4 - 20 mA, HART Protocol Process Connection: ANSI 2" 150 lbs, RF Insert Length: 750 mm
Tx Model: 5301HS2S1V3AM00075AAI1M1Q4Q8
Resistance Thermometer PT100 0065N37J0080N0355A1I1
Instrument Range: (-60) - 600 oC
Calib Range: 0 - 200 oC
Loop Arrangement: 3-Wires
Measuring Element: PT100 DIN
Number of Element: 1
Extension Connection: 1/2" NPTM
Probe Length: 356 mm
Extension Length: 80 mm
Model: 0065N37J0080N0355A1I1
Resistance Thermometer, PT100 0065N37J0080N0440A1I1
Instrument Range: (-60) - 600 oC
Calib Range: 0 - 80 oC
Loop Arrangement: 3-Wires
Measuring Element: PT100 DIN
Number of Element: 1
Extension Connection: 1/2" NPTM
Probe Length: 441 mm
Extension Length: 80 mm
Model: 0065N37J0080N0440A1I1
PT100 with Head Temperature Transmitter 0065307F0150N0465A1I1
Instrument Range: (-60) - 600 oC G1
Calib Range: 0 - 200 oC  
Adjust Range: 0 - 100 oC  
Loop Arrangement: 3-Wires  
Measuring Element: PT100 DIN  
Measuring Element Material: Stainless Steel  
Number of Element: 1  
High Vibration Proof: YES  
Extension Length: 150m  
Extension Connection: 1/2 inch NPT  
Extension Diameter: Nippel-Union-Nipple  
Probe Length: 465 mm  
Model: 0065307F0150N0465A1I1G1  
PT100 with Head Temperature Transmitter 0065307F0150N0550A1I1G1
Instrument Range: (-60) - 600 oC
Calib Range: 0 - 80 oC Loop Arrangement: 3-Wires
Measuring Element: PT100 DIN
Measuring Element Material: Stainless Steel
Number of Element: 1
High Vibration Proof: YES
Extension Length: 150m
Extension Connection: 1/2 inch NPT
Extension Diameter: NippeI-Union-Nipple
Probe Length: 550 mm
Model: 0065307F0150N0550A1I1G1
PT100 with Head Temperature Transmitter 0065307F0150N0420A1I1
Instrument Range: (-60) - 600 oC G1
Calib Range: 0 - 100 oC  
Loop Arrangement: 3-Wire  
Measuring Element: PT100 DIN  
Measuring Element Material: Stainless Steel  
19 Number of Element: 1  
High Vibration Proof: YES  
Extension Length: 150m  
Extension Connection: 1/2 inch NPT  
Extension Diameter: NippeI-Union-Nipple  
Probe Length: 420 mm  
Model: 0065307F0150N0420A1I1G1  
PT100 Temperature Transmitter, HART Protocol 3144PD6A1I1M5G1F5C4
Instrument Range: (-200) - 850 oC Q4QT
Calib Range: 0 - 250 oC  
Power: 12 - 42.4 VDC  
Loop Arrangement: 3-Wire  
 Input Signal: PT 100 DIN  
Out Put Signal: 4-20mA, HART Protocol  
Cable Entry: M20x1.5  
Casing Material: Stainless Steel  
Tx Model: 3144PD6A1I1M5G1F5C4Q4QT   
PT100 Head Mounted Temp-Transmitter, HART Protocol. 644HAI1M5C4Q4
Instrument Range: (-60) - 600 oC
Calib Range: 0 - 250 oC
Power: 12 - 30 VDC
Loop Arrangement: 3-Wire
Input Signal: PT 100 DIN
Out Put Signal: 4-20mA, HART Protocol
Cable Entry: M20x1.5
Casing Material: Synthetic Resin
Tx Model: 644HAI1M5C4Q4
Resistance Thermometer, PT100. 0065N32J0110D0350F16I1Q8
Instrument Range: 0 - 100 oC
Calib Range: (-40) - 200 oC
Accuracy: Class B
Loop Arrangement: 3 - wires                                         Measuring Element: PT 100 DIN
Probe Length: 350 mm
Extension Diameter: xx mm
Insert Length: xx mm Extension Length: 110 mm
Extension Connection: 1/2" NPT                                         Model: 0065N32J0110D0350F16I1Q8
PT100 Head Mounted Temp-Transmitter, HART Protocol. Instrument Range: 0 - 100 oC 3144PD6A2I1M5G1Q4U1
Calib Range: (-40) - 200 oC
Power Supply: 12 - 42.4 VDC
Loop Arrangement: 3-wires
Input Signal: PT 100 DIN
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol
Assembling: Head Mounted
LCD Indicator : YES
Casing Material: Stainless Steel
Tx Model: 3144PD6A2I1M5G1Q4U1
Resistance Thermometer, PT100 0065G01Z0050Y0050G81I1
Instrument Range: (-60) - 600 oC
Calib range: (-40) - 200 oC
Accuracy: Class B
Loop Arrangement: 4 - wires
Measuring Element: PT 100 DIN
Probe Length: 11x2 mm
Extension Diameter: 50 mm
Extension Length: 50 mm
Extension Connection: 3/8" BSPF
Model: 0065G01Z0050Y0050G81I1
PT100 Head Mounted Temp-Transmitter, HART Protocol. 644HAI1C4Q4
Instrument Range: 0 - 100 oC
Calib range: (-40) - 200 oC
Power Supply: 12-30 VDC
Loop Arrangement: 4-wire
Input Signal: PT 100 DIN
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol
Assembling: Head Mounted
Location Indication: No
Model: 644HAI1C4Q4
Differential Pressure Transmitter, HART Protocol. 3051CD3A03A1KM5K8D
Instrument Range: (-2.5) - 2.5 barg 4S5Q4Q8QTQ15
Calib Range: 0 - 2 barg c/w 0305RC52B11B4L4SG
Power: 10.5 - 42.4 VDC, 02 wires  
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol  
Process Connection: 1/2" NPTF, 1.4401/SS316  
Assembling: Universal Mounting Bracket  
Tx Model:  3051CD3A03A1KM5K8D4S5Q4Q8QTQ15  (Rev5)  
Manifold Model: 0305RC52B11B4L4SG  
Pressure Transmitter, HART Protocol. 3051CG5A03A1KM5K8D
Instrument Range: (-0.98) - 137.9 barg 4S5Q4Q8QTQ15
Calib Range: 0 - 50 barg c/w
Power: 10.5 - 42.4 VDC, 02 wires 0305RC22B11B4L4SG
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol   
Process Connection: 1/2" NPTF, SS316  
Assembling: Universal Mounting Bracket  
Tx Model: 3051CG5A03A1KM5K8D4S5Q4Q8QTQ15 (Rev.5)  
Manifold Model: 0305RC22B11B4L4SG  
Pressure Transmitter, HART Protocol 3051CG4A03A1KM5K8D
Instrument Range: (-0.98) - 20.7 barg 4S5Q4Q8QTQ15
Calib Range: 0 - 10 barg c/w
Power: 10.5 - 42.4 VDC, 02 wires Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol  0305RC22B11B4L4SG
Process Connection: 1/2" NPTF, SS316  
Assembling: Universal Mounting Bracket  
Tx Model: 3051CG4A03A1KM5K8D4S5Q4Q8QTQ15 (Rev.5)  
Manifold Model: 0305RC22B11B4L4SG  
Pressure Transmitter, HART Protocol 3051CG3A03A1KM5K8D
Instrument Range: (-0.98) - 2.5 barg 4S5Q4Q8QTQ15
Calib Range: 0 - 2000 mbarg c/w
Power: 10.5 - 42.4 VDC, 02 wires                           0305RC22B11B4L4SG
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol   
Process Connection: 1/2" NPTF, SS316  
Assembling: Universal Mounting Bracket  
Tx Model: 3051CG3A03A1KM5K8D4S5Q4Q8QTQ15 (Rev.5)  
Manifold Model: 0305RC22B11B4L4SG  
Pressure Transmitter, HART Protocol. 3051CG2A03A1 KM5K8D
Instrument Range: (-623) - 623 mbarg 4S5Q4Q8QTQ15
Calib Range: 0 - 200 mbarg c/w
Power: 10.5 - 42.4 VDC, 02 wires 0305RC22B11B4L4SG
Output Signal: 4-20 mA, HART Protocol Process Connection: 1/2" NPTF, SS316  
Assembling: Universal Mouting Bracket  
Tx Model: 3051CG2A03A1KM5K8D4S5Q4Q8QTQ15 (Rev.5)  
Manifold Model: 0305RC22B11B4L4SG  
DP Level Transmitter Diaphragm Seal Type, FIELDBUS Protocol                                                                        Transmitter: 3051CD2F22A1BS2M5B4I1P1Q4Q8
Power Supply: Fieldbus Power Supply c/w
Signal Type: Fieldbus 1199WDB54AFFW71DAA
Instrument Range: (-250) - 250 inH2O 7JG
Calib Range: 0 - 126.227 inH2O (0 - 2955 mm) 1199MDB55AFFW71DAA
Element Connection: Through Capillary Flange Seal. 7JG
Mounting: Remote mounting(2" pipe support)  
Tx Model: 3051CD2F22A1BS2M5B4I1P1Q4Q8  
Diaphragm Seal:  
Capillary Material: SS316L, Amour  
Fill Fluid: Silicone SG @ 60oC: 0.93  
Process Connection: 3", RF 150#  
Thickness: 22mm  
Capillary Length: 2500mm  
DS Model: 1199WDB54AFFW71DAA7JG / 1199MDB55AFFW71DAA7JG  
Remote Seal Pressure Transmitter, FIELDBUS Protocol. Transmitter: 3051TG3F2B21BB4I1M5P1Q4Q8S1
Type: Gage Pressure c/w 1199WDB55AFFWG1DA00
Power Supply: Fieldbus Power Supply  
Signal Type: Fieldbus  
Instrument Range: (-1.01) - 55.2 barg  
Calib Range: 0 - 15 barg  
Tx Model: 3051TG3F2B21BB4I1M5P1Q4Q8S1  
Diaphragm Seal:  
Process connection: 2" RF, 150#  
Capillary Length: 2500 mm  
DS Model: 1199WDB55AFFWG1DA00  
PT100 Temperature Transmitter, FIELDBUS Protocol. Transmitter: 644HFI1XAJ5M5Q4
Power Supply: Fieldbus Power Supply               c/w 0065N36N0000D0250F16I1Q8XA
Signal Type: Fieldbus  
Instrument Range: (-196) - 600oC  
Calib Range: 0 - 60oC  
RTD Constant: PT 100 in acc. With EN 60751  
Gland Connection: M20x1.5  
Mounting: Integral Tx Model: 644HFI1XAJ5M5Q4  
Element:                                                                               Type: PT100  
No. of lead wire: 3-wires  
Element Connection: 1/2" NPT  
Insert Length: 250mm  
Sensor Model: 0065N36N0000D0250F16I1Q8XA  
DP Flow Transmitter, FIELDBUS Protocol Transmitter: 3051CD2F02A1BM5I1P1S5Q4Q8
Power Supply: Fieldbus Power Supply c/w 0305RC52B11B4
Signal Type: FIELDBUS Protocol  
Instrument Range: (-623) - 623 mbarg  
Calib Range: 0 - 297 mbarg  
Tx Model: 3051CD2F02A1BM5I1P1S5Q4Q8  
Manifold: Type: 5-ways, 316SS  
Instrument Connection: 1/2" NPT  
Process Connection: 1/2 NPT  
Model: 0305RC52B11B4  
DP Flow Transmitter, HART Protocol. 3051CD2A02A1BM5I1P1
Transmitter: S5Q4Q8QT
Power Supply: 24 VDC c/w 0305RC52B11B4
Signal Type: 4 - 20mA, HART Protocol  
Full Range: (-623) - 623 mbarg  
Calib Range: 0 - 297 mbarg  
Tx Model: 3051CD2A02A1BM5I1P1S5Q4Q8QT  
Manifold: Type: 5-ways, 316SS  
Instrument Connection: 1/2" NPT  
Process Connection: 1/2 NPT  
Model: 0305RC52B11B4   
DP Flow Transmitter, HART Protocol. Transmitter: 3051S2CD2A2A11A1BI1M5P1Q4Q8QT
Power supply: 24 VDC c/w 0305RC32B11B4L4
Signal Type: 4-20mA, HART Protocol  
Instrument Range: (-250) - 250 in H2O  
Calib Range: 0 - 150 inH2O  
Max Pressure: 250 bar  
Manifold Model: 0305RC32B11B4L4  
Instrument Connection: 1/2 NPT  
Process Connection: 1/2 - 14 NPTF  
Tx Model: 3051S2CD2A2A11A1BI1M5P1Q4Q8QT  
RTD Temperature Transmitter, HART Protocol. 644HAI1XAJ8Q4
Instrument Range: (-50) - 450 oC c/w 0065N31N0000D0225F10A1I1Q8XA
Calibration Range: (-10) - 70oC  
Power Supply: 24 VDC  
Output Signal: 4 - 20 mA, HART Protocol  
Sensor Element: RTD Class A  
Immersion Length L=225 mm  
Electrical Connection: 1/2" NPTF  
Connection: 1/2" NPTM  
Tx Model: 644HAI1XAJ8Q4  
Sensor Model: 0065N31N0000D0225F10A1I1Q8XA  
RTD Temperature Transmitter, HART Protocol. 644HAI1XAJ8Q4
Instrument Range: (-50) - 450 oC c/w 0065N31N0000D0225F10A1I1Q8XA
Calibration Range: 0 - 150oC  
Power Supply: 24 VDC  
Output Signal: 4 - 20 mA, HART Protocol  
Sensor Element: RTD Class A  
Immersion Length L=225 mm  
Electrical Connection: 1/2" NPTF  
Connection: 1/2" NPTM  
Tx Model: 644H-A-I1-XA-J8-Q4  
Sensor Model: 0065N31N0000D0225F10A1 I1Q8XA  
RTD Temperature Transmitter, HART Protocol. 644HAI1XAJ8Q4
Instrument Range: (-50) - 450 oC c/w
Calibration Range: 0 - 150oC 0065N31N0000D0225F16A1I1Q8XA
Power Supply: 24 VDC  
Output Signal: 4 - 20 mA, HART Protocol  
Sensor Element: RTD Class A  
Immersion Length L=225 mm  
Electrical Connection: 1/2" NPTF  
Connection: 1/2" NPTM  
Tx Model: 644H-A-I1-XA-J8-Q4  
Sensor Model: 0065N31N0000D0225F16A1I1Q8XA  
RTD Temperature Transmitter, HART Protocol. 3144PD5A1I1Q4QTXA
Instrument Range: (-50) - 450 oC c/w
Calibration Range: (-10) - 70oC 0065N31N0000D0225F10
Power Supply: 24 VDC A1I1Q8XA
Output Signal: 4 - 20 mA, HART Protocol  
Sensor Element: RTD Class A  
Immersion Length L=225 mm  
Electrical Connection: 1/2" NPTF  
Connection: 1/2" NPTM  
Tx Model: 3144PD5A1-I1-Q4-QT-XA  
Sensor Model: 0065N31N0000D0225F10A1I1Q8XA  
DP Level Transmitter - FIELDBUS Protocol. 3051CD1F02A1KI1FAL4P1Q4Q8
Instrument Range: (-62.2) - 62.2 mbarg
Calib Range: 0 - 62.2 mbarg
Power: Bus Powered.
Process Connection: 2" ANSI 150Ibs.
Electrical Connection: 2xM20x1.5
Maximum Pressure: 175 barg
Tx Model: 3051CD1F02A1KI1FAL4P1Q4Q8
Pressure Transmitter, FIELDBUS Protocol. 3051TG3F2B21KIAM5P1
Instrument Range: 0 - 55.2 barg Q4Q8V5A01D01
Calib Range: 0 - 25 barg  
Power: Bus Powered.                                                              Output: Fieldbus Protocol  
Process Connection: 1/2NPTF  
Electrical Connection: M20x1.5  
Housing Material: Stainless Steel  
Tx Model: 3051TG3F2B21KIAM5P1Q4Q8V5A01D01  
Pressure Transmitter, HART Protocol 3051TG4A2B21KB4I1M5P1Q4Q8
Instrument Range: (-1.02) - 276 barg
Calib Range: 0 - 165 barg
Power: 24 VDC
Output: 4 - 20mA, HART protocol
Process Connection: 1/2NPTF
Electrical Connection: M20x1.5
Housing Material: Stainless Steel
Tx Model: 3051TG4A2B21KB4I1M5P1Q4Q8
Pressure Transmitter, FIELDBUS Protocol. 3051TG3F2B31KB4IAM5Q4Q8A01
Instrument Range: 0 - 55.2 barg
Calib Range: 0 - 10 barg Power: Bus Powered.
Output: Fieldbus Protocol
Process Connection: 1/2NPT
Electrical Connection: M20x1.5
Housing Material: Stainless Steel
Tx Model: 3051TG3F2B31KB4IAM5Q4Q8A01
Pressure Transmitter, FIELDBUS Protocol. 2051TG3F2B21KK1M5Q4
Instrument Range: 0 - 55.2 Barg Q8
Calib Range: 0 - 10 Barg  
Mounting: On Tap  
Power Supply: 9 - 32 VDC  
Electrical Output: Foundation Fieldbus  
Electrical Connection: M20x1.5  
Operating Temp: -40 to 121oC  
Enclosure Material: Stainless Steel.  
Element Type: Diaphragm  
Element Material: 316L  
Process Connection 1/2 NPT Female with LCD display.  
Tx Model: 2051TG3F2B21KK1M5Q4Q8  
Pressure Transmitter - HART Protocol 3051CG4A22A1AM5B4DOE8Q4Q8
Instrument Range: (-20.7) - 20.7 barg
Calib Range: 0 - 8 barg
Burst Pressure: 689.5 barg
Process connection: Connect to Coplanar Manifold
Cable Entry: 1/2 - 14 NPT
Output Signal: 4 - 20 mA - HART Protocol
Power Supply: 24 VDC
Manifold: 1/2" NPTF w/c 1/4" NPTF
Drain/Vent
Tx  Model:  3051CG4A22A1AM5B4DOE8Q4Q8
Manifold Model: 0305-R-C-2-2-B-1-1-L4
Pressure Transmitter  - HART Protocol 2088G2S22A1M7
Instrument Range: (-1.01) - 10.3 barg
Calib Range: 0 - 8 barg
Burst Pressure: 689.5 barg
Process connection: 1/2 - 14NPT
Cable Entry: 1/2 - 14 NPT
Output Signal: 4 - 20 mA - HART
Power Supply: 24 VDC
Housing Material: Polyurethane - covered Aluminum
Tx Model: 2088G2S22A1M7
Manifold Model: NA
Pressure Transmitter, FIELDBUS Protocol. 2051TG2F2B21
Instrument Range: (-1.01) - 10.3 barg KIAM5Q4Q8A0279
Calibrate Range: 0 - 6 Barg  
Process Connection: 1/2" NPT Cable Entry: M20x1.5  
Power Supply: 9 - 32 VDC  
Output Signal: Foundation Fieldbus (FISCO TYPE)  
Transmitter Model: 2051TG2F2B21KIAM5Q4Q8A0279  
Remote Seal Pressure Transmitter, FIELDBUS protocol-Transmitter: 2051TG2F2B21KS1B4IAM5P1Q4Q8
Power Supply: Bus Powered (9-32 VCD) c/w
Output Signal: FISCO Max W. P: 150PSI/10. 3 Bar 1199WDB52ARFW22DBA5
Instrument Range: 0 – 10.3 Barg  
Calibration Range: 0 - 2 Barg  
Tx Model: 2051TG2F2B21KS1B4IAM5P1Q4Q8  
Diaphragm Seal:  
Diaphragm Material: Hastelloy C  
Process Connection: 1", #300, RF Stock Finish.  
Capillary Type/Material: Amoured / SS316  
Capillary Length: 1m  
DS Model:  1199WDB52ARFW22DBA5  
Temperature Transmitter, PT100 Element, HART Protocol. Instrument Range: (-200) - 500 oC 3144PD6A2K1M5T1F5C2C4Q4QTXA c/w 0078N25A60D070F24E1 X8Q4Q8R05R07R16XA
Calib Range: N/A
Sensor Element Type: 03 Wires, PT100 RTD.
Number of Elements: Simplex
Output Type: 4-20mA, HART Protocol.
Power Supply: 12 - 42 VDC
Immersion Length: 07 Inches (177 mm)
Tx Model: 3144PD6A2K1M5T1F5C2C4Q4QTXA
Sensor Model: 0078N25A60D070F24E1X8Q4Q8R05R07R16XA
 

 

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 102
  • Hôm nay 4,665
  • Hôm qua 11,623
  • Trong tuần 63,760
  • Trong tháng 223,470
  • Tổng cộng 7,005,223

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)