Cảm biến quang Fotek | CDR-30X | Fotek Việt Nam

(0 đánh giá)

CDR-30X

Fotek Vietnam | Greentech Vietnam

12 tháng

Cảm biến quang Fotek | CDR-30X | Fotek Việt Nam

Rail type Temperature Controller
Model No. : NT-22-RS (=NT-22V-RS )

( NT-22 Volt out + RS485 )

22.6x75x100mm, WxHxD

DIN Rail type

Self-adaptive Fuzzy + PID + RS485

Digital setting

Display accuracy : +/-0.1% of FS+1digit

Red LED 4-digits display, -999~+9999C, unit=0.1/1C 

K/J/Pt100 type Sensor, Fuzzy / PID /on-off control,

main V pulse out (for SSR/SCR driving, +12V 20mA)

with Alarm relay out (N.O.) x1

AC90~264V 50/60Hz in 

Screw terminal in/out

Dimension : 22.6x75x100mm, WxHxD

TT
1
TÊN HÀNG HOÁ ( MÃ HÀNG )
Photo sensor A3R-2MX   Auto Vol.       ( trực tiếp )
 
Fotek
2 Photo sensor A3R-1MX Fotek
3 Photo sensor A3R-30X Fotek
4 Photo sensor  A3G-4MR Fotek
5 Photo sensor A3G-2MR Fotek
6 Photo sensor E3G-8MX Fotek
7 Photo sensor E2G-1MR Fotek
8 Photo sensor A3T-20MX Auto Vol Fotek
9 Photo sensor A3T-10MX Auto Vol Fotek
10 Photo sensor A3T-3MX Fotek
11 Photo sensor E3T-10MX Photo sensor SH-10 Fotek
12 Fotek
13 Photo sensor  CDT-10MX         ( hình ống đối nhau ) Fotek
14 Photo sensor  CDT-10MXB-M12 Fotek
15 Photo sensor  CAM-2MX Auto Vol  ( hình ống gương )
Photo sensor  CAR-10X Auto Vol ( hình ống trực tiếp )
Fotek
16 Fotek
17 Photo sensor  CDR-30 ( X & XB  ) ( hình ống trực tiếp ) Fotek
18 Photo sensor  CDR-10 ( X &  XB )  ( hình ống trực tiếp ) Fotek
19 Photo sensor  CDM-2MX Fotek
20 Photo sensor  DM-1MN                  ( hình ống gương ) Fotek
21 Photo sensor  DM-1MP Fotek
22 Photo sensor  MT6-MX mini Fotek
23 Photo sensor  T18-6MX Fotek
24 Photo sensor  PT6-MX mini  M 12  ( đối nhau )
Photo sensor  MR-30X mini ( trực tiếp )
Fotek
25 Fotek
26 Photo sensor  MR-60X mini ( trực tiếp ) Fotek
27 Photo sensor  MG-2MX mini kín nước ( gương ) Fotek
28 Photo sensor M18 - 3MX, B Fotek
29 Photo sensor đối nhau T18-3MNB-PE Fotek
30 Mark sensor  MS-02WH                 ( đọc vạch màu ) Fotek
31 Mark sensor  FM-01G Fotek
32 Mark sensor  FM-03G Fotek
33 Mark sensor  FM-03R Fotek
34 Photo sensor Z3N-TB22  JULONG Photo sensor Z3S-TB22  JULONG Fotek
35 Fotek
36 Photo sensor SU-02X ,  XP                      ( quang U ) Fotek
37 Photo sensor SU-07X Fotek
38 Photo sensor SU-30X Fotek
39 Photo sensor SU-30XP Fotek
40 Photo sensor FF-03R     06R Fotek
41 Photo sensor FR-1MX Photo sensor FR-2MX Fotek
42 Fotek
43
Photo sensor E3R-60X        (Quang trực tiếp auto vol ) Fotek
44 Photo sensor  PH07-03N           ( Quang trực tiếp phi 7 ) Fotek
45 Photo sensor  PH08-03N            ( Quang trực tiếp phi 18 ) Fotek
46 Photo sensor UR-30N , 30P (Quang mini trực tiếp phi 18 ) Fotek
47 Photo sensor E2R-30N             (Quang mini trực tiếp ) Fotek
48 Photo sensor  A-11                     (amplie của SC-6M ) Fotek
49 Photo sensor SC-6M                     (quang đối 6m mini ) Fotek
50 Photo sensor FL-13N                         ( Báo mức ) Fotek
51 Cáp quang  FPR-51                                          (3meùt) Fotek
52 LC-08 ( Quang vùng 8 Beam =25 ) Fotek
53 LC-12 (  Quang vùng 12 Beam =25 ) Fotek
54 LC-16 (  Quang vùng 16 Beam =25 ) Fotek
55 LC-24 (  Quang vùng 24 Beam =25 ) Fotek
56 LC-32 (  Quang vùng 32 Beam =25 ) Fotek
57 NA-04 (  Quang vùng 4 Beam = 40 ) Fotek
58 NA-08 (  Quang vùng 8 Beam = 40 ) Fotek
59 NA-12 (  Quang vùng 12 Beam = 40 ) Fotek
60 Proximity sensor PM 18-08N,P  ( 10-30VDC  ) Fotek
61 Proximity sensor PM 18-08S 220VAC Fotek
62 Proximit sensor   PM12-04 ( N. & P ) Fotek
63 Proximit sensor  PM12-02 ( N. & P ) Fotek
64 Proximit sensor  PM12-04-M12 ( N& P ) Fotek
65 Proximit sensor  PM12-04-N-PG (sử dụng với bộ M8-C2 ) Fotek
66 Proximit sensor  PM12-02-M12 (N & P  ) Fotek
67 Proximit sensor   TW12-04C ( 2 dây DC , NO ) Fotek
68 Proximit sensor  TW12-02C ( 2 dây DC , NO  ) Fotek
69 Proximit sensor   LS-04N-V Fotek
70 Proximit sensor   LS-04P-V Fotek
71 Proximit sensor   BS-02N Fotek
72 Proximit sensor   BS-02P Fotek
73 Proximit sensor   PM12-04 ( S & SB ) Fotek
74 Proximity sensor PL-05 ( N & P ) Fotek
75 Proximity sensor PS-05 ( N & P ) Fotek
76 Proximity sensor PS-08 ( N & P ) Fotek
77 Proximity sensor PS-10 ( N & P ) Fotek
78 Proximity sensor PS-10S 220VAC Fotek
79 Proximity sensor PS-15 ( N & P ) Fotek
80 Connector  M12-3M Fotek
81 Proximity sensor PM08-02 ( N & P ) Fotek
82 Proximity sensor PM08-01 ( N & P ) Fotek
83 Proximity sensor PM05-02( N & P ) Fotek
84 Proximity sensor PM05-01( N & P ) Fotek
85 Proximity sensor PM30-10 ( N, NB, P, PB ) Fotek
86 Proximity sensor PM30-15( N, NB, P, PB , S ) Fotek
87 Capacitive sensor CP18-30 ( N & P )       ( điện dung ) Fotek
88 Capacitive sensor CP30-50 ( N & P ) ( điện dung ) Fotek
89 Capacitive sensor CP30-50C ( điện dung ) Fotek
90 Capacitive sensor CP30-50S         ( điện dung ) Fotek
91 Capacitive sensor CP13-10 ( N & P )   ( điện dung ) Fotek
92 Controller C1           ( Bộ nguồn có định thời gian ) Fotek
93 Controller C2                ( Bộ nguồn có định thời gian ) Fotek
94 Controller C6                  ( Bộ nguồn có định thời gian ) Fotek
95 Controller C10               ( Bộ nguồn có định thời gian ) Fotek
96 Controller C11                  ( Bộ nguồn có định thời gian ) Fotek
97 MS08-10N+MS-M6  ( Cảm biến từ nam châm ) Fotek
98 MS08-10P+MS-M6  ( Cảm biến từ nam châm ) Fotek
99 Floatless level relay FR1        220V     ( rờ le mức nước ) Fotek
100 Floatless level relay FR1-H    220V    ( rờ le mức nước ) Fotek
101 Voltage & pha relay PVR-3-380V ( Rờ le bảo vệ pha ) Fotek
102 Voltage & pha relay PR1-220V ( Rờ le bảo vệ pha ) Fotek
103 Voltage & pha relay PR1-380V ( Rờ le bảo vệ pha ) Fotek
104 Humidity HS-1 Fotek
105 Timer  H5B-M1, M1H ( 24VDC or 220 VAC ) Fotek
106 Timer  H5B-M3, M3H ( 24VDC or 220 VAC ) Fotek
107 Timer  H5B-M6,  ( 24VDC or 220 VAC ) Fotek
108 Timer  H3-3S, H3Y-3S ( 220V ) Fotek
109 Timer  H3-6S, H3Y-6S ( 220V ) Fotek
110 Timer  H3-10S, H3Y-10S ( 220V ) Fotek
111 Timer  H3-60S, H3Y-60S ( 220V ) Fotek
112 Timer  H3-6M ( 220V ) Fotek
113 Timer  H3-10M ( 220V ) Fotek
114 Timer  H3-30M ( 220V ) Fotek
115 Timer  H3-60M ( 220V ) Fotek
116 Timer  H3-M1, M3 , M6 Fotek
117 Timer H3-TRD - 30S Sao - Tam giác Fotek
118 Timer MY-6S-2P-220V Fotek
119 Timer MY-10S-2P-220V Fotek
120 Timer MY-30S-2P-220V Fotek
121 Timer MY-3M-2P-220V Fotek
122 Timer MY-10M-2P-220V Fotek
123 Timer MY-10M-4P-220V Fotek
124 Timer MY-10S-4P-220V Fotek
125 Timer MY-30S-4P-220V Fotek
126 Timer H5B-TF-30S Off Delay Fotek
127 Timer H3-TF-30M Off Delay Fotek
128 Timer  STPY–M1 ( 220 VAC ) Fotek
129 Timer  STPY–M3 ( 220 VAC ) Fotek
130 Timer  STPY–M6 ( 220 VAC ) Fotek
131 Timer  TDVN-M6 ( 220 VAC ) Fotek
132 Timer  TDVY-M6 ( 220 VAC ) Fotek
133 Timer  TDVY-M3H ( 220 VAC ) Fotek
134 Timer  TDFY-12H ( 220 VAC ) Fotek
135 Timer  SY-2D 220V                        ( hiển thị số ) Fotek
136 Timer  SY-3D 220V                               ( hiển thị số ) Fotek
137 Timer  SY-4D 220V                             ( hiển thị số ) Fotek
138 Timer  SK-2D       ( hiển thị số,có khởi động ) Fotek
139 Timer  SK-3D         ( hiển thị số,có khởi động ) Fotek
140 Timer  SPT-2D        ( hiển thị số,có khởi động ) Fotek
141 Timer  STP-3D      ( hiển thị số,có khởi động ) Fotek
142 Timer  STP-4D        ( hiển thị số,có khởi động ) Fotek
143 Timer H5T-4D         (Size 48*48 phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
144 Timer  TM48-4D 220V          (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
145 Timer  TM48-M1 ( AC/DC 12-240V 2A2B ) Fotek
146 Timer  TM48-M3 ( AC/DC 12-240V 2A2B ) Fotek
147 Timer  TM48-M6  (  AC/DC 12-240V 2A2B ) Fotek
148 Timer  TM50-2D 220V    (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
149 Timer  TM50-3D 220V           (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
150 Timer  TM60-4D 220V          (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
151 Timer  TMP48-4D 220V         (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
152 Timer T-340 Fotek
153 Counter C-340T Fotek
154 Counter AA-24T Fotek
155 Counter DA-24T-2 Fotek
156 Counter DA-24T Fotek
157 Counter DV-24T Fotek
158 Counter DRM-24T Fotek
159 Counter MC-261              (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
160 Counter MC-361              (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
161 Counter MC-362               ( (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
162 Counter MC-461               (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
163 Counter & Metter SC-362M            ( phiếm mềm  ) Fotek
164 Counter Single Preset C-341    (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
165 Counter C-3427  220V Fotek
166 Counter C-3617N   220V    ( TOTAL & SINGLE PRESET ) Fotek
167 Counter SC-3616   220V     ( TOTAL & SINGLE PRESET ) Fotek
168 Counter  C-342    110-220V Fotek
169 Counter  SC-342 Fotek
170 Counter  SC-352 Fotek
171 Counter  SC-362 Fotek
172 Counter  C-362    110-220V Fotek
173 Counter  SC-362 Fotek
174 Counter  SC-4D  220V Fotek
175 Counter  SC-3D  220V Fotek
176 Counter  SC-2D   220V Fotek
177 Counter  SK-1D Fotek
178 Counter  SK-2D Fotek
179 Counter  SC 260 Fotek
180 Counter  SC-261 Fotek
181 Counter  H5C-4D Fotek
182 Counter  HC42P  110-220V Fotek
183 Counter  HC-52P 110-220V Fotek
184 Counter  HC-61P 110-220V Fotek
185 Counter  HC-41P & HC2-1P  110-220V Fotek
186 Counter HC6T   110-220V        ( hiển thị ) Fotek
187 Tachometer & Line Speed Meter    SM-20 Fotek
188 Tachomett M20 ( hiển thị ) Fotek
189 Tachomett M21 ( hiển thị + set ) Fotek
190 Encoder  WE-M1 ( đo chiều dài m ) Fotek
191 Encoder  WE-M2 ( đo chiều dài dm ) Fotek
192 Encoder  WE-M3( đo chiều dài cm) Fotek
193 Encoder  WE-M4T       ( đo chiều dài mm ) Fotek
194 Encoder  WE-Y2T       ( đo yard ) Fotek
195 TC21-ND Fotek
196 Temperature  TC4896-DA-KA-H                  (0-399) Fotek
197 Temperature  TC4896-DD-R9-AH                  (0-399) Fotek
198 Temperature  TC4896-DD-K-R3-S-A               (Alarm ) Fotek
199 Temperature  TC96-AA-K-R-4 Fotek
200 Temperature  TC72-AA-K-R-4 Fotek
201 Temperature  TC96-AD-K-R4-A Fotek
202 Temperature  TC96-AD-PT-R4-A Fotek
203 Temperature   TC96-AN-K-R-4 & R2 Fotek
204 Temperature   TC72-AN-K-R4 & R2 Fotek
205 Temperature   TC48-AN-K-R-4 & R2 Fotek
206 Temperature   TC4896-DD-K-R-3S  ( bấm số hiển thị) Fotek
207 Temperature   TC96-DD-K-R-3S ( biến số hiển thị ) Fotek
208 Temperature   TC72-DD-K-R-3S ( biến số hiển thị ) Fotek
209 Temperature   TC48-DD-K-R-3S ( biến số hiển thị ) Fotek
210 Temperature  TC96-AD-K-R-4  ( biến trở hiển thị ) Fotek
211 Temperature  TC72-AD-K-R-4  ( biến trở hiển thị ) Fotek
212 Temperature   H5-AN-R4 & R2      + ĐẾ Fotek
213 Temperature   MT96 ( R & V ) Fotek
214 Temperature   MT96-L 4-20m/m A Fotek
215 Temperature   MT48*96-L 4-20m/m A Fotek
216 Temperature   MT4896 ( R & V ) Fotek
217 Temperature   MT72 ( R & V ) Fotek
218 Temperature   MT72-L Fotek
219 Temperature   MT48 ( R & V ) Fotek
220 Temperature   MT48-L Fotek
221 Temperature   MT21-R Fotek
222 Temperature   MT20-R Fotek
223 CT    Trong đồng hồ nhiệt Fotek
224 Temperature   NT48-R/V ( 48*48*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
225 Temperature   NT48-L ( 48*48*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
226 Temperature   NT72-R/V ( 72*72*80 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
227 Temperature   NT72-L ( 72*72*80 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
228 Temperature   NT96-R/V ( 96*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
229 Temperature   NT96-L ( 96*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
230 Temperature   NT20-R/V ( 48*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
231 Temperature   NT20-L ( 48*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
232 Temperature   NT21-R/V ( 96*48*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
233 Temperature   NT21-L ( 96*48*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
234 Temperature   NT22-R/V ( 96*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
235 Temperature   NT22-L ( 96*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
236 Module RS-485 Fotek
237 Temperature  & Dewpoint & Humidity Meter DPM-2 Fotek
238 Thermocouple TS-7-K-17-400mm Sứ Fotek
239 Therrmocouple TS-7-K-17-500mm Sứ Fotek
240 Thermocouple TS-7-K-17-600mm Sứ Fotek
241 Thermocouple TS-8-K-17-800mm ( 200mm+500mm ) Fotek
242 Thermocouple TS-PT100-9.5-100-T4 Fotek
243 Thermocouple TS-PT100-9.5-200-T4 Fotek
244 Thermocouple TS-PT100-9.5-300-T4 Fotek
245 Thermocouple TS-PT100-9.5-400-T4 Fotek
246 Thermocouple TS-K-9.5-100-T4 Fotek
247 Thermocouple TS-K-9.5-200-T4 Fotek
248 Thermocouple TS-K-9.5-300-T4 Fotek
249 Thermocouple TS-K-9.5-400-T4 Fotek
250 Thermocouple TS-7-K-22-1000-T8-C2-5M-U Fotek
251
Thermocouple TS-7-K-22-700-T8-C2-5M-U Fotek
252
253
Thermocouple TS-7-K-22-100-T8-C2-5M-U                                      
Thermocouple TS-7-S-22-1000-T8-C2-5M-U                                     
Fotek
Fotek
254 Solid state modul HPR-100AA-H                                                          Fotek
255 Solid state modul HPR-60DA-H                                                            Fotek
256 Solid state modul HPR-100DA-H                                                          Fotek
257 Solid state modul HPR-100DA                                                              Fotek
258 Solid state modul ESR-100AA-H                                                           Fotek
259 Solid state modul ESR-100DA-H                                                           Fotek
260 Solid state modul ESR-40DA-H                                                             Fotek
261 Power regulator EPS1-40    S.C.R                                                        Fotek
262 Power regulator EPS1-60 Fotek
263 Power regulator EPS1-80 Fotek
264 Power regulator EPS2-60 Fotek
265 Power regulator EPS2-80 Fotek
266 Solid state Fotek
267 Solid state Fotek
268 Solid state Fotek
269 Solid state Fotek
270 Solid state Fotek
271 Solid state Fotek
272 Solid state Fotek
273 Solid state Fotek
274 Solid state Fotek
275 Solid state Fotek
276 Solid state Fotek
277 Solid state Fotek
278 Solid state Fotek
279 Solid state Fotek
280 Solid state Fotek
281 Solid state Fotek
282 Solid state Fotek
283 Solid state Fotek
284 Solid state Fotek
285 Solid state Fotek
286 Solid state Fotek
287 Solid state Fotek
288 Solid state Fotek
289 Solid state Fotek
290 Solid state Fotek
291 Solid state Fotek
292 Solid state Fotek
293 Solid state Fotek
294 Solid state Fotek
295 Solid state Fotek
296 Solid state Fotek
297 Power regulator DSC - 240                                                                  
Power regulator DSC - 265                                                                   
Fotek
298 Fotek
299 Power regulator DSC - 340                                                                    Fotek
300 Power regulator DSC - 365                                                                    Fotek
301 Power regulator DSC - 465 ( 440VAC )                                               Fotek
302 Power regulator TSC - 340                                                                    Fotek
303
Power regulator TSC - 365                                                                    Fotek
304
305
DSP-100 ( UNIT :  PCS /  MINUTE )                                                
TPS3-160 ( Three phase by three wires )                                             
Fotek
Fotek
306 TPS3-125 ( Three phase by three wires )                                              Fotek
307 TPS3-100 ( Three phase by three wires )                                              Fotek
308 TPS3-80 ( Three phase by three wires )                                                Fotek
309 TPS3-60 ( Three phase by three wires )                                                Fotek
310 TPS3-200 ( Three phase by three wires )                                              Fotek
311 TPS1-200 ( single phase  )                                                                     Fotek
312 Solid state    TSR-75AA-H                                                                    Fotek
313 Solid state Fotek
314 Solid state   TSR-40AA-H                                                                   
Solid state    TSR-25DA-H                                                                   
Fotek
315 Fotek
316 Solid state Fotek
317 Solid state Fotek
318 Solid state Fotek
319 Solid state Fotek
320 HS-50H ( Đế nhôm cho SSR 1 Pha )                                                   
Quạt giải nhiệt    SF-23092A                                                                
Fotek
321 Fotek
322 KTF-100-V-N2                                                                                     
KTW-15  1/2' ( Flow sensor NPN 4-20mA hoặc 0-5V )PP-PVC        
Fotek
323 Fotek
324 KTW-20  3/4"                                 "                                                     Fotek
325 KTW-25  1" Fotek
326 KTW-40  1 Fotek
327 KTW-50  2" Fotek
328 KTW-65  2 Fotek
329 KTW-15  1/2" Fotek
330 KTW-20  3/4" Fotek
331 KTW-25 1" Fotek
332 KTW-40 1 1/2" Fotek
333 KTW-50  2" Fotek
334 KTW-50  2" Fotek
335 KTW-65  2 Fotek
336 KTS-15  1/2' ( Paddle Wheel Flow Sensor & meter ) PP-PVC           
KTS-20  3/4"                                 "                                                     
Fotek
337 Fotek
338 KTS-25  1" Fotek
339 KTS-40  1 1/2" Fotek
340 KTS-50  2" Fotek
341 KTS-65  2 1/2" Fotek
342 KTP-151/2"(PaddleWheel FlowSensor & Meter 4-20mAPP-PVC     
KTP-20 3/4'                                 "                                                       
Fotek
343 Fotek
344 KTP-25 1" Fotek
345 KTP-40 11/2" Fotek
346 KTP-50 2" Fotek
347 KTP-65 2 1/2" Fotek
348 KTP-20-ST 3/4'  SUS316                                                                    
KTP-40-ST 3/4'  SUS316                                                                     
Fotek
349 Fotek
350 KTM-08 1/4'                                PVC                                                  Fotek
351 KTM-10  3/8" Fotek
352 KTM-20 3/4" Fotek
353 KTM151/2PaddelWheelFlowSensor &Meter 4-20mA SUS316         
KTM-20 3/4"                                                 "                                     
Fotek
354 Fotek
355 KTM-25 1" Fotek
356 KTM-40 1.1/2"                                                " Fotek
357 KTM-50 2"                                                     " Fotek
358 KTM-65 2.1/2"                                               " Fotek
359 KTW-15  1/2' Flow sensor NPN 4-20mA hoặc 0-5VSUS316 Fotek
360 Encoder MET-360-6-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
361 Encoder MET-360-8-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
362 Encoder MET-1024-8-T   ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
363 Encoder MET-2000-8-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
364 Encoder MES-40-360-6-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
365 Encoder MES-40-600-6-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
366 Encoder MES-40-1000-6-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
367 Encoder MES-50 ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
368 Encoder MES-100-6 ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
369 Encoder MES-600-6 ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
370 Encoder MES-1000-6 ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
371 CẦU CHÌ Fotek
372 FC-1 Fotek
373 K2T-15MN Fotek
TT
1
TÊN HÀNG HOÁ ( MÃ HÀNG )
Photo sensor A3R-2MX   Auto Vol.       ( trực tiếp )
 
Fotek
2 Photo sensor A3R-1MX Fotek
3 Photo sensor A3R-30X Fotek
4 Photo sensor  A3G-4MR Fotek
5 Photo sensor A3G-2MR Fotek
6 Photo sensor E3G-8MX Fotek
7 Photo sensor E2G-1MR Fotek
8 Photo sensor A3T-20MX Auto Vol Fotek
9 Photo sensor A3T-10MX Auto Vol Fotek
10 Photo sensor A3T-3MX Fotek
11 Photo sensor E3T-10MX Photo sensor SH-10 Fotek
12 Fotek
13 Photo sensor  CDT-10MX         ( hình ống đối nhau ) Fotek
14 Photo sensor  CDT-10MXB-M12 Fotek
15 Photo sensor  CAM-2MX Auto Vol  ( hình ống gương )
Photo sensor  CAR-10X Auto Vol ( hình ống trực tiếp )
Fotek
16 Fotek
17 Photo sensor  CDR-30 ( X & XB  ) ( hình ống trực tiếp ) Fotek
18 Photo sensor  CDR-10 ( X &  XB )  ( hình ống trực tiếp ) Fotek
19 Photo sensor  CDM-2MX Fotek
20 Photo sensor  DM-1MN                  ( hình ống gương ) Fotek
21 Photo sensor  DM-1MP Fotek
22 Photo sensor  MT6-MX mini Fotek
23 Photo sensor  T18-6MX Fotek
24 Photo sensor  PT6-MX mini  M 12  ( đối nhau )
Photo sensor  MR-30X mini ( trực tiếp )
Fotek
25 Fotek
26 Photo sensor  MR-60X mini ( trực tiếp ) Fotek
27 Photo sensor  MG-2MX mini kín nước ( gương ) Fotek
28 Photo sensor M18 - 3MX, B Fotek
29 Photo sensor đối nhau T18-3MNB-PE Fotek
30 Mark sensor  MS-02WH                 ( đọc vạch màu ) Fotek
31 Mark sensor  FM-01G Fotek
32 Mark sensor  FM-03G Fotek
33 Mark sensor  FM-03R Fotek
34 Photo sensor Z3N-TB22  JULONG Photo sensor Z3S-TB22  JULONG Fotek
35 Fotek
36 Photo sensor SU-02X ,  XP                      ( quang U ) Fotek
37 Photo sensor SU-07X Fotek
38 Photo sensor SU-30X Fotek
39 Photo sensor SU-30XP Fotek
40 Photo sensor FF-03R     06R Fotek
41 Photo sensor FR-1MX Photo sensor FR-2MX Fotek
42 Fotek
43
Photo sensor E3R-60X        (Quang trực tiếp auto vol ) Fotek
44 Photo sensor  PH07-03N           ( Quang trực tiếp phi 7 ) Fotek
45 Photo sensor  PH08-03N            ( Quang trực tiếp phi 18 ) Fotek
46 Photo sensor UR-30N , 30P (Quang mini trực tiếp phi 18 ) Fotek
47 Photo sensor E2R-30N             (Quang mini trực tiếp ) Fotek
48 Photo sensor  A-11                     (amplie của SC-6M ) Fotek
49 Photo sensor SC-6M                     (quang đối 6m mini ) Fotek
50 Photo sensor FL-13N                         ( Báo mức ) Fotek
51 Cáp quang  FPR-51                                          (3meùt) Fotek
52 LC-08 ( Quang vùng 8 Beam =25 ) Fotek
53 LC-12 (  Quang vùng 12 Beam =25 ) Fotek
54 LC-16 (  Quang vùng 16 Beam =25 ) Fotek
55 LC-24 (  Quang vùng 24 Beam =25 ) Fotek
56 LC-32 (  Quang vùng 32 Beam =25 ) Fotek
57 NA-04 (  Quang vùng 4 Beam = 40 ) Fotek
58 NA-08 (  Quang vùng 8 Beam = 40 ) Fotek
59 NA-12 (  Quang vùng 12 Beam = 40 ) Fotek
60 Proximity sensor PM 18-08N,P  ( 10-30VDC  ) Fotek
61 Proximity sensor PM 18-08S 220VAC Fotek
62 Proximit sensor   PM12-04 ( N. & P ) Fotek
63 Proximit sensor  PM12-02 ( N. & P ) Fotek
64 Proximit sensor  PM12-04-M12 ( N& P ) Fotek
65 Proximit sensor  PM12-04-N-PG (sử dụng với bộ M8-C2 ) Fotek
66 Proximit sensor  PM12-02-M12 (N & P  ) Fotek
67 Proximit sensor   TW12-04C ( 2 dây DC , NO ) Fotek
68 Proximit sensor  TW12-02C ( 2 dây DC , NO  ) Fotek
69 Proximit sensor   LS-04N-V Fotek
70 Proximit sensor   LS-04P-V Fotek
71 Proximit sensor   BS-02N Fotek
72 Proximit sensor   BS-02P Fotek
73 Proximit sensor   PM12-04 ( S & SB ) Fotek
74 Proximity sensor PL-05 ( N & P ) Fotek
75 Proximity sensor PS-05 ( N & P ) Fotek
76 Proximity sensor PS-08 ( N & P ) Fotek
77 Proximity sensor PS-10 ( N & P ) Fotek
78 Proximity sensor PS-10S 220VAC Fotek
79 Proximity sensor PS-15 ( N & P ) Fotek
80 Connector  M12-3M Fotek
81 Proximity sensor PM08-02 ( N & P ) Fotek
82 Proximity sensor PM08-01 ( N & P ) Fotek
83 Proximity sensor PM05-02( N & P ) Fotek
84 Proximity sensor PM05-01( N & P ) Fotek
85 Proximity sensor PM30-10 ( N, NB, P, PB ) Fotek
86 Proximity sensor PM30-15( N, NB, P, PB , S ) Fotek
87 Capacitive sensor CP18-30 ( N & P )       ( điện dung ) Fotek
88 Capacitive sensor CP30-50 ( N & P ) ( điện dung ) Fotek
89 Capacitive sensor CP30-50C ( điện dung ) Fotek
90 Capacitive sensor CP30-50S         ( điện dung ) Fotek
91 Capacitive sensor CP13-10 ( N & P )   ( điện dung ) Fotek
92 Controller C1           ( Bộ nguồn có định thời gian ) Fotek
93 Controller C2                ( Bộ nguồn có định thời gian ) Fotek
94 Controller C6                  ( Bộ nguồn có định thời gian ) Fotek
95 Controller C10               ( Bộ nguồn có định thời gian ) Fotek
96 Controller C11                  ( Bộ nguồn có định thời gian ) Fotek
97 MS08-10N+MS-M6  ( Cảm biến từ nam châm ) Fotek
98 MS08-10P+MS-M6  ( Cảm biến từ nam châm ) Fotek
99 Floatless level relay FR1        220V     ( rờ le mức nước ) Fotek
100 Floatless level relay FR1-H    220V    ( rờ le mức nước ) Fotek
101 Voltage & pha relay PVR-3-380V ( Rờ le bảo vệ pha ) Fotek
102 Voltage & pha relay PR1-220V ( Rờ le bảo vệ pha ) Fotek
103 Voltage & pha relay PR1-380V ( Rờ le bảo vệ pha ) Fotek
104 Humidity HS-1 Fotek
105 Timer  H5B-M1, M1H ( 24VDC or 220 VAC ) Fotek
106 Timer  H5B-M3, M3H ( 24VDC or 220 VAC ) Fotek
107 Timer  H5B-M6,  ( 24VDC or 220 VAC ) Fotek
108 Timer  H3-3S, H3Y-3S ( 220V ) Fotek
109 Timer  H3-6S, H3Y-6S ( 220V ) Fotek
110 Timer  H3-10S, H3Y-10S ( 220V ) Fotek
111 Timer  H3-60S, H3Y-60S ( 220V ) Fotek
112 Timer  H3-6M ( 220V ) Fotek
113 Timer  H3-10M ( 220V ) Fotek
114 Timer  H3-30M ( 220V ) Fotek
115 Timer  H3-60M ( 220V ) Fotek
116 Timer  H3-M1, M3 , M6 Fotek
117 Timer H3-TRD - 30S Sao - Tam giác Fotek
118 Timer MY-6S-2P-220V Fotek
119 Timer MY-10S-2P-220V Fotek
120 Timer MY-30S-2P-220V Fotek
121 Timer MY-3M-2P-220V Fotek
122 Timer MY-10M-2P-220V Fotek
123 Timer MY-10M-4P-220V Fotek
124 Timer MY-10S-4P-220V Fotek
125 Timer MY-30S-4P-220V Fotek
126 Timer H5B-TF-30S Off Delay Fotek
127 Timer H3-TF-30M Off Delay Fotek
128 Timer  STPY–M1 ( 220 VAC ) Fotek
129 Timer  STPY–M3 ( 220 VAC ) Fotek
130 Timer  STPY–M6 ( 220 VAC ) Fotek
131 Timer  TDVN-M6 ( 220 VAC ) Fotek
132 Timer  TDVY-M6 ( 220 VAC ) Fotek
133 Timer  TDVY-M3H ( 220 VAC ) Fotek
134 Timer  TDFY-12H ( 220 VAC ) Fotek
135 Timer  SY-2D 220V                        ( hiển thị số ) Fotek
136 Timer  SY-3D 220V                               ( hiển thị số ) Fotek
137 Timer  SY-4D 220V                             ( hiển thị số ) Fotek
138 Timer  SK-2D       ( hiển thị số,có khởi động ) Fotek
139 Timer  SK-3D         ( hiển thị số,có khởi động ) Fotek
140 Timer  SPT-2D        ( hiển thị số,có khởi động ) Fotek
141 Timer  STP-3D      ( hiển thị số,có khởi động ) Fotek
142 Timer  STP-4D        ( hiển thị số,có khởi động ) Fotek
143 Timer H5T-4D         (Size 48*48 phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
144 Timer  TM48-4D 220V          (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
145 Timer  TM48-M1 ( AC/DC 12-240V 2A2B ) Fotek
146 Timer  TM48-M3 ( AC/DC 12-240V 2A2B ) Fotek
147 Timer  TM48-M6  (  AC/DC 12-240V 2A2B ) Fotek
148 Timer  TM50-2D 220V    (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
149 Timer  TM50-3D 220V           (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
150 Timer  TM60-4D 220V          (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
151 Timer  TMP48-4D 220V         (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
152 Timer T-340 Fotek
153 Counter C-340T Fotek
154 Counter AA-24T Fotek
155 Counter DA-24T-2 Fotek
156 Counter DA-24T Fotek
157 Counter DV-24T Fotek
158 Counter DRM-24T Fotek
159 Counter MC-261              (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
160 Counter MC-361              (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
161 Counter MC-362               ( (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
162 Counter MC-461               (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
163 Counter & Metter SC-362M            ( phiếm mềm  ) Fotek
164 Counter Single Preset C-341    (phiếm mềm hiển thị số ) Fotek
165 Counter C-3427  220V Fotek
166 Counter C-3617N   220V    ( TOTAL & SINGLE PRESET ) Fotek
167 Counter SC-3616   220V     ( TOTAL & SINGLE PRESET ) Fotek
168 Counter  C-342    110-220V Fotek
169 Counter  SC-342 Fotek
170 Counter  SC-352 Fotek
171 Counter  SC-362 Fotek
172 Counter  C-362    110-220V Fotek
173 Counter  SC-362 Fotek
174 Counter  SC-4D  220V Fotek
175 Counter  SC-3D  220V Fotek
176 Counter  SC-2D   220V Fotek
177 Counter  SK-1D Fotek
178 Counter  SK-2D Fotek
179 Counter  SC 260 Fotek
180 Counter  SC-261 Fotek
181 Counter  H5C-4D Fotek
182 Counter  HC42P  110-220V Fotek
183 Counter  HC-52P 110-220V Fotek
184 Counter  HC-61P 110-220V Fotek
185 Counter  HC-41P & HC2-1P  110-220V Fotek
186 Counter HC6T   110-220V        ( hiển thị ) Fotek
187 Tachometer & Line Speed Meter    SM-20 Fotek
188 Tachomett M20 ( hiển thị ) Fotek
189 Tachomett M21 ( hiển thị + set ) Fotek
190 Encoder  WE-M1 ( đo chiều dài m ) Fotek
191 Encoder  WE-M2 ( đo chiều dài dm ) Fotek
192 Encoder  WE-M3( đo chiều dài cm) Fotek
193 Encoder  WE-M4T       ( đo chiều dài mm ) Fotek
194 Encoder  WE-Y2T       ( đo yard ) Fotek
195 TC21-ND Fotek
196 Temperature  TC4896-DA-KA-H                  (0-399) Fotek
197 Temperature  TC4896-DD-R9-AH                  (0-399) Fotek
198 Temperature  TC4896-DD-K-R3-S-A               (Alarm ) Fotek
199 Temperature  TC96-AA-K-R-4 Fotek
200 Temperature  TC72-AA-K-R-4 Fotek
201 Temperature  TC96-AD-K-R4-A Fotek
202 Temperature  TC96-AD-PT-R4-A Fotek
203 Temperature   TC96-AN-K-R-4 & R2 Fotek
204 Temperature   TC72-AN-K-R4 & R2 Fotek
205 Temperature   TC48-AN-K-R-4 & R2 Fotek
206 Temperature   TC4896-DD-K-R-3S  ( bấm số hiển thị) Fotek
207 Temperature   TC96-DD-K-R-3S ( biến số hiển thị ) Fotek
208 Temperature   TC72-DD-K-R-3S ( biến số hiển thị ) Fotek
209 Temperature   TC48-DD-K-R-3S ( biến số hiển thị ) Fotek
210 Temperature  TC96-AD-K-R-4  ( biến trở hiển thị ) Fotek
211 Temperature  TC72-AD-K-R-4  ( biến trở hiển thị ) Fotek
212 Temperature   H5-AN-R4 & R2      + ĐẾ Fotek
213 Temperature   MT96 ( R & V ) Fotek
214 Temperature   MT96-L 4-20m/m A Fotek
215 Temperature   MT48*96-L 4-20m/m A Fotek
216 Temperature   MT4896 ( R & V ) Fotek
217 Temperature   MT72 ( R & V ) Fotek
218 Temperature   MT72-L Fotek
219 Temperature   MT48 ( R & V ) Fotek
220 Temperature   MT48-L Fotek
221 Temperature   MT21-R Fotek
222 Temperature   MT20-R Fotek
223 CT    Trong đồng hồ nhiệt Fotek
224 Temperature   NT48-R/V ( 48*48*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
225 Temperature   NT48-L ( 48*48*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
226 Temperature   NT72-R/V ( 72*72*80 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
227 Temperature   NT72-L ( 72*72*80 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
228 Temperature   NT96-R/V ( 96*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
229 Temperature   NT96-L ( 96*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N Fotek
230 Temperature   NT20-R/V ( 48*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
231 Temperature   NT20-L ( 48*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
232 Temperature   NT21-R/V ( 96*48*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
233 Temperature   NT21-L ( 96*48*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
234 Temperature   NT22-R/V ( 96*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
235 Temperature   NT22-L ( 96*96*60 ) PT-K-J-R-S-T-B-E-N-L Fotek
236 Module RS-485 Fotek
237 Temperature  & Dewpoint & Humidity Meter DPM-2 Fotek
238 Thermocouple TS-7-K-17-400mm Sứ Fotek
239 Therrmocouple TS-7-K-17-500mm Sứ Fotek
240 Thermocouple TS-7-K-17-600mm Sứ Fotek
241 Thermocouple TS-8-K-17-800mm ( 200mm+500mm ) Fotek
242 Thermocouple TS-PT100-9.5-100-T4 Fotek
243 Thermocouple TS-PT100-9.5-200-T4 Fotek
244 Thermocouple TS-PT100-9.5-300-T4 Fotek
245 Thermocouple TS-PT100-9.5-400-T4 Fotek
246 Thermocouple TS-K-9.5-100-T4 Fotek
247 Thermocouple TS-K-9.5-200-T4 Fotek
248 Thermocouple TS-K-9.5-300-T4 Fotek
249 Thermocouple TS-K-9.5-400-T4 Fotek
250 Thermocouple TS-7-K-22-1000-T8-C2-5M-U Fotek
251
Thermocouple TS-7-K-22-700-T8-C2-5M-U Fotek
252
253
Thermocouple TS-7-K-22-100-T8-C2-5M-U                                      
Thermocouple TS-7-S-22-1000-T8-C2-5M-U                                     
Fotek
Fotek
254 Solid state modul HPR-100AA-H                                                          Fotek
255 Solid state modul HPR-60DA-H                                                            Fotek
256 Solid state modul HPR-100DA-H                                                          Fotek
257 Solid state modul HPR-100DA                                                              Fotek
258 Solid state modul ESR-100AA-H                                                           Fotek
259 Solid state modul ESR-100DA-H                                                           Fotek
260 Solid state modul ESR-40DA-H                                                             Fotek
261 Power regulator EPS1-40    S.C.R                                                        Fotek
262 Power regulator EPS1-60 Fotek
263 Power regulator EPS1-80 Fotek
264 Power regulator EPS2-60 Fotek
265 Power regulator EPS2-80 Fotek
266 Solid state Fotek
267 Solid state Fotek
268 Solid state Fotek
269 Solid state Fotek
270 Solid state Fotek
271 Solid state Fotek
272 Solid state Fotek
273 Solid state Fotek
274 Solid state Fotek
275 Solid state Fotek
276 Solid state Fotek
277 Solid state Fotek
278 Solid state Fotek
279 Solid state Fotek
280 Solid state Fotek
281 Solid state Fotek
282 Solid state Fotek
283 Solid state Fotek
284 Solid state Fotek
285 Solid state Fotek
286 Solid state Fotek
287 Solid state Fotek
288 Solid state Fotek
289 Solid state Fotek
290 Solid state Fotek
291 Solid state Fotek
292 Solid state Fotek
293 Solid state Fotek
294 Solid state Fotek
295 Solid state Fotek
296 Solid state Fotek
297 Power regulator DSC - 240                                                                  
Power regulator DSC - 265                                                                   
Fotek
298 Fotek
299 Power regulator DSC - 340                                                                    Fotek
300 Power regulator DSC - 365                                                                    Fotek
301 Power regulator DSC - 465 ( 440VAC )                                               Fotek
302 Power regulator TSC - 340                                                                    Fotek
303
Power regulator TSC - 365                                                                    Fotek
304
305
DSP-100 ( UNIT :  PCS /  MINUTE )                                                
TPS3-160 ( Three phase by three wires )                                             
Fotek
Fotek
306 TPS3-125 ( Three phase by three wires )                                              Fotek
307 TPS3-100 ( Three phase by three wires )                                              Fotek
308 TPS3-80 ( Three phase by three wires )                                                Fotek
309 TPS3-60 ( Three phase by three wires )                                                Fotek
310 TPS3-200 ( Three phase by three wires )                                              Fotek
311 TPS1-200 ( single phase  )                                                                     Fotek
312 Solid state    TSR-75AA-H                                                                    Fotek
313 Solid state Fotek
314 Solid state   TSR-40AA-H                                                                   
Solid state    TSR-25DA-H                                                                   
Fotek
315 Fotek
316 Solid state Fotek
317 Solid state Fotek
318 Solid state Fotek
319 Solid state Fotek
320 HS-50H ( Đế nhôm cho SSR 1 Pha )                                                   
Quạt giải nhiệt    SF-23092A                                                                
Fotek
321 Fotek
322 KTF-100-V-N2                                                                                     
KTW-15  1/2' ( Flow sensor NPN 4-20mA hoặc 0-5V )PP-PVC        
Fotek
323 Fotek
324 KTW-20  3/4"                                 "                                                     Fotek
325 KTW-25  1" Fotek
326 KTW-40  1 Fotek
327 KTW-50  2" Fotek
328 KTW-65  2 Fotek
329 KTW-15  1/2" Fotek
330 KTW-20  3/4" Fotek
331 KTW-25 1" Fotek
332 KTW-40 1 1/2" Fotek
333 KTW-50  2" Fotek
334 KTW-50  2" Fotek
335 KTW-65  2 Fotek
336 KTS-15  1/2' ( Paddle Wheel Flow Sensor & meter ) PP-PVC           
KTS-20  3/4"                                 "                                                     
Fotek
337 Fotek
338 KTS-25  1" Fotek
339 KTS-40  1 1/2" Fotek
340 KTS-50  2" Fotek
341 KTS-65  2 1/2" Fotek
342 KTP-151/2"(PaddleWheel FlowSensor & Meter 4-20mAPP-PVC     
KTP-20 3/4'                                 "                                                       
Fotek
343 Fotek
344 KTP-25 1" Fotek
345 KTP-40 11/2" Fotek
346 KTP-50 2" Fotek
347 KTP-65 2 1/2" Fotek
348 KTP-20-ST 3/4'  SUS316                                                                    
KTP-40-ST 3/4'  SUS316                                                                     
Fotek
349 Fotek
350 KTM-08 1/4'                                PVC                                                  Fotek
351 KTM-10  3/8" Fotek
352 KTM-20 3/4" Fotek
353 KTM151/2PaddelWheelFlowSensor &Meter 4-20mA SUS316         
KTM-20 3/4"                                                 "                                     
Fotek
354 Fotek
355 KTM-25 1" Fotek
356 KTM-40 1.1/2"                                                " Fotek
357 KTM-50 2"                                                     " Fotek
358 KTM-65 2.1/2"                                               " Fotek
359 KTW-15  1/2' Flow sensor NPN 4-20mA hoặc 0-5VSUS316 Fotek
360 Encoder MET-360-6-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
361 Encoder MET-360-8-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
362 Encoder MET-1024-8-T   ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
363 Encoder MET-2000-8-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
364 Encoder MES-40-360-6-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
365 Encoder MES-40-600-6-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
366 Encoder MES-40-1000-6-T ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
367 Encoder MES-50 ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
368 Encoder MES-100-6 ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
369 Encoder MES-600-6 ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
370 Encoder MES-1000-6 ( Mã hoá vòng quay ) Fotek
371 CẦU CHÌ Fotek
372 FC-1 Fotek
373 K2T-15MN Fotek

GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email ] nhan@greentechvn.com | sales@greentechvn.com | ltnhan.gh@gmail.com
Online contact========

Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan 

 ===================

Greentech Trading Service Company Limited

Main Office   ] 33 Street DC5, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam

Branch Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam

Tel & Fax ]  + 84 (0) 28 3816 1314
Website ] 
http://greentechvn.com | http://greentechvn.net

[ Face Page ] https://www.facebook.com/greentechvietnam/

 

-------------------------------

Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement

Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement  | Hydraulics – Pneumatic

Ø Valve - Pipes, tubes and fittings

Ø Building Management System

aØ Smarthome

µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ

 

-------------------------------------------------------------------

Kikusui Vietnam | Wenglor Vietnam | Sprecher Schuh Vietnam | Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam | Pizzato Elettrica Vietnam | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | Nemicon Vietnam | Moog Vietnam | DSTI Vietnam | Boll & Kirch Vietnam | Euchner Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam | SMC Vietnam | Gems Sensor & Control Vietnam | Bacharach Vietnam | Asco Vietnam | Showa Denki Vietnam | Sauter Vietnam Land Ametek Vietnam | Vaisala Vietnam | Optris Vietnam | Tetra-K Electronic Vietnam | Bionics Vietnam | Bionics Instrument Vietnam | Puls Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst Vietnam | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation  Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam | Gessmann Vietnam | Balluff Vietnam | Wohner Vietnam | Wieland Vietnam | Weidmuller Vietnam | Tempatron Vietnam | Telco Sensor Vietnam | TeknoMega Vietnam | Synatel Vietnam | Turck Vietnam | Condor VietNam | SmartScan VietNam | Knick Vietnam | Sera Vietnam | Sera Seybert + Raheir Vietnam | Finder Vietnam | Speck Pumpen Vietnam | Promesstec Vietnam | Infranor Vietnam | Parker SSD Parvex | Pees Component Vietnam | Danfoss VietNam | Ropex Vietnam | Lenord + Bauer Vietnam | Herion Vietnam | Helukabel Vietnam | Burkert Vietnam | Chetronics Vietnam | Megger Vietnam | Systron Donner Vietnam| Waycon Vietnam | Spohn & Burkhardt Vietnam | TRElectronic Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | Electro Sensor Vietnam | TRumeter Vietnam | Atek Vietnam | Magnescale Vietnam | Lenord Bauer Vietnam | IPF Electronic Vietnam | Italsensor Vietnam | Nidec Vietnam | Scancon Vietnam | Celesco Vietnam | Carroll & Meynell Vietnam | Suco Vietnam | Mecalectro Vietnam | Yichun Vietnam

 

-----------------------------------------------

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324 - sale02@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 93
  • Hôm nay 5,884
  • Hôm qua 14,231
  • Trong tuần 33,984
  • Trong tháng 59,868
  • Tổng cộng 15,397,459

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)