Fuse LR701 | LR702 | LR703 | LR704 | LR712 | Hager Viet Nam | Greentech Viet Nam

LS701

Hager Viet Nam

Fuse LR701 | LR702 | LR703 | LR704 | LR712 | Hager Viet Nam | Greentech Viet Nam

Hager Việt Nam GREENTECH Việt Nam Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay            

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.  

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email :
 sales@greentechvn.com 
-------------------------------------------------------------------

Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam

-------------------------------------------------------------------

 
Description Art No.    
Fuse carrier 1P 25A L31 1M  LS401 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 25A L31 2M  LS402 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 25A L31 3M  LS403 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 25A L31 4M  LS404 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 25A L31 2M  LS412 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 25A L31 signal light 1M  LS431 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
2 pole   Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Description Art No. Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 32A L38 1M  LS501 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 32A L38 2M  LS502 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 32A L38 3M  LS503 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 32A L38 4M  LS504 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1N 32A L38 1M  LS509 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 32A L38 2M  LS512 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 32A L38 signal light 1M  LS531 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
3 pole   Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Description Art No. Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 50A L51 acc. 1.5M  LS601 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 50A L51 acc. 3M  LS602 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 50A L51 acc. 4.5M  LS603 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 50A L51 acc. 6M  LS604 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 50A L51 acc. 3M  LS612 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 50A L51 1.5M  LR601 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 50A L51 3M  LR602 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 50A L51 4.5M  LR603 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 50A L51 6M  LR604 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 50A L51 3M  LR612 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
4 pole   Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Description Art No. Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 125A L58 acc. 2M  LS701 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 125A L58 acc. 4M  LS702 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 125A L58 acc. 6M  LS703 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 125A L58 acc. 8M  LS704 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 125A L58 acc. 4M  LS712 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 125A L58 2M  LR701 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 125A L58 4M  LR702 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 125A L58 6M  LR703 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 125A L58 8M  LR704 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 125A L58 4M  LR712 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Accessories   Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Description Art No. Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Microswitch 1P for fuse carrier L51  LS670 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Microswitch 3P for fuse carrier L51  LS671 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Microswitch 1P for fuse carrier L58  LS770 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Microswitch 3P for fuse carrier L58  LS771 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam

Hager Việt Nam GREENTECH Việt Nam Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay            

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.  

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email :
 sales@greentechvn.com 
-------------------------------------------------------------------

Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam

-------------------------------------------------------------------

 
Description Art No.    
Fuse carrier 1P 25A L31 1M  LS401 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 25A L31 2M  LS402 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 25A L31 3M  LS403 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 25A L31 4M  LS404 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 25A L31 2M  LS412 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 25A L31 signal light 1M  LS431 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
2 pole   Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Description Art No. Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 32A L38 1M  LS501 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 32A L38 2M  LS502 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 32A L38 3M  LS503 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 32A L38 4M  LS504 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1N 32A L38 1M  LS509 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 32A L38 2M  LS512 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 32A L38 signal light 1M  LS531 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
3 pole   Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Description Art No. Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 50A L51 acc. 1.5M  LS601 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 50A L51 acc. 3M  LS602 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 50A L51 acc. 4.5M  LS603 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 50A L51 acc. 6M  LS604 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 50A L51 acc. 3M  LS612 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 50A L51 1.5M  LR601 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 50A L51 3M  LR602 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 50A L51 4.5M  LR603 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 50A L51 6M  LR604 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 50A L51 3M  LR612 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
4 pole   Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Description Art No. Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 125A L58 acc. 2M  LS701 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 125A L58 acc. 4M  LS702 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 125A L58 acc. 6M  LS703 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 125A L58 acc. 8M  LS704 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 125A L58 acc. 4M  LS712 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P 125A L58 2M  LR701 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 2P 125A L58 4M  LR702 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P 125A L58 6M  LR703 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 3P+N 125A L58 8M  LR704 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Fuse carrier 1P+N 125A L58 4M  LR712 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Accessories   Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Description Art No. Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Microswitch 1P for fuse carrier L51  LS670 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Microswitch 3P for fuse carrier L51  LS671 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Microswitch 1P for fuse carrier L58  LS770 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
Microswitch 3P for fuse carrier L58  LS771 Hager Viet Nam Greentech Viet Nam
 
 

Bình luận

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - nhan@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - sales@greentechvn.com

Sales Support - sales@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - thuy@greentechvn.com

Sales Support - thuy@greentechvn.com - Ms. Thủy: 079 6640303

Sales Support - hanh@greentechvn.com

Sales Support - hanh@greentechvn.com - Ms. Hạnh: 0905405433

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

--------------- Chi Nhánh Hà Nội ----------------

--------------- Chi Nhánh Hà Nội ----------------

Hà Nội Support - thai@greentechvn.com

Hà Nội Support - thai@greentechvn.com - Mr. Thái: 0987040968

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 269
  • Hôm nay 18,498
  • Hôm qua 22,530
  • Trong tuần 18,498
  • Trong tháng 521,894
  • Tổng cộng 9,822,373

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)