Gurley Precision Instruments (GPI) | Encoder (GPI) | Cung cấp Encoder GP tại Việt Nam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Gurley Precision Instruments (GPI)

mỗi trang
Beam Splitters | Cubic beam splitter | Bộ tách chùm khối | GPI Vietnam

Beam Splitters | Cubic beam splitter | Bộ tách chùm khối | GPI Vietnam

Beam Splitters | Cubic beam splitter | Bộ tách chùm khối | GPI Vietnam
.
Lenses | Cylindrical lens element | Thành phần thấu kính hình trụ | GPI Vietnam

Lenses | Cylindrical lens element | Thành phần thấu kính hình trụ | GPI Vietnam

Lenses | Cylindrical lens element | Thành phần thấu kính hình trụ | GPI Vietnam
.
LA series | Absolute linear encoder | Bộ mã hóa tuyến tính tuyệt đối | GPI Vietnam

LA series | Absolute linear encoder | Bộ mã hóa tuyến tính tuyệt đối | GPI Vietnam

LA series | Absolute linear encoder | Bộ mã hóa tuyến tính tuyệt đối | GPI Vietnam
.
LR series | Incremental linear encoder | Bộ mã hóa tuyến tính tăng dần | GPI Vietnam

LR series | Incremental linear encoder | Bộ mã hóa tuyến tính tăng dần | GPI Vietnam

LR series | Incremental linear encoder | Bộ mã hóa tuyến tính tăng dần | GPI Vietnam
.
9717 | Incremental linear encoder | Bộ mã hóa tuyến tính tăng dần | GPI Vietnam

9717 | Incremental linear encoder | Bộ mã hóa tuyến tính tăng dần | GPI Vietnam

9717 | Incremental linear encoder | Bộ mã hóa tuyến tính tăng dần | GPI Vietnam
.
VL18 | Incremental position sensor display | Hiển thị cảm biến vị trí gia tăng | GPI Vietnam

VL18 | Incremental position sensor display | Hiển thị cảm biến vị trí gia tăng | GPI Vietnam

VL18 | Incremental position sensor display | Hiển thị cảm biến vị trí gia tăng | GPI Vietnam
.
SC series | Shaft coupling with encoder | Khớp trục với bộ mã hóa | GPI Vietnam

SC series | Shaft coupling with encoder | Khớp trục với bộ mã hóa | GPI Vietnam

SC series | Shaft coupling with encoder | Khớp trục với bộ mã hóa | GPI Vietnam
.
V860H | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

V860H | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

V860H | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
Vx35H series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

Vx35H series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

Vx35H series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
A37H | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A37H | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A37H | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
A08 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A08 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A08 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
A90 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A90 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A90 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
A58 series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A58 series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A58 series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
M58 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

M58 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

M58 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
A25S | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A25S | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A25S | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
Vx20 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

Vx20 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

Vx20 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
A36 series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A36 series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A36 series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
A37 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A37 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A37 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
A19 & A20 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A19 & A20 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

A19 & A20 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
9710 VA | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

9710 VA | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam

9710 VA | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | GPI Vietnam
.
HR2B and HR2C | Interpolator | Bộ nội suy | GPI Vietnam

HR2B and HR2C | Interpolator | Bộ nội suy | GPI Vietnam

HR2B and HR2C | Interpolator | Bộ nội suy | GPI Vietnam
.
HR2A | Interpolator | Bộ nội suy | GPI Vietnam

HR2A | Interpolator | Bộ nội suy | GPI Vietnam

HR2A | Interpolator | Bộ nội suy | GPI Vietnam
.
R108 | Miniature rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay thu nhỏ | GPI Vietnam

R108 | Miniature rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay thu nhỏ | GPI Vietnam

R108 | Miniature rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay thu nhỏ | GPI Vietnam
.
R1 series | Miniature rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay thu nhỏ | GPI Vietnam

R1 series | Miniature rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay thu nhỏ | GPI Vietnam

R1 series | Miniature rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay thu nhỏ | GPI Vietnam
.
R112 series | Miniature rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay thu nhỏ | GPI Vietnam

R112 series | Miniature rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay thu nhỏ | GPI Vietnam

R112 series | Miniature rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay thu nhỏ | GPI Vietnam
.
9480H | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

9480H | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

9480H | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam
.
835H series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

835H series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

835H series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam
.
R176H series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

R176H series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

R176H series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam
.
M122 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

M122 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

M122 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam
.
8X60 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

8X60 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

8X60 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam
.
835S series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

835S series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

835S series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam
.
R137 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

R137 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

R137 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam
.
9x25 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

9x25 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

9x25 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam
.
R158 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

R158 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

R158 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam
.
9x20 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

9x20 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam

9x20 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | GPI Vietnam
.

Top

   (0)