5915PC-23TB30-A00 | NMB 5915PC-23TB30-A00 | Quạt tản nhiệt NMB | NMB Vietnam

5915PC-23TB30-A00

NMB Vietnam

12 tháng

5915PC-23TB30-A00 | NMB 5915PC-23TB30-A00 | Quạt tản nhiệt NMB | NMB Vietnam

AC Axial Fans - 5915PC-23T-B30 Specifications

Alternate Part Number: 15038PB-B3L-EP

Our part numbering system has been updated. The specifications and capabilities of this product remain unchanged. The new number for this part is 15038PB-B3L-EP.

5915PC-23T-B30 AC Axial Fans can be an integral part of a cooling solution for your heat-generating applications. Review the part specifications provided to understand how 5915PC-23T-B30 can work with your system. Ready to purchase 5915PC-23T-B30? Explore the inventory currently available through our distributors below. You can also learn about similar AC Axial Fans parts in inventory by following the links provided. Let NMB Technologies Corporation help you find the cooling solutions you need.

AC Axial Fans

  Part Number  

Part Details(2)CAD Available
230 105.9 119 38 Yes
 
4715HS-22T-B5A-B00 
Part Details(2)CAD Available
220 105.9 119 38 No  
4715HS-22T-B50-BM0
Part Details(2)CAD Available
220 105.9 119 38 No  
4715HS-20T-B5A-B00 
Part Details(2)CAD Available
200 105.9 119 38 No  
4715HS-20T-B50-BM0
Part Details(2)CAD Available
200 105.9 119 38 No  
 
Part Details(2)CAD Available
115 105.9 119 38 Yes
 

Part Details(2)CAD Available
115 105.9 119 38 Yes
 
4715HS-10T-B5A-B00 
Part Details(2)CAD Available
100 105.9 119 38 No  
4715HS-10T-B50-BM0
Part Details(2)CAD Available
100 105.9 119 38 No  
 
Part DetailsCAD Available
230 110.0 119 38 Yes
 
4715FS-23T-B5A 
Part Details
230 110.0 120 38 No  
 
Part DetailsCAD Available
230 110.0 119 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
230 100.0 119 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
230 90.0 119 38 Yes
 
4715FS-23T-B20 
Part DetailsCAD Available
230 80.0 119 38 No  
 
Part DetailsCAD Available
230 70.0 119 38 Yes
 
4715FS-23T-B00 
Part DetailsCAD Available
230 55.0 119 38 No  
 
Part DetailsCAD Available
115 110.0 119 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
115 100.0 119 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
115 90.0 119 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
115 80.0 119 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
115 70.0 119 38 Yes  
 
Part DetailsCAD Available
115 60.0 119 38 Yes
 
4710PS-24T-B30-A00 
Part Details(2)CAD Available
240 70.6 119 25 No  
4710PS-24T-B20-A00 
Part Details(2)CAD Available
240 53.0 119 25 No  
4710PS-23T-B3A 
Part Details(2)
230 70.6 120 25 No  
 
Part Details(2)CAD Available
230 70.6 119 25 Yes  
 
Part Details(2)CAD Available
230 53.0 119 25 Yes  
4710PS-22T-B30-B00 
Part Details(2)CAD Available
220 70.6 119 25 No  
4710PS-22T-B20-B00 
Part Details(2)CAD Available
220 53.0 119 25 No  
4710PS-20T-B30-B00 
Part Details(2)CAD Available
200 70.6 119 25 No  
4710PS-20T-B20-B00 
Part Details(2)CAD Available
200 53.0 119 25 No  
 
Part Details(2)CAD Available
115 70.6 119 25 Yes
 
 
Part Details(2)CAD Available
115 53.0 119 25 Yes
 
4710PS-10T-B30-B00 
Part Details(2)CAD Available
100 70.6 119 25 No  
4710PS-10T-B20-B00 
Part Details(2)CAD Available
100 53.0 119 25 No  
3610PS-24T-B30-A00 
Part Details(2)CAD Available
240 34.5 92 25 No  
3610PS-24T-B20 
Part Details(2)CAD Available
240 28.0 92 25 No  
3610PS-24T-B10-A00 
Part Details(2)CAD Available
240 21.0 92 25 No  
 
Part DetailsCAD Available
230 34.5 92 25 Yes
 
3610PS-23W-B20 
Part DetailsCAD Available
230 28.0 92 25 No  
3610PS-23W-B10 
Part DetailsCAD Available
230 20.0 92 25 No  
 
Part Details(2)CAD Available
230 34.5 92 25 Yes
 
 
Part Details(2)CAD Available
230 28.0 92 25 Yes
 
 
Part Details(2)CAD Available
230 20.0 92 25 Yes  
 
Part Details(2)CAD Available
220 34.5 92 25 Yes
 
3610PS-22T-B20-B00 
Part Details(2)CAD Available
220 28.0 92 25 No  
3610PS-22T-B10-B00 
Part Details(2)CAD Available
220 21.0 92 25 No  
3610PS-20T-B30-B00 
Part Details(2)CAD Available
200 34.5 92 25 No  
3610PS-20T-B20-B00 
Part Details(2)CAD Available
200 28.0 92 25 No  
3610PS-20T-B10-B00 
Part Details(2)CAD Available
200 21.0 92 25 No  
 
Part DetailsCAD Available
115 34.5 92 25 Yes  
3610PS-12W-B20 
Part DetailsCAD Available
115 28.0 92 25 No  
3610PS-12W-B10 
Part DetailsCAD Available
115 20.0 92 25 No  
 
Part Details(2)CAD Available
115 34.5 92 25 Yes  
 
Part Details(2)CAD Available
115 28.0 92 25 Yes
 
 
Part Details(2)CAD Available
115 20.0 92 25 Yes
 
 
Part Details(2)CAD Available
100 34.5 92 25 Yes
 
3610PS-10T-B20-B00 
Part Details(2)CAD Available
100 28.0 92 25 No  
3610PS-10T-B10-B00 
Part Details(2)CAD Available
100 20.0 92 25 No  
3115PS-24T-B30-A00 
Part Details(2)CAD Available
240 32.0 80 38 No  
3115PS-24T-B20-A00 
Part Details(2)CAD Available
240 26.5 80 38 No  
3115PS-24T-B10-A00 
Part Details(2)CAD Available
240 21.6 80 38 No  
 
Part DetailsCAD Available
230 32.0 80 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
230 26.0 80 38 Yes
 
 
Part Details(2)CAD Available
230 32.0 80 38 Yes
 
 
Part Details(2)CAD Available
230 26.0 80 38 Yes  
3115PS-23T-B10-A00 
Part Details(2)CAD Available
230 22.0 80 38 No  
3115PS-22T-B30-B00 
Part Details(2)CAD Available
220 32.0 80 38 No  
3115PS-22T-B20-B00 
Part Details(2)CAD Available
220 25.4 80 38 No  
3115PS-22T-B10-B00 
Part Details(2)CAD Available
220 21.2 80 38 No  
3115PS-20T-B30-B00 
Part Details(2)CAD Available
200 32.0 80 38 No  
3115PS-20T-B20-B00 
Part Details(2)CAD Available
200 24.0 80 38 No  
3115PS-20T-B10-B00 
Part Details(2)CAD Available
200 19.4 80 38 No  
 
Part Details(2)CAD Available
115 32.0 80 38 Yes  
 
Part Details(2)CAD Available
115 24.0 80 38 Yes
 
 
Part Details(2)CAD Available
115 32.0 80 38 Yes
 
3115PS-12T-B20-A00 
Part Details(2)CAD Available
115 24.0 80 38 No  
3115PS-12T-B10-A00 
Part Details(2)CAD Available
115 19.4 80 38 No  
3115PS-10T-B30-B00 
Part Details(2)CAD Available
100 32.0 80 38 No  
3115PS-10T-B20-B00 
Part Details(2)CAD Available
100 24.0 80 38 No  
3115PS-10T-B10-B00 
Part Details(2)CAD Available
100 19.4 80 38 No  
 
Part DetailsCAD Available
230 33.0 80 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
230 28.0 80 38 Yes  
 
Part DetailsCAD Available
230 20.0 80 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
230 33.0 80 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
230 28.0 80 38 Yes  
 
Part DetailsCAD Available
230 20.0 80 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
115 32.0 80 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
115 27.0 80 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
115 22.0 80 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
115 32.0 80 38 Yes  
 
Part DetailsCAD Available
115 27.0 80 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
115 22.0 80 38 Yes
 
 
Part DetailsCAD Available
115 18.0 80 38 Yes
 
 
Part Details(2)CAD Available
115 19.7 80 25 Yes  
3110PS-10W-B30-A00 
Part Details(2)CAD Available
100 19.7 80 25 No  
3110MS-24W-B30-A00
Part Details(2)CAD Available
240 24.0 80 25 No  

Part Details(2)CAD Available
230 24.0 80 25 Yes
 
3110MS-22W-B30-B00
Part Details(2)CAD Available
220 24.0 80 25 No  
3110MS-20W-B30-B00
Part Details(2)CAD Available
200 24.0 80 25 No  
 
Part Details(2)CAD Available
115 20.1 80 25 Yes  

Part Details(2)CAD Available
115 9.1 60 30 Yes
 
2412PS-10W-B30-B00
Part Details(2)CAD Available
100 9.1 60 30 No  

 Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay            

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.  

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email :
 sales@greentechvn.com 
-------------------------------------------------------------------

Nireco Vietnam | Pepperl + Fuchs Vietnam | Kikusui Vietnam | Danfoss Vietnam | Schmersal Vietnam | Meanwell Vietnam | Riken Keiki Vietnam | Bin Master Vietnam | Eclipse Vietnam | Optech Vietnam |  | Idem Safety Switch Vietnam | Manostar Vietnam | Sew-Eurodrive Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | 

-------------------------------------------------------------------

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 130
  • Hôm nay 3,984
  • Hôm qua 10,347
  • Trong tuần 66,634
  • Trong tháng 207,996
  • Tổng cộng 8,097,940

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)